Search 1. Жернов О.А. Розтягнутий подовжений клапоть плеча та передпліччя на основі перфорантних судин в реконструкції після опікових деформацій ліктьового суглоба / О.А. Жернов, А.О. Жернов, М. Кітрі // Хірургія України. – – №4. –  С. 31 – 36.
 2. Використання фізичних методів дослідження у вивченні сумісності імплантатів з організмом реципієнта / С.П. Галич, О.Ю. Дабіжа, Т.А. Алексеева [та ін.] // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 3 – 4. – С. 36 – 48.
 3. Галич С.П. Використання клаптя на першій дорсальній метакарпальній артерії для закриття дефектів покривних тканин i пальця кисті / С.П. Галич, О.Ю. Фурманов, О.Ю. Дабіжа, А.В. Резников //  Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 3 – 4. – С. 10 – 16.
 4. Козинець Г.П. Кафедрі комбустіології та пластичної хірургії – 10 років / Г.П. Козинець // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 3 – 4. – С. 6 – 10.
 5. Старцева М.С. Возможности трансплантации жировой ткани при атрофии лица различной этиологии / М.С. Старцева // Клінічна хірургія. – 2016. – № 9. – С. 47 – 51.
 6. Шендрик В.Г. Надання допомоги хворим на бешиху на госпітальному етапі / В.Г. Шендрик // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2015. – С. 523 – 529.
 7. Жернов О.А. Розтягнуті перфорантні клапті в реконструктивній хірургії опіків / О.А. Жернов, А.О. Жернов, М. Кітрі //  Клінічна хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 32.
 8. Розробка та дослідження біосумісності композиційних полімерних матеріалів з циклосерином для медицини / Д.В.Кулєш, Т.В. Руденчик, Р.А. Рожнова, Л.Ф. Нарожайко, В.Д. Пінчук, І.М. Кебуладзе, Н.М. Попова // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 1 – 2. – С. 42 – 52.
 9. Галич С.П. Роль комп'ютерної томографії при виборі методу абдомінопластики // С.П. Галич, Є.В. Симулик // Клінічна хірургія. – 2016. - № 3. – С. 36 – 38.
 10. Фурманов О.Ю. Применение "кожного эквивалента" при лечении послеожоговых сгибательных контрактур трехфаланговых пальцев кисти / О.Ю. Фурманов // Клінічна хірургія. – 2014. - № 11.3. – С. 32 – 33.
 11. Галич С.П. Роль перфорантних артерій у профілактиці ішемічних ускладнень при абдомінопластиці / С.П. Галич, Є.В. Симулик // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 1 – 2. – С. 18 – 22.
 12. Эффективность специализированной медицинской помощи пострадавшим с термической травмой и ранениями мягких тканей во время массовых акций и АТО / Г.П.Козинець, В.П. Циганков, А.В. Воронін [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. - № 11.3. – С. 24 – 26.
 13. Патогенетичне обгрунтування хірургічного лікування бешихи / О.О. Біляєва, В.В. Крижевський, А.П. Радзіховський, В.Г. Шендрик // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2. – С. 13 – 16.
 14. Біляєва О.О. Обгрунтування хірургічного методу лікування бешихи шляхом декомпресійних розрізів з використанням оксиду азоту / О.О. Біляєва, В.Г. Шендрик, О.І Яловський // Клінічна хірургія. – 2014. - № 11.3. – С. 15 – 17.
 15. Частота виникнення бешихи на фоні хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок / О.О. Біляєва, В.В. Крижевський, М.І. Балінська, В.Г. Шендрик, Т.С.Галицький // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2. – С. 7 – 9.
 16. Пластика рубцевої деформації колінного суглоба з використанням попередньосформованого клаптя / О.А. Жернов, А.О. Жернов, М. Кітрі, С.В. Стаскевич // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 3 – 4. – С. 28 – 36.
 17. Шендрик В.Г. Показатели системного иммунитета у пациентов с рожистым воспалением разной степени тяжести / В.Г. Шендрик, О.О. Біляєва, Л.В. Кузнецова // Международный научно-практический журнал "Экстренная медицина". – 2016. – Т. 5. – № 2. – С. 258 – 268.
 18. Реконструкція складних дефектів м’яких тканин склепіння черепа у нейроонкологічних хворих / М.С. Кваша, О.А. Жернов, В.Ю. Молотковець [та ін.] // Український нейрохірургічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 24 – 29.
 19. Хірургічне лікування хворих із післяопіковими деформаціями обличчя з використанням розтягнутих об’єднаних клаптів на основі перфорантних судин / О.А. Жернов, М. Кітрі, А.О. Жернов // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 40 – 46.
 20. Беляева О.А. Показатели фагоцитарной активности моноцитов и профиля цитокинов у больных при рожистом воспалении различной тяжести / О.А. Беляева, В.Г. Шендрик, Л.В. Кузнецова // Клінічна хірургія. – 2016. - № 7. – С. 54 – 57.
 21. Пінчук В.Д. Анализ возрастных изменений опорных и покровных структур лица / В.Д. Пінчук, І.Ю. Слюсарев // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 3 – 4. – С. 17 – 27.
 22. Застосування розтягнутих комбінованих перфорантних потилично-шийних клаптів при реконструкції післяопікової контрактури шиї / О.А. Жернов, А.О. Жернов, М. Кітрі, С.В. Стаскевич // Клінічна хірургія. – 2017. - № 4. – С. 49 – 51.
 23. Оценка способов фиксации тканей лобного лоскута при открытом фронтотемпоральном лифтинге / В.Д Пінчук, И.Ю. Слюсарев, Н.И. Слюсарев, О.С.Ткач // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2018. - № 1 – 2. – С. 6 – 17.
 24. Вплив хірургічного лікування дермальних опіків на природну резистентність і розвиток рубців / А.О. Коваленко, Г.П. Козинець, О.М. Коваленко, О.І. Осадча // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2018. - № 1 – 2. – С. 48 – 60.
 25. Галич С.П. Реконструкция груди после удаления полиакриламидного геля / С.П. Галич, А.Ю. Дабіжа, К.А. Самко // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2018. - № 1 – 2. – С. 18 – 27.
 26. Біологічно активні поліуретанcечовини як матеріали для дренажів в абдомінальній хірургії / Н.А. Галатенко, Т.В. Руденчик, О.С. Карпенко, Р.А. Рожнова, Д.В. Кулєш, Л.Ю. Нечаєва, І.М. Кебуладзе // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2018. - № 1 – 2. – С. 71 – 78.
 27. Обгрунтування хірургічного лікування післяопікових деформацій та конрактур з використанням розтягнутих об’єднаних клаптів на основі ключових та перфорантних судин / О.А. Жернов, Г.П. Козинець, М. Кітрі, О.О. Гузь // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2018. - № 1 – 2. – С. 61 – 70.
 28. Оптимізація хірургічного лікування постраждалих з поверхневими та глибокими дермальними опіками / Козинець Г.П., Коваленко О.М., Коваленко А.О. // Хірургія України. – 2018. – № 2(66), – С. 21-26.
 29. Our experience of treating superficial dermal burn wounds with foam dressing / Kozynets G.P., Kovalenko O., Kovalenko A. // 28 Conference of European Wound Management Association. 2018 Krakow, Poland. – 9-11 May EP 107. – P. 92.
 30. Реконструкція судинного русла тканин для отримання об’єднаних розтягнутих клаптів на основі перфорантних судин в експерименті / Жернов О.А., Козинець Г.П., Кітрі М., Гузь О.О. // Хірургія України. 2018. № 1. С. 56-63.
 31. Сучасні погляди на розтягування тканин з власним кровообігом у реконструктивній хірургії наслідків опіків / Жернов О.А., Козинець Г.П., Кітрі М. // Клінічна хірургія. 2018. Том 85 №4. С.52-56.
 32. Використання об’єднаних розтягнутих клаптів в реконструкції грудної клітки та тулуба з тотальними та субтотальними рубцевими трансформаціями після опіків / Козинець Г.П., Жернов О.А., Трач Р.Я., Гузь О.О., Жернов О.А. // Хірургія України. 2018. №4. С.25-31.
 33. Козинець Г.П. Діяльність комбустіологічної служби україни за 2014–2017 роки // Пластична і реконстуктивна хірургія. 2018. №3 – 4. С. 6 – 10.
 34. Козинець Г.П., Галич С.П., Жернов О.А., Пінчук В.Д., Фурманов О.Ю., Циганков В.П., Кебуладзе І.М. Післядипломне навчання лікарів хірургів з лікування опіків та їх наслідків, реконструктивно-відновної хірургії, пластичної та естетичної хірургії // Пластична і реконстуктивна хірургія. 2018. №3 – 4. С. 11 – 18.
 35. Козинець Г.П., Коваленко О.М., Циганков В. П., Коваленко А. О. Діагностика ДВС синдрому у обпечених // Хірургія України. 2018. №1. С. 40 – 44.
 36. Жернов О.А., Оглобля О.В., Трач Р.Я., Шендрик В.Г. Застосування множинної Y-V пластики для лікування післяопікових тотальних та субтотальних рубцевих деформацій тулуба та кінцівок // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. 2018. №1-2. С. 31-39.
 37. Жернов О.А., Трач Р.Я., Шендрик В.Г. Структурно-функціональні порушення кістково-суглобових утворень у хворих з післяопіковими контрактурами та деформаціями верхньої кінцівки // Клінічна хірургія. 2018. №85(11.2). С. 16 – 18.
 38. Жернов О.А., Трач Р.Я., Жернов О.А., Гузь О.О. Реконструкція післяопікових рубцевих дефектів обличчя з використанням попередньо-сформованих клаптів на основі поверхневої скроневої артерії // Хірургія України. 2019. № 1. С. 69-75.