Search

З 1972 року клінічною, методичною, навчальною базою кафедри є ДУ  «Національний  інститут  хірургії  та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України (400 ліжок). 

Основні напрямки роботи кафедри:

 • Впровадження новітніх методів лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини.
 • Операції при поєднаній патології органів черевної порожнини.
 • Операції при патології шлунку та ДПК: ваготомія (усі види), пілоропластика, резекція шлунку, гастректомія, ендоскопічне видалення поліпів шлунку.
 • Хірургічне лікування мультифокального атеросклерозу та його ускладнень.
 • Лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок.
 • Лікування тромбозів глибокий вен нижніх кінцівок та тромбоемболії легеневої артерії в хірургічній клініці та у вагітних та породіль.
 • Лікування ішемічної хвороби серця та патології клапанів серця.
 • Реконструктивна хірургія стравоходу.
 • Хірургічне лікування усіх невідкладних захворювань органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування гриж живота, в т.ч. гігантських, комбінованих та рецидивних гриж. Герніопластика з застосуванням аллотрансплантантів та власними тканинами,
 • Хірургічне лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки (абдомінопластика)в т.ч. в поєднанні з іншими захворюваннями органів черевної порожини.
 • Хірургічне лікування захворювань черевного відділу стравоходу: діафрагмальні грижі, ахалазія кардії.
 • Операції при захворюваннях печінки та позапечінкових жовчних проток: лапароскопічна та відкрита холецистектомія, усі види біліодигестивних анастомозів, резекції печінки, видалення кіст печінки, гемігепатектомія.
 • Хірургічне лікування хронічної кишкової непрохідності, хронічних закрепів, атонічних колітів.
 • Хірургічне лікування захворювань прямої кишки: геморою, парапроктитів, нориць, новоутворень.
 • Хірургічне лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок. 

Обстеження та хірургічне лікування хворих з оклюзійностенотичним ураженням артерій, варикозну хворобу та їх ускладнень:

 • Ультразвукове доплерівське сканування судин нижніх кінцівок;
 • Традиційні хірургічні втручання при варикозній хворобі;
 • Мініінвазивні хірургічні втручання при варикозній хворобі та її ускладненнях.
 • Впровадження новітніх методів лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування мультифокального атеросклерозу та його ускладнень.
 • Лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок.
 • Лікування тромбозів глибокий вен нижніх кінцівок та тромбоемболії легеневої артерії.
 • Лікування ішемічної хвороби серця та патології клапанів серця.
 • Хірургічна корекція косметичних дефектів тулуба та кінцівок.
 • Реконструктивна стравоходу, трахеї, бронхів.

Новітні технології, впроваджені співробітниками кафедри

 • Застосування новітніх аллопластичних матеріалів в хірургії гриж.
 • Рентгеноендоваскулярні методи лікування аневризм грудного та черевного відділу аорти. 

Перспективи розвитку:

Вдосконалення традиційних операцій, та розробка і впровадження нових технологій.

Судинна хірургія:

 • Операції на брахіоцефальних артеріях, аорті (протезуання та ендоваскулярні втручання), периферичних судинах.
 • Лазерна хірургія вен.
 • Клітинна терапія.
 • Мініінвазивна та малотравматична хірургія захворювань судин.
 • Мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклеротичним ураженням судин.
 • Профілактика тромбоемболічних ускладнень в хірургії. 

Загальна хірургія:

 • Розширення обсягу лапароскопічних втручань
 • Симультанні операції

Пластична хірургія:

 • Баріатрична хірургія. 

Трансплантологія

 • Трансплантація нирки у дітей від живого родинного донора.
 • Трансплантація печінки від живого родинного донора.
 • Різні види трансплантації клітин.