Search

Олександр Миколайович ЛИТВИНЕНКО

omlytvynenko@gmail.com

Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, лікувальна справа.

Вища категорія по спеціальності хірургія, доктор медичних наук (14.01.03 – хірургія); старший науковий співробітник ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України.

Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, Заслужений лікар України.

Член Правління ВГО «Асоціація хірургів України» та ВГО «Асоціація лікарів-ендоскопістів України», член European Association for endoscopic surgery (EAES), European Pancreatic club (EPC), Товариства гепатобіліарних хірургів України та СНД.

Провідний науковий співробітник відділу хірургії жовчних шляхів та підшлункової залози  Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України. В 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування раку тіла та хвоста підшлункової залози».

З початком впровадження відеолапароскопічної хірургії в Україні з 1993 року цей напрямок  став пріоритетним у практичній та науковій роботі. Брав активну участь у розробці та впровадженні в клінічну практику запропонованого академіком НАН Б.Е.Патоном методу електричного зварювання біологічних тканин. В 2003 році результатом широкого застосування та дослідження переваг лапароскопічних та інших малотравматичних операцій став захист докторської дисертації «Діагностика та хірургічне лікування хронічного біліарного панкреатиту з використаннях мініінвазивних технологій». Розробив та впровадив нові способи лапароскопічних втручань на жовчному міхурі та позапечінкових жовчних шляхах при різних формах жовчнокам’яної хвороби та її ускладненнях. З його ім’ям пов’язані перші в Україні лапароскопічні втручання при пухлинах та ехінококозі печінки, при патології селезінки, грижах черевної стінки.

Автор понад 280 наукових праць.

Проходив стажуваннях в хірургічних клініках Австрії (1999) та Нідерландів (2013).

З 2012 року – по сумісництву професор кафедри хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика.

Професійні інтереси – лапароскопічна та традиційна хірургія органів черевної порожнини (печінки, підшлункової залози, селезінки, наднирників, гриж), однопортова хірургія.