Search

Впродовж 2007-2011 років кафедра виконала 2 планові ініціативно-пошукові науково-дослідні роботи: 1) "Диференційований вибір діагностичної та лікувальної тактики у хворих з хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та їх ускладнень"; 2) "Диференційований вибір діагностичної та лікувальної тактики при гострій венозній патології нижніх кінцівок і таза", за підсумками яких співробітниками кафедри було опубліковано 76 фахових робіт (50 статей, 26 тез), 9 деклараційних патентів на винахід, 1 наукову монографію та захищено 1 кандидатську дисертацію (аспірант Вільгаш А.М., 2011).

Протягом 2012-2015 років кафедра виконувала планову ініціативно-пошукову науково-дослідну роботу "Хірургічна тактика при патології органів черевної порожнини, черевної стінки та периферичних судин". За цей період співробітниками кафедри було підготовлено до друку 78 фахових робіт (56 статей, 22 тез), 14 деклараційних патентів на винахід та захищено 2 дисертації – 1 кандидатську (аспірант Мохамед Ахмед Мустафа, Сирія, 2012) та 1 докторську (асистент, к. мед. н. Ходос В.А., 2013).

В 2016 році планова ініціативно-пошукова науково-дослідна робота кафедри "Хірургічна тактика при патології органів черевної порожнини, черевної стінки та периферичних судин" була завершена під керівництвом завідувача кафедри, д. мед. н., доцента Саволюка С.І. За звітний 2016 рік співробітниками кафедри надруковано 99 фахових робіт (51 статтю, 48 тез), 9 деклараційних патентів, 3 галузевих нововведення, 1 наукову монографію, захищено 3 кандидатські дисертації (аспірант Однорог С.І., 2016; здобувач Музь М.І., 2016; аспірант Бондаренко Ю.І., 2016).

Новою темою ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри на період 2017-2021 років є "Інноваційні технології в хірургічному лікуванні захворювань органів черевної порожнини та судин", в рамках якої під керівництвом завідувача кафедри, д. мед. н., доцента Саволюка С.І. будуть виконуватися та захищатися 10 дисертацій: кандидатських – 9: асистентів кафедри Крестянова М.Ю., Горбовця В.С. та Балацького Р.О., здобувачів кафедри Зубаля В.І. та Свиридюка Б.В., аспірантів Шепетько-Домбровського О.Г., Рибчинського Г.О., Зуєнко В.В., Геращенко Р.А.; докторських – 1: асистент кафедри, к. мед. н. Нікішин О.Л.

Кафедра спільно з клінікою проводить наукові розробки в таких напрямках: відео-лапароскопічні втручання; малоінвазивні методики в флебології; панкреатологія; герніологіяхірургічна інфекція кріохірургія; малоінвазивні і пункційні операції в абдомінальній хірургії;

Співробітники кафедри є авторами більш ніж 10 монографій, 200 наукових статей, 25 Патентів України.