Search

 1. Клиническая иммунология. //под. ред.Соколова Е.И. – М.: «Медицина» - 1998. – 272 с.
 2. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія» - Одеса. Одеський державний медичний університет. – 2000. – 384 с.
 3. Иммунодефицитные состояния //под. ред.В.С. Смирнова и И.С.Фрейдлин СПб «Фолиант». – 2000. – 580 с.
 4. Клиническая иммунология. //под. ред.Г.Лолора – младшего, Т.Фишера и Д.Адельмана. //перев.с англ. – М., Практика. – 2000. – 806 с.
 5. Ройт А., Бростроф Дж., Мейл Д. Иммунология //перев.с англ.- М.Мир – 2002. – 592 с.
 6. Клиническая иммунология и аллергология. Учебное пособие под ред. А.В.Караулова  - М.: Мед.информационное агентство. – 2002. – 651 с.
 7. Белозеров Е.С. Болезни иммунной системы. – Элиста:  АПП «Джангар». – 2005. – 267 с.
 8. Драннік Г.М. Клінічна імунологія та алергологія. Підручник для студентів, лікарів – інтернів, алергологів, клінічних імунологів, лікарів інших спеціальностей.//Київ: «Здоров’я»  - 2006. – 888 с.
 9. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов врачей лечебного профиля всех специальностей. //Киев: Издательство ООО «Полиграф Плюс». – 2006. – 482 с.
 10. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. – Підручник для студентів. – Нова Книга. – Вінниця. – 2006.
 11. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. – Підручник для студентів. – Нова Книга. – Вінниця. – 2006.
 12. Кишкун А.А. «Иммунологические и серологические исследования в клинической практике». – М.:Мединформ агентство. – 2006. – 532 с.
 13. Рабсон А. Основы медицинской иммунологии: перев. с англ.- М.Мир. – 2006. – 319 с.
 14. Хаитов Р.М. «Иммунология» учебник для медицинскихвузов – М., Из-во «ГОЭТАР Медиа» - 2006 - + СD ROM
 15. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. //Киев: Издательство ООО «Полиграф Плюс». – 2006. – 482 с.
 16. Основы клинической иммунологии (учебное пособие для медицинских вузов) перев.с англ.Э.Чепель,М.Хайни, С.Мисбах, Н.Сновден. – М.: «ГОЭТАР – Медиа». – 2008. – 416 с.
 17. Наглядная иммунология. // Под ред. Г.-Р.Бурмейстера, А.Пецутто. / пер. с англ. – М. Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.
 18. Наглядная иммунология. // Под ред. Г.-Р.Бурмейстера, А.Пецутто. / пер. с англ. – М. Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.
 19. Біловол О.М., Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В., Циганенко А.Я., Савченко В.М., Ніколенко Є.Я., Залюбовська О.І., Лапшина Л.А., Шевченко О.С., Шелест О.М., Борзова О.Ю., Кожин М.І., Ломакіна О.В., Назар О.В., Сидоров О.П., Ольховський Д.В., Байбакова Ю.А., Галімова О.І., Риндіна Н.Г., Титова Г.Ю.,  Шумова Н.В.  Клінічна імунологія та алергологія. - Навчальний посібник медичних ВНЗ ІУ рівня акредитації та медичних факультетів університетів (за редакцією: член-кореспондента АМНУ, д.м.н., професора О.М.Біловола, д.м.н., професора П.Г.Кравчуна, д.м.н., професора В.Д.Бабаджана. д.м.н., професора Л.В.Кузнецової). -  Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІУ рівня акредитації (протокол № 4 від 01.10.2010) – Харків “Гриф” - 2011 – 550 с.
 20. Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Фролов В.М., Кравчун П.Г., Кузнецов Г.В., Прилуцький О.С., Гарник Т.П., Курченко А.І., Нагорний О.Є., Пілецький А.М., Гавриленко Т.І., Гуляр С.О., Осипова Л.С., Романюк Л.І., Касянчук Н.Ю., Назаренко О.П., Назар О.В., Кузнецов О.Г., Грем’яков В.О., Юркіна А.В. Клінічна та лабораторна імунологія. - Національний підручник //За загальною редакцією доктора медичних наук, професора Кузнецової Л.В., доктора медичних наук, професора Бабаджана В.Д., доктора медичних наук, професора Фролова В.М. - Рекомендовано та затверджено Міністерством освіти та науки України як Національний підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів вищих медичних закладів (факультетів) ІУ рівня акредитації та вищих  медичних закладів післядипломної освіти (лист № 1.4/18-Г-2951.1 від 30.12.2008 р.) – К.ООО. “Полиграф плюс” - Київ. -  2012 – 922 с.: ил.
 1. Клиническая иммунология. //подред.Соколова Е.И. – М.: «Медицина» - 1998. – 272 с.
 2. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія» - Одеса. Одеський державний медичний університет. – 2000. – 384 с.
 3. Клиническая иммунология. //подред.Г.Лолора – младшего, Т.Фишера и Д.Адельмана. //перев.с англ. – М., Практика. – 2000. – 806 с.
 4. Ройт А., Бростроф Дж., Мейл Д. Иммунология //перев.сангл.- М.Мир – 2002. – 592 с.
 5. Белозеров Е.С. Болезни иммунной системы. – Элиста:  АПП «Джангар». – 2005. – 267 с.
 6. Драннік Г.М. Клінічна імунологія та алергологія. Підручник для студентів, лікарів – інтернів, алергологів, клінічних імунологів, лікарів інших спеціальностей.//Київ: «Здоров’я»  - 2006. – 888 с.
 7. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. //Киев: Издательство ООО «Полиграф Плюс». – 2006. – 482 с.
 8. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. – Підручник для студентів. – Нова Книга. – Вінниця. – 2006.
 9. Кишкун А.А. «Иммунологические и серологические исследования в клинической практике». – М.:Мединформагенство. – 2006. – 532 с.
 10. Рабсон А. Основы медицинской иммунологии: перев. с англ.- М.Мир. – 2006. – 319 с.
 11. Хаитов Р.М. «Иммунология» учебник для медицинских вузов – М., Из-во «ГОЭТАР Медиа» - 2006 - + СD ROM
 12. Основы клинической иммунологии (учебноепособие для медицинских вузов) перев.сангл.Э.Чепель,М.Хайни, С.Мисбах, Н.Сновден. – М.: «ГОЭТАР – Медиа». – 2008. – 416 с.
 13. Біловол О.М., Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В., Циганенко А.Я., Савченко В.М., Ніколенко Є.Я., Залюбовська О.І., Лапшина Л.А., Шевченко О.С., Шелест О.М., Борзова О.Ю., Кожин М.І., Ломакіна О.В., Назар О.В., Сидоров О.П., Ольховський Д.В., Байбакова Ю.А., Галімова О.І., Риндіна Н.Г., Титова Г.Ю.,  Шумова Н.В.  Клінічна імунологія та алергологія. - Навчальний посібник медичних ВНЗ ІУ рівня акредитації та медичних факультетів університетів (за редакцією: член-кореспондента АМНУ, д.м.н., професора О.М.Біловола, д.м.н., професора П.Г.Кравчуна, д.м.н., професора В.Д.Бабаджана. д.м.н., професора Л.В.Кузнецової). -  Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІУ рівня акредитації (протокол № 4 від 01.10.2010) – Харків “Гриф” - 2011 – 550 с.
 14. Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Фролов В.М., Кравчун П.Г., Кузнецов Г.В., Прилуцький О.С., Гарник Т.П., Курченко А.І., Нагорний О.Є., Пілецький А.М., Гавриленко Т.І., Гуляр С.О., Осипова Л.С., Романюк Л.І., Касянчук Н.Ю., Назаренко О.П., Назар О.В., Кузнецов О.Г., Грем’яков В.О., Юркіна А.В. Клінічна та лабораторна імунологія. - Національний підручник //За загальною редакцією доктора медичних наук, професора Кузнецової Л.В., доктора медичних наук, професора Бабаджана В.Д., доктора медичних наук, професора Фролова В.М. - Рекомендовано та затверджено Міністерством освіти та науки України як Національний підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів вищих медичних закладів (факультетів) ІУ рівня акредитації та вищих  медичних закладів післядипломної освіти (лист № 1.4/18-Г-2951.1 від 30.12.2008 р.) – К.ООО. “Полиграф плюс” - Київ. -  2012 – 922 с.: ил.
 15. Наглядная иммунология. // Под ред. Г.-Р.Бурмейстера, А.Пецутто. / пер. с англ. – М. Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.
 16. Імунологія//Національний підручник за загальною редакцією проф..Кузнецової Л.В.,проф.Бабаджана В.Д.,член –кор. НАМН України,проф..Харченко Н.В.//Київ 2013-563 с.
 17. Анафілаксія//Монографія за редакцією проф..Кузнецової Л.В.,проф..Бабаджана В.Д.,проф..Зайкова С.В.та співавторів//Київ 2014—228 с.

ІМУНОЛОГІЯ:

 1. Клиническая иммунология. //под ред.Соколова Е.И. – М.: «Медицина» - 1998. – 272 с.
 2. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія» - Одеса. Одеський державний медичний університет. – 2000. – 384 с.
 3. Клиническая иммунология. //под ред.Г.Лолора – младшего, Т.Фишера и Д.Адельмана. //перев.с англ. – М., Практика. – 2000. – 806 с.
 4. Ройт А., Бростроф Дж., Мейл Д. Иммунология //перев.с англ.- М.Мир – 2002. – 592 с.
 5. Белозеров Е.С. Болезни иммунной системы. – Элиста:  АПП «Джангар». – 2005. – 267 с.
 6. Драннік Г.М. Клінічна імунологія та алергологія. Підручник для студентів, лікарів – інтернів, алергологів, клінічних імунологів, лікарів інших спеціальностей.//Київ: «Здоров’я»  - 2006. – 888 с.
 7. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. //Киев: Издательство ООО «Полиграф Плюс». – 2006. – 482 с.
 8. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. – Підручник для студентів. – Нова Книга. – Вінниця. – 2006.
 9. Кишкун А.А. «Иммунологические и серологические исследования в клинической практике». – М.:Мединформ агенство. – 2006. – 532 с.
 10. Рабсон А. Основы медицинской иммунологии: перев. с англ.- М.Мир. – 2006. – 319 с.
 11. Хаитов Р.М. «Иммунология» учебник для медицинских вузов – М., Из-во «ГОЭТАР Медиа» - 2006 - + СD ROM
 12. Основы клинической иммунологии (учебное пособие для медицинских вузов) перев.с англ.Э.Чепель,М.Хайни, С.Мисбах, Н.Сновден. – М.: «ГОЭТАР – Медиа». – 2008. – 416 с.
 13. Біловол О.М., Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В., Циганенко А.Я., Савченко В.М., Ніколенко Є.Я., Залюбовська О.І., Лапшина Л.А., Шевченко О.С., Шелест О.М., Борзова О.Ю., Кожин М.І., Ломакіна О.В., Назар О.В., Сидоров О.П., Ольховський Д.В., Байбакова Ю.А., Галімова О.І., Риндіна Н.Г., Титова Г.Ю.,  Шумова Н.В.  Клінічна імунологія та алергологія. - Навчальний посібник медичних ВНЗ ІУ рівня акредитації та медичних факультетів університетів (за редакцією: член-кореспондента АМНУ, д.м.н., професора О.М.Біловола, д.м.н., професора П.Г.Кравчуна, д.м.н., професора В.Д.Бабаджана. д.м.н., професора Л.В.Кузнецової). -  Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІУ рівня акредитації (протокол № 4 від 01.10.2010) – Харків “Гриф” - 2011 – 550 с.
 14. Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Фролов В.М., Кравчун П.Г., Кузнецов Г.В., Прилуцький О.С., Гарник Т.П., Курченко А.І., Нагорний О.Є., Пілецький А.М., Гавриленко Т.І., Гуляр С.О., Осипова Л.С., Романюк Л.І., Касянчук Н.Ю., Назаренко О.П., Назар О.В., Кузнецов О.Г., Грем’яков В.О., Юркіна А.В. Клінічна та лабораторна імунологія. - Національний підручник //За загальною редакцією доктора медичних наук, професора Кузнецової Л.В., доктора медичних наук, професора Бабаджана В.Д., доктора медичних наук, професора Фролова В.М. - Рекомендовано та затверджено Міністерством освіти та науки України як Національний підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів вищих медичних закладів (факультетів) ІУ рівня акредитації та вищих  медичних закладів післядипломної освіти (лист № 1.4/18-Г-2951.1 від 30.12.2008 р.) – К.ООО. “Полиграф плюс” - Київ. -  2012 – 922 с.: ил.
 15. Наглядная иммунология. // Под ред. Г.-Р.Бурмейстера, А.Пецутто. / пер. с англ. – М. Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.
 16. Імунологія//Національний підручник за загальною редакцією проф..Кузнецової Л.В.,проф.Бабаджана В.Д.,член –кор. НАМН України,проф..Харченко Н.В.//Київ 2013-563 с.
 17. Анафілаксія//Монографія за редакцією проф..Кузнецової Л.В.,проф..Бабаджана В.Д.,проф..Зайкова С.В.та співавторів//Київ 2014—228 с.
 1. Пухлик Б.М. Элементарная аллергология. //Винница. – 2002.
 2. Хаитов Р.М. Клиническая аллергология. Руководство для практических врачей. //М.: «МЕД пресс-информ». – 2002.
 3. Пухлик Б.М. Алергологія. //Вінниця: «Нова Книга». – 2004.
 4. Аллергология. Клинические рекомендации (подред.Р.М.Хаитова, Н.И. Ильиной). //М.: «ГЭОТАР-Медиа». – 2006.
 5. Драннік Г.М. Клінічна імунологія та алергологія. Підручник для студентів, лікарів – інтернів, алергологів, клінічних імунологів, лікарів інших спеціальностей.//Київ: «Здоров’я»  - 2006. – 888 с.
 6. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. //Киев: Издательство ООО «Полиграф Плюс». – 2006. – 482 с.
 7. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. – Підручник для студентів. – Нова Книга. – Вінниця. – 2006.
 8. Пілецький А.М.,  Кузнецова Л.В.,  Анохіна Г.І.,  Харченко Н.В., Фролов В.М. Сучасна концепція дієтичного лікування хворих на бронхіальну астму з синдромом хронічної втоми . - Навчальний посібник. Затверджено Міністерством освіти і науки України від 31.10.2008 р. № 14/18 – Г- 2277 як навчальний посібник – К.:  2008 . – 24 с.
 9. Вороненко Ю.В.,  Пухлик Б.М., Кузнецова Л.В.,  Гуляр С.О.,  Фролов В.М., Бобров О.Є.,  Осипова Л.С.,  Гавриленко Т.І.,  Назар О.В.,  Літус В.І.,  Прилуцький О.С., Пілецький А.М.,  Романюк Л.І.,  Грем"яков В.О.,  Кузнецов О.Г.   Алергологія. // Під редакцією д.м.н., професора Кузнецової Л.В. Рекомендований Центральним методичним кабінетом  Міністерства освіти та науки України. – Київ. - 2008 р. – 365  с.
 10. Кузнецова Л.В.,  Альошина Р.М.,  Фролов В.М., Пілецький А.М.,  Пересадін М.О.,  Осипова Л.С.,  Бабаджан В.Д.,  Романюк Л.І., Плахотнік С.В.,  Грем’яков В.О., Гришило П.В.,  Кузнецов О.Г.,  Юркіна А.В., Старунова Т.Г.,  Асика І.А.  Лікувальна тактика при невідкладних станах в алергології. - Навчальний посібник для лікарів. - 2008 р. – 37 с.
 11. Кузнецова Л.В.  Поліноз та його прояви: діагностика, особливості лікування. - Монографія. – Київ. – 2009. – 92 с.
 12. Наглядная аллергология. // Под ред. М. Рекен, Г. Греверс, В. Бургдорф. / пер. с англ. - М. Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 238 с.
 13. Кузнецова Л.В.   Современная концепція иммуномодулирующей терапии в лечении больных бронхиальной астмой. - Монографія. Київ -2010. – 178 с.
 14. Аллергология и иммунология. Национальноеруководство //подред.академ.РАН и РАМН Р.М.Хаитова, проф.Н.И.Ильиной. – Москва: «ГЭОТАР-Медиа». – 2009.
 15. Біловол О.М., Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В., Циганенко А.Я., Савченко В.М., Ніколенко Є.Я., Залюбовська О.І., Лапшина Л.А., Шевченко О.С., Шелест О.М., Борзова О.Ю., Кожин М.І., Ломакіна О.В., Назар О.В., Сидоров О.П., Ольховський Д.В., Байбакова Ю.А., Галімова О.І., Риндіна Н.Г., Титова Г.Ю.,  Шумова Н.В.  Клінічна імунологія та алергологія. - Навчальний посібник медичних ВНЗ ІУ рівня акредитації та медичних факультетів університетів (за редакцією: член-кореспондента АМНУ, д.м.н., професора О.М.Біловола, д.м.н., професора П.Г.Кравчуна, д.м.н., професора В.Д.Бабаджана. д.м.н., професора Л.В.Кузнецової). -  Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІУ рівня акредитації (протокол № 4 від 01.10.2010) – Харків “Гриф” - 2011 – 550 с.
 16. Кузнецова Л.В.,  Назаренко О.П., Фролов В.М., Осипова Л.С., Пілецький А.М., Романюк Л.І., Назаренко Г.І. Алгоритм відбору пацієнтів для алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ). - Методичні рекомендації (85.11/213.11) – Київ – 2011. –  31 с
 17. Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Назар О.В., Грем’яков В.О., Кузнецов О.Г., Грем’яков  А.В. Особливості діагностики та лікування кропив’янки в алергологічній практиці. – Монографія за редакцією професора Л.В.Кузнецової. - Київ – 2012 -  68 с.
 18. Оцінка антигістамінних лікарських засобів при лікуванні хворих на алергодерматози//методичні  рекомендації –Київ 2013-31 с.
 19. Анафілаксія//Монографія за редакцією проф..Кузнецової Л.В.,проф..Бабаджана В.Д.,проф..Зайкова С.В.та співавторів//Київ 2014—228 с.

Алергологія

Імунологія

Клінічна імунологія

Лабораторна імунологія