Search

З 10.06 до 24.06 на кафедрі клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика  буде проводитися  цикл ТУ «Лабораторна діагностика невідкладних станів».

Призначений для: лікарів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю клінічна лабораторна діагностика, лікувальна справа, педіатрія, завідувачів клініко-діагностичних лабораторій, лікарів–лаборантів, біохіміків, біологів, імунологів.  

Для швидкого та зручного оформлення на навчальний цикл та отримання путівки можна зареєструватись у Системі електронної реєстрації лікарів і провізорів, що надасть можливість:

 1. Обрати потрібний Вам навчальний цикл зі зручним терміном проведення.
 2. Оформити договір на надання освітніх послуг за кошти фізичних (юридичних) осіб.
 3. Зарезервувати місце в гуртожитку (за необхідності).
 4. Уникнути необхідності оформлення пакету документів (у разі повторного навчання).
 5. Отримати додаткову консультативну та/або технічну допомогу від відповідальних працівників відповідних відділів, пов’язаних із Вашою реєстрацією. 

Якщо під час реєстрації у Вас виникнуть труднощі – звертайтесь на електронну пошту відділу комунікацій - marketing.nmapo@gmail.com 

Адреса проведення: вул. Бердичівська,1, Центральний госпіталь МВС України, адміністративно-лабораторний корпус, 6 поверх; кафедра клінічної лабораторної діагностики.

Контактні дані: доц. Людмила В`юнацька (куратор циклу), (+38044 481 53 71, k_ph@nmapo.edu.ue).

Сторінка кафедри: https://nmapo.edu.ua/s/np/k/klinichnoi-laboratornoi-diahnostyky. 

Мета циклу: поглиблення теоретичних знань і практичної підготовки з питань лабораторної діагностики невідкладних станів. 

Контингент слухачів:

лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика», «Лікувальна справа» та «Педіатрія»; завідувачі клініко-діагностичних лабораторій, лікарі-лаборанти, біохіміки, біологи, імунологи. 

Опис курсу, його структура

Поглиблення та розширення знань, умінь і практичних навиків спеціалістів щодо вибору та виконанню лабораторних досліджень відповідно до стандартів надання медичної допомоги, включаючи стандарти якості клініко-лабораторних досліджень, здатності та готовності виконувати клініко-лабораторні дослідження по виявленню деяких невідкладних станів і станів, що загрожують життю пацієнта.

Основні розділи:

 1. Організація й економічні аспекти лабораторної діагностики невідкладних станів
 2. Лабораторна діагностика набутих порушень системи гемостазу
 3. Лабораторна діагностика гострого інфаркту міокарда
 4. Лабораторна діагностика синдромів порушення водно-електролітного та кислотно-основного гомеостазу
 5. Лабораторна діагностика гострої ниркової недостатності
 6. Лабораторна діагностика гострої печінкової недостатності
 7. Лабораторна діагностика гострого панкреатиту
 8. Лабораторна діагностика гострих порушень обміну речовин при цукровому діабеті (коми)
 9. Лабораторна діагностика синдрому ендогенної інтоксикації
 10. Лабораторна діагностика сепсису. 

Заплановані види активності

Проблемне навчання в малих групах ("кейси"), навчання на компетентністній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.  

Після закінчення курсу слухач отримує:

- чітке розуміння поняття «невідкладні стани» та стратегічних напрямів лабораторної діагностики невідкладних станів на сучасному етапі;

- відповідний обсяг знань у сфері лабораторної діагностики невідкладних станів, що надасть можливість їх ефективного проведення;

 - поглиблення практичних навиків щодо диференційної діагностики інфаркту міокарда, гострої ниркової та печінкової недостатності, гострого панкреатиту тощо;

- нові знання щодо економічних аспектів та організації лабораторної діагностики невідкладних станів відповідно до європейських стандартів якості лабораторних досліджень. 

Види навчальної діяльності

 • теоретична (33%)
 • практична (62%)
 • індивідуальна робота (5%) 

Обовязкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Клінічна біохімія: підручник / за заг. ред. Г.Г. Луньової. – К. : Атіка, 2013. – 556 с.
 2. Луньова Г.Г., Ліпкан Г.М. Клінічна лабораторна діагностика порушень системи гемостазу. – Київ, 2011. – 280 с.
 3. Порушення кислотно-основної рівноваги: навчальний посібник / В.Ю. Гарбузова, Михайлова Т.І. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 120 с.
 4. Сучасне визначення сепсису та септичного шоку у хворих з глибокими поширеними опіками / Г.П. Козинець та ін. // Хірургія України. – 2017. – № 1. – С. 109-117.
 5. Анализы глазами реаниматолога / Ю.Ю. Сапичева, В.Л. Кассиль ; под ред. А.М. Овезова. – М. : МЕДпреcс-информ, 2015. – 224 с.
 6. Гильманов А.Ж. Современные технологии преаналитического этапа исследования газов и электролитов крови. – Медицинский алфавит. Современная лаборатория. – 2013. – Вып. 2. – С. 47-50.
 7. Critical Limits of Laboratory Results for Urgent Clinician Notification, JIFCC vol 14 no 1: http://www.ifcc.org/ejifcc/vol14no1/140103200303n.htm.