Search

За звітний період захищена 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (доцент кафедри Романюк Л. І., захист відбувся 02.06.2012 року, отримано диплом доктора наук ДД№001221 від 26 вересня 2012 року); виконаніта подані до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького Національного медичного університету імені М. Горького 4 кандидатські дисертації.

На теперішній час на кафедрі виконується 2 кандидатські дисертації пошукачами кафедри.

Докторська дисертація професора кафедри Пілецького А. М. на тему: «Вивчення порушень імунного статусу у хворих на бронхіальну астму з синдромом хронічної втоми та розробка способів системної та локальної імуномодуляції в комплексній терапії» спеціальність 14.03.08 - імунологія та алергологія захищена у лютому 2011 року.

Докторська дисертація доцента кафедри Романюк Л. І. на тему:  “Вивчення імунного статусу та розробка способів імунокорекції у хворих на поліноз з перехресною харчовою алергією” спеціальність 14.03.08 - імунологія та алергологія. Захист  відбувся 02.06.2012 року.

Докторська дисертація доцента кафедри Літуса В.І. на тему:  “Морфологічні та імунологічні зміни органів імунітету щурів за умов меркуріалізму та його корекції” спеціальності: 14.03.08 - імунологія та алергологія та 14.03.09 – гістологія, цитологія та ембріологія. Захист відбувся 04.04.2013 року

Кандидатська дисертація асистента кафедри Юркіної А. В. “Використання препаратів Гінкго Білоба у комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму залежно від її форми, ускладнень та супутніх захворювань”  спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка подана до спеціалізованої вченої ради Національного медичного університету імені акад. О. О. Богомольця. Захист   перенесено на 2013 року.

Кандидатська дисертація заочного аспіранта кафедри Асики І. А. “Порушення імунного статусу у хворих на поліноз з грибковою сенсибілізацією та розробка способів імунокорекції в комплексній терапії” спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, подана до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького. Захист  перенесено на 2013 року.

Кандидатська   дисертація  асистента кафедри Назаренко О. П. “Порушення імунного статусу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт з супутнім гепато-біліарним сиедромом та розробка методів імунокорекції у комплексній терапії хворих” спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького 24.11.2010 р. (№79/17-4). Захист відбудеться у травні місяці 2013 року.

Кандидатська  дисертація заочного аспіранта кафедри Назаренко Г. І. “Зміни клініко-імунологічних показників у хворих на алергічний риніт, ускладнений вірусною патологією герпесного типу та їх імунокорекція на фоні специфічної терапії” спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького 24.11.2010 р (№77/17-4). Захист  відбудеться у травні місяці 2013 року.

Кандидатська дисертація пошукача кафедри Єлізарової Т. О. «Імунопатогенез неалкогольного стеатогепатиту, імунокорекція та імунореабілітація хворих» спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького 24.11.2010 р (№77/17-4). Захист  відбудеться у травні місяці 2013 року.

Кандидатська  дисертація асистента кафедри Кузнецова О. Г. “Порушення імунного статусу у хворих на поліноз з сенсибілізацією до пилку амброзії та розробка способів імуномодуляції на фоні специфічної імунотерапії",  яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького 24.11.2010 р (№77/17-4). Захист відбудеться у травні місяці 2013 року.

Асистент кафедри Бондаренко Т. М. у 2017 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Клініко-імунологічні особливості, діагностика та лікування пацієнтів з цілорічним алергічним ринітом і гельмінтозом» та здобула вчений ступінь кандидата медичних наук.