Search

В 2016 році були захищені кандидатські дисертації:

1) МУЗЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ (здобувач кафедри) – Комплексні методи хірургічного лікування трофічних виразок нижніх кінцівок при хронічній венозній недостатності (14 березня 2016 року, Спеціалізована вчена рада НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України Д 26.613.08).

2) ОДНОРОГ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (аспірант кафедри) – Діагностика та лікувальна тактика при трофічних виразках нижніх кінцівок у хворих на варикозну хворобу вен і цукровий діабет (14 березня 2016 року, Спеціалізована вчена рада НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України Д 26.613.08).

3) БОНДАРЕНКО ЮЛІЯ ІГОРІВНА (аспірант кафедри) – Патогенетичне обґрунтування малоінвазивних флебооблітеруючих втручань у лікуванні варикозної хвороби (29 листопада 2016 року, Спеціалізована вчена рада НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України Д 26.613.08). 

В теперішній час на кафедрі виконується 10 дисертаційних робіт: кандидатських – 9, докторських – 1.

З 2008 по 2018 роки на кафедрі були захищені кандидатські дисертації:

 1. Вільгаш Анатолій Михайлович «Діагностична та лікувальна тактика у хворих з екстрапанкреатичними ускладненнями гострого панкреатиту», спеціальність «Хірургія»
 2. Мохамед Ахмед Мустафа «Особливості передопераційного прогнозування і хірургічного лікування геронтологічної групи хворих з паховою грижею»,  спеціальність «Хірургія»
 3. Музь Микола Іванович «Комплексні методи  хірургічного лікування трофічних виразок нижніх кінцівок при хронічній венозній недостатності», спеціальність «Хірургія»
 4. Однорог Сергій Іванович «Діагностика та лікувальна тактика при трофічних виразках нижніх кінцівок у хворих на варикозну хворобу вен і цукровий діабет» , спеціальність «Хірургія» 
 5. Шепетько-Домбровський Олексій Георгійович «Малоінвазивні технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки» , спеціальність «Хірургія»
 6. Бондаренко Юлія Ігорівна «Патогенетичне обґрунтування малоінвазивнихфлебооблітеруючих втручань у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок», спеціальність «Хірургія»

Докторська дисертація:

 1. Ходос Валентин Андрійович «Амбулаторна хірургія варикозної хвороби нижніх кінцівок»,  спеціальність «Хірургія»

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації:

 1. Свиридюк Борис Володимирович «Малоінвазивні втручання в хірургії гострого калькульозного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом у хворих похилого та старечого віку», спеціальність «Хірургія»
 2. Зубаль Володимир Іванович „Профілактика та лікування больового плече-лопаткового синдрому після лапароскопічних хірургічних втручань", спеціальність «Хірургія»

З 2008 по 2018 роки на кафедрі були захищені магістерські роботи:

 1. Однорог Сергій Іванович «Порівняльна оцінка прогностичних шкал при гострому панкреатиті», спеціальність «Хірургія»
 2. Покідко Андрій Михайлович «Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування», спеціальність «Хірургія»
 3. Лисий Тарас Васильович "Особливості клінічного   перебігу   і сучасні     методи діагностики, хірургічного лікування аневризм абдомінального відділу аорти", спеціальність "Судинна хірургія"