Search

ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВОЙТІВ

voitiv.yaroslav@gmail.com

кандидат медичних наук, доцент

доцент кафедри хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика

лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії.

У 2004 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії. З 2004 по 2006 роки навчався в інтернатурі та магістратурі на базі кафедри хірургії Буковинського державного медичного університету та Чернівецької обласної клінічної лікарні.

З 2006 по 2009 рр. проходив навчання в аспірантурі на базі кафедри хірургії Буковинського державного медичного університету.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: ,,Профілактика та лікування кишкової недостатності при перитоніті”. 3 2009 по 2016 роки – асистент, доцент кафедри хірургії Буковинського державного медичного університету.

З 2016 року доцент кафедри хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2017 році пройшов спеціалізацію за фахом «Трансплантологія».

У 2018 році пройшов спеціалізацію за фахом «Онкологія».

Член Асоціації хірургів України.

У клініці займається проблемами сучасного хірургічного лікування органів шлунково-кишкового тракту, лапароскопічними оперативними втручаннями.

Автор та співавтор більше 120 наукових праць, у тому числі 11 деклараційних патентів України, 22 раціоналізаторських пропозицій.

Віктор Павлович ШКАРБАН

vikshkarban@gmail.com

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (м. Київ).

Хірург вищої категорії, доктор медичних наук, член Європейської асоціації гепатобіліарних хірургів (EHPBA), член Європейської асоціації ендоскопічних хірургів (EAES), член Європейського товариства лікування нейроендокринних пухлин (ENETs), член Асоціації хірургів України, Член Української асоціації спеціалістів з малоінвазивних, лапароскопічних та лазерних технологій.

Є автором понад 70 наукових праць в вітчизняних та іноземних наукових виданнях.

Доцент кафедри, експерт та куратор хірургічних проектів сучасного навчального центру з лапароскопічної хірургії (Center of Surgical Innovation).

Провідний спеціаліст з лікування злоякісних та доброякісних захворювань підшлункової залози. Володіє сучасними методиками лапароскопічних втручань на органах черевної порожнини.

Вадим Анатолійович Кондратюк

vkondr@gmail.com

Скінчив Одеський Медичний інститут ім. М.І. Пирогова в 1987 році.

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу ендоваскулярної хірургії та ангіографії.

Член Міжнародної асоціації ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології.

Професіональна діяльність - ендоваскулярний хірург.

Наукова діяльність: робота над докторською дисертацією "Рентгеноангіохірургічне забезпечення обширних резекцій печінки",

відповідальний виконавець наукової теми „Вивчити можливості ендоваскулярних діагностично-лікувальних методик у забезпеченні органної трансплантації" 2017-2019 рр.

Викладацька діяльність: асистент кафедри, проводить семінари та читає лекції на циклах "Ендоваскулярна хірургія та ангіографія", "Нові технології в ендоваскулярній хірургії".

Петро Богданович ПІКАС

ppikas@ukr.net

В 1998 році закінчив з відзнакою медичний факультет Національного  медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2008 по 2010 роки навчався в клінічний ординатурі на базі кафедри хірургії та трансплантології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Спеціалізація: «Хірургія», «Судинна хірургія», «Ендоскопія». Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Хірургія».

Основні напрямки науково-практичної та лікувально-консультативної роботи: абдомінальна хірургія, судинна хірургія, ендоскопія.

З 2013 року працює на посаді асистента кафедри хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика. Проводить викладання на циклах ПАЦ, тематичного удосконалення та спеціалізації.

Приймає участь у розробці методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі (у пiдготовці тестів, методичних розробок лекцiй, практичних та семiнарських занять) для циклiв тематичного удосконалення, спецiалiзацiї, ПАЦ та для лiкарiв-iнтернiв.

Автор та співавтор понад 120 друкованих наукових та навчально-методичних праць (українською, російською, англійською та польською мовами) та 3 патентів України на корисну модель. Результати наукових та навчально-методичних робіт представлялись на з’їздах, конгресах, науково-практичних конференціях національного та міжнародного рівня (України, СНД та Західної Європи). У 2017 році пройшов науково-педагогічне стажування у Польші (м. Люблін).

Володіє українською, російською, англійською та польською мовами.

Наталія Романівна ПРИСЯЖНА

dr.prysyazhna@gmail.com

У 2003 році закінчила Львівський державний медичний університет – диплом з відзнакою

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Тромбози глибоких вен у вагітних: особливості перебігу, діагностики, лікування та профілактики".

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Хірургія» і «Судинна хірургія». Автор більше 30 друкованих наукових праць, патенти на винаходи, співавтор методичних рекомендацій. Роботи представлялись на з’їздах, конгресах, конференціях національного та міжнародного рівня.

Доцент кафедри хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика.

Куратор циклу ПАЦ «Судинна хірургія», спеціалізації з судинної хірургії, а також циклів тематичного вдосконалення «Ангіографія та рентгенендоваскулярна хірургія» та «Нові технології в ендоваскулярній хірургії».

Член Асоціації судинних хірургів, флебологів та ангіологів України, європейської асоціації судинних та ендоваскулярних хірургів.

Ігор Петрович ГАЛОЧКА

i.galochka@ukr.net

Вища освіта: Запорозький медичний інститут

Кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії та трансплантології

Хірург вищої категорії