Search

elpazav@gmail.com

Закінчила Вінницький Медичний Інститут імені М. І. Пирогова, лікувальний факультет, диплом з відзнакою (1976).

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика», кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічна лабораторна діагностика.

З 1976 року працювала лікарем-терапевтом в Центральній лікарні м.Гайсін Вінницької області, потім переведена на посаду завідувача клініко-діагностичної лабораторії. 1980-1982 роки навчалася в клінічній ординатурі «Клінічна лабораторна діагностика» НМАПО імені П.Л.Шупика. З 1987 року асистент, а з 2002 року доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

Виконує консультативно-діагностичну роботу цитологічного, гематологічного та загально-клінічного напрямку як на базі кафедри, так і співпрацюючи з іншими клініко-діагностичними лабораторіями.

Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

В 1988 році захистила дисертаційну роботу за темою «Клинико-лабораторные особенности сочетанной формы мужского бесплодия».

Є співвиконавцем ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог» (2015-2019).

Автор 60 друкованих робіт та 3 посібників.

Викладацька діяльність - приймає участь у підготовці лікарів-лаборантів та спеціалістів на циклах спеціалізація, інтернатура, стажування, тематичне удосконалення та передатестаційних циклах зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика». Читає лекції, проводить семінарські та практичні заняття. Куратор циклів тематичного удосконалення «Гематологічні методи дослідження», «Лабораторна діагностика захворювань жіночих та чоловічих статевих органів» та «Лабораторна діагностика захворювань шийки та тіла матки ».

oleylena@ukr.net

 Закінчила Дніпропетровський медичний інститут, санітарно-гігієнічний факультет (1985).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», кандидат медичних наук зі спеціальності «Фармакологія» (2006) , доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики (2007).

З 1985 року працювала в Кам’янсько-Дніпровській районній СЕС. 1986-1995 роки лікар-лаборант анестезіологічного відділення в Нікопольській міській лікарні №1 Дніпропетровської області. 1995-1997 роки навчалася в клінічній ординатурі «Клінічна лабораторна діагностика» на кафедрі клінічна лабораторна діагностика НМАПО імені П.Л.Шупика. 1997-2000 роки проходила аспірантуру «Клінічна біохімія» на кафедрі клінічна лабораторна діагностика НМАПО імені П.Л.Шупика. З 2000 року працювала асистентом, а з 2007 року – доцентом кафедри клінічної лабораторної медицини.

Виконує консультативно-діагностичну роботу цитологічного, гематологічного та загально-клінічного напрямку як на базі кафедри, так і поза базами з іншими клініко-діагностичними лабораторіями.

Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

З 2013 р. – експерт Міжнародної Європейської комісії сумісного українсько-французького Проекту: V601.P/11 «Оздоровительные и экологические программы, связанные с Чернобыльской зоной отчуждения» (Иванковский район, г.Иванково).

В 2006 році захистила дисертаційну роботу за темою «Фармакологічні властивості біологічно активної композиції «Гіпокловойл»».
Автор 52 друкованих робіт, 1 патента на винахід та 2 посібників.

Член експертної проблемної комісії зі спеціальності ЕПК 14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика», апробаційної спеціалізованої Вченої Ради Д26.613.03 при НМАПО імені П.Л. Шупика.

Співвиконавец ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог», відповідальна за НДР кафедри (2015-2019).

Викладацька діяльність - приймає участь у підготовці лікарів-лаборантів та спеціалістів на циклах спеціалізація, інтернатура,  стажування, тематичне удосконалення та передатестаційних циклах зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика». Читає лекції, проводить семінарські та практичні заняття. Куратор передатестаційних циклів зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика»

ovmila@gmail.com

Закінчила Київський державний універсітет ім. Т.Г.Шевченка, біологічний факультет (1974).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна біохімія», кандидат біологічних наук (2015), доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики.

1975 році працювала в НМАПО імені П.Л.Шупика старшим лаборантом спочатку на кафедрі клінічної лабораторної діагностики, потім на кафедрі онкології. З 1998 року працювала асистентом кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика. з 2005 року – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики.

Приймає участь у консультуванні лікарів та пацієнтів, на клінічній базі та поза нею, з питань проведення та трактування результатів лабораторних досліджень та питань зовнішнього та внутрішнього контролю якості.

Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

З 2017 р. – член комітету «Біохімічні дослідження» фахової експертизи ліцензійних іспитів «Крок 3» МОЗ України.

В 1999 році захистила дисертаційну роботу за темою: «Вміст ретинолу та ретинол-зв’язуючого білка в крові хворих на рак шлунку».

Автор43 друкованих робіт та 2 свідоцьтва на винахід. Співавтор підручника «Клінічна біохімія», 2013 рік. Відповідальна за наукову діяльність кафедри.

Викладацька робота - проведення лекційних, практичних та семінарських занять на циклах Інтернатура, Спеціалізація, Предатестаційні та цикли Тематичного удосконалення зі спеціальності «Клінічна біохімія». Куратор циклів Спеціалізація, ТУ, ПАЦ зі спеціальності «Клінічна біохімія».

Людмила Іванівна Сергієнко

l_i_sergienko@ukr.net

Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» (1999).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «імунологія та алергологія» (2010), вчене звання доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики (2015). Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

Навчалася в інтернатурі (1999-2000), клінічній ординатурі (2004-2006)  та очній аспірантурі (2006-2008) на кафедрі клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

Працювала в клініко-діагностичній лабораторії Амбулаторії сімейного лікаря „Чернігівська” на посаді лікаря-лаборанта (2000-2014).

З грудня 2007 р. – асистент, а з травня 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

Під керівництвом професора Ганни Геннадіївни Луньової захистила дисертаційну роботу на тему «Особливості загального та місцевого імунітету у хворих на хронічний абактеріальний простатит / синдром хронічного тазового болю» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.08 – імунологія та алергологія (2010).

Є співвиконавцем ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог» (2015–2019) та була співвиконавець наукової теми: «Наукове обґрунтування створення системи гарантування якості клінічних лабораторних досліджень та лабораторних послуг» (2013-2015).

Автор 47 публікацій, із них 35 наукового та 12 навчально-методичного характеру. В фахових виданнях опубліковано 40 робіт, в тому числі 33 наукового та 7 навчально-методичного характеру.

Є розробником Галузевого стандарту «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю лабораторна діагностика» та «Освітньо-професійна характеристика магістра за спеціальністю лабораторна діагностика» (2011).

Брала участь у роботі школи-семінара «The introduction of new technologies in the educational process of interns and residents of Laboratory Medicine», Kyiv, February 9-11, 2015.

Брала участь в робочій групі та стала співавтором: Адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах: «Залізодефіцитна анемія». Реєстраційний номер ГСТ2015-709-1а (Наказ МОЗ України від 02.11.2015 р. №709 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при залізодефіцитній анемії») та Уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Залізодефіцитна анемія». Реєстраційний номер ГСТ2015-709-1У (Наказ МОЗ України від 02.11.2015 р. №709 «Про затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при залізодефіцитній анемії»).

Кривенко Євгенія Олександрівна

Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» (2004).

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «імунологія та алергологія» (2012). Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

Навчалася в інтернатурі (2004-2005), клінічній ординатурі (2006-2008) та очній аспірантурі (2008-2011) на кафедрі клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

Працювала в клініко-діагностичній лабораторії поліклініки №1 Оболонського району (2005-2014) та КМКЛ№6 (2014-2017).

З листопада 2010 р. – асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

Під керівництвом професора Ганни Геннадіївни Луньової захистила дисертаційну роботу на тему «Особливості продукції інтерлейкінів, селектинів та молекул адгезії у хворих на хронічний гломерулонефрит» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.08 – імунологія та алергологія (2012).

Є співвиконавцем ініціативно-пошукової теми кафедри: «Аналіз сучасного стану та розробка стратегій підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог» (2015–2019) .

Автор 31 публікацій, із них 20 наукового та 11 навчально-методичного характеру.

Брала участь у роботі школи-семінара «The introduction of new technologies in the educational process of interns and residents of Laboratory Medicine», Kyiv, February 9-11, 2015.