Search

• Опубліковано 255 наукових робіт, в тому числі  4 на іноземній мові.

• 1 підручник,

• 4 методичних посібника, 3 монографії,

• 1 збірник тестових завдань по алергології,

• зроблено 120 доповідей на  наукових та науково-практичних форумах в Україні та за кордоном.

 

В 2008 р. видан підручник "Алергологія" (професор Л. В. Кузнецова ,член-кореспондентом НАМН України, професором Ю. В. Вороненко та інш.) для лікарів-інтернів і лікарів-курсантів вищих медичних закладів післядипломної освіти.

 

В 2008 р видан навчальний посібник  "Сучасна концепція дієтичного лікування хворих на бронхіальну астму з синдромом хронічної втоми" (професор Л. В. Кузнецова, професор Н. В. Харченко та інш.)

  

В 2009 р. видан навчальний посібник для лікарів "Лікувальна тактика при невідкладних станах в алергології"  ( професор Л. В. Кузнецова та інш.)

  

В 2008 - 2010 рр. були надруковані монографії: 
• "Иммунопрофилактика и лечение гриппа и ОРЗ";
• "Современная концепция
иммуномодулирующей терапии
в лечении больных бронхиальной
астмой ";
• "Поліноз та його прояви:
діагностика, особливості лікування";
• "Особливості діагностики та лікування кропив’янки в алергологічній практиці";
• Також колективом кафедри був видан Збірник тестових  задач "Тести по алергології".

  

В 2010 р. видан навчальний посібник  "Гірудотерапія" (професор Л. В. Кузнецова та співавтори)

  

В 2010 р. колективом кафедри видан збірник тестових завдань  "Тести по алергології" для підготоки лікарів до атестації на звання лікаря-спеціаліста по спеціальності "Алергологія" відповідної кваліфікаційної категорії.

 

 

 

 

 

  

Розробленіпрограми циклів спеціалізації,
передатестаційних  циклів по спеціальностям:

--"Імунологія" (2008), "Клінічна імунологія" (2008), "Лабораторна  імунологія (2008)", "Алергологія (2007)";
--Програми тематичного удосконалення: "Невідкладні стани в алергології" (2009), "Застосування  методів гірудотерапії в медичній практиці " (2007), "Клінічна  імунологія і алергологія" (2007), "Імунотерапія при запальних і алергічних захворюванях " (2007), "Актуальні питання алергології" (2007);
-- Програми стажування  по спеціальностям: "Алергологія" (2009), "Клінічна  імунологія" (2009), "Імунологія", (2008).