Search

  1. Олександр Андрійович Жернов
  2. plastsurg@ukr.net
  3. Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця.
  4. Кваліфікація: категорія вища, доктор медичних наук, старший науковий співробітник
  5. 1983 – 1989 – лікар-хірург КМКЛ № 23. 1989 – 1991 – клінічний ординатор зі спеціальності «хірургія» Київського НДІ гематології та переливання крові. 1991 – 1995 – лікар дитячого опікового відділення КМКЛ № 23. 1995 – 2001 – ассистент кафедри травматологіїї та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 2001 – 2004 – старший науковий співробітник, 2004 – 2015 – завідувач відділення опікової травми ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України». З 2015 року по теперішній час – доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.
  6. Автор 168 публікацій, із них 130 наукового характеру з яких 70 у фахових виданнях, 1 монографія, 2 навчальних посібники, 16 патентів, 14 інформаційно-методичного характеру. Після захисту докторської дисертації опубліковано 60 праць, в тому числі 50 наукових та 2 навчально-методичних з них 29 – у фахових виданнях України, 1 монографія, 7 патентів.
  7. Доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, автор навчальних планів та програм циклів спеціалізації, передатестаційного, стажування з комбустіології та тематичного удосконалення з різних аспектів комбустіології, лікування ран та пластичної хірургії.