Search

 1. Саволюк С.І., Гудзь М.А., Вовчук І.М. Стадії імунного дистрес-синдрому при виборі тактики хірургічного лікування розповсюдженого гнійного перитоніту // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2015. - № 2, Т. 19. – С. 402 – 406.
 2. Саволюк С.І. Принципи забезпечення ефективного періопераційного супроводу операцій з приводу непухлинної обтураційної жовтяниці та її ускладнень / Biomedical and biosocial anthropology. – 2015. - № 24. – С. 242 – 246.
 3. Саволюк С.І., Ходос В.А. Найближчі та віддалені результати ехосклерооблітерації неспроможних перфорантних вен при варикозній хворобі функціонального класу С6 // Хірургія України. – 2015. - № 4. – С. 91 – 95.
 4. Саволюк С.І., Щеглов Д.В., Нікишін О.Л., Альтман І. В., Музь М.І., Верещагін С. В., Гаврецький А.І. Ангіопластика та стентування у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. – 2015. - № 4 (14). – С. 68 – 75.
 5. Годлевський А.І., Саволюк С.І., Томашевський Я.В., Томашевський А.В. Гострий панкреатит біліарної етіології у хворих на цукровий діабет: особливості лікувально-діагностичної програми // Хірургія України. – 2016. - № 1 (57). – С. 12 – 19.
 6. Саволюк С.І., Ходос В.А., Музь М.І. Досвід застосування ендовенозної радіочастотної облітерації в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Хірургія України. – 2016. - № 1 (57). – С. 81 – 84.
 7. Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Саволюк С.І., Балацький Р.О. Поєднання  лапароскопічних та електрозварювальних технологій в лікуванні гострого апендициту, як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 54 – 55.
 8. Саволюк С.І., Гудзь М.А. Стадії імунного дистрес синдрому в прогнозуванні перебігу розповсюдженого гнійного перитоніту // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 72 – 73.
 9. Саволюк С.І., Лисенко В.М., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Профілактика постлапароскопічного больового плече-лопаткового синдрому // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 73 – 74.
 10. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Лисенко В.М., Щур І.В., Шепетько-Домбровський Г.М. Сучасні малоінвазивні технології в лікування перфоративної виразки дванадцятипалої кишки // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 74 – 75.
 11. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Ходос В.А., Геращенко Р.А. Ендовенозне електрозварювання великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби // Клінічна Флебологія. – 2016. – Том 9, № 1. – С. 94.
 12. Саволюк С.І., Щеглов Д.В., Нікишін О.Л., Альтман І. В., Музь М.І., Верещагін С. В., Гаврецький А.І. Ендоваскулярні втручання у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту // Клінічна Флебологія. – 2016. – Том 9, № 1. – С. 94.
 13. Саволюк С.І., Нікішін О.Л., Музь М.І., Альтман І.В., Верещагін С.В., Гаврецький А.І. Ендоваскулярне та хірургічне лікування хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності гнійно-некротичних уражень стопи // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42.
 14. Саволюк С.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Балацький Р.О. Лапароскопічна апендектомія з використанням методу електрозварювання // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42.
 15. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Ходос В.А., Геращенко Р.А. Ендовенозна електрозварювальна облітерація у лікуванні варикозної хвороби // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42.
 16. Саволюк С.І., Ходос В.А., Горбовець В.С., Геращенко Р.А. Мікропінна стовбурна флебосклерооблітерація під ультрасонографічним контролем при варикозній хворобі нижніх кінцівок // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42 – 43.
 17. Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Лікування постлапароскопічного больового плечелопаткового синдрому у хворих після лапароскопічної холецистектомії // Хірургія України. – 2016. - № 2 (58). – С. 45 – 48.
 18. Саволюк С.І., Гудзь М.А., Кацал В.А. Динаміка показників цитопатичної гіпоксії та цитокінового профілю залежно від стадії гнійного перитоніту // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 2 (74). – С. 23 – 26.
 19. Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Програма заходів профілактики постлапароскопічного больового плечолопаткового синдрому // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 2 (74). – С. 54 – 59.
 20. Саволюк С.І., Гудзь М.А. Вплив відкритих і відеолапароскопічних санацій черевної порожнини на стан імунного профілю у хворих на гнійний перитоніт // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 246 – 250.
 21. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Технічні аспекти лапароскопічної дуоденопластики // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 273 – 275.
 22. Саволюк С.І., Крестянов М.Ю. Порівняльний аналіз результатів лікування пахвинних гриж методами фіксаційної та безфіксаційної лапароскопічної алогерніопластики // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 285 – 289.
 23. Саволюк С.І., Лисенко В.М., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення при хірургічному лікування хворих з жовчнокам’яною хворобою // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 295 – 299.
 24. Саволюк С.І., Лосєв В.О. Індивідуалізація вибору оптимальної хірургічної тактики при холедохолітіазі, що ускладнений гострим холангітом, на основі оцінки ризику неспроможності біліодигестивних анастомозів // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 1 (Т. 20). – С. 37 – 40.
 25. Саволюк С.І., Потапов О.А., Махмудов Д.Е., Глаголєва А.Ю. Роль мікросателітної нестабільності при визначенні прогнозу та виборі тактики лікування колоректального раку // Матеріали ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України. – Київ, 2016. – С. 84 – 85.
 26. Саволюк С.І., Потапов О.А., Махмудов Д.Е. Сучасні методи оперативного лікування доброякісних та ретельно відібраних малігнізованих новоутвореннях прямої кишки // Матеріали ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України. – Київ, 2016. – С. 85.
 27. Нікишін О.Л., Альтман І.В., Щеглов Д.В., Саволюк С.І., Музь М.І, Верещагін С.В., Гаврецький А.І. Ендоваскулярна реваскуляризація у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 509 – 515.
 28. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Кункін Д.Д. Експериментальне обґрунтування ендовенозного електрозварювання великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 515 – 521.
 29. Саволюк С.І, Шепетько-Домбровський О.Г.., Шепетько-Домбровський Г.М. Малоінвазивні технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 522 – 527.
 30. Саволюк С.І., Гвоздяк М.М., Музь М.І., Білан М. Профілактика ускладнень діабетичної стопи // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 644 – 652.
 31. Саволюк С.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Потапов О.А., Глаголєва А.Ю. Оцінка якості життя хворих після виконання лапароскопічної преперитонеальної алогерніопластики // Клінічна хірургія. – 2016. - № 5. – С. 22 – 25.
 32. Саволюк С.И., Свиридюк Б.В. Интеграция принципов "fast track surgery" в схему лечения больных с острым калькульозным холециститом // Материалы XXIII Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. - Хирургия. Восточная Европа. Приложение. – Минск, 2016. – С. 85 – 86.
 33. Саволюк С.И., Лосев В.А. Прогнозирование риска несостоятельности билиодигестивного анастомоза на основе данных поляризационного исследования стенки холедоха // Материалы XXIII Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. - Хирургия. Восточная Европа. Приложение. – Минск, 2016. – С. 86 – 87.
 34. Саволюк С.И., Зубаль В.И., Балацкий Р.О. Результаты применения мультимодальной программы быстрого восстановления при хирургическом лечении больных с жечно-каменной болезнью // Материалы XXIII Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. - Хирургия. Восточная Европа. Приложение. – Минск, 2016. – С. 88.
 35. Саволюк С.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Потапов О.А., Глаголєва А.Ю. Оптимізація лапароскопічної преперитонеальної алогерніопластики // Матеріали ІХ науково-практичної конференції "Сучасні способи та технології у хірургічному лікуванні гриж живота". – Коблеве, 2016. – С. 16 – 19.
 36. Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Результати застосування закису азоту як газове середовище при лапароскопії // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 58 – 62.
 37. Саволюк С.І., Гудзь М.А., Балабуєва В.В. Направлена імунокорекція та мініінвазивні методи повторних санацій черевної порожнини в лікуванні гнійного перитоніту // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 63 – 65.
 38. Саволюк С.І., Лосєв В.О. Роль комплексного поляризаційно-спектрофотометричного дослідження стінки загальної жовчної протоки в оперативному лікуванні пацієнтів з гострим холангітом різного ступеня важкості // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 66 – 68.
 39. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Лапароскопічні технології у лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 69 – 72.
 40. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Використання мультимодальної програми Enhanced Recovery After Surgery при лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Галицький Лікарський Вісник. – 2016. – Том 23, № 3, частина 3. – С. 29 – 31.
 41. Саволюк С.І., Гудзь М.А., Жмур А.А. Динаміка імунного статусу хворих на гнійний перитоніт // Галицький Лікарський Вісник. – 2016. – Том 23, № 3, частина 3. – С. 31 – 34.
 42. 49. Саволюк С.І., Лосєв В.О. Прогнозування ризику неспроможності біліодигестивних анастомозів на основі побудови комплексної спектрофотометричної моделі стінки холедоха // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 3. – С. 31 – 34.
 43. Саволюк С.І., Балацький Р.О. Поєднання лапароскопічних та електрозварювальних технологій у лікуванні хворих з гострим апендицитом як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 3. – С. 89 – 93.
 44. Саволюк С.І., Нікішин О.Л., Альтман І.В. Ендоваскулярні втручання в лікуванні закритих травматичних уражень магістральних артерій // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 22.
 45. Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Поєднання  лапароскопічних та електрозварювальних технологій в лікуванні гострого апендициту як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 45.
 46. Саволюк С.І., Гвоздяк М.І., Музь М.І., Нікішин О.Л., Сіряченко В.Г., Білан М.М. Комплексні методи лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 46.
 47. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Шуляренко О.В. Ендовенозне електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 46 – 47.
 48. Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Хірургія одного дня як стандарт лікування хронічного калькульозного холециститу // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 47.
 49. Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Поєднання лапароскопічних та електрозварювальних технологій в хірургії апендициту та холециститу // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 25.
 50. Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Поєднання  лапароскопічних та електрозварювальних технологій в лікуванні гострого апендициту як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 53 – 54.
 51. Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Хірургія одного дня як стандарт лікування хронічного калькульозного холециститу // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 54 – 55.
 52. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Шуляренко О.В. Ендовенозне електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 61.
 53. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Геращенко Р.А. Досвід лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок в умовах Першого мобільного Добровольчого шпиталю імені Миколи Пирогова // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 61 – 62.
 54. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Геращенко Р.А. Лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, ускладненої тромбофлебітом, з використанням ендовазальної електрозварювальної облітерації // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 63 – 64.
 55. Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Хірургія одного дня як стандарт лікування хронічного калькульозного холециститу // Харківська Хірургічна Школа. – 2016. - № 4 (79). – С. 20 – 23.
 56. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Хірургічна тактика при виразках задньої стінки дванадцятипалої кишки у хворих з перфоративною виразкою передньої стінки при застосуванні лапароскопічних технологій // Харківська Хірургічна Школа. – 2016. - № 4 (79). – С. 54 - 58.
 57. Саволюк С.І., Лисенко В.М., Балацький Р.О., Гвоздяк М.М., Зубаль В.І. Переваги та недоліки існуючих методів формування та обробки кукси червоподібного відростка при лапароскопічній апендектомії // Харківська Хірургічна Школа. – 2016. - № 4 (79). – С. 63 – 69.
 58. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г. Спектр малоінвазивних лапароскопічних технологій в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Мат. Науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої "Дню науки" "Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку". – Київ, 2016. – С. 116 – 117.
 59. Усенко О.Ю., Петрушенко В.В., Саволюк С.І., Радьога Я.В., Гребенюк Д.І. Експериментальна оцінка ефективності локального застосування біологічних стимуляторів репарації тканин в лікуванні хронічних виразок шлунку // Клінічна хірургія. – 2016. - № 9. – С. 62 – 65.
 60. 6th ERAS UK Conference, Mercure Holland House Hotel, Cardiff, 4th November, 2016. - 16012 A modified enhanced recovery pathway approach for laparoscopic transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair / A. Glagolieva, S.I. Savolyuk, S.N. Byshovets, M.Yu. Krestyanov, O.A. Potapov. // abstract book – page 14.
 61. Саволюк С.І., Савчин В.С., Рибчинський Г.О. Досвід комплексного лікування пацієнтів з дефектними рубцями, деформацією та дефектом молочних залоз унаслідок опіків // Хірургія України. – 2016. – № 4. - С. 94 – 99.
 62. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Ходос В.А. Порівняльний аналіз результатів ендовазальної лазерної коагуляції і традиційної флебектомії при лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок // Клінічна хірургія. – 2016. - № 3. – С. 43 – 45.
 63. Паламарчук В.И., Гвоздяк Н.Н., Шуляренко О.В., Ахмед Мохамед Мустафа, Балацкий Р.О. Особенности хирургического лечения пациентов пожилого и старческого возраста с паховой грыжей // Матеріали симпозіуму «Неінтенсивна інфузійна терапія у фтизіопульмонології та інших галузях медицини», 27-28 вересня 2012 року, м. Донецьк – Український хіміотерапевтичний журнал, №3(27) – 2012 рік – С. 206
 64. В.І. Паламарчук, В.Г. Сіряченко, І.М. Ігнатов, М.М. Гвоздяк, О.В. Шуляренко Ранні та віддалені результати хірургії комбінованого геморою III степені, ускладненого хронічною тріщиною відхідника //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти абдомінальної хірургії» 15-16 листопада 2012 року, м. Київ - журнал «Клінічна хірургія», № 10(836)- жовтень 2012 (додаток) – С.41
 65. Паламарчук В.И., Гвоздяк Н.Н., Шуляренко О.В., Ахмед Мохамед Мустафа. Предоперационное прогнозирование и хирургическое лечение паховой грыжи у больных пожилого и старческого возраста //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти абдомінальної хірургії» 15-16 листопада 2012 року, м. Київ - журнал «Клінічна хірургія», № 10(836)- жовтень 2012 (додаток) – С.40
 66. Руководство по амбулаторной хирургии: учеб. пособие / под ред. В.В. Скибы; М-во здравоохранения Украины, Киев. мед. ун-т УАНМ. – К.: Агенство «Україна», 2012 – 382с
 67. Покідко А.М., Шуляренко О.В., Вільгаш А.М., Однорог С.І. Лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, ускладненої трофічною виразкою, методом склерооблітерації // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика, випуск 20, книга 1 – Київ, 2011 – С. 121-125
 68. Паламарчук В.И., Гвоздяк Н.Н., Шуляренко О.В., Мустафа А.М. Влияние морфологической характеристики опорных структур паха на выбор способа герниопластики у пациентов пожилого и старческого возраста // Журнал «Хірургія України», 3(39)(Додаток №1) – Київ, 2011 – С. 94-96
 69. Шуляренко В.А., Парацій З.З., Шуляренко О.В. Діагностика і лікування обтураційної жовтяниці, обумовленої холедохолітіазом, із застосуванням малоінвазивних технологій // Науково-практичний часопис Всеукраїнського лікарського товариства «Українські медичні вісті», матеріали XI з’їзду «100 років Українському лікарському товариству» - Київ, 2011 – с. 245
 70. Паламарчук В.И., Гвоздяк Н.Н., Шуляренко О.В., Мустафа А.М., Петренко П.А. Хирургическое лечение рецидивной паховой грыжи у пациентов пожилого и старческого возраста // Журнал «Хірургія України», 4(40) – Київ, 2011 – С. 55-58
 71. Паламарчук В.І., Сіряченко В.Г., Гвоздяк М.М., Шуляренко О.В., Гриневич В.І. Дослідження клінічної ефективності орнідазолу в абдомінальній хірургії // Журнал «Український медичний часопис», №1(87) – Моріон, 2012 – С. 96-97
 72. В.І. Паламарчук, І.М. Ігнатов, М.М. Гвоздяк, О.В. Шуляренко. Застосування апаратної зшиваючої циркулярної гемороїдектомії при комбінованому геморої III  ступеня, ускладненому кровотечею // Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика» 19-20 травня 2011 р.-Київ, 2011-С. 140-141
 73. В.И  Паламарчук, А.М. Вильгаш, О.В. Шуляренко. Антибактериальная терапия острого некротического инфицированного панкреатита и его инфекционных осложнений // Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика» 19-20 травня 2011 р.-Київ, 2011-С. 138-140
 74. В.І. Паламарчук, В.Г. Сіряченко, К.В. Марков, М.І. Музь, О.В. Шуляренко, Л.В. Шуляренко Антибактеріальна терапія при синдромі діабетичної стопи // Клінічна хірургія-No.11-12 (812-813)-листопад-грудень 2010 - С. 34
 75. В.А. Шуляренко, Я.П. Фелештинський, В.І. Мамчич, М.М. Гвоздяк, В.М. Деркач, В.В. Петрусенко, О.В. Шуляренко  Деякі питання діагностичної і лікувальної тактики при поєднаних травмах паренхіматозних органів черевної порожнини  // Збірник наукових праць Української військово-медичної академії «Проблеми військової охорони здоров’я»- випуск 28 – Київ, 2010 – С.173-174
 76. В.А. Шуляренко, Я.П. Фелештинський, В.Е. Медведєв, М.В. Яцишин, М.М. Гвоздяк, З.З. Парацій, О.В. Шуляренко. Діагностика і лікування позаорганних і внутрішньоорганних рідинних скупчень в черевній порожнині за допомогою мініінвазивних втручань під контролем УЗД і КТ // Вісник Української медичної стоматологічної академії «Актуальні проблеми сучасної медицини» - том 11, випуск 1 (33) – Полтава, 2011 – С. 164-166
 77. Шуляренко В.А., Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Парацій З.З., Семіног В.І., Шуляренко О.В. Радикальна операція – метод вибору при перфоративній гастродуоденальній виразці // Український журнал хірургії №2(11) – Донецьк, 2011 – С. 72-74
 78. Шуляренко В.А., Фелештинський Я.П., Гвоздяк М.М., Бондаренко М.Д., Шуляренко О.В. Лікування гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунку // Всеукраїнський збірник наукових робіт «Хірургічна перспектива» № 1(5)2011 за матеріалами конференції «Актуальні питання невідкладної хірургії» - С. 115-118
 79. Паламарчук В.И., Мустафа А.М., Шуляренко О.В. Оптимизация хирургического лечения первичной неосложнённой двусторонней паховой грыжи у пациентов пожилого и старческого возраста // Пластична та реконструктивна хірургія №2(XVII), 2011 – С. 34-38
 80. Паламарчук В. І., Тураєв П. І., Музь М. І., Шуляренко О. В., Гордієнко Б. О. Досвід лікування хворих з приводу синдрому діабетичної стопи// Клінічна хірургія-No.1.- 2010-С. 59-60
 81. В.А. Шуляренко, А.А. Чантуридзе, О.В. Шуляренко Деклараційний патент України на корисну модель № 49841 від 11.05.2010 «Інструмент для виділення грижового мішка при пластиці післяопераційної вентральної грижі»
 82. В.І. Паламарчук, В.Г. Сіряченко, О.В. Шуляренко, А.М. Вільгаш, Б.О. Гордієнко Хірургічне лікування дивертикуляреної хвороби травного каналу // Хірургія України-No.1(33).- 2010-С. 116-117
 83. В.І. Мамчич, В.А. Шуляренко, Ю.Б. Мінін, Л.М. Неганов, А.П. Ковальчук, О.В. Шуляренко, Т.Ю. Пилипенко  Ендоскопічна пластика вентральних гриж невеликих розмірів // Науковий конгрес «IV міжнародні Пироговські читання, присвячений 200-річчю М.І. Пирогова» - том 2.- 2-5 червня 2010р. – С. 27-28
 84. В.І. Паламарчук, М.М. Гвоздяк, О.В. Шуляренко D-ларгін ФС від ЗАО «Лекхім-Харків»: високоефективний препарат від вітчизняного виробника з міжнародним сертифікатом якості // Український медичний часопис –жовтень 2010 – Київ, видавництво «Моріон» - №5
 85. В.И. Паламарчук, П.И. Тураев, Н.И. Музь, В.Г. Сиряченко, А.М. Вильгаш, Малоинвазивные эндоваскулярные технологии в лечении больных с варикозным расширением вен нижних конечностей // Хірургія України.-2010.-№1.-С.116
 86. В.И. Паламарчук,  В.Г. Сиряченко, А.М. Вилъгаш, СМ. Бабенко, А.А. Оганян Хирургическое лечение синдрома Кароли // Хірургія України.-2010.-№1.-С.117
 87. В.И. Паламарчук, Н.А. Мендель, И.Н. Игнатов, A.M. Вильгаш, С.И. Однорог, Применение препаратов группы карбапенемов в профилактике гнойно – септических осложнений тяжелого острого панкреатита // Матеріали наукового конгресу «IV міжнародні Пироговскі читання» присвяений 200 – річчю М.І. Пирогова, XXII з’їзд хірургів України Вінниця, 2010.-.том II. – С.75
 88. В.І. Паламарчук, О.С. Багрій, A.M. Вільгаш, В.І. Бучнев, О.М. Гриб Пухлини червоподібного відростка // Матеріали наукового конгресу «IV міжнародні Пироговскі читання» присвяений 200 – річчю М.І. Пирогова, XXII з’їзд хірургів України Вінниця, 2010.-.том II. – С.76
 89. В.І. Паламарчук, А.М.Вільгаш, С.М. Бабенко Застосування пункційно – дренуючих втручань під ультразвуковим контролем у хворих на гострий некротичний панкреатит // Матеріали науково – практичної конференції молодих вчених «Медицина XXI століття» 26 листопада 2009 року. – Харків, 2009. – 152с. 88-89с.
 90. В.І. Паламарчук, М.М. Гвоздяк, М.А. Мендель, С.І. Одноріг, А.М.Вільгаш, Порівняльна характеристика використання прогностичних шкал в діагностиці важкості стану при гострому панкреатиті // Матеріали науково – практичної конференції молодих вчених «Медицина XXI століття» 26 листопада 2009 року. – Харків, 2009. – 152с. 89с.
 91. В.И. Паламарчук, А.М.Вильгаш, С.И. Однорог Профилактика аррозивных кровотечений при лечении острого инфицированого нерекротического панкреатита // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. - .Том 9 Випуск 4 (28). – С67.
 92. В.И. Паламарчук, В.А. Ходос, П.И.Тураев, Н.И. Музь, К.А. Терзов,  А.М. Вильгаш Катетерная интраоперационная склеротерапия в комплексном лечении варикознозной болезни // Хірургія України.-2009.-№4.-С.77-8
 93. Шуляренко В. А., Парацій З. З., Шуляренко О. В., Накашидзе М. Д. Спосіб назобіліарного дренування і санації жовчних шляхів при холангіті і рецидивному холедохолітіазі. Патент на корисну модель UA (11)25517, бюл. №12 від 2007р.
 94. В.І. Мамчич, B.A. Шуляренко, 3.3. Парацій, О.В. Шуляренко, Т.Ю. Пилипенко. Сучасні аспекти і перспективи діагностики та лікування шлунково-кишкових кровотеч виразкової етіології. Хірургія України, 2008, №2 с. 42-46
 95.  Бобров О.Є., Тураєв П.І., Ющенко Г.М., Шуляренко О.В.Актуальні особливості діагностики і лікування варикозної хвороби вен малого тазу і промежини у жінок. Журнал «Український журнал хірургії» №2,  2008р., с. 22-24
 96. Паламарчук В.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Балацький Р.О.,Зубаль В.І. Ендовідеохірургічний метод лікування гострого апендицита з використанням електрозварювальних технологій // Клінічна хірургія.-2013.-№11.-С.16-17.
 97. Ендовідеохірургічний метод лікування жовчнокам’яної хвороби з використанням електрозварювальних технологій // Клінічна хірургія.-2013.-№12.-С.9-10.
 98. Мультимодальна програма Fast track surgery в хірургічному лікуванні жовчнокам’яної хвороби // Клінічна хірургія.-2014.-№8.-С.15-16.
 99. Фелештинський Я.П., Шуляренко В.А., Парацій З.З., Шуляренко О.В. Ранні і пізні проблеми післяопераційних ускладнень гострого панкреатиту // Хірургія України.-2013.- № 11.-С. 67.
 100. Шуляренко В.А., Пилипенко Т.Ю., Шуляренко О.В. Профілактика і лікування післяопераційних гнійно-септичних ускладнень у хворих з післяопераційними вентральними грижами // Клінічна хірургія.-2013.-№ 11.-С. 68.
 101. Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Сіряченко В.Г., Ігнатов І.М.,  Шуляренко О.В. Тотальна екстраперитонеальна пластика пахвинної грижі без фіксації сітки // Хірургія України.-2014.-№3.-С.40.
 102. Фелештинський Я.П., Шуляренко В.А., Шуляренко Л.В., Парацій З.З.,  Шуляренко О.В. Ранні і пізні післяопераційні ускладнення гострого панкреатиту // Всеукраїнський збірник наукових робіт НАМНУ «Хірургічна перспектива».-2014.-№1.-С.124-127.
 103. Ходос В.А. Амбулаторне склерохірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок // Клінічна хірургія.-2013.-№10.-С.45-49.
 104. Паламарчук В.І., Ходос В.А. Мікропінна  стовбурна Ехо-флебосклерооблітерація  при варикозній хворобі // Клінічна флебологія.-2014.-№1.-С. 170-172.
 105. Паламарчук В.І., Ходос В.А. Флебосклерозувальні технології в амбулаторній хірургії варикозної хвороби нижніх кінцівок // Хірургія України.-2013.-№12.-С.63-66.
 106. Паламарчук В.І., Бондаренко Ю.І., Тітова Ю.П., Іркін І.В., Зарицька В.І. Експериментальне вивчення склерозуючої дії пінної форми полідоканолу in vivo // Клінічна хірургія.-2014.-№8.-С.73-76.
 107. Іркін І. В., Бондаренко Ю. І., Тітова Ю. П., Паламарчук В. І., Заріцька В. І. Морфологічна характеристика змін, викликаних дією пінної форми полідоканолу в експерименті // Хірургія України.-2014.-№3.-С.75-80.
 108. Паламарчук В.І., Музь М.І. Морфологічні та гемодинамічні зміни у хворих на хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок та їх фармакологічна корекція // Пластична та реконструктивна хірургія.-2014.-№1.-С.30-36.
 109. Паламарчук В.І., Ходос В.А., Горбовец В.С. Амбулаторна хірургія варикозної хвороби на основі  ультразвукової діагностики і малоінвазивних технологій // Хірургія України.-2014.-№2.-С.18-22.
 110. Паламарчук В.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Шуляренко О.В. Порівняння трансабдомінальної преперитонеальної та герніопластики за Ліхтенштейном при первинній однобічній пахвинній грижі // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія №1-2 – Київ, 2015 – с. 32-35
 111. Паламарчук В.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Шуляренко О.В. Порівняння трансабдомінальної преперитонеальної та герніопластики за Ліхтенштейном при первинній однобічній пахвинній грижі // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія №1-2 – Київ, 2015 – с. 32-35
 112. В.І. Паламарчук, В.Г. Сіряченко, М.М. Гвоздяк, О.В. Шуляренко, Л.В. Шуляренко Емпірична антибактеріальна терапія в хірургічному лікуванні діабетичної стопи // Клінічна хірургія № 6(864) – Київ, 2015 – с. 72
 113. Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Жирош В.В. Обгрунтування доступу для однопортової лапароскопічної апендектомії // Медицина невідкладних станів. – 2015. - №3. – с.166-167
 114. Бондаренко Ю.І., Ходос В.А. Можливості малоінвазивних склерохірургічних технологій // Пластична та реконструктивна хірургія.-2014 .- №3-4,С. 24-30.
 115. Чернуха Л.М., Побічні ефекти при склеротерапії ретикулярних вен і телеангіектазій / Л.М. Чернуха, В.А. Ходос, М.О. Артеменко // Клінічна флебологія.- 2015.- Т.8, №1.- С. 82-85.
 116.  Ходос В.А.Катетер-керована мікропінна стовбурна флебосклерооблітерація під ультразвуковим дуплексним контролем при лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок/ Хірургія України.— 2015.— № 2.— С. 29—34
 117. Паламарчук В.І. Порівняльна оцінка ефективності інтраопераційної склерооблітерації та ехосклерооблітерації при варикозній хворобі нижніх кінцівок класу С6 у пацієнтів за цукрового діабету II типу  / В.І. Паламарчук, С.І. Однорог,  М.М. Гвоздяк, А.М. Вільгаш // Клінічна хірургія. - №6. - 2015.-C. 44-45.
 118. Паламарчук В.І. Оптимізація лікування хворих з ускладненими формами варикозної хвороби нижніх кінцівок при цукровому діабеті 2-го типу/        В.І. Паламарчук, М.М. Гвоздяк, С.І. Однорог,  А.М. Вільгаш // Пластична та реконструктивна хірургія. - № 1-2. - 2015. - C. 49-55.
 119. Паламарчук В.І. Особливості периферичного кровотока при варикозній хворобі нижніх кінцівок, ускладненій трофічною виразкою, у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу / В.І. Паламарчук,  С.І. Однорог, М.М. Гвоздяк, А.М. Вільгаш // Медицина Транспорту України. - №1. - 2015. - C. - 5-8.
 120. Деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб тотальної екстраперитонеальної герніопластики» №102998 від 25.11.2015 року, бюл. № 22, МПК А61В 17/00, А61В 17/34 (2006.01) Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Сіряченко В.Г., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В.
 121. Шуляренко В.А., Гвоздяк М.М., Сіряченко В.Г., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Геращенко Р.А. Електрозварювання при однопортовій та трипортовій лапароскопічній холецистектомії /Збірка тез доповідей X міжнародної науково-практичної конференції «Зварювання і термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи» - Київ, 2015 – с. 53-54
 122. Деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб тотальної екстраперитонеальної герніопластики» №102998 від 25.11.2015 року, бюл. № 22, МПК А61В 17/00, А61В 17/34 (2006.01) Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Сіряченко В.Г., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В.
 123. Шуляренко В.А., Гвоздяк М.М., Сіряченко В.Г., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Геращенко Р.А. Електрозварювання при однопортовій та трипортовій лапароскопічній холецистектомії / Клінічна хірургія — листопад 2015 — № 11.2(880) – С.12
 124. С.І. Саволюк, М.М. Гвоздяк, О.В. Шуляренко, І.М. Ігнатов. Оптимізація навчання слухачів на кафедрі хірургії та судинної хірургії / Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» - Київ, 3-4 березня 2016 року – видавництво «Кім» - с. 326-327
 125. Шуляренко О.В. Лапароскопічна тотальна екстраперитонеальна пластика пахвинної грижі / Журнал «Пластична, реконструктивна і естетична хірургія», № 1-2 – Київ, 2016 – с. 45-49
 126. Деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб лікування трофічних виразок при варикозній хворобі нижніх кінцівок» №106890 від 10.05.2016 року, бюл. №22, МПК А61К 9/06 (2006.01), А61Р 1/02 (2006.01)  Однорог С.І., Вільгаш А.М.. Шуляренко О.В.
 127. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Шуляренко О.В. Ендовенозне електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Матеріали XVI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з’єднання живих тканин, діабетична стопа» - Київ, 2016 – Клінічна хірургія. – 2016. – №11.2. – с.46-47 
 128. Шуляренко О.В. Сравнение тотальной экстраперитонеальной и трансабдоминальной преперитонеальной пластики паховой грыжи // Беларусь, Витебск, 2016 – Новости хирургии -2016 - №6, том 24 – с. 546-550 DOI: https://dx.doi.org/10.18484/2305-0047.2016.6.546
 129. Деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб хірургічного лікування варикозно розширених вен нижніх кінцівок» №106891 від 10.05.2016 року, бюл. №9, МПК А61В 17/12 (2006.01). Однорог С.І., Вільгаш А.М., Шуляренко О.В.
 130. Деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб хірургічного лікування хронічного комбінованого геморою III – IV стадій» №112799 від 26.12.2016 року, бюл. №24, МПК (2016.01) А61В 17/00 Саволюк С.І., Сіряченко В.Г., Шуляренко О.В., Ігнатов І.М., Зуєнко В.В.
 131. O. Shepetko-Dombrovskyi, O.V. Shulyarenko, I.M. Ignatov. LAPAROSCOPIC GROIN HERNIA REPAIR //  European Journal of Trauma and Emergency Surgery. Abstracts for the 18th European Congress of Trauma and Emergency Surgery May 7–9, 2017  - Bucharest, Romania (2017) 43 (Suppl 1):S113 DOI 10.1007/s00068-017-0781-y 
 132. Саволюк С.І., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Зуєнко В.В., Ічіраулі Г.Г. Ефективність степлерної гемороїдектомії, поєднаної з висіченням зовнішніх гемороїдальних вузлів, у хірургії комбінованого геморою III-IV стадії // Науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених з анестезіології та інтенсивної терапії «Тріщинські читання». Тези доповідей. 19 травня 2017 року - Київ, Україна – журнал «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря» - с. 83-84
 133. С. І. Саволюк, І. М. Ігнатов, О. В. Шуляренко, В. В. Зуєнко, Хассен Хкірі. Степлерна гемороїдектомія при комбінованому геморої III–IV стадії в поєднанні з хронічною анальною тріщиною // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2017. - № 2 – с. 50-54 DOI 10.11603/2414-4533.2017.2.7952 
 134. С.І. Саволюк, І.М. Ігнатов, О.В. Шуляренко, М.М. Гвоздяк, В.В. Зуєнко, В. Нваобі. Порівняльний аналіз степлерної гемороїдектомії та трансанальної гемороїдальної деартеризації / Хірургія України – 2017 - №3(63) – с. 78-82
 135. С.І. Саволюк, І.М. Ігнатов, О.В. Шуляренко, М.М. Гвоздяк, В.В. Зуєнко, Рамадан Башир Двела. Патогенетичне обгрунтування степлерної циркулярної гемороїдектомії/ Збірник праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2017 – випуск 28 – с. 526-534
 136. Саволюк С.І., Лисенко В.М., Шуляренко О.В. Сучасні можливості організації післядипломного навчання за спеціальністю "Хірургія" / Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням  і ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзв’язку): матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 трав. 2017р.): у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І.Я. Горбачевського. Тернопіль: ТДМУ, 2017.Т 2 С. 325-326.
 137. Саволюк С.І., Шуляренко О. В., Ігнатов І. М., Зуєнко В. В., Алкутобі Ахмед Айюб. Ранні та пізні результати степлерної циркулярної гемороїдектомії //Збірка тез доповідей XII науково-практичної конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи» 1-2 грудня 2017 року, м. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. – с. 46-47