Search

Кафедра провела за період 2012-2017 рр. 155 циклів:

Спеціалізація з клінічної лабораторної діагностики: бюджетних циклів – 6 та госпрозрахункових – 6;

Спеціалізація з клінічної біохімії – 6/5;

Передатестаційний цикл з клінічної лабораторної діагностики – 18/17;

Передатестаційний цикл з клінічної біохімії – 14/13;

Тематичне удосконалення – 37/14;

Стажування з клінічної лабораторної діагностики та біохімії – 11/9;

За період 2012-2017 роки оновлені програми та навчальні плани циклів:

- спеціалізації та передатестаційного циклу зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика»:

- циклів спеціалізації та передатестаційного циклу зі спеціальності «Клінічна біохімія»;

- програму та навчальний план підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Лабораторна діагностика» (один рік навчання).

Всі оновлені програми затверджено МОЗ України.

Розроблені програми та навчальні плани 12 циклів тематичного удосконалення:

ТУ «Сучасні методи лабораторної діагностики захворювань нирок та сечовивідних шляхів»,

ТУ «Лабораторна діагностика захворювань шийки та тіла матки»,

ТУ «Клінічна біохімія». Суміжники. Клінічні ординатори,

ТУ «Дослідження еякуляту в діагностиці чоловічого непліддя»,

ТУ «Гемостаз. Вибрані питання лабораторної діагностики»,

ТУ «Контроль якості лабораторних досліджень»,

ТУ «Лабораторна діагностика захворювань шийки та тіла матки (для викладачів ВМНЗ),

ТУ «Лабораторна діагностика» (для керівників інтернів на базах стажування)

ТУ «Лабораторна діагностика захворювань жіночих та чоловічих статевих органів»,

ТУ «Впровадження міжнародних стандартів в діяльність медичних лабораторій» (переривчастий, очно-заочний з елементами дистанційного навчання)»,

ТУ «Діагностика та клінічне значення дослідження системи гемостазу»

ТУ «Впровадження міжнародних стандартів в діяльність медичних лабораторій» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (для викладачів ВМНЗ),

За період 2012-2017 роки на кафедрі підготовлено 3057 слухача та 95 лікарів-інтернів.

Кафедра клінічної лабораторної діагностики є опорною кафедрою зі спеціальності «Клінічна біохімія».