Search

tatiana_can@ukr.ne

Закінчила  Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця, лікувальний факультет (1971).

Має вищу кваліфікаційну категоріюя за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика», кандидат медичних наук зі спеціальності (1988), доцент кафедри клінічна лабораторна діагностика (2001).

З 1971 року працювала лікарем-терапевомв лікувальних закладах м.Києва. З 1976 року співробітник кафедри госпітальна терапія Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. З 1980 року асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика, а з 2001 року – доцент кафедри.

Виконує консультативно-діагностичну роботу цитологічного, гематологічного та загально-клінічного напрямку як на базі кафедри, так і співпрацюючи з іншими клініко-діагностичними лабораторіями.

Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини

В 1988 році захистила дисертаційну роботу за темою «Процессы свертывания при хронических гепатитах и циррозах печени».

Є співвиконавцем ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог» (2015-2019).

Автор 70 друкованих робіт та 3 посібників. Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри.

Викладацька діяльність - приймає участь у підготовці лікарів-лаборантів та спеціалістів на циклах спеціалізація, інтернатура, стажування, тематичне удосконалення та передатестаційних циклах зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика». Читає лекції, проводить семінарські та практичні заняття. Куратор циклу Інтернатура зі спеціальності «Лабораторна діагностика».