Search

  1. Можливості компресійної терапії при консервативному лікуванні поширених складних гемангіом у дітей / О.М. Коваленко, Г.П. Козинець, С.В. Смирний [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2016. – № 11.2. – С. 34 – 35.
  2. Дабіжа О.Ю. Определение перфорантных сосудов передней брюшной стенки с использованием термографии / О.Ю. Дабіжа // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2. – С. 81 – 82.
  3. Хірургічне лікування травматичної ампутації кінчика пальця / С.П. Галич, Я.П. Огородник, О.Ю. Фурманов, О.Ю. Дабіжа, О.А. Гиндич //  Клінічна хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 30.
  4. Клінічна ефективність препаратів на гелевій основі у хворих з дермальними опіками / Г.П. Козинець, В.П. Циганков, О.І. Осадча [та ін.] // V Ювілейний міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України", Київ, 19 – 21 квітня 2016 року. – С. 36 – 37.
  5. Козинець Г.П. Інфузійна терапія опікового шоку. Що нового / Г.П. Козинець, О.Ю. Сорокіна // ІІ Міжнародний конгрес з інфузійної терапії, Київ, 6-7 жовтня 2016 року.
  6. Козинець Г.П. Сучасний погляд на інфузійну терапію септичного шоку у хворих з глибокими поширеними опіками / Г.П. Козинець, О.Ю. Сорокіна, Ж.В.Філіп // ІІІ Міжнародний конгрес з інфузійної терапії, Київ, 6 – 7 жовтня 2016 року.
  7. Kozinetc G.P. Use pH to assess the depth of the burn wounds /P. Kozinetc, O. Kovalenko, A. Kovalenko // 25th Conferense of the European Wound Management Association EWMA, 11 – 13 May, Bremen, Germany. – 2016. – P. 230.
  8. Kozinetc G.P. Assessment clinical efficiency tyrothripcin powder / P. Kozinetc, O. Kovalenko, A. Kovalenko // 25th Conferense of the European Wound Management Association EWMA, 11 – 13 May, Bremen, Germany. – 2016. – P. 232.
  9. Ранні хірургічні втручання у постраждалих з високовольтною електротравмою / Козинець Г.П., Циганков В.П., Жернов О.А. // Клінічна хірургія. 2018. №85(11.2). С. 59.