Search

E-mail: andriy.lavryk@gmail.com

У 1981 році з відзнакою закінчив Київський медичний Інститут ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «лікарська справа».

З1981 по 1983 рік навчався в клінічній ординатурі в Інституті клінічної та експериментальної хірургії МОЗ України. З 1983 року працює в Інституті клінічної та експериментальної хірургії МОЗ України на посаді молодшого наукового співробітника. З 2004 року провідний, з 2006 – головний науковий співробітник відділу хірургії стравоходу та реконструктивної гастроентерології Національного інституту хірургії та трансплантології АМН Україні ім. О. О. Шалімова.

З 1988 р. працює на кафедрі хірургії та трансплантології Національної медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (раніше кафедра торакоабдомінальної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів) на посаді асистента, доцента та професора кафедри за сумісництвом. Головний науковий співробітник відділу хірургії шлунково кишкового тракту ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України.

Стажувався в провідних клініках Німеччини, Франції, Сполучених штатів Америки.

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Выбор метода хирургического лечения хронической язвенной болезни желудка» , а у 2002 р.— докторську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування ожиріння». Автор більше 200 наукових праць. В 2004 році отримав наукове звання професора. Заслужений лікар України.

При його безпосередній участі в практику охорони здоров’я України впровадженні сучасні методи хірургічного лікування важких форм ожиріння та супутніх метаболічних порушень, цукрового діабету 2 типу.

Президент Асоціації бариатричної хірургії України. Почесний член Польської асоціації лікування ожиріння та супутніх метаболічних порушень. Дійсний член Міжнародної асоціації хірургії ожиріння (IFSO) та її наукової ради. Член спеціалізованої вченої ради при Національному інституті хірургії та трансплантології НАМН України ім. О.О. Шалімова.