Search

Галич Сергій Петрович — д.мед.н., професор. Працює на кафедрі з 2007 року.

 1. Галич Сергій Петрович
 2. Galych.sergey@gmail.com
 3. Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця.
 4. Кваліфікація: категорія вища, доктор медичних наук, професор,  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, віце-президент Всеукраїнськоі асоціації пластичних, естетичних та реконструктивних  хірургів України та  член президії асоціації, член Європейської асоціації  естетичних хірургів (ISAPS).

5. 1984 – 2001 роки – молодший, старший науковий співробітник , а  з 2001 р. – провідний науковий співробітник відділення мікрохірургії  Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії АМН України. З 2004 року – керівник відділу мікрохірургії та трансплантації кисті того ж інституту. З 2007 р. – доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика. З 2015 року – керівник відділу мікрохірургії, пластичної та відновної хірургії Національного інституту хірургії та трансплантології НАМН України імені О. О. Шалімова. З 2012 і по теперішній час професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. Автор  275 наукових праць, з яких 6 монографій , один навчальний посібник ,  60 авторських свідоцтв та патентів  України, 7 методичних рекомендацій. Під його керівництвом захищено та затверджено МОН України 4 кандидатські  та 2 докторські дисертацї.

7. Професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії, автор навчальних планів та програм циклів  тематичного удосконалення з різних аспектів  пластичної хірургії.

8.Член  спеціалізованої Вченої ради Національного інститутут хірургії та трансплантології НАМН України ім.О.О.Шалімова за спеціальністю «Хірургія»,  член редакційної  ради  журналу  «Пластична та реконструктивна хірургія»

Пінчук Василь Дмитрович — д.мед.н., професор. Працює на кафедрі з 2007 року. В рамках НДР кафедри відповідальний виконавець теми «Розробка дренажів поліуританових із антимікробними властивостями». Президент асоціації пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів України.

 1. Василь Дмитрович Пінчук
 2. info@certus.com.ua
 3. В 1982 роцi закiнчив факультет пiдготовки лiкарiв Вiйськово-медичної академiї iменi С. М. Кiрова (Санкт-Петербург), диплом із відзнакою.
 4. Хірург вищої категорії, професор кафедри комбустiологiї й пластичної хiрургiї Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iмені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, президент Всеукраїнської асоцiацiї пластичних, реконструктивних i естетичних хiрургiв, дiйсний член Спiлки пластичних реконструктивних i естетичних хiрургiв Росiї.
 5. Директор приватної клiнiки «Київський мiський центр пластичної мiкрохiрургiї та естетичної медицини».
 6. Автор 210 наукових публiкацiй.
 7. Професор кафедри комбустiологiї й пластичної хiрургiї Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iмені П. Л. Шупика.Кебуладзе Іван Михайлович — к.мед.н., доцент. Працює на кафедрі з 2007 року. В рамках НДР кафедри виконавець теми «Розробка дренажів поліуританових із антимікробними властивостями».

 1. Кебуладзе Іван Михайлович
 2. FetM@optima.com.ua
 3. Освіта: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, лікувальний факультет.
 4. Кваліфікація: кандидат медичних наук, доцент кафедри «Комбустіології та пластичної хірургії», є сертифікованим членом ВАПРЕХ , віце-президент ВАПРЕХ з видавничої діяльності, зам. головного редактора науково-фахового журналу «пластична, реконструктивна і естетична хірургія», член Бразильскої  ассоціації пластичних хірургів.
 5. З 1972 до 1973 року працював лікарем-хірургом у Клінічній лікарні № 7 міста Києва. З 1973 до 1977 року працював в Інституті хімії високомолекулярних сполук АН УРСР на посаді молодшого наукового співробітника. З 1977 до 1980 року працював лікарем у Морському гідрофізичному інституті АН УРСР. З 1980 до 2014 року  працював в Інституті ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренко на посаді старшого наукового співробітника, потім завідувачем відділу мікрохірургії та провідним науковим співробітником. З 1994 по 2011 рік очолював клініку пластичної та реконструктивної хірургії «FetM». З 2002 до 2007 року працював на посаді доцента кафедри хірургії та опікових хвороб  НМАПО імені П. Л. Шупика. Від 2007 року працює на посаді доцента кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика
 6. Опублікував 120 наукових праць, 2 методичні рекомендації. Має 12 патентів на винаходи різних способів лікування та створення медичних інструментів.
 7. З 2007 року  на посаді доцента кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО  керує програмою тематичного удосконалення лікарів за циклом «Пластична хірургія тулуба», автор навчальних планів та програм циклів ТУ «Пластична хірургія тулуба».


Циганков Володимир Петрович — к.мед.н., доцент. Працює на кафедрі з 2007 року. В рамках НДР кафедри виконавець теми «Інноваційні технології лікування опіків та їх наслідків».

 1. Володимир Петрович Циганков
 2. vptsygan@ukr.net
 3. Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця.
 4. Кваліфікація: категорія вища, кандидат медичних наук, доцент, член асоціації комбустіологів України.
 5. 1986 – 1995 роки – науковий співробітник відділення опіків Київського НДІ гематології та переливання крові, 1995 – 2007 роки – завідувач опіковим відділенням для дорослих Київського міського центру термічної травми та пластичної хірургії, з 2007 по теперішній час – асистент, доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії.
 6.  Автор та співавтор 83 наукових праць, з яких: 2 підручника, 2 навчальних посібника, 1 керівництво,   2 патенти України, 6 методичних рекомендацій.
 7. Доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії, автор навчальних планів та програм циклів спеціалізації, передатестаційного, стажування з комбустіології та тематичного удосконалення з різних аспектів комбустіології, лікування ран.Фурманов Олександр Юрійович — д.мед.н., ст. н. с., доцент кафедри. Працює на кафедрі з 2007 року.

 1. Олександр Юрійович Фурманов
 2. docdoc@ukr.net
 3. Освіта: КМІ імені О. О. Богомольця, 1984 р.
 4. Кваліфікація: доктор медичних наук, старший науковий співробітник, член Європейської спілки хірургів кисті.
 5. 1985 – 2004 р. – лікар Українського центру дитячої мікрохірургії, УДСЛ ОХМАТДИТ, м. Києв, із 2004 по теперішній час – старший науковий співробітник відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії , ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України.
 6. Старший науковий співробітник.
 7. З 2007 р. до теперішнього часу – доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iмені П. Л. Шупика.

СТАРЦЕВА Марина Сергіївна

Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри.

Працює на кафедрі з 2007 року

Член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів. Лікар-хірург ПП «Київський міський центр пластичної мікрохірургії та естетичної медицини».