Search

Луньова Ганна Геннадіївна (1961) – доктор медичних наук (2004), професор (2008); завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики (2007). В 1984 році закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького, лікувальний факультет за фахом «лікувальна справа» з відзнакою. З 1985 р. до 1994 р. працювала лікарем-лаборантом імунологічної групи відділення хронічного гемодіалізу й трансплантації нирки, а з 1994 р.- до січня 2007 року очолювала клініко-діагностичну лабораторію Обласної клінічної лікарні м.Донецька. В 1991 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Діагностика кризу відторгнення й оптимізація імуносупресивної терапії у пацієнтів з алотрансплантованою ниркою». Науковими керівниками були проф. Драннік Г.М. та проф. Серняк П.С.

В 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Роль Т-хелперної ланки імунітету в реакції відторгнення ниркового трансплантата людини». Науковими консультантами були проф. Драннік Г.М. та проф. Баран Є.Я.

Педагогічну діяльність розпочала у 1997 році асистентом, а з 2002 року доцентом кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини ФПО Донецького медичного університету на циклі: «Лабораторна діагностика» за сумісництвом. З лютого 2007 року  працює завідувачем кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

Професор Луньова Г.Г. є автором 275 наукових праць, 6 винаходів, 8 монографій, 6 посібників та 1 підручника. Мала багаточисельні виступи на конференціях і з'їздах. Брала участь у 5 міжнародних конгресах трансплантологів і нефрологів з доповідями. Прийняла участь у 10 міжнародних конгресах з лабораторної медицини та чисельних науково-практичних вітчизняних та конференціях, семінарах та виставках.

Має учнів: доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики Сергієнко Л.І., асистента кафедри клінічної лабораторної діагностики Кривенко Є.О. та очного аспіранта кафедри клінічної лабораторної діагностики Абді М.Шіхаба (Туніс).

Професор Луньова Г.Г. є головним редактором в Україні міжнародного журналу «Лабораторная диагностика. Восточная Европа». Член двох Спеціалізованих вчених рад НМАПО імені П.Л.Шупика в тому числі, де відбувається захист дисертаційних робіт за спеціальністю 14.01.39 – Клінічна лабораторна діагностика. Професор Луньова Г.Г. є експертом експертної комісії зі спеціальності «клінічна лабораторна діагностика» МОЗ України та ДОЗ КМДА; президентом професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини; головою Технічного комітету зі стандартизації 166 (ТК 166) «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro» та експертом Національного агентства з акредитації України (НААУ).

Ліпкан Георгій Миколайович

Закінчив Київський державний інститут імені О.О.Богомольця, лікувальний факультет (1962).

Має вищу кваліфікаційну  категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностикая», доктор медичних наук, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики.

З 1962 року працював молодшим науковим співробітником в Українському науково-дослідному санітарно-хімічному інституті МОЗ УСРС. 1964-1966 аспірант НДІ фармакології та токсикології. В 1967 році отримав звання кандидата медичних наук. 1966-1970 - молодший науковий співробітник  Українського науково-дослідного санітарно-хімічного інституту МОЗ УСРС. 1970-1974 роки – асистент кафедри клінічної лабораторної діагностиик КМАПО імені П.Л.Шупика.1974-1978 роки працював доцентом кафедри. З 1978 року завідувач лабораторією вивчення лікувальних властивостей амінокислот Київського інституту гематології та переливання крові МОЗ України. З 1985 року – заступник директора з наукової роботи Київського інституту гематології та переливання крові МОЗ України, а з 1990 року – завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики КІУЛ. В 1992 році отримав атестат професора.

1985-1990 – головний позаштатний спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики МОЗ України. Має відзнаку «Отличник здравохранения».

Приймає участь у консультуванні лікарів та пацієнтів, на клінічній базі та поза нею, з питань проведення та трактування результатів лабораторних досліджень та питань зовнішнього та внутрішнього контролю якості.

Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

Має двох учнів доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики к.мед.н. Олійник О.А. та к.мед.н. Коновалову В.С.

Авторпонад 300 наукових робіт, 8 монографій, 10 авторських свідоцтв, 6 патентів.

Член редколегії журналу «Лабораторная діагностика.Восточная Европа».

Викладацька діяльність - проведення лекційних, практичних та семінарських занять на циклах Інтернатура, Спеціалізація, Предатестаційні цикли та цикли Тематичного удосконалення зі спеціальності «Клінічна біохімія» та «Клінічна лабораторна діагностика».

elpazav@gmail.com

Закінчила Вінницький Медичний Інститут імені М. І. Пирогова, лікувальний факультет, диплом з відзнакою (1976).

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика», кандидат медедичних наук, доцент кафедри клінічна лабораторна діагностика.

З 1976 року працювала лікарем-терапевтом в Центральній лікарні м.Гайсін Вінницької області, потім переведена на посаду завідувача клініко-діагностичної лабораторії. 1980-1982 роки навчалася в клінічній ординатурі «Клінічна лабораторна діагностика» НМАПО імені П.Л.Шупика. З 1987 року асистент, а з 2002 року доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

Виконує консультативно-діагностичну роботу цитологічного, гематологічного та загально-клінічного напрямку як на базі кафедри, так і співпрацюючи з іншими клініко-діагностичними лабораторіями.

Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

В 1988 році захистила дисертаційну роботу за темою «Клинико-лабораторные особенности сочетанной формы мужского бесплодия».

Є співвиконавцем ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог» (2015-2019).

Автор 60 друкованих робіт та 3 посібників.

Викладацька діяльність - приймає участь у підготовці лікарів-лаборантів та спеціалістів на циклах спеціалізація, інтернатура, стажування, тематичне удосконалення та передатестаційних циклах зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика». Читає лекції, проводить семінарські та практичні заняття. Куратор циклів тематичного удосконалення «Гематологічні методи дослідження», «Лабораторна діагностика захворювань жіночих та чоловічих статевих органів» та «Лабораторна діагностика захворювань шийки та тіла матки ».

tatiana_can@ukr.ne

Закінчила  Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця, лікувальний факультет (1971).

Має вищу кваліфікаційну категоріюя за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика», кандидат медичних наук зі спеціальності (1988), доцент кафедри клінічна лабораторна діагностика (2001).

З 1971 року працювала лікарем-терапевомв лікувальних закладах м.Києва. З 1976 року співробітник кафедри госпітальна терапія Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. З 1980 року асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика, а з 2001 року – доцент кафедри.

Виконує консультативно-діагностичну роботу цитологічного, гематологічного та загально-клінічного напрямку як на базі кафедри, так і співпрацюючи з іншими клініко-діагностичними лабораторіями.

Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини

В 1988 році захистила дисертаційну роботу за темою «Процессы свертывания при хронических гепатитах и циррозах печени».

Є співвиконавцем ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог» (2015-2019).

Автор 70 друкованих робіт та 3 посібників. Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри.

Викладацька діяльність - приймає участь у підготовці лікарів-лаборантів та спеціалістів на циклах спеціалізація, інтернатура, стажування, тематичне удосконалення та передатестаційних циклах зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика». Читає лекції, проводить семінарські та практичні заняття. Куратор циклу Інтернатура зі спеціальності «Лабораторна діагностика».

oleylena@ukr.net

 Закінчила Дніпропетровський медичний інститут, санітарно-гігієнічний факультет (1985).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», кандидат медичних наук зі спеціальності «Фармакологія» (2006) , доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики (2007).

З 1985 року працювала в Кам’янсько-Дніпровській районній СЕС. 1986-1995 роки лікар-лаборант анестезіологічного відділення в Нікопольській міській лікарні №1 Дніпропетровської області. 1995-1997 роки навчалася в клінічній ординатурі «Клінічна лабораторна діагностика» на кафедрі клінічна лабораторна діагностика НМАПО імені П.Л.Шупика. 1997-2000 роки проходила аспірантуру «Клінічна біохімія» на кафедрі клінічна лабораторна діагностика НМАПО імені П.Л.Шупика. З 2000 року працювала асистентом, а з 2007 року – доцентом кафедри клінічної лабораторної медицини.

Виконує консультативно-діагностичну роботу цитологічного, гематологічного та загально-клінічного напрямку як на базі кафедри, так і поза базами з іншими клініко-діагностичними лабораторіями.

Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

З 2013 р. – експерт Міжнародної Європейської комісії сумісного українсько-французького Проекту: V601.P/11 «Оздоровительные и экологические программы, связанные с Чернобыльской зоной отчуждения» (Иванковский район, г.Иванково).

В 2006 році захистила дисертаційну роботу за темою «Фармакологічні властивості біологічно активної композиції «Гіпокловойл»».
Автор 52 друкованих робіт, 1 патента на винахід та 2 посібників.

Член експертної проблемної комісії зі спеціальності ЕПК 14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика», апробаційної спеціалізованої Вченої Ради Д26.613.03 при НМАПО імені П.Л. Шупика.

Співвиконавец ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог», відповідальна за НДР кафедри (2015-2019).

Викладацька діяльність - приймає участь у підготовці лікарів-лаборантів та спеціалістів на циклах спеціалізація, інтернатура,  стажування, тематичне удосконалення та передатестаційних циклах зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика». Читає лекції, проводить семінарські та практичні заняття. Куратор передатестаційних циклів зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика»

ovmila@gmail.com

Закінчила Київський державний універсітет ім. Т.Г.Шевченка, біологічний факультет (1974).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна біохімія», кандидат біологічних наук (2015), доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики.

1975 році працювала в НМАПО імені П.Л.Шупика старшим лаборантом спочатку на кафедрі клінічної лабораторної діагностики, потім на кафедрі онкології. З 1998 року працювала асистентом кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика. з 2005 року – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики.

Приймає участь у консультуванні лікарів та пацієнтів, на клінічній базі та поза нею, з питань проведення та трактування результатів лабораторних досліджень та питань зовнішнього та внутрішнього контролю якості.

Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

З 2017 р. – член комітету «Біохімічні дослідження» фахової експертизи ліцензійних іспитів «Крок 3» МОЗ України.

В 1999 році захистила дисертаційну роботу за темою: «Вміст ретинолу та ретинол-зв’язуючого білка в крові хворих на рак шлунку».

Автор43 друкованих робіт та 2 свідоцьтва на винахід. Співавтор підручника «Клінічна біохімія», 2013 рік. Відповідальна за наукову діяльність кафедри.

Викладацька робота - проведення лекційних, практичних та семінарських занять на циклах Інтернатура, Спеціалізація, Предатестаційні та цикли Тематичного удосконалення зі спеціальності «Клінічна біохімія». Куратор циклів Спеціалізація, ТУ, ПАЦ зі спеціальності «Клінічна біохімія».