Search

 1. Назаренко О.П. Рівень IgE – антитіл  до ентеротоксинів стафілококу, гельмінтів та грибів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі хронічного некалькульозного холециститу. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука та практика) – №2, 2013 – С.42 – 47.
 2. Кузнецов А.Г. Состояние иммунитета и коррекция нарушений у больных поллинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии на фоне кишечного микробиоценоза и нарушения пищевого статуса. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука та практика) – №2, 2013 – С.51 – 59.
 3. Кузнецова Л.В., Литус В.И., Кузнецов А.Г. Использование Immufix (Wellmune®Бетаглюкана) в комплексном лечении аллергологических пациентов. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука та практика) – №2, 2013 – С.79 – 88.
 4. Шуляк М.А., Юркіна А.В., Кузнецов О.Г., Бондаренко Т.М., Кравченко О.В. Вплив препарату «Іммодин» на показники клітинного імунітету та циркулюючі імунні комплекси у хворих поліпозним риносинуїтом з цілорічним алергічним ринітом. – Науково-практичний часопис «Фітотерапія» –  №3, 2013 – С.37 – 40.
 5.  Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В.,  Кравчун П.Г., Риндіна Н.Г. Лабораторна діагностика медикаментозної алергії. Частина 1. Методика визначення специфічних імуноглобулінів до ліків, медіаторів та цитокінів. НПЖ «Астма та алергія». – №3 (липень-вересень), 2013 – С.21 - 28.
 6. Кузнецова Л.В., Круцько А.С. Застосування препарату «Імодін» в комплексному лікування хворих на хронічний простатит. – Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – випуск 22, книга 2. – 2013 – С.363 – 371.
 7. Кузнецова Л.В., Шуляк М.А., Юркіна А.В., Юрьев С.Д. Иммунологические показателм клеточного и гуморального иммунитета у больных полипозным риносинуситом на фоне коуглогодичного аллергического ринита при комплексном лечении Иммодином. - Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – випуск 22, книга 2. – 2013 – С. 371 - 379.
 8. Зайков С.В., Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Назаренко А.П. Особенности ринита при ОРВИ. – НПЖ «Український Медичний Часопис. Актуальні питання клінічної практики» – №5 (97) – IX/X, 2013 – С.52 – 57.
 9.  Осипова Л.С., Юрчук Ж.Н., Бурба А.П., Цыганок Л.М. Особенности нарушений иммунологической реактивности при хронических неспецифических заболеваниях легких. – Журнал практикуючого лікаря «Мистецтво лікування» - №7 (103), 2013 – С.17 – 22.
 10. Кузнецова Л.В. Клініко-імунологічні характеристики та сучасні аспекти антигістамінної терапії сезонного алергічного риніту. – Науково-практичний журнал «Український Медичний Часопис. Актуальні питання клінічної практики, online» (електронна публікація) – 2014.04.28. (www.umj.com.ua).
 11. Гавриленко Т.І., Мінченко  Ж.М., Підгайна  О.А., Дмитренко  О.О., Ломаковський  О.М. Зв'язок між імунопатологічними реакціями і генетичною схильністю до їх розвитку у хворих на ішемічну хворобу серця. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука і практика) – Додаток (Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ столітті» - 10 – 11 квітня 2014 р., м.Київ) № 1, 2014 – С.113 – 114.
 12. Кузнецова Л.В., Назаренко А.П. Дифференциальная диагностика аллергических заболеваний кожи. Методы лечения. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука і практика) – Додаток (Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ столітті» - 10 – 11 квітня 2014 р., м.Київ) № 1, 2014 – С.114 – 116.
 13. Мінченко  Ж.М., Дмитренко О.О., Дягіль  І.С., Гавриленко Т.І., Дмитренко І.В., Шляхтіченко  Т.Ю. Імуногенетичні детермінанти схильності до мультифакторіальної патології в умовах впливу ендогенних та екзогенних факторів ризику. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука і практика) – Додаток (Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ столітті» - 10 – 11 квітня 2014 р., м.Київ) № 1, 2014 – С.116.
 14. Назаренко О.П., Пшенична І.В. Дослідження рівня специфічних IgE до ентеротоксинів золотистого стафілококу при хронічному обструктивному захворюванні легень. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука і практика) – Додаток (Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ столітті» - 10 – 11 квітня 2014 р., м.Київ) № 1, 2014 – С.116 – 117.
 15. Кузнецова Л.В., Кузнецов А.Г. Роль антигистаминной терапии у больных с аллергодерматозами. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука і практика) – Додаток (Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ столітті» - 10 – 11 квітня 2014 р., м.Київ) № 1, 2014 – С.147 – 150.