Search

 1. Стандартизація в клінічній лабораторній діагностиці./ Матеріали IV з’їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров’я. Том 2. с. 124-126., 2008/Житомир
 2. Сучасні уявлення про кровотворення та його схема./ "Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика". Випуск 17. –Кн.1.-с. 545-550, 2008/Київ
 3. Актуальність нових підходів до післядипломної освіти фахівців з лабораторної медицини./ Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції “Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір”. с. 21-22., 2009/Тернопіль
 4. Оцінка неспецифічної імунологічної реактивності у хворих з порушеннями вуглеводного обміну за інтегральними показниками лейкограми периферійної крові, 2008/Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика
 5. Визначення ретинолзв’язуючого (РЗБ) білка плазми крові, 2008/Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика
 6. Антитромбин ІІІ как диагностический критерий при патологии печени, 2008/Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика
 7. Antithrombin III as a Non-Invasive Marker of Chronic Liver Disease, 2009/Scientific Research Journal of Hepatitis Monthly
 8. Діагностичне значення якісних змін слизу у сечі./ Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені  П.Л.Шупика, 2008/Київ
 9. Взаємозв’язок ендотеліальної дисфункції та імунних механізмів у розвитку патогенезу гломерулонефриту./ Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені  П.Л.Шупика, 2009/ Київ
 10. Особливості продукції інтерлікіну -17 у хворих на хронічний гломерулонефрит типу фокально-сегментарного гломерулочклерозу/гіалінозу./ Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені  П.Л.Шупика, 2010/ Київ
 11. Особливості рівня прозапальних цитокінів (ІЛ-1, ФНП-α) та адгезивних молекул судинної стінки (VCAM-1) в периферичній крові у хворих на хронічний гломерулонефрит./ Журнал „Актуальні проблеми акушерства, гінекології, клінічної імунології та медичної генетики”, 2010/Київ-Луганськ
 12. Клітинний склад, функції кісткового мозку та діагностика гематологічних захворювань./ ./Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені  П.Л.Шупика, Вип.17, Кн.2, С.-430-435, 2008/Київ
 13. Евкаліпт кульковий – лікарська рослина.// Фітотерапія. -  №4.- С.60-68., 2009/Київ
 14. Амарант хвостатий – ценное пищевое и лекарственное растение.// Фітотерапія. - №3. - с.60-64., 2009/Київ
 15. Еритроцитопоез./ Збірка наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, випуск 17.- книга 1, 2008/Київ
 16. Стандарт та алгоритм дослідження еякуляту чоловіків, які перебувають у неплідному шлюбі./ Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика, кн.1 – с 99-117, 2010/Київ
 17. Особливості стану імунітету та репродуктивного здоров’я хворих на хронічний абактеріальний простатит .// Імунологія та алергологія. № 1. – С.- 55-58., 2010/Київ: Поліграф плюс.
 18. Діагностика хронічного абактеріального простатиту ./ Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – Вип. 19, Кн.І. – С. 52-54., 2010/Київ
 19. Визначення IL-6 як критерій діагностики хронічного абактеріального простатиту./ Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 18, Кн. 1. – С. 72-76., 2009/Київ
 20. Зміни загального та місцевого імунітету у хворих на  хронічний абактеріальний простатит. //Імунологія та алергологія. № 2. – С.- 72-74., 2008/ Київ: Поліграф плюс.
 21. Особливості місцевого імунітету у хворих на хронічний абактеріальний простатит/синдром хронічного тазового болю. //Здоровье мужчины, - № 4. – С.- 20-23., 2007/Київ.
 22. Діагностичне значення якісних змін слизу у сечі./Збіринк наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, вип.17, кн.4, с.441-443., 2008/Київ
 23. Використання сучасних технологій в проведенні семінарських занять з клінічної лабораторної діагностики./ Збіринк наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика, вип.17, Кн.1, С.- 213-215., 2008/Київ
 24. Сучасні уявлення про кровотворення та його схема., В кн.: "Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика" .- Київ. - 2008.- Випуск 17. –Кн.1.-с. 545-550.
 1. Взаємозв’язок ендотеліальної дисфункції та імунних механізмів у розвитку патогенезу гломерулонефриту., В кн.: "Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика" .- Київ - 2009.-Кн.2.-с. 72-76
 2. Особливості диференційної цитологічної діагностики запальних захворювань шийки матки, В кн.: "Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика" .- Київ.- 2011.-вип20 -т.3.-с.167-172..
 3. Цикли тематичного удосконалення в структурі післядипломної підготовки фахівців з клінічної лабораторної діагностики, В кн.: "Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика" .- Київ. - 2011.-Вип. 20 - Кн.1.-с. 727-730
 4. Критерії діагностики ДВЗ (дисеминованого внутрішньо судинного згортання)- синдрому, Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ,2011/ Вип.20, Кн.2, С.632-638
 5. Перспективи реалізації болонської декларації на кафедрі клінічної лабораторної діагностики, В кн.: “Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика”. – Київ. – 2012. –Кн. 1, Вип. 21, С.578-582.
 6. Особливості підготовки клінічних патологів (лікарів-лаборантів) в США, В кн.: “Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика”. – Київ. – 2012. –Кн. 1, Вип. 21, С.573-578.
 7. Етіологічні фактори синдрому хронічного тазового болю (огляд), В кн.: “Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика”. – Київ. – 2012. –Кн. 4, Вип. 21, С.634-639.
 8. Папилломовирусная инфекция как причина заболеваний шейки матки, В кн.: “Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика”. – Київ. – 2012. –Кн. 4, Вип. 21, С.618-627.
 9. Клинико-лабораторний контроль терапии антикоагулянтами, В кн.: “Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика”. – Київ. – 2012. –Кн. 4, Вип. 21, С.613-618.
 10. Амарант – целебное белоксодержащее растение, В кн.: “Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика”. – Київ. – 2012. –Кн. 4, Вип. 21, С.609-613.
 11. Оцінка правильності та точності лабораторних досліджень при проведенні внутрішньо-лабораторного контролю якості, В кн.: “Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика”. – Київ. – 2012. –Кн. 4, Вип. 21, С.504-510.
 12. Сельдерей – лекарственное растение-адаптоген, В кн.: “Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика”. – Київ. – 2012. –Кн. 4, Вип. 21, С.326-330.
 13. Виды первоцвета – целебные витаминные растения, В кн.: “Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика”. – Київ. – 2012. –Кн. 4, Вип. 21, С.321-326.
 14. Зміна рівнів прозапальних цитокінів (ФНП-α, ІЛ-1β та ІЛ-17) у хворих на хронічний гломерулонефрит з ІІ та ІІІ стадіями хронічної хвороби нирок, В кн.: “Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика”. – Київ. – 2012. –Кн. 3, Вип. 21, С.173-177.
 15. Диагностическая значимость исследования показателей мочевого синдрома в нефрологической практике, Журнал «Лабораторная диагностика. Восточная Европа».- №4, 2012 г.