Search

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2008-2013 рр. 

Дослідження еякуляту в діагностиці чоловічого непліддя. Навчальний посібник. Гриф МОН./101 стор./ 2010/Київ Авіст

Международный научно-практический журнал/ 2013/ Минск, «Профессиональные издания».

Головний редактор в Україні – доктор медичних наук, професор Луньова Г. Г.

Члени редакційної ради – доктор медичних наук, професор Ліпкан Г. М. та кандидат медичних наук, доцент  Завадецька О. П.

Федорова Т.Т., Луньова Г.Г., Кривенко Є.О., Олійник О.А., Сергієнко Л.І., Завадецька О.П.Електронний навчально-методичний посібник «Анемії» –Київ – 2017, –126 с.

Клінічна біохімія: [підручник] /за заг. ред. Г.Г. Луньової. - К. : Атіка, 2013. - 556 с.

Леуш С.С., Голяновський О.В., Олійник Ю.В., Олійник О.А. Современные подходы к лечению хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов у женщин репродуктивного возраста” / Методичні рекомендації.- 2016.