Search

За період 2012-2016 роки виконувались теми НДР:

1.«Наукове обгрунтування створення системи гарантування якості клінічних лабораторних досліджень та лабораторних послуг» (КПКВК2301050). Науковий керівник НДР - зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика, проф. Луньова Г.Г.

2.Ініціативно–пошукова наукова робота:«Аналіз  сучасного стану та розробка стратегії підготовки фахівців з лабораторної медицини відповідно до Європейських вимог»  (№ Держреєстрації 0115U002599).

Науковий керівник НДР - зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика, проф. Луньова Г.Г.Термін виконання:2015 – 2019 роки.

На кафедрі підготовлено три очних аспіранти:

Погоріла Людмила Іванівна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості загального та місцевого імунітету у хворих на хронічний абактеріальний простатит (синдром хронічного тазового болю)» в Спеціалізованій вченій раді Д 26.003.02 НМУ імені О.О.Богомольця МОЗ України. Науковий керівник – проф. Луньова Г.Г.

Кривенко Євгенія Олександрівна захистила кандидатську дисертаційну роботу «Особливості продукції інтерлейкінів, селектинів та молекул адгезії у хворих на хронічний гломерулонефрит» в Спеціалізований Вченій Раді Д 26.003.02 НМУ імені О.О.Богомольця МОЗ України. Науковий керівник – проф. Луньова Г.Г

Абді Мохамед Шіхаб (Туніс) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування системи гарантії якості в лабораторній діагностиці в умовах реформування охорони здоров′я України» у спеціалізованій раді Д 26.613.03. НМАПО імені П.Л.Шупика. За наказом МОН України від 25.02.2016 № 161 аспірантом отримано диплом DR № 000415–доктора філософії з клінічної лабораторної діагностики.

Підготовлено 7 клінічних ординаторів.

За період 2012-2016 роки опубліковано 125 наукових праць  в фахових виданнях, з них 17 статей в міжнародних журналах та 17 статей навчально-методичного характеру;
зроблено співробітниками кафедри 27 доповідей на науково-практичних конференціях та симпозіумах;
проведено10 науково-практичних конфернецій з міжнародною участю та 2 науково-практичних семінари.

Видано підручник «Клінічна біохімія» за загальною редакцією проф. Луньової Г.Г; 7 монографій та 2 методичних рекомендацій.

В Спеціалізованій вченій раді Д 26.613.03 НМАПО імені П.Л.Шупика за спеціальністю 14.01.39 – Клінічна лабораторна діагностика відбувається захист дисертаційних робіт.

З січня 2012 року започатковано видавництво міжнародного науково-практичного журналу «Лабораторная диагностика. Восточная Европа». Журнал представлено у міжнародній наукометричній базі даних РІНЦ.