Search

Співробітники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень. Приймають активну участь в роботі міжнародних медичних конгресів, конференцій та майстер-класів, які проводяться в Україні та країнах Європи, беруть участь в політичному житті України.

Результати проведених досліджень висвітлювались на наступних науково-методичних та науково-практичних конференціях з міжнародною участю:

2012 р.

 1. 4 th International Scientific Conference: Advances in pharmacology pathology of the digestive tract (26-28 september 2012, Kiev).
 2. ХІV Конгрес Світової Федерації українських лікарських товариств (04-06 жовтня 2012 р., Донецьк, Київ, Чикаго).
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «МЕДИЧНА НАУКА В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я». (Полтава, 23 листопада 2012 р.).
 4. ХІІ З’їзд Всеукраїнського Лікарського товариства (ВУЛТ)  (5-7 вересня 2013 р., Київ).
 5. Пленум Правления Ассоциации Хирургов-гепатологов России и стран СНГ (Ижевск 2012)
 6. Наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченій 40-річчю Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова “Актуальні проблеми клінічної хірургії”. - Київ, 17-18 травня 2012 р.
 7. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Brussels 20-23 June 2012.
 8. 20th EAES Congress 2012 (Brussels, Belgium, 20-23 june).
 9. 9th Annual ENETS Conference in Copenhagen, 7-9 March 2012.
 10. 25th Word Congress of the International Union of Agsology  Prague, Czech Republic Jule 1-5. 2012 

2013 р.

 1. Международный конгресс Ассоциации хирургов гепатологов стран СНГ «Актуальные проблемы хирургической гепатологии». 18-20 сентября 2013 г. Донецк.
 2. 21th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Vienna, Austria, 19-22 June 2013.
 3. 10th Annual Conference for the diagnosis and treatment of neuroendocrine tumors disease. Barcelona, Spain, 6-8 March 2013. 

2014 р.

 1. ХV Конгрес СФУЛТ (Чернівці, 16-18 жовтня 2014 р.).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» (Київ, 3-4 жовтня 2014 р.).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «ІІ Прикарпатський хірургічний форум» (Яремча,  23-24 жовтня 2014 р.,).
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів, 24-25 жовтня 2014 р) / Громадська організація «Львівська медична спільнота». – Львів. – 2014.
 5. «Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення»(Київ, 7-8 листопада 2014 р.). – Київ : Київський медичний науковий центр. – 2014.
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Медична наука в практику охорони здо-ров’я» (Полтава 21 листопада 2014 р.).
 7. Міжнародна науково-практична конференція    «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини» (Одеса, 19-20 грудня 2014 р.). 

2015 р.

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» (Львів, 30-31 січня 2015 р.) / Громадська організація «Львівська медична спільнота». – Львів. – 2015.
 2. 69-ая научнопрактическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2015»  (Минск, Беларусь 15-17 апреля 2015,). – Минск БГМУ. – 2015.
 3. Х Ювілейна південно-українська науково-практична конференція  «Вища школа в  рішенні проблем внутрішньої медицини» (Одеса, 9 квітня 2015 р.).
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої «Дню науки» «Інновації молодих вчених медиків і їх впровадження в практичну охорону здоров’я» (Київ, 30 квітня 2015 р.).
 5.  ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції» (Чернівці, 29-30 квітня 2015 р.).
 6. World Conference on abdominal wall hernia surgery Milan (Italy, April 2015).
 7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сухаревські читання: ангіологія і судинна хірургія сьогодні» (Київ, 23-24 квітня 2015 р.).
 8. Науково-практична конференція «Актуальні питання внутрішньої медицини» (Дніпропетровськ, 14-15 травня 2015 р.).
 9. Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями»  (Харків, 14-15 травня 2015 р.).
 10. Науково-практична конференція молодих вчених «Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії» (Харків, 12 червня 2015 р.).
 11. Meeting Prophilaxis complication in abdominal surgery, 26 - 27.06 - Warsaw,  Poland ,
 12. Laparoscopic single-port abdominal surgery.  M.E. Nychytaylo, O.M. Lytvynenko, I.I. Lukecha. 23st International Congress of the EAES Bucharest (Romania, June 2015).
 13. Конференция молодых ученых биохимиков, посвященной 90-летию со дня рождения академика Ю.М. Островского «Современные проблемы биохимии» (Гродно, Беларусь, 29.06.2015 г.).
 14. ХІХ  Всероссийская  научно-практическая конференция «Многопрофильная больница: междисциплинарные аспекты медицины» (Ленинск-Кузнецкий, Россия, 11 сентября 2015 г.).
 15. ХІІІ Регіональна науково-практична конференція «Міждисциплінарні аспекти сучасної медичної практики» (Херсон, 18 вересня 2015 р.).
 16. The European Society for Vascular Surgery XXIX Annual Meeting (Alfandega Conference Center, Porto, Portugal 23-25 September 2015)
 17. VІІ республиканская научно-практическая конференция, посвященная 30-летию кафедры детской хирургии (Гродно, Беларусь, 24 сентября 2015 г.).
 18. 20  World Congress of Bariatric Surgery (IFSO) - 1 Poster, 26-29.08 - Wienna, Austria,
 19. ХХІІІ з’їзд хірургів України (Київ, 21-23 жовтня 2015 р.).
 20. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Превентивна медицина: реалії та перспектива» (Чернівці, 22-23 жовтня 2015 р.).
 21. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультидисциплінарні ендоваскулярні втручання»  (Київ, 12-13 листопада 2015 р.).
 22. Конференция молодых учёных «Современные достижения молодых учёных в медицине 2015» (Гродно, Беларусь, 27.11.2015 г.). 

2016 р.

1. ХХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених / The 20thInternational Medical Congress of students and young scientists (Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір медичної науки та практики» (Дніпропетровськ, 13-14 травня 2016 р.).

3. Науково-практична конференція «Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії» (Вінниця, 20 травня 2016 р.).

4. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених імені П. Л. Шупика, присвячена Дню науки «Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку» (Київ, 20 травня 2016 р.).

5. «Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики» (Одеса, 20-21 травня 2016) .

6. 70-я научно-практическая конференция студентов, резидентов магистратуры, клинических ординаторов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицинской науки» (Республика Узбекистан, Самарканд, 27 мая 2016).

7. Научно-практическая конференция с международным участием «Модернизация высшего медицинского образования: Модульная система обучения» (Республика Узбекистан, Самарканд, 26-27 мая 2016 г.).

8. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні» (Дніпро, 10-11 червня 2016 р.).

9. Підсумкова LІX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 15 червня 2016 р.).

10. Міжнародної науково-практичної конференція «Пріоритетні напрями наукових досліджень» (Чернівці, 15-16 червня 2016 р.).

11. Міжнародна науково-практична конференція «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» (Одеса, 17-18 черв. 2016 р.).

12. Ювілейна 25-а Міжнародна виставка «Здравоохранение - 2016» (Київ, 4-6 жовтня 2016 р.).

13. VІІ Національний конгрес патофізіологів в Україні з міжнародною участю, присвячений пам’яті академіка НАНУ О.О. Мойбенка Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції / Pathophysiology and Pharmacy: ways of integration // (Харків, 5-7 жовтня 2016 р.).

14. 25th EAES Congress 2016 (Amsterdam, The Netherlands, 15-18 june).

15. VIII симпозіум «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія» Коблево,  8-9 вересня 2016

2017 р. 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності» (Дніпро, 13-14 січня 2017 р.).

2. Міжнародна науково-практична конференція  «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави» Одеса, 20-21 січня 2017 р.).

3. «Science and innovation» / Internatiоnal Scientific Conference (Chernivtsi, Jаnuary 30-31, 2017).

4. Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика ХХІ століття» (Київ, 3-4 лют. 2017 р.).

5. ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії» (Вінниця, 2-3 берез. 2017 р.).

6. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря» (Тернопіль,  16-17 берез . 2017).

7. Международная научно-практическая заочная конференция, Теоретические и практические направления развития здравоохранения: традиции и инновации (Россия, 17-21 апреля 2017).

8. International research and practice conference Innovative technology in Medicine: experience of Poland and Ukraine (Lublin, Republic of Poland, April 28-29, 2017).

9. ХХ Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Интегративная медицина. 10 лет журналу «Политравма» (Россия, Ленинск-Кузнецкий , 19 мая 2017).

10. Підсумкова ХL науково-практична конференція, присвячена 60-річчю ТДМУ «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» / (Тернопіль, 14 черв. 2017).

11. Міжнародна конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини». – Львів. – 2017.

12. Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» – Тернопіль. – 2017.

13. Навчально-методична конференція «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти» – Чернівці. – 2017.

14. Науково-практична конференція з міжнародною участю «1-й Буковинський медичний форум» – Чернівці. – 2017.

15. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної хірургії» – Київ. – 2017.

16. International research and practice conference Innovative technology in Medicine: experience of Poland and Ukraine (Lublin, Republic of Poland, April 28-29, 2017).

17. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

18. «Актуальні питання надання хірургічної допомоги та анестезіологічного забезпечення в умовах воєнного і мирного часу» Одеса 21-22 вересня 2017 року.

19. IX симпозіум «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія» Коблево,  21-22 вересня 2017.

20. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Rzeczywiste problemy współczesnej medycyny: doświadczenia Polski i Ukrainy» Lublin, Polska 20–21  października, 2017.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є розробка нових та вдосконалення існуючих методів діагностики та хірургічного лікування захворювань травного тракту, печінки, жовчовивідних протоків та підшлункової залози, серця, аорти й магістральних судин, патологічних станів, що потребують мікросудинних та пластичних втручань, а також, трансплантація органів і тканин (печінки, нирки  та ін.). Колектив кафедри впроваджує в практику нові методи профілактики та лікування післяопераційних ускладнень, проблем госпітальної інфекції. 

Колектив кафедри опрацьовує такі наукові напрямки:

 • Розробка і удосконалення методів оперативних втручань на шлунку, тонкій і товстій кишці;
 • Розробка хірургічних методів лікування морбідного ожиріння та метаболічних розладів;
 • Вивчення патогенезу і розробка методів лікування хірургічного сепсису; антибіотикопрофілактика в хірургії;
 • Розробка питань трансплантації печінки, серця, підшлункової залози;
 • Розробка принципів лікування холелітіазу, гострого та хронічного панкреатиту, вивчення проблем лапароскопічної та мініінвазивної хірургії;
 • Ангіографія та рентгеноендоваскулярна хірургія. 

Список дисертацій, які виконуються на кафедрі по спеціальності 14.01.03 - «Хірургія» 

 • Зубков О.О. «Вибір методики та тактики хірургічного лікування хворих з місцево розповсюдженим раком головки підшлункової залози з інвазією у ворітну та верхню брижову вени».
 • Меллі Д.М. «Вибір тактики оперативного лікування хворих холедохолітіазом»
 • Боброва А.О. «Принципи розвитку та основні принципи хірургічного лікування хворих з рецидивом варикозної хвороби нижніх кінцівок»
 • Тернавський О.П. «Обґрунтування використання конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології при резекції печінки (експериментальне дослідження)» 
 1. Патент накорисну модель № 32898. Спосіб хірургічного лікування дилатаційної кардіоміопатії / Тодуров Б. М., Оніщенко В. Ф., Ковтун Г. І., Зограбян А. Р., Кузьміч І.М.
 2. Патент накорисну модель № 32901. Спосіб хірургічного лікування дилатаційної кардіоміопатії / Тодуров Б. М., Оніщенко В. Ф., Ковтун Г. І., Зограбян А. Р., Кузьміч І.М., Лукач  П. М., Шевченко В.О.
 3. Патент на корисну модель № 47893. Спосіб видалення парасолькового протиемболічного кава-фільтра / Сморжевський В. Й.,  Присяжна Н. Р., Ящук Ю.Г.,Альтман І. В. Бюл. № 4 25.02.2010
 4. Деклараційний патент на корисну модель № 52332. Спосіб хірургічного лікування рецидивів уротеліальної карциноми верхніх сечових шляхів / Возіанов О. Ф., Яковлев П. Г., Сакало В. С., Кондратюк А. В., Сакало А. В. Бюл № 16. – 25.08.2010
 5. Патент на корисну модель № 62157. Спосіб моделювання ішемічної кардіоміопатії /  Сморжевський В. Й., Габрієлян А. В., Оніщенко В. Ф., Доманський Т. М.
 6. Патент на корисну модель № 59644. Спосіб рентгенохірургічного лікування аневризми черевної аорти / Фуркало С. Н., Сморжевський В. Й., Кондратюк В. А., Хасянова І. В. Бюл. № 10 . – 25.05. 2011
 7. Патент на корисну модель №. 59643. Спосіб пластики тристулкового клапана серця /  Габрієлян А. В., Оніщенко В. Ф., Сморжевський В. Й., Топчу Є. І., Доманський Т. М., Белейович В. В., Миронюк О. І. Бюл. № 10. – 25.05.2011.
 8. Патент на корисну модель № 59647. Спосіб пластики тристулкового клапана серця / Габрієлян А. В., Оніщенко В. Ф., Сморжевський В. Й., Топчу Є. І., Доманський Т. М., Белейович В. В., Миронюк О. І. Бюл. № 10. – 25.05.2011.
 9. Пат. №74049 Україна, МПК G 01 N 33/68. Спосіб оцінки порушень ліпідного метаболізму при поліпозі / Т. С. Брюзгіна, П. Б. Пікас, В. М. Холобцева; заявник і власник патенту Націон. мед. ун-т імені О. О. Богомольця. – № u 2012 05306; заявл. 28.04.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
 10. Пат. №75394 Україна, МПК G01 N 33/68. Спосіб оцінки ступеня ліпідних порушень при поліпозі / Б. С. Полінкевич, П. Б. Пікас, Т. С. Брюзгіна; заявник і власник патенту Націон. мед. ун-т імені О. О. Богомольця. - № u 201207071; заявл. 12.06.2012; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.
 11. Пат. №82296 Україна, МПК G01 N 33/68. Спосіб оцінки запального  процесу при поліпозі / П. Б. Пікас, Б. С. Полінкевич, Т. С. Брюзгіна; заявник і власник патенту Націон. мед. ун-т імені О. О. Богомольця. - № u 201302227; заявл. 22.02.2013; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14.
 12. Лікування аневризми черевної аорти / Фуркало С. М., Кондратюк В. А. Сморжевський В. Й, Хасянова І. В.  Бюл. № 10. – 25.05.2011
 13. Спосіб визначення підфасціального тиску гомілки при хронічній венозній недостатності / Музь М. І, Сморжевський В. Й, Паламарчук В. І. Бюл. № 8. – 25.04.2012.
 14. Спосіб лікування трофічної виразки гомілки при міофасціальному синдромі на тлі хронічної венозної недостатності / Музь М. І, Сморжевський В. Й, Паламарчук В. І, Нарзієв І. Б. Бюл. № 8. – 25.04.2012.
 15. Патент на корисну модель № 78194 / Фуркало С. М., Власенко О. А., Кондратюк В.А., Хасянова І. В. Бюл. № 5.- 11.03. 2013.
 16. Спосіб хірургічного лікування реоклюзії артерій стегново-підколінного сегменту / Деклараційний патент на винахід № 96713 10.02.15, Бюл. № 3 // Нікульніков П.І., Фуркало С.В., Ратушнюк А.В., Присяжна Н.Р., Гиндич П.А., Абраменок А.В.

Статті:

2008 – 2012 рр.

 1. Досвід двоклапанного протезування у хворих з поєднаною мітрально-аортальною вадою серця / Тодуров Б.М., Ковтун Г.І., Лукач П.М., Сморжевський В.Й.,  Кропивко Т.В., Гончаренко М.В.,  Дарвіш Г.І. // Лікарська справа. – 2008. – № 1-2. – С. 23 – 25.
 2. Хірургічне лікування набутих вад клапанів серця методом імплантаії біологічних штучних клапанів / Тодуров Б.М., Ковтун Г.І., Лукач П.М., Сморжевський В.Й.,  Дарвіш Г.І., Оніщенко В.Ф., Кузьмич І.М., Шниркова О.В., Гончаренко М.В., Зограбян А.Р., Миронюк О.І. // Серцево-судинна хірургія: щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України Вип.16. – Київ. – 2008 с.
 3. Влияние сведения папиллярных мышц и пликации межпапиллярного пространства на результаты лечения больных дилатационной кардиомиопатией / Тодуров Б.М., Ковтун Г.И., Зограбян А.Р., Дарвиш Г.И., Сморжевський В.Й.,  Онищенко В.Ф., Кузьмич И.Н., Рудяк А.В., Лукач П.М., Миронюк А.И. // Серцево-судинна хірургія: щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України Вип.16. – Київ. – 2008 с.
 4. Тромбоз у вагітних. Особливості етіології, діагностики, лікування /Сморжевський В.Й., Присяжна Н.Р.,  Ратушнюк А.В. // Клінічна хірургія. – 2008. – № 4 – 5. – С. 81–82.
 5. Хронобіологічні аспекти варикотромбофлебіту та тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок / Сморжевський В.Й., Присяжна Н.Р., Старцева М.С., Боклагова С.С. // Клінічна хірургія. – 2008. – № 4 – 5. – С. 80–82.
 6. Особенности имплантации бифуркационных эндопротезов у больных с аневризмой брюшной части аорты / Фуркало С.Н., Хасянова И.В. // Клінічна хірургія. – 2008. – № 4 – 5. – С. 85-86.
 7. Современные подходы при оперативном лечении женщин с врождёнными пороками половых органов с использованием эндоскопических технологий / Я.М. Винярский, В.А. Бенюк, Б.С. Полинкевич, В.Н. Гончаренко // Здоровье женщин. – 2009. – № 9 (45). – С. 195-197.
 8. Вплив фактора внутрішньочеревного тиску та раннього ентерального харчування на перебіг післяопераційного періоду у хворих при пілоростенозі  / І.М. Тодуров, Л.С. Білянський, Б.С. Полінкевич. - Клінічна хірургія. – 2010. – № 5. – С. 33–35.
 9. К вторичной профилактике тромбоэмболических осложнений у беременных / Сморжевський В.Й., Присяжная Н.Р. // Материалы VIII Начуно-практической конференции Ассоциации флебологов России с международным участием. -Флебология. – 2010. – № 2. – том 4. – С. 148
 10. Эндоваскулярное протезирование аневризм грудного и брюшного отделов аорты у больных повышенного риска / Фуркало С.Н., Сморжевський В.Й., Хасянова И.В. // Серцево-судинна хірургія: щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – Вип.18. – Київ. – 2010 С. 653–655.
 11. Неврологические осложнения после операций на венах нижних конечностей / Сморжевський В.Й., Паламарчук В.И., Ходос В.А. // Хірургія України. – 2010. – № 4. – С. 53–57.
 12. Лечение редкого осложнения при эндопротезировании грудной части аорты / Тодуров Б.М., Хохлов А.В., Фуркало С.Н., Сморжевський В.Й., Шиманко М.В., Максаков А.А., Хоррам Сохраб Муххамад Али // Серце і судини. – 2011. – № 4. – С. 119-122.
 13. Віддалені результати пластичних операцій на тристулковому клапані у пацієнтів при серцевій недостатності у термінальній стадії / Габрієлян А.В., Сморжевський В.Й., Оніщенко В.Ф., Белейович В.В., Топчу Є.І., Доманський Т.М., .Миронюк О.І. // Клінічна хірургія. – 2011. – № 7. – С. 22 – 26.
 14. Опыт лечения рака шейного отдела пищевода / Б.С. Полинкевич и соавторы // Харківська хірургічна школа. – 2011. - № 2. – С. 25-27.
 15. Досвід використання інтраопераційної склерооблітерації та ендовазальної лазерної коагуляції при лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок / Паламарчук В.І., Ходос В.А., Сморжевський В.Й., Криса В.М., Криса Б.В. // Хірургія України. – 2011. – № 4. – С.79 – 85.
 16. Застосування стовбурових клітин в комплексі лікування хворих з приводу порушеної функції скорочення міокарда / Габрієлян А.В., Доманський Т.М., Сморжевський В.Й., Оніщенко В.Ф., Шалковська Г.І. // Клінічна хірургія. – 2011. – № 12. – С. 60 – 62.
 17. Тактика хірургічного лікування пацієнтів з виразкою шлунка ІІ типу / Б.С. Полінкевич // Український журнал хірургія. – 2011. – № 5 (14). – С. 42-47.
 18. Профілактика неврологічних ускладнень у хворих оперованих з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок / П.І. Нікульніков, А.В. Ратушнюк,  А.О. Гуч, О.В. Ліксунов, Н.Р. Присяжна, О.Л. Бабій // Медичний науково-практичний журнал. – Харків.  – 2012. – № 1.
 19. Хірургічна тактика лікування хворих з оклюзією та контрлатеральним стенозом внутрішньої сонної артерії / П.І. Нікульніков, А.В. Ратушнюк,  А.О. Гуч, О.В. Ліксунов, Н.Р. Присяжна, О.Л. Бабій, І.Б. Бура // Клінічна флебологія.  – Київ. – 2012. – Том 5, № 1
 20. Роль гастрину у патологічних процесах травного каналу  / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас // Клінічна хірургія. – 2012. – № 5. – С. 57–59.
 21. Sulodexide application in deep vein thrombosis during pregnancy treatment / Prysyzhna N.// International Angsology. – V.31. – june 2012. – Suppl. 1 to № 3. 25th Word Congress of the International Union of Agsology  Prague, Czech Republic Jule 1-5. 2012.
 22. 20 years obsеrvation of the complіt treatment of diabetic nefrohathy with glycosaminjglycans / V. Smorzhevskyi, N. Prysyаzhna // International Angsology. – V.31. – june 2012. – Suppl. 1 to № 3.
 23. Симультанне оперативне втручання з приводу ішемічної хвороби серця і пухлини прямої кишки / Габрієлян А.В., Тодуров І.М., Мазур А.П., Сморжевський В.Й., Белейович В.В., Кучерук В.В. // Клінічна хірургія. – 2012. – № 7. – С. 61 – 62.
 24. Досвід застосування глікозаміногліканів в терапії захворювань артерій і вен / Сморжевський В.Й., Присяжна Н.Р., Ящук Ю.Г., Шевченко В.М. // Науковий вісник Ужгородського університету. - серія „Медицина”. – Випуск 2 (44). – 2012. – С. 133-134.
 25. Ускладнення після постановки  противоемболічного кава-фільтру / Костилєв М.В.,  Сморжевський В.Й., Чорний В.В., Присяжна Н.Р., Кондратюк В.А. // Науковий вісник Ужгородського університету. - серія „Медицина”. – Випуск 2 (44). – 2012. – С.  135-137.
 26. Гострий венозний тромбоз у вагітних на третьому триместрі вагітності. Профілактика тромбоемболічних ускладнень / Сморжевський В.Й., Присяжна Н.Р. // Науковий вісник Ужгородського університету. - серія „Медицина”. – Випуск 3 (45). – 2012. – С. 117-119.
 27. Сучасні підходи до можливості застосування стовбурових клітин для лікування хворих із порушеною функцією скорочення міокарду / Габрієлян А.В., Доманський Т.М., Сморжевський В.Й., Оніщенко В.Ф // Серцево-судинна хірургія:щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – вип. 20. – Київ. – 2012. – С. 89 – 95
 28. Опыт эндоваскулярных вмешательств на дуге аорты / Фуркало С.Н., Никульников П.И., Сморжевський В.Й. // Серцево-судинна хірургія:щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – вип. 20. – Київ. – 2012. – С. 557–559.
 29. Клинико-функциональные результаты эндопротезирования брюшного отдела аорты / Фуркало С.Н., Мазур А.П., Сморжевський В.Й. // Серцево-судинна хірургія:щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – вип.20 – Київ. – 2012. – С. 560–562.
 30. Симультанне хірургічне лікування хворих з ішемічною хворобою серця, патологією шлунково-кишкового тракту та ураження магістральних судин. Перший досвід / Габрієлян А.В., Белейович В.В., Миронюк О.І., Сморжевський В.Й., Романова С.В., Кудлай І.В. // Клінічна хірургія. – 2013. – №4 (Додаток).- С. 9 – 10.
 31. Нарушения трофики тканей нижних конечностей у больных с морбиднім ожирением / Гуч А.А., Чернуха Л.М., Тодосьев А.В., Сморжевський В.Й., Боброва А.О // Клінічна флебологія. – 2013. – Том 6 № 1. – С. 144-145.
 32. Опыт гибридных вмешательств на дуге аорты / Фуркало С.Н., Никульников П.И., Тодуров Б.М., Сморжевський В.Й.,  Ратушнюк А.В., Хохлов А.В. // Клінічна флебологія. – 2013. – Том 6 № 1. – С.178.
 33. Ускладнення ендоскопічних транспапілярних втручань на органах панкреатобіліарної системи / М.Е. Ничитайло, П.В. Огородник, О.М. Литвиненко,  А.Г. Дейніченко, В.В. Біляєв, С.І. Щербина, Д.І. Христюк, О.Г. Бойко   // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2012. – № 3, V.16, С. 31-32.
 34. Микробиологические и цитологические особенности острого панкреатита / М.Е Ничитайло, О.П.Кондратюк // Материалы Пленума Правления Ассоциации Хирургов-гепатологов России и стран СНГ //  Ижевск. – 2012. – С. 203-205.
 35. Особливості виконання лапароскопічних операцій у хворих на ожиріння / М.Е. Ничитайло, О.М. Литвиненко, П.В. Огородник, І.І. Лукеча, А.Г. Дейниченко // Клінічна хірургія. – 2012. –№ 8. – С. 32-33
 36. Діагностично-лікувальний алгоритм при холедохолітиазі  /  М.Е. Ничитайло, П.В. Огородник, А.Г. Дейніченко, В.В. Біляєв, С.І. Щербина // Клінічна хірургія. – 2012. – № 4. – С. 37-38.
 37. Алгоритм диференціальної і топічної діагностики обтураційної жовтяниці та мініінвазивної корекції прохідності магістральних жовчовивідних шляхів / М. Е. Ничитайло, П.В. Огородник,  А.Г. Дейніченко, Д.І. Христюк, О.Г. Бойко // Клінічна хірургія. – 2012.  № 2. – С. 5-10.
 38. Ингибирование активированных панкреатических звездчатых клеток (витаминами А и Е) для предупреждения фиброза поджелудочной железы в модели хронического алкогольного панкреатита  / М.Е. Ничитайло, Д.А. Кравченко, Е.Б. Медвецкий, И.С. Шпонька, И.М. Савицкая // Морфологія. – 2012. – Т. VІ, № 2. – С. 34-42.
 39. Ингибирование активированных звездчатых клеток лизиноприлом для предупреждения фиброза поджелудочной железы в модели хронического алкогольного панкреатита  / М. Е. Ничитайло, Д. А. Кравченко, Е. Б. Медвецкий, И. С. Шпонька, И. М. Савицкая // Клінічна хірургія. – 2012. – № 7. – С. 52-56.
 40. Критичні моменти післяопераційного періоду в хворих з непухлинними обтураційними жовтяницями після хірургічних методів внутрішньої біліарної декомпресії   /  М.Ю. Ничитайло, А.І. Годлевський, С.І. Саволюк // Харківська хірургічна школа. – 2012. –№ 3(54). – С. 71-74.
 41. Прогнозування ризику післяопераційних ускладнень в хворих з непухлинними обтураційними жовтяницями / М.Ю. Ничитайло, А.І. Годлевський, С.І. Саволюк // Медичні перспективи. – 2012. – Т.17, № 1, Ч.2. – С. 56-59.
 42. Симультанні лапароскопічні оперативн і втручання з приводу  жовчнокам’яної хвороби / М.Ю. Ничитайло, І.І. Булик, М.С. Загрійчук, О.Р. Демченко // Клінічна хірургія. – 2012. –       № 3. – С. 5-8.
 43. Застосування орнігілу в пери операцій профілактиці інфекційних ускладнень після абдомінальних операцій / М.Ю. Ничитайло, І.І. Булик // Клінічна хірургія. – 2012. – № 4. – С. 65-67.
 44. Лапароскопічна герніопластика в лікуванні складних та рецидивних пахових гриж / М.Ю. Ничитайло, І.І. Булик // Український журнал хірургії. – 2012. – № 2. – С. 57-59.
 45. Особливості лапароскопічної герніопластики в лікуванні складних пахових гриж / М.Ю. Ничитайло, І.І. Булик // Хірургія України. – 2012. - № 3. - С. 92-94.
 46. Сучасні аспекти ендовідеохірургічного  лікування складних та рецидивних пахвинних гриж / М.Ю. Ничитайло, І.І. Булик // Клінічна хірургія 2012. – № 3. – С. 10-16.
 47. Гострий венозний тромбоз у вагітних на третьому триместрі вагітності. Профілактика тромбоемболічних ускладнень / В.Й. Сморжевський, Н.Р. Присяжна // Науковий вісник Ужгородського університету серія медицина.
 48. Combined injuries of  biliary duct and branches  of a hepatic artery following cholecystectomy / Nichitaylo M.Ye., Skums A.V., Shkarban V.P., Lytvyn O.I., Skums A.A. // Одеський медичний журнал – 2012. – N 6. – С. 26-30.
 49. Основи базових принципів лікування гострого венозного тромбозу / В.Й. Сморжевський, Н.Р. Присяжна  // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика випуск 21. Книга4. – Київ. – 2012. – С. 643-653

2013 р.

 1. Стан жирнокислотного спектра ліпідів сироватки крові у хворих на поліпи шлунка  / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас, Т.С. Брюзгіна // Клінічна хірургія. – 2013. – № 9. – С. 64–65.
 2. Стан жирнокислотного спектру ліпідів сироватки крові у хворих на поліпи кишечника  / П.Б. Пікас // Клиническая онкология. – 2013. – № 4 . – С. 1-3.
 3. Структура стенки общей бедренной артерии (ОБА) при аневризмах брюшной аорты (АБА) / Фуркало С.Н., Гомоляко И.В., Власенко Е.А., Дубович Т.А.     Український медичний альманах 2013. – том 16 . – № 3 (додаток). – С. 224  
 4. Миниинвазивные хирургические вмешательства   при осложненных формах холедохолитиаза / М.Е. Ничитайло, П. В. Огородник, О.М. Литвиненко,  А.Г. Дейниченко // Эндоскопическая хірургія. – 2013. – № 1. – С. 216-217.
 5. Миниинвазивная хирургия  осложненных форм холедохолитиаза / М.Е Ничитайло, П.В. Огородник,  А.Г. Дейніченко, Д.И. Христюк,  В.И. Коломийцев // Харківська хірургічна школа. – 2013. – № 2(59). – С. 12-17.
 6. Профилактика повреждений желчных протоков при лапароскопической холецистектомии.  Клинические рекомендации украинской ассоциации специалистов по миниинвазивным, эндоскопическим и лазерным технологиям / М. Е. Ничитайло, В.В. Грубник, А.В. Скумс, П.В. Огородник,  А.И. Ткаченко, А.В. Малиновский // Клінічна хірургія. – 2013. –  № 6. – С. 5-10.
 7. Сучасні  підходи до ендоскопічного дренування псевдокіст підшлункової залози / М.Е. Ничитайло, П.В. Огородник, О.П. Кондратюк,  А.Г. Дейніченко, І.С. Терешкевич // Клінічна хірургія. – 2013. – № 7. – С. 13-15.
 8. Миниинвазивная хирургия доброкачественной обструкции дистального отдела общего желчного протока  /  М.Е. Ничитайло, П.В. Огородник,  А.Г. Дейніченко //  Український журнал хірургії. – 2013. - № 3. -  С. 45-49
 9. Симультанне лапароскопічне лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу та захворювання наднирникових залоз / М.Ю. Ничитайло, О.М. Литвиненко, О.М. Гулько,  М.С. Загрійчук, І.І. Лукеча // Харківська хірургічна школа. – 2013. – № 3 (60). – С. 26-30. 
 10. Симультанні лапароскопічні операції з приводу жовчнокам’яної хвороби, запальних та кістозних захворювань органів черевної порожнини / М.Ю. Ничитайло,  М.С. Загрійчук,  А.В. Гоман // Клінічна хірургія. – 2013. - № 4. – С. 5-8.
 11. Застосування методу зварювання м’яких тканин при симультанних лапароскопічних операціях / М.Ю. Ничитайло, М.С. Загрійчук, І.І. Булик // Український журнал хірургії. -  2013. – № 1(20). – С. 33-38.
 12. Технічні аспекти симультанних лапароскопічних операцій у хворих на жовчнокам’яну хворобу та супутню абдомінальну хірургічну патологію / М.Ю. Ничитайло, М.С. Загрійчук, І.І. Булик, Ю.І. Масюк, А.В. Гоман // Український журнал хірургії. – 2013. – № 2 (21). – С. 14-20.
 13. Симультанні лапароскопіччні операції з приводу жовчнокам’яної хвороби та грижі передньої черевної стінки / М.Ю. Ничитайло, М.С. Загрійчук, І.І. Булик, Ю.І. Масюк, А.В. Гоман, В.А.  Кондратюк // Клінічна хірургія. – 2013. - № 5. – С. 21-23
 14. Симультанні лапароскопічні оперативні втручання  в абдомінальній хірургії. / М.Ю. Ничитайло,  М.С. Загрійчук, І.І. Булик, Ю.І. Масюк, А.В. Гоман // Хірургія України. – 2013. – № 4 (48) (Додаток №1). – С. 552-558.
 15. Релапароскопія в лікуванні жовчотеч після лапароскопічної холецистектомії / М.Ю. Ничитайло, І.І. Булик, А.Г. Дейныченко, М.С. Загрійчук,  А.В. Гоман //  Хірургія України. – 2013. – № 4 (48) (Додаток №1). – С. 545-551.
 16. Оцінка методу ендосонографії у хворих за помірного ризику холедохолітіазу /  Ничитайло М.Ю., Бурий О.М., Щербіна С.І., Терешкевич І.С., Булик І.І., Дейніченко А.Г., Гоман А.В., Хілько Ю.О., Загрійчук М.С. //   Клінічна хірургія – 2013. - №9. – С. 5 – 8.
 17. Застосування методу зварювання м’яких тканин при симультанних лапароскопічних операціях в хворих на  ЖКХ та захворюваня печінки різного ґенезу  / Ничитайло M.Ю., Литвиненко О.М., Булик І.І., Загрійчук М.С., Лукеча І.І., Масюк Ю.І., Гоман А.В., Присяжнюк В.В. // Клінічна хірургія. – 2013 (додаток). – № 11. – С. 93 – 95
 18. Метод електрозварювання м’яких тканин та методика критичного погляду безпеки як основа покращення  результатів лапароскопічної холецистектомії.. / М. Ю. Ничитайло, І.І. Булик, А.В. Гоман, М.С. Загрійчук // Клінічна хірургія. – 2013 (додаток). – № 11. – С. 92 – 93.
 19. Ингибирование звездчатых клеток поджелудочной железы лизиноприлом и ловастатином для предупреждения фиброза ее культи после дистальной резекции в модели хронического алкогольного панкреатита / М.Е. Ничитайло, Д.А. Кравченко, И. С. Шпонька, Е.Б. Медвецкий, И. М. Савицкая, И.И. Булик, Ю.А. Хилько // Клінічна хірургія. – 2013. – № 2. – С. 64 – 66
 20. Медикаментозное ингибирование панкреатических звездчатых клеток для предупреждения фиброза культи поджелудочной железы после дистальной ее резекции в модели хронического алкогольного панкреатита (экспериментальное исследование) / М.Е. Ничитайло, Д.А. Кравченко, И. С. Шпонька, Е.Б. Медвецкий, И.М. Савицкая, И.И. Булик, Ю.А. Хилько // Харківська хірургічна школа – 2013, № 2(59). – С. 50-55.
 21. Оцінка методу ендосонографії у хворих за помірного ризику холедохолітіазу /  М. Е. Ничитайло, О.М. Бурий, С.І. Щербіна, І.С. Терешкевич, І.І. Булик, А.Г. Дейніченко, А.В. Гоман, Ю.О. Хілько, М.С. Загрійчук Д. А. // Клінічна хірургія. – 2013. – № 9. – С. 5-8.
 22. Применение ловастатина в модели хронического алкогольного панкреатита для профилактики фиброза поджелудочной железы после выполнения ее дистальной резекции /  М.Е. Ничитайло, Д.А. Кравченко, И.С. Шпонька, Е.Б. Медвецкий, И.М. Савицкая // Хірургія України. – 2013. – № 1. – С. 30-37.
 23. Ингибирование панкреатических звездчатых клеток в профилактике прогрессирования хронического панкреатита /  М.Е. Ничитайло, Д.А. Кравченко, И.С. Шпонька,  И.М. Савицкая, // Клінічна хірургія. – 2013. – № 4 (Додаток). – С. 43-44.
 24. Ендосонографія в діагностиці дистальних біліарних стенозів/  М. Е. Ничитайло, О.М. Бурий, І.С. Терешкевич,  А.Г. Дейниченко, І.І. Булик, С.В. Сухачов, А.В. Гоман, // Клінічна хірургія.  – 2013. – № 11. – С. 5-8
 25. Лапароскопическая адреналэктомия в хирургии заболеваний надпочечных желез /  М. Е. Ничитайло, А.Н. Литвиненко, А.Н. Кваченюк, О.Н. Гулько // Клінічна хірургія. – 2013. –№ 2. – С. 20-24
 26. Лапароскопічне лікування органічного гіперінсулінізму /  Ничитайло М.Ю., Скумс А.В., Шкарбан В.П., Кожара С.П., Скумс А.А. // Клінічна хірургія. – 2013. – № 1. – С. 6-8
 27. Хирургическое лечение злокачественных нефункционирующих нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы /  Ничитайло М.Ю., Скумс А.В., Шкарбан В.П., В.П., Михальчевский В.П., Шкарбан П.Е. // Клінічна хірургія. – 2013. – № 4. – С. 44.

2014 р.

 1. Досвід хірургічного лікування парагангліом шиї / П.І. Нікульніков, А.В. Ратушнюк, О.В. Ліксунов, Н.Р.Присяжна і ін. // Клінічна флебологія. – 2014. – Том 7 №1
 2. Одномоментні втручання у хворих з поєднаним атеросклеротичним ураженням сонних та коронарних артерій / П.І. Нікульніков, А.В. Габрієлян, В.Й. Сморжевський, А.В. Ратушнюк, Н.Р. Присяжна і ін. // Клінічна флебологія. – 2014. – Том 7 №1
 3. Перший досвід трансплантації стовбурових клітин при термінальній стадії хронічної серцевої недостатності / Ю.В. Поляченко, А.В. Габрієлян, Сморжевський В.Й., Т.М. Доманський і ін. // Клінічна хірургія. – 2014. - № 1.2. – С. 70 – 72.
 4. Результаты эндопротезирования аорты у пациентов старших возрастных групп / С.Н. Фуркало, И.В. Хасянова, В.Й. Сморжевський, Е.А. Власенко // Клінічна хірургія. – 2014. - № 1.2.- С. 63 – 66.
 5. Роль Helicobacter pylori у виникненні патологічних процесів у травному каналі / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас // Клінічна хірургія. – 2014. – № 6. – С. 66-69.
 6. Взаємозв’язок гастрину і патологічних процесів шлунково-кишкового тракту / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич // Одеський медичний журнал. – 2014. – № 5.  – С. 76-82.
 7. Ускладнення постановки та особливості видалення проти емболічних кава-фільтрів / В.А. Кондратюк, В.Й. Сморжевський, І.В. Альтман // Клінічна хірургія. – 2014. - № 11.2.- С.  91 – 92.
 8. Досвід хірургічного лікування хворих з гемо динамічно значимим стенозом сонних артерій в гострому періоді порушення мозкового кровообігу / П.І. Нікульніков, А.В. Ратушнюк, О.В. Ліксунов, А.О.Гуч, Н.Р. Присяжна // Клінічна флебологія. – 2014. – Том 7 №1
 9. Вплив трансплантації стовбурових клітин на прояви серцевої недостатності та внутрішньо серцеву гемодинаміку. Перший досвід. / А.В. Якушев, В.Й. Сморжевський, В.Й Доманський // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.  23 (1).- Київ.-2014.- С. 93 – 98.

2015 р.

 1. Взаємозв’язок поліпів шлунково-кишкового тракту з жирними кислотами ліпідів у сироватці крові / П.Б. Пікас // Журнал «Вісник проблем біології і медицини». – 2015. – Вип. 3, Т. 1 (122). – С. 171 - 174.
 2. Комбинированное хирургическое и рентгенэндоваскулярное лечение врожденных артериовенозных мальформаций шеи / П.И. Никульников, Л.М. Чернуха, А.В. Ратушнюк, С.Н. Фуркало, А.А. Гуч, О.В. Ликсунов, В.Т. Ратушнюк, Н.Р. Присяжная, О.Л. Бабий, И.Б. Бурая // Клінічна флебологія. – 2015. – Том № 1 
 3. Ураження вісцеральних артерій при системних васкулітах / Сморжевський В.Й., Орел Ю.Г. // Клінічна флебологія. – 2015. – Том 8 № 1. – С.  36 - 38.
 4. Ультразвуковая диагностика внесистемного варикозного расширения вен нижних конечностей, вызванного рефлюксом крови по тазовым венам / Гуч А.А., Сморжевський В.Й., Боброва А.О., Присяжна Н.Р. // Клінічна флебологія. – 2015. – Том 8 № 1. – С. 89 - 90.
 5. Ураження підколінно-гомілкового сегменту артерій при ревматоїдному артриті / Гуч А.О., Сморжевський В.Й., Гиндич П.А., Орел Ю.Г., Коляда О.О. // Клінічна флебологія. – 2015. – Том 8 № 1. – С. 105 - 106.
 6. Особливості лікування ПТФС у вагітних жінок / Сморжевський В.Й., Гуч А.О., Присяжна Н.Р., Ратушнюк А.В., Боброва А.О. // Клінічна флебологія. – 2015. – Том 8 № 1. – С. 106 - 107.
 7. Эндоваскулярные вмешательства при патологии грудного отдела аорты. Современные рекомендации и собственные результаты / Фуркало С.Н., Никульников П.И., Сморжевский В.Й., Хасянова И.В., Власенко Е.А. // Клінічна флебологія. –  2015. – Том 8 № 1. – С. 106 - 107.
 8. Побічні явища та місцеві ускладнення при трансплантації стовбурових клітин у пацієнтів зі зниженою функціє скорочення міокарду / О.Ю. Усенко, А.В. Якушев, А.В. Габриелян, Т.М. Доманський, В.Й. Сморжевський, В.Ф. Оніщенко,  С.В. Романова // Науковий вісник Ужгородського університету. – серія медицина. – вип. 1(51). – 2015. – С. 254 - 259.
 9. Небезпеки й ускладнення малоінвазивного лікування ожиріння / А.С. Лаврик, А.Ю. Згонник, О.А. Лаврик // Одеський медичний журнал. –  № 2 (148). – С. 31-33.
 10. Релапароскопія в лікувально-діагностичному алгоритмі ускладнень лапароскопічної хірургії / О.Ю. Усенко, М.Ю. Ничитайло, П.В. Огородник, А.В. Скумс, О.М. Литвиненко, О.І Литвин // Одеський медичний журнал. –  № 2 (148). – С. 7-10. 

Тези:

2012 р.

 1. Особливості жирнокислотного складу ліпідів сироватки крові у хворих із поліпами шлунково-кишкового каналу / Б.С. Полінкевич,  П.Б. Пікас, Т.С. Брюзгіна // Матеріали ХІV Конгресу Світової Федерації українських лікарських товариств (04-06 жовтня 2012 р., Донецьк): тези доповідей. – Донецьк, Київ, Чікаго. – 2012. – С. 298.
 2. Жирнокислотний спектр ліпідів сироватки крові у хворих на поліпи шлунка [Текст] / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас, Т.С. Брюзгіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я» (23 листопада 2012 р., Полтава). – Полтава. – 2012. – С. 55.
 3. Особливості складу жирнокислотного спектра ліпідів сироватки крові у хворих на поліпи кишечника [Текст] / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас, Т.С. Брюзгіна //ХІІ З’їзд Всеукраїнського Лікарського товариства (ВУЛТ)  (5-7 вересня 2013 р., Київ). – Київ. – 2013.
 4. Fatty acids in blood serum of patients with polyposes in gastrointestinal tract (Жирні кислоти ліпідів сироватки крові у хворих на поліпи шлунково-кишкового каналу) [Тext] / B.S. Polinkevych, P.B. Pikas, T.S. Bryuzgina // Advances in pharmacology pathology of the digestive tract – 2012  / 4 th International Scientific Conference: Program and abstracts (26-28 september 2012, Kiev) // at the ESC “Institute of Biology”, Taras  Shevchenko National University of Kiev. – Р. 58.
 5. Лапароскопічна хірургія функціонуючих нейроендокринних пухлин підшлункової залози / Ничитайло М.Ю., Скумс А.В., Шкарбан П.О., Шкарбан В.П. // Тези наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченій 40-річчю Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова “Актуальні проблеми клінічної хірургії”. – Київ, 17-18 травня 2012 р. – Клінічна хірургія. – 2012. – № 4. – С. 37-38.
 6. Minimally invasive treatment of ampullary adenomas / M. Ye. Nichitaylo, P.V. Ogorodnik, A. V. Skums, O.M. Lytvynenko, A.G. Deynichenko , Lytvyn O.I. // Abstract book of 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Brussels 20-23 June 2012. – P. 61., Abstr. no. : 352.

2013 р.

 1. Our experience of minimally invasive treatment of  choledocholitiasis / M.Ye. Nichitaylo, P.V. Ogorodnik, A.V. Skums, O.M. Lytvynenko, A.G. Deynichenko, Lytvyn O.I. //  21th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Vienna, Austria,  19-22 June 2013. – P. 11-12.
 2. Experience of endovideosurgery of an adrenal glands disease / M. Nychytaylo, O. Lytvynenko, V. Chornyi, I. Lukecha  // Abstracts 20th EAES Congress 2012 (Brussels, Belgium, 20-23 june) p. 153.
 3. Laparoscopic surgery of functioning neuroendocrine tumors of pancreas / Nichitaylo M, Shkarban V, Scums A, Mihalchevskiy // Abstracts book, 10th Annual Conference for the diagnosis and treatment of neuroendocrine tumors disease. Barcelona, Spain, 6-8 March 2013. – P. 60.

2014 р.

 1. Мікрофлора товстої кишки у хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту / П.Б. Пікас  // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» (Київ, 3-4 жовтня 2014 р.). – Київ. – 2014. – С. 64-67.
 2. Стан мікрофлори товстої кишки у хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту / П.Б. Пікас // Архів клінічної медицини / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ІІ Прикарпатський хірургічний форум» (Яремча,  23-24 жовтня 2014 р.,). – 2014. – № 2. – С. 98-100.
 3. Особливості мікробної контамінації у хворих із поліпами кишечника  / П.Б. Пікас // Міжнародна науко-во-практична конференція «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів, 24-25 жовтня 2014 р.) / Громадська організація «Львівська медична спільнота». – Львів. – 2014. – С. 55-57.
 4. Поліпи шлунка, їх взаємозв’язок із Helicobacterpylori  / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас // «Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення» / Збірник матеріалів міжнародної науко-во-практичної конференції  (Київ, 7-8 листопада 2014 р.). – Київ : Київський медичний науковий центр. – 2014. – С. 70-72.
 5. Особливості складу жирних кислот у хворих із поліпами товстої кишки / П.Б. Пікас // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Медична наука в практику охорони здоров’я» (Полтава 21 листопада 2014 р.) – Полтава. – 2014. – С. 69-70.
 6. Прогностична цінність стану Helicobacterpylori у хворих із поліпами шлунка / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас // «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експери-ментальної та практичної медицини» / Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції  (Одеса, 19-20 грудня 2014 р.). – Одеса. – 2014. – С. 67-70.

2015 р.

 1. Поліпи шлунка – як Helicobacterpylori-асоційоване захворювання / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас // «Світова медицина : сучасні тенденції та фактори розвитку» / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 січня 2015 р.) / Громадська організація «Львівська медична спільнота». – Львів. – 2015. – С. 55-57.
 2. Microbial contamination of colon in patients with polyps of the gastrointestinal tract / Мікробна контамінація товстої кишки у хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту  P.B. Pikas // «Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2015» / Сборник тезисов докладов 69-ой научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием (Минск, Беларусь, 15-17 апреля 2015). – Минск БГМУ. – 2015. С. 853.
 3. Метаболізм ліпідів сироватки крові у хворих на поліпи шлунка / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас, Т.С. Брюзгіна // «Вища школа в  рішенні проблем внутрішньої медицини» / Збірник тез наукових робіт учасників Х Ювілейної південно-української науково-практичної конференції  (Одеса, 9 квітня 2015 р.). – Одеса. – 2015. – С. 111-112.
 4. Мікрофлора товстої кишки та поліпи шлунково-кишкового тракту, їх взаємозв’язок / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас // «Вища школа в  рішенні проблем внутрішньої медицини» / Збірник тез наукових робіт учасників Х Ювілейної південно-української науково-практичної конференції  (Одеса, 9 квітня 2015 р.). – Одеса. – 2015. – С. 111.
 5. Беременность, осложненная острым венозным тромбозом системы нижней полой вены, стратегия медикаментозной терапии и профилактики тромбоэмболичных осложнений / Сморжевський В.Й., Гуч А.А., Макаренко М.В., Говсеев Д.А., Присяжна Н.Р. // Міждисциплінарні аспекти сучасної медичної практики – Тези XIII регіональної науково-практичної конференції лікарів . - 18 вересня 2015. - м. Херсон. - С. 186 – 189.
 6. Зміни показників складу жирних кислот ліпідів сироватки крові  у хворих на поліпи шлунка П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич, Т.С. Брюзгіна // «Іновації молодих вчених медиків і їх впровадження в практичну охорону здоров’я» / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої «Дню науки» (Київ, 30 квітня 2015 р.). – Київ. – 2015. – С. 21-23.
 7. Значення складу жирних кислот ліпідів сироватки крові у виникненні поліпів шлунка  / П.Б. Пікас, Т.С. Брюзгіна // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції» (Чернівці, 29-30 квітня 2015 р.). – Київ : Науково-видавничий центр «Лабораторія думки». – Т.3. – 2015. – С. 19-21.
 8. Прогностичне значення Helicobacterpylori при поліпах шлунка / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас // «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями» / Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів (Харків, 14-15 травня 2015 р.). – Харків. – 2015. - С. 130.
 9. Аналіз складу мікрофлори товстої кишки при поліпах шлунково-кишкового тракту / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас // Медичний форум – 2015 (Київ, 22-24 травня 2015 р.). – Київ. – 2015. 
 10. Вплив мікрофлори кишечника на розвиток поліпів шлунково-кишкового тракту / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич // Хірургічна перспектива / Всеукраїнський збірник наукових робіт (Матеріали науково-практичної конференція молодих вчених «Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії» (Харків, 12 червня 2015 р.). – 2015.– № 1-2. – С. 67-68.
 11. Прогностическая и диагностическая ценность состава жирных кислот сыворотки крови у больных с полипами желудка  / П.Б. Пикас // «Современные проблемы биохимии» / Конференция молодых ученых биохимиков, посвященной 90-летию со дня рождения академика Ю.М. Островского (Гродно, Беларусь, 29.06.2015 г.). – Гродно. – 2015. – С. 95-96.
 12. Изменения состава микрофлоры толстой кишки при полипах желудочно-кишечного тракта / П.Б. Пикас // Ленинск-Кузнецкий, Россия.  – 2015. – С. 212-213.
 13. Особливості показників жирних кислот ліпідів у сироватці крові у хворих на поліпи шлунка / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас, Т.С. Брюзгіна // ХІІІ Регіональна науково-практична конференція «Міждисциплінарні аспекти сучасної медичної практики» (Херсон, 18 вересня 2015 р.). – Херсон. – 2015. – С. 155-158.
 14. Полипы толстого кишечника, анализ состава его микрофлоры / П.Б. Пикас // VІІ республиканская научно-практическая конференция, посвящённая 30-летию кафедры детской хирургии (Гродно, Беларусь, 24 сентября 2015 г.). – Гродно. – 2015. – С. 254-256.
 15. Метаболізм ліпідів сироватки крові у хворих на поліпи товстої кишки / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас // Матеріали ХХІІІ з’їзду хірургів України (Київ, 21-23 жовтня 2015 р.). – Київ. – 2015. – С. 697-698.
 16. Діагностичне і прогностичне значення мікрофлори товстої кишки у розвитку поліпів шлунково-кишкового тракту / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас // Матеріали ХХІІІ з’їзду хірургів України (Київ, 21-23 жовтня 2015 р.). – Київ. – 2015. – С. 698-699.
 17. Поліпи товстої кишки, аналіз складу мікрофлори кишечника  / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Превентивна медицина: реалії та перспектива» (Чернівці, 22-23 жовтня 2015 р.). – Чернівці. – 2015. – С. 76-77.

Статті:

2016 р.

1. Пікас П.Б., Особливості метаболічних змін ліпідів у сироватці крові у хворих на поліпи кишечника і шлунка // «Biomedical and Biosocial anthropology» / «Біомедична і біосоціальна антропологія». – 2016. – № 27. – С.149-154

2. Войтів Я.Ю., Полянський І.Ю. Нові підходи до діагностики порушень функції кишок при розповсюджених формах перитоніту // Клінічна хірургія. – 2016. - №8. – С.80-81

3. Гуч А.А.,Чернуха Л.М., Сморжевський В.Й., Боброва А.О., Бурая И.Б. Прогнозирование развития рецидива варикозной болезни нижних конечностей на основании определения анатомо-гемодинамического типа заболевания // Клінічна флебологія.- 2016.-Том 9 №1.- С. 68-69.

4. Нікульніков П.І., Ратушнюк А.В., Ратушнюк В.Т., Присяжна Н.Р., Бабий О.Л., Ликсунов О.В., Тимунь В.І. Вибір способу реконструктивного втручання при подовжених атеросклеротичних стенозах ВСА // Клінічна флебологія. – 2016. -  Том 9. – С.

Статті 2017 р.

 1. Furcalo S. Vlasenco E. Khasianova I. Smorzhevskyi //Initial experience of complete  percutaneous EVAR // VASCULAR /Oficial Journal of the International Society for Vascular Surgery. - v 25 (15). -N1s.- July 2017 p 26
 2. Furcalo S. Khasianova I. Vlasenco E. Smorzhevskyi 10-year experience of endovascular repair of abdominal aneurysms // VASCULAR /Oficial Journal of the International Society for Vascular Surgery. - v 25 (15). -N1s.- July 2017 p 28
 3. Furcalo S. Smorzhevskyi V. Khasianova I. Hyndych P. Kolesnic Endovascular treatment of multifocal atherosclerosis // VASCULAR / Oficial Journal of the International Society for Vascular Surgery. - v 25 (15). -N1s.- July 2017 p 29
 4. Усенко О.Ю., Сморжевський В.Й., Войтів Я.Ю., Янь Сяо Венозний тромбоемболізм у хірургії органів травлення // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – Т. 16, №1. – 2017.
 5. Фуркало С.Н., Сморжевський В.Й., Хасянова И.В., Власенко Е.А. Этапное эндоваскулярное лечение аневризмы брюшной и грудной части аорты у одного пациента // Клінічна хірургія. – 2017. - №3.- С. – 59 – 60.
 6. Нікульніков П.І., Габрієлян А.В., Ратушнюк А.В. Присяжна Н.Р., Белейович В.В., Бабий О.Л., Чебурахін М.В., Гоменюк А.В. Покази до одномоментних відкритих реконструктивних втручань на сонних артеріях у хворих з поєднаним атеросклеротичним ураженням сонних та коронарних артерій // Клінічна флебологія. -2017. - Том №10. – С. - 122-124.
 7. Сморжевський В.Й., Ян Сяо, Гардубей Є.Ю. Тромбоемболія гілок легеневої артерії. XXI століття. Що змінилося ? // Сучасні можливості ангіохірургії в діагностиці та лікуванні хірургічної соматичної патології.- Матеріали XV Регіональної науково-практичної конференції лікарів.- 22 вересня 2017 року.- м. Херсон.- С – 105 – 108.
 8. Усенко О.Ю., Литвиненко О.М., Тернавський. О.П. Хірургічні методи коагуляційного гемостазу паренхіми печінки (огляд літератури) // Буковинський медичний вісник Том 21, №2 (82), ч.1, 2017 - С.
 9. Усенко О.Ю., Литвиненко О.М., Тернавський О.П., Савицька І.М.. Дослідження впливу коагуляції конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології на резекційну поверхню печінки (експериментальне дослідження) // Клінічна та експериментаьна патологія. - 2017. - Т. 16, № 2. - С. 77-81.
 10. Усенко О.Ю., Литвиненко О.М., Тернавський О.П., Худецький І.Ю.. Дослідження впливу конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології на формування коагуляційного струпу при резекції печінки в експерименті // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика 25/2016. - С. 540-544.
 11. Усенко О.Ю., Литвиненко О.М., Ничитайло М.Ю., Тернавський О.П. , Савицька І.М. // Коагуляційна здатність температурних режимів конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технологіїї при створенні гемостазу резекційної поверхні печінки (експериментальне дослідження) Одеський медичний журнал № 3 (161) 2017 – С.
 12. Литвиненко О.М., Лукеча І.І., Колесник А.В. Лапароскопічний підхід до лікування кістозних новоутворів дистального сегменту підшлункової залози // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії.- 2016.- № 3 (20). – С. 41.
 13. Литвиненко О.М., Лукеча І.І Лапароскопічна герніпластика //.// Матеріали ІХ науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні способи та технології у хірургічному лікуванні гриж живота", 29-30 вересня 2016,  - Коблево.- С. 57.
 14. Симультанні лапароскопічні операцїї в хворих на жовчно-кам’яну хворобу, запальні та кістозні захворювання органів малого тазу 
 15. Усенко О.Ю., Ничитайло М.Ю., Огороднік П.В., Литвиненко О.М., Литвин О.І., Кондратюк О.П., Загрійчук М.С., Дейниченко А.Г. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мінімально-інвазивна хірургія органів малого тазу», Одеса, 18-19 травня 2017р. - С.6-7.

Тези:

2016 р.

1. Helicobacterpylori та поліпи шлунка, можливість їх поєднання / П.Б. Пікас // «Проблеми і перспективи наукових досліджень»: Матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 30-31 березня 2016 р.). .). – Т.2. – Київ : Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. - С. 32-33.

2. Особливості складу жирних кислот у крові хворих із поліпами шлунка / П.Б. Пікас // «Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього» : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1-2 квітня 2016 р.). – Київ: Київський медичний науковий центр, 2016. С. 92-95.

3. Состояние микробной контаминации толстого кишечника при полипах желудочно-кишечного тракта / П.Б. Пікас // «Авиценна – 2016» : Материалы VІІ  Российской (итоговой) научно-практической конференции студентов и молодых ученых  (Новосибирск, Россия, 14 апреля 2016 г.). – Новосибирск, 2016. – Т.ІІ. – С. 516-517.

4. Значення Helicobacterpylori у розвитку поліпів шлунка / П.Б. Пікас, Б.С Полінкевич // VІІ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» та V ювілейний міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я» (Київ, 19-21 квіт. 2016 р.). – Київ, 2016.

5. Оцінка мікрофлори товстої кишки у хворих із поліпами щлунково-кишкового тракту / П.Б. Пікас // ХХ  Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених /The 20thInternational Medical Congress of students and young scientists (Тернопіль, 25-27 квіт. 2016 р.). – Тернопіль Укрмедкнига, 2016. – С. 91.

6. Спосіб пластики пахвинних гриж з ліквідацією пахового каналу / В.В. Гордіца, Я.Ю. Войтів // Хист. – Вип.18. – 2016. – С. 604.

7. Оцінка стану Helicobacterpylori у хворих із поліпами шлунка / «Сучасний вимір медичної науки та практики» / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 13-14 трав. 2016 р.). – Дніпропетровськ, 2016.- С. 71-73.

8. Особливості показників жирних кислот ліпідів у сироватці крові у хворих на поліпи кишечника / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич,  Т.С. Брюзгіна // «Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії» / Матеріали науково-практичної конференції (Вінниця, 20 трав. 2016 р.) . – Вінниця, 2016. – С. 32-33.

9. Стан метаболізму ліпідів сироватки крові у хворих на поліпи шлунка / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич, Т.С. Брюзгіна // «Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку» / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених імені П.Л. Шупика, присвяченої Дню науки (Київ, 20 трав. 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 106-108.

10. Зміни показників складу жирних кислот ліпідів сироватки крові у хворих на поліпи кишечника / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич, Т.С. Брюзгіна // «Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики» (Одеса, 20-21 трав. 2016) / Збірник тез наукових робіт. – Одеса, 2016. – С. 56-58.

11. Состояние микробной контаминации толстого кишечника у больных с полипами пищеварительного канала / П.Б. Пикас / «Актуальные проблемы современной медицинской науки» / Материалы 70 -ой научной конференции студентов-медиков с международным участием  (Республика Узбекистан, Самарканд, 27 мая 2016). – Самарканд, 2016. – С. 40.

12. Особливості ліпідного обміну у сироватці крові у хворих на поліпи шлунка / П.Б. Пікас // «Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні» / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 10-11 червня 2016 р.). – Організація наукових досліджень «Salutem», 2016. – С. 68-69.

13. Характеристика обміну ліпідів у  сироватці крові хворих на поліпи шлунка / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич, Т.С. Брюзгіна // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» / Матеріали підсумкової LІX науково-практичної конференції, (Тернопіль, 15 черв. 2016 р.). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 165.

14. Діагностична цінність змін показників ліпідного обміну у хворих із поліпами шлунка / П.Б. Пікас // «Пріоритетні напрями наукових досліджень» / Матеріали ХХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Чернівці, 15-16 черв. 2016 р.), Том 3. «Приоритетные направления научных исследований» / Материалы ХХХXІІ Международной научно-практической конференции, (Черновцы, 15-16 июн. 2016 г.), Том 3. «Priority areas of scientific researches» / XХХXІІ Internatiоnal Scientific Conference ,  (Chernivtsi, June 15-16, 2016), Part 3. – Київ, Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. – С. 31.

15. Оцінка ліпідних змін у сироватці кровіухворих із поліпами шлунка / П.Б. Пікас // «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» / Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 17-18 черв. 2016 р.). – Одеса, 2016. – С. 50-52.

16. Склад жирних кислот у сироватці крові при поліпах шлунка / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич, Т.С. Брюзгіна // Ювілейна 25-а Міжнародна  виставка  «Здравоохранение - 2016» (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.). – 2016. – С. 4-5, Сайт НМУ.

17. Індивідуальні особливості ліпідних порушень у хворих із поліпами шлунка / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич, Т.С. Брюзгіна // Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції / Pathophysiology and Pharmacy: ways of integration // VІІ Національний конгрес патофізіологів в Україні з міжнародною участю, присвячений пам’яті академіка НАНУ О.О. Мойбенка (Харків, 5-7 жовт. 2016 р.). – Харків-Україна, 2016. – С. 181.

18. O. Lytvynenko LAPAROSCOPIC DISTAL PANCREATECTOMY WITH PRESERVATION OF THE SPLEEN (THE WARSHAW OPERATIOIN). 25th EAES Congress 2016 (Amsterdam, The Netherlands, 15-18 june) .

19. Лапароскопічна герніпластика // Литвиненко О.М., Лукеча І.І. // ІХ науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні способи та технології у хірургічному лікуванні гриж живота", 29-30 вересня 2016, - Коблево.

20. О.М. Литвиненко, І.І. Лукеча. Особливості лапароскопічної дистальної резекції підшлункової залози при кістозних пухлинах – Українсько-польські хірургічні дні. Львів, 5-7 травня 2016

Тези 2017 р.

 1. Аналіз складу жирних кислот у сироватці крові хворих із поліпами шлунка / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас, Т.С. Брюзгіна // «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності» / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 13-14 січня 2017 р.) // Організація наукових досліджень «Salutem». – Дніпро, 2017. – С. 78-81.
 2. Аналіз складу жирних кислот ліпідів у сироватці крові у хворих на поліпи кишечника / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич, Т.С. Брюзгіна // «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави» / Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21 січня 2017 р.) // Південна Фундація Медицини. – Одеса, 2017. – С. 43-46.
 3. Відхилення в метаболізмі ліпідів у крові хворих на поліпи шлунка / П.Б. Пікас // «Наука та інновації» / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Чернівці, 30-31 січ. 2017 р.), Том 2. «Наука и инноваци» / Материалы Международной научно-практической конференции (Черновцы, 30-31 января 2017 г.), Том 2. – С. 37-38.
 4. Оцінка змін ліпідного обміну у сироватці крові хворих із поліпами кишечника / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич, Т.С. Брюзгіна // «Медична наука та практика ХХІ століття» / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 3-4 лютого 2017 р.). – Київ: Київський медичний науковий центр, 2017. – С. 50-53.
 5. Особливості стану показників жирних кислот ліпідів у сироватці крові у хворих на поліпи шлунка / Пікас, Б.С. Полінкевич, Т.С. Брюзгіна // «Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії» / Матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (Вінниця, 2-3 берез. 2017 р.). – Вінниця  ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2017. – С. 68-69.
 6. Зміни метаболізму ліпідів у крові хворих із поліпами шлунка / Пікас, Б.С. Полінкевич, Т.С. Брюзгіна // «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря» / Матеріали І V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Тернопіль, 16-17 берез . 2017). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 67-68.
 7. Характеристика процессов перекисного окисления липидов в сыворотке крови у больных с полипами кишечника . П.Б. Пикас // Теоретические и практические направления развития здравоохранения: традиции и инновации / Сборник материалов международной научно-практической заочной конференции, (Россия, 17-21 апреля 2017). – Россия, 2017.
 8. Характеристика микрофлоры кишечника в пациентов с полипами толстой кишки / П.Б. Пикас // Теоретические и практические направления развития здравоохранения: традиции и инновации / Сборник материалов междуна-родной научно-практической заочной конференции, (Россия, 17-21 апреля 2017) . – 2017.
 9. Характеристика процессов перекисного окисления липидов в сыворотке крови у больных с полипами желудка / П.Б. Пикас // Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи / Сборник научных трудов науч.-практич. конференции, посвященной 120-летию юбилею КГЗБУ, (КГЗБУ, 20 апреля 2017). – КГЗБУ, 2017.
 10. Вплив Helicobacterpylori на розвиток поліпів у шлунку // П.Б. Пікас // ХХІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я Горбачевського МОЗ України / The 21stINTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS dedicated to the 69thanniversary of I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University (Тернопіль, 24-26 квіт. 2017 / April 24-26, 2017). – Тернопіль Укрмед-книга, 2017. – С. 95-96.
 11. Удосконалення питань хірургії в сучасних умовах на кафедрі хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич // Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи / Матеріали Всеукраїнської наукової інтеренет-конференції (Кривий Ріг, 27-28 квітня 2017). – Кривий Ріг, 2017. – С. 63-65.
 12. Zmiany w składzie mikrobioty jelitowej u chorych z polipami przewodu pokarmowego / P.B. Pikas // Innovative technology in Medicine: experience of Poland and Ukraine / International research and practice conference, (Lublin, Republic of Poland, April 28-29, 2017). – Lublin, Republic of Poland, 2017. – С. 73-77.
 13. Features of lipid metabolism in blood of patients with bowel polyps / P.B. Pikas, B.S. Polinkevych, N.R. Prysiazhna // Innovative technology in Medicine: experience of Poland and Ukraine / Inter-national research and practice conference, (Lublin, Republic of Poland, April 28-29, 2017). – Lublin, Republic of Poland, 2017. – С. 77-80.
 14. Значение состава жирных кислот липидов сыворотки крови в возникновении полипов толстой кишки / П.Б. Пикас // «Интегративная медицина. 10 лет журналу «Политравма» / Материалы ХХ Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции, (Россия, Ленинск-Кузнецкий , 19 мая 2017). - СО РАН, ГАУЗ КО ОКЦОЗШ. Кемерово: ООО «Примула», 2017. – С. 290-291
 15. Нові підходи до діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини в хірургічних хворих / Войтів Я.Ю. // Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine // Lublin, Republic of Poland. - 2017. – P.42-44.
 16. Діагностика патології сполучної тканини у хірургічних хворих / Я.Ю. Войтів // Збірник тез наукових робіт міжнародної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини». – Львів. – 2017. – С. 24-26.
 17. Особливості навчання на циклі тематичного удосконалення по хірургії на кафедрі хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика / О. Ю. Усенко, Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас, Н.Р. Присяжна // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні / Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (Тернопіль, 16-18 трав. 2017). – Тернопіль, 2017. – С. 294-295.
 18. Особливості викладання хірургії лікарям-інтернам на кафедрі хірургії та трансплантології національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика // О. Ю. Усенко, Я. Ю. Войтів, В. Й. Сморжевський та ін. // Матеріали 15 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» – Тернопіль. – 2017. – С. 293-294.
 19. Оптимізація навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія» на кафедрі хірургії та трансплантології НМАПО імені П. Л. Шупика // О. Ю. Усенко, Я. Ю. Войтів, В. Й. Сморжевський, І.П. Галочка. // Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти» – Чернівці. – 2017. – С. 376-378.
 20. Сморжевський В.Й., Ян Сяо, Гардубей Є.Ю. Тромбоемболія гілок легеневої артерії. XXI століття. Що змінилося ? // Сучасні можливості ангіохірургії в діагностиці та лікуванні хірургічної соматичної патології.- Матеріали XV Регіональної науково-практичної конференції лікарів.- 22 вересня 2017 року.- м. Херсон.- С – 105 – 108.
 21. Invasive pressure indicators in the aneurismal sac during EVAR correlate with acute result and impact the sac size dynamic in the long-term follow-up after EVAR / Furcalo S. Smorzhevskyi V. Khasianova I. Vlasenco E. // CX Abstract Book. - 25 – 28 april. - Olympia grand- London- United Kingdom. - 2017.- p 28
 22. Осбенности микрофлоры кишечника в пациентов с полипами толстой кишки / П.Б. Пикас // Актуальные вопросы детской хирургии / VІІІ Республиканская научно-практическая конференция с международным участием (Гомель, Беларусь, 25-26 мая 2017). – Гомель, 2017. – С. 165-166.
 23. Значення Helicobacterpylori у виникненні поліпів шлунка / П.Б. Пікас // Актуальні питання біології та медицини / ХV Всеукраїнська наукова конференція з заочною участю, (Луганськ-Суми-Черкаси, 25-26 трав . 2017). – 2017. – С. 143-144.
 24. Контаминация микрофлоры толстого кишечника убольных с полипами желудочно-кишечного тракта / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич // Актуальні питання біології та медицини / ХV Всеукраїнська наукова конференція з заочною участю, (Луганськ-Суми-Черкаси, 25-26 трав . 2017). – 2017. – С. 141-142.
 25. Характеристика складу жирних кислот ліпідів у сироватці крові у хворих на поліпи кишечника / П.Б. Пікас, Б.С. Полінкевич, Т.С. Брюзгіна // Здобутки клінічної та експериментальної медицини / Матеріали підсумкової ХL науково-практичної конференції, присвяченій 60-річчю ТДМУ, (Тернопіль, 14 черв. 2017). – Тернопіль, 2017. – С. 181-182.
 26. Коагуляційна здатність температурних режимів конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технологіїї при створенні гемостазу резекційної поверхні печінки / Усенко О.Ю., Литвиненко О.М., Ничитайло М.Ю., Тернавський О.П., Савицька І.М. // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «актуальні питання надання хірургічної допомоги та анестезіологічного забезпечення в умовах воєнного і мирного часу» Одеса 21-22 вересня 2017 року
 27. Лапароскопічний підхід до лікування кістозних новоутворів дистального сегменту підшлункової залози. / Литвиненко О. М., Лукеча І.І., А.В. Колесник. // VIII симпозіум «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія» Коблево, 8-9 вересня 2016.
 28. Хірургічне лікування хронічного біліарного панкреатиту / О. М. Литвиненко, І.І. Лукеча // IX симпозіум «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія» Коблево, 21-22 вересня 2017.
 29. Особливості порушення метаболізму ліпідів у крові хворих на поліпи шлунка / Пікас П.Б. // Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Rzeczywiste problemy współczesnej medycyny: doświadczenia Polski i Ukrainy», Lublin, Polska 20–21 października, 2017. – С. 75-77. 
 1. Практичні та методичні особливості викладання на циклі тематичного удосконалення по хірургії на кафедрі хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика / Пікас П.Б. // Проблеми реформування педагогічної науки та освіти / Матеріали міжнар. науково-практичної конф., Хмельницький, 01-02 груд. 2017. – С.76-79.
 2. Значення складу жирних кислот ліпідів сироватки крові у виникненні поліпів товстої кишки. / П.Б.Пікас // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках» (Київ, 1-2 груд. 2017 р.). – С. 69-72. 
 1. Значення складу жирних кислот ліпідів сироватки крові у виникненні поліпів товстої кишки / Пікас П.Б. // «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках» / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 1-2 груд. 2017 р. .). – Київ: Київський медичний науковий центр, 2017. С. 69 – 72. 
 1. Деякі аспекти організації навчального процесу на циклі тематичного удосконалення по хірургії на кафедрі хірургії та трансплантології НМАПО імені П.Л. Шупика / Пікас П.Б. // Науково-педагогічне стажування «Медична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (м. Люблін, Республіка Польща, 27 листопада - 01 грудня 2017). – Люблін, 2017. – С. 04-97.