Search

З 2008 по 2017 рр. на кафедрі захищені дисертації:

Дабіжа О. Ю. кандидатська дисертація «Хірургічна корекція дефектів покривних тканин крупних сегментів кінцівок за спеціальністю» 14.01.03 «Хірургія». Захищена в 2011 році.

Пінчук В. Д. докторська дисертація «Профілактика та лікування ускладнень при естетичній збільшувальній мамопластиці» за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія». Захищена в 2012 році.

Асистент кафедри Жернов А. А. кандидатська дисертація   «Хірургічне лікування після опікових деформацій та контрактур з використанням оптимізованих методів розтягування тканин» за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія». Захищена в 2013 році.

Доцент кафедри Фурманов О. Ю. докторська дисертація «Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками травм довгих пальців кисті в умовах порушення артеріального кровотока», за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія». Захищена в 2013 році.

Асистент кафедри  Огородник Я. П. кандидатська дисертація  за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія».

Аспірант кафедри Ткач О. С. «Хірургічне лікування естетичних деформацій верхньої частини обличчя» за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія».

З 2015 по 2018 рік на кафедрі виконуються дисертації:

Аспірант кафедри Мохаммед Китри кандидатська дисертація  за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія».

Співробітники кафедри беруть активну участь в організації та проведенні з’їздів, конференцій, нарад головних позаштатних спеціалістів з питань комбустіології та пластичної хірургії, є членами спеціалізованих вчених рад зі спеціальності «Хірургія», членами редакційних колегій журналів «Клінічна хірургія», «Хірургія України», «Пластична та реконструктивна хірургія», «Хірургія дитячого віку».

Основні напрямки діяльності. Розробка методів раннього хірургічного лікування поверхневих та глибоких дермальних опіків; розробка методів превентивного хірургічного лікування субфасціальних опіків при термічних та електротермічних ураженнях; консервативного лікування післяопікових гіпертрофічних та келоїдних рубців; хірургічної реабілітації хворих з післяопіковими контрактурами та деформаціями суглобів; ранньої діагностики, профілактики та лікування септичних ускладнень при поширених глибоких опіках; закриття набутих дефектів тканин різної локалізації й глибини, заміщення втрачених анатомічних структур (м’язів, суглобів, кісток); реплантації кінцівок та їх сегментів, ампутованих у результаті травми; лікування гострих травм кінцівок, що включає їх реваскуляризацію й реіннервацію; лікування важких травм кисті; відновлення ушкоджень периферичних судин, нервів, сухожиль кисті й пальців, а також їх наслідків; хірургічне лікування безпалих кистей; мікрохірургічне лікування контрактури Дюпюітрена; всі види естетичних і омолоджувальних операцій на молочній залозі, обличчі, кінцівках, урогенітальній сфері, корекція контурів тіла; хірургічне реконструктивне лікування ушкоджень і захворювань урогенитальної системи — травматичної ампутації геніталій, наслідків травм геніталий; лікування жіночого й чоловічого транссексуалізму; лікування аномалій розвитку кінцівок, вушних раковин, алопецій.