Search

Розклад занять на навчальних циклах з 25.05. по 22.06.2020

Робочі плани для дистаційного навчання та самостійної роботи

Інтернатура

Інтерни. Вип.2019 р.

02.01 –27.06

Спеціалізація

Спеціалізація з клінічної лабораторної діагностики

10.01 – 20.06

ТУ

«Новітні лабораторні технології в нефрології»

02.01-17.01

ТУ

Лабораторна діагностика невідкладних станів

13.02-27.02

Стажування

Стажування з клінічної біохімії

02.03-01.04

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності “Клінічна біохімія” (для професіоналів з вищою немедичною освітою)

02.03-01.04

ТУ

«Діагностика та клінічне значення дослідження системи гемостазу»

02.04-16.04.

ТУ

Актуальні питання клінічної біохімії 16

20.04.- 4.05.

ТУ

Діагностика та клінічне значення дослідження системи гемостазу 16

05.05-19.05

ТУ

«Впровадження міжнародних стандартів в діяльність медичних лабораторій» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання ),

Для викладачів ВМНЗ

Цикл відмінено

ТУ

Лабораторна діагностика невідкладних станів

10.06-24.06.

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності “Клінічна біохімія” (для професіоналів з вищою немедичною освітою).Додатково.

31.08-29.09

ТУ

« Лабораторна діагностика анемій»

31.08 -14.09

ТУ

“Клініко-морфологічні дослідження біологічних рідин людини при патологічних станах

 

15.09-29.09

Стажування

Стажування з клінічної лабораторної діагностики

31.08–29.09

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності “Клінічна лабораторна діагностика” (для спеціалістів з вищою немедичною освітою).Додатково.

 

30.09-30.10

Спеціалізація

Спеціалізація зі спеціальності “Клінічна біохімія”

30.09-31.12

ТУ

“Лабораторна діагностика захворювань жіночих та чоловічих статевих органів ”

30.09-13.10

ТУ

«Лабораторна діагностика онкогематологічних захворювань

15.10-29.10

ТУ

“Клініко-морфологічні дослідження біологічних рідин людини при патологічних станах

30.10-13.11

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності “Клінічна лабораторна діагностика” (для професіоналів з вищою немедичною освітою)

30.10-30.11

ТУ

« Лабораторна діагностика анемій»

16.11-30.11

ТУ

«Новітні лабораторні технології в нефрології»

07.12-21.12

ТУ

«Система управління якістю в медичних лабораторіях»

Цикл відмінено


У зв’язку з оголошеним карантином в Україні на кафедрі клінічної лабораторної діагностики заняття на навчальних циклах з 25.05. по 22.06.2020 будуть проводитися наступним чином:

І. На циклі Спеціалізація «Клінічна лабораторна діагностика» (10.01-18.06.2020)

 1. Питання для самостійної роботи та підготовки:
 • Сучасні уявлення про пошкодження серозних оболонок.
 • Дослідження фізичних властивостей випітних рідин.
 • Дослідження хімічних властивостей випітних рідин.
 • Мікроскопічне дослідження випітних рідин.
 • Сучасні уявлення про захворювання ЦНС.
 • Дослідження фізичних властивостей ліквору.
 • Дослідження хімічних властивостей ліквору.
 • Дослідження біохімічних властивостей ліквору.
 • Мікроскопічне дослідження ліквору. 
 1. 27.05 - 28.05.2020 - суміжні цикли «Епідеміологія» та «Інфекційні хвороби».
 2. Заключний комп’ютерний іспит.
 3. Іспит з практичних навичок.
 4. Заключний іспит.
 5. 06.2020 – Видача документів.

Література.

 1. Клінічна біохімія: [підручник] /за заг. ред. Г.Г. Луньової. - К. : Атіка, 2013. - 556 с.
 2. Методики клинических лабораторных исследований. В 3-х томах. Под ред. В.В.Меньшикова. - 2008-2009 г.
 3. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. Том 1. / Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 640 с.
 4. Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи / В.И. Макалкин, В.А. Сумимов, С.И.Овчаренко, Н.С. Морозова.- М. «Гэотар - Медио».- 2012.- 1126 с.
 5. Камышников В.С. Карманный справочник врача по лабораторной диагностике. – Мн.: МЕДпресс-информ, 2007. – 400 с.
 6. Долгов В.В., Шабалова И.П. и др. Выпотные жидкости. Лабораторное исследование. – М., 2006. – 162 с.
 7. Методики клинических лабораторных исследований. В 3-х томах. Под ред. В.В.Меньшикова. - 2008-2009 г. 

ІІ. На циклі Інтернатура за спеціальністю  «Лабораторна діагностика» (02.01.-30.06.2020)

 1. Питання для підготовки:
 • Запалення.
 • Морфо- та гістогенез пухлин.
 • Доброякісні та злоякісні новоутворення легень.
 • Доброякісні та злоякісні новоутворення нирок та сечового міхура.
 • Мікроскопічне дослідження виділень із вагіни, основи гормональної кольпоцитодіагностики.
 • Захворювання чоловічих статевих органів. Дослідження фізичних та мікроскопічних властивостей сім¢яної рідини. Дослідження соку передміхурової залози.
 • Пухлини шийки та тіла матки.
 • Сучасні методи лабораторної діагностики новоутворень жіночих статевих органів.
 • Захворювання та новоутворення молочної залози.
 • Сучасні уявлення про пошкодження серозних оболонок. Лабораторне дослідження випітних рідин.
 • Сучасні уявлення про захворювання ЦНС. Лабораторне дослідження ліквору.
 • Лабораторна діагностика паразитарних захворювань.
 • Лабораторна діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту.
 • Лабораторна діагностика захворювань лімфатичних вузлів. 
 1. Щопонеділка куратор надсилатиме лікарям-інтернам на їх e-mail перелік питань та літературних джерел, додаткову інформацію (презентації, лекції), за якими необхідно проводити самостійну роботу.
 2. Щоп’ятниці куратор надсилатиме кожному лікарю-інтерну на e-mail контрольні тестові питання за вивченим матеріалом.
 3. Лекції будуть проводитися на платформі Zoom, інформація про які буде надіслана лікарям-інтернам.
 4. Суміжні цикли: 25.05. 2020 – медичне право
 1. Підготовка до ліцензійного іспиту «Крок-3» 

Література.

 1. Бодня К.І., Марченко В.Г., співавт. Малярія: паразитологія, епідеміологія, імунітет, діагностика та лікування. Харків, 2003.
 2. Долгов В.В., Шабалова И.П. и др. Выпотные жидкости. Лабораторное исследование. – М-ТВЕРЬ: Триада, 2006. – 161 с.: 436 ил.
 3. Камышников В.С. Методы клинических лабораторных исследований. – МЕДпрес-информ, 2020. – 736 с.
 4. Конторщикова К.Н. Исследование мокроты. – НГМА, 2017. – 98 с ил.
 5. Конторщикова К.Н. Общеклинические исследования спинномозговой жидкости (ликвора): учебное пособие. – НГМА, 2017. – 100 с.
 6. Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б., Ястремська О.О. Клінічна лабораторна діагностика: підручник. – Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2019. – 472 с.: 32 кольор. вкл.
 7. Луньова Г.Г., Ліпкан Г.М., Завадецька О.П., Федорова Т.Т., Олійник О.А., Погоріла Л.І. Дослідження еякуляту в діагностиці чоловічого непліддя : Навчально-методичний посібник для лікарів. – Київ, 2010. – 103 с.
 8. Малова Е.С. Специальные методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. Учебно-методическое пособие. – М: Практическая медицина, 2019. – 72 с.
 9. Миронова И.И., Долгов В.В., Романова Л.А. Общеклинические исследования: моча, кал, ликвор, мокрота. Атлас. – М -Тверь: Триада, 2012. – 420 с.: 840 ил.
 10. Морозова В.Т. Копрологические синдромы. Лабораторная диагностика патологии пищеварительной системы. – М -Тверь: Триада, 2013. – 160 с ил.
 11. Морозова В.Т. Лимфатические узлы. Цитологическая диагностика. – М -Тверь: Триада, 2008. – 78 с.
 12. Полонская Н.Ю. Цитологическое исследование цервикальных мазков. Пап-тест. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 168 с.
 13. Полонская Н.Ю. Цервикальная цитология по системе Бетесда. Терминология, критерии и пояснения. – М: Практическая медицина, 2017. – 304 с.
 14. Райт Д. Морфологическая диагностика патологии лимфатических узлов / Д. Райт , Б. Эддис. – М. Мед. лит., 2008. – 176 с.
 15. Сапожникова Ж.Ю. Исследование осадка эякулята в диагностике инфекций, передаваемых половым путем. – М-Тверь: Триада, 2017. – 32 с.
 16. Сергиев В.П. Медицинская паразитология: лабораторная диагностика: учебник. – Феникс, 2017. – 250 с.
 17. Сергиев В.П. Атлас клинической паразитологии тропической медицины. – Москва, 2010. – 284 с.
 18. Сидельникова В.И. Ликвор. Лабораторные тесты. – М -Тверь: Триада, 2010. – 64 с.
 19. Титмуш Э., Адамс К. Шейка матки. Цитологический атлас / Э.Титмуш, К.Адамс; пер. с англ. Под. ред. Н.И. Кондрикова. – М.: Практическая медицина, 2009. – 251 с.
 20. Толибова Г.Х. Современная цитологическая диагностика и тактика ведения пациенток с патологическим состоянием шейки матки. – Издательство Н-Л, 2017. – 32 с.
 21. Торцевски М. Комплексное цитологическое исследование спинномозговой жидкости. – М: Практическая медицина, 2017. – 96 с.: 138 ил.
 22. Фещенко Ю.І., Журило О.А., Барбова А.І. Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції навчальний посібник. - Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2019. – 304 с.: 4 кольор. вкл.
 23. Шабалова И.П. Цитология жидкостная и традиционная при заболеваниях шейки матки. Цитологический атлас. – М -Тверь: Триада, 2016. – 320 с.: 1122 ил.
 24. Шабалова И.П. Цитологическая диагностика заболеваний шейки и тела матки. – М -Тверь: Триада, 2010. – 232 с.: 382 ил.