Search

В 2016 році кафедра хірургії та судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України провела 2 наукових конференції в форматі науково-практичного семінару та майстер-класу:

 1. 10 березня 2016 року, м. Київ на базі Київської міської клінічної лікарні № 8 – науково-практичний семінар з міжнародною участю "Лапароскопічні, ендоскопічні, гібридні та роботичні технології в абдомінальній хірургії"
 2. 7 жовтня 2016 року, м. Чернігів на базі Чернігівського обласного онкологічного диспансеру – науково-практичний семінар "Застосування біполярної енергії в онкохірургії та онкогінекології"

В 2016 році співробітники кафедри прийняли участь в роботі наступних наукових форумів:

 1. 26 лютого 2016 року, м. Київ – науково-практична конференція "Шалімовські Дні: розвиток ідей О.О. Шалімова в працях його учнів";
 2. 1 березня 2016 року, м. Київ – національний цикл семінарів з міжнародною участю "Мультидисциплінарні аспекти у хірургії, гінекології, урології та анестезіології";
 3. 3-4 березня 2016 року, м. Київ – науково-практична конференція з міжнародною участю "Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи";
 4. 3-4 березня 2016 року, м. Київ – науково-практичний семінар-тренінг "Використання інноваційної системи TOP CLOSURE для лікування ран та ранових дефектів в різнопланових хірургічних напрямках. Новий підхід до VAC-терапії з вакуумною системою VCAREα";
 5. 24 березня 2016 року, м. Київ – науково-практичний семінар "Нові можливості в лікуванні судинної патології. Результати світових спостережень та власних досліджень";
 6. 31 березня – 1 квітня 2016 року, м. Київ – ІV З’їзд з медицини невідкладних станів та медицини катастроф;
 7. 5 квітня 2016 року, м. Київ – національний цикл семінарів з міжнародною участю "Мультидисциплінарні аспекти у хірургії, гінекології, урології та анестезіології";
 8. 19-21 квітня 2016 року, м. Київ – VІІ Міжнародний медичний форум, V Ювілейний міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України";
 9. 21-22 квітня 2016 року, м. Київ - міжнародна науково-практична конференція "Сухаревские Чтения: современные тенденции в лечении заболеваний сосудов. Мировой (данные рандомизированных исследований) и персональный опыт";
 10. 24-26 квітня 2016 року, м. Відень, Австрія - 17th Congress of the European Society for Trauma and Emergency Surgery;
 11. 20-21 травня 2016 року, м. Вінниця – науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії";
 12. 20-21 травня 2016 року, м. Тернопіль – Всеукраїнська науково-практична конференція "Мініінвазивні технології в ургентній абдомінальній хірургії";
 13. 26-27 травня 2016 року, м. Київ – Європейський майстер-курс з панкреатології "Панкреатологія: минуле, теперішнє і майбутнє. Діагностика та лікування";
 14. 26-28 травня 2016 року, м. Київ – ХІІІ З’їзд онкологів та радіологів України;
 15. 10 червня 2016 року, м. Харків – науково-практична конференція "Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії";
 16. 14-16 вересня 2016 року, м. Мінськ, Білорусь – ХХІІІ Конгрес Асоціації гепатопанкреатобіліарних хірургів країн СНД;
 17. 19 вересня 2016 року, м. Київ – національний цикл семінарів з міжнародною участю "Мультидисциплінарні аспекти у хірургії, гінекології, урології та анестезіології";
 18. 27-30 вересня 2016 року, м. Київ – VI Національний конгрес з біоетики з міжнародною участю;
 19. 29-30 вересня 2016 року, м. Коблево – ІХ науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні способи та технології у хірургічному лікуванні гриж живота";
 20. 20 жовтня 2016 року, м. Київ – всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії", присвячена 80-річчю кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України;
 21. 20-21 жовтня 2016 року, м. Яремче – міжнародна науково-практична конференція "ІІІ Прикарпатський хірургічний форум";
 22. 22-23 жовтня 2016 року, м. Тернопіль – науково-практична конференція з міжнародною участю "Попередження та лікування ускладнень в невідкладній абдомінальній хірургії";
 23. 26-28 жовтня 2016 року, м. Київ – ІV З’їзд колопроктологів України з міжнародною участю;
 24. 6th ERAS UK Conference, Mercure Holland House Hotel, Cardiff, 4th November, 2016;
 25. 21 листопада 2016 року, м. Київ – національний цикл семінарів з міжнародною участю "Мультидисциплінарні аспекти у хірургії, гінекології, урології та анестезіології";
 26. 24-25 листопада 2016 року, м. Київ - IX науково-практична конференція з міжнародною участю "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа";
 27. 25 листопада 2016 року, м. Київ - "Сварка и термическая обработка живих тканей. Теория. Практика. Перспективы"
 28. “Thrombosis Expert Forum”, Азербайджан, Баку, 20-21 травня 2011 р,
 29. «Реабілітація хворих з використанням термальних ванн», Угорщина, Будапешт, 2011 р
 30. «35th International Congress of the European hernia society», Польща, Гданськ, 12-15 травня 2013 року
 31. «Актуальні питання медицини невідкладних станів», 1-2 квітня 2014 р., м. Київ
 32. «Сучасні технології у хірургічному лікуванні гриж живота», 25-25 вересня 2014 р., м. Київ
 33. «Міждисциплінарний підхід до передопераційної підготовки та післяопераційної реабілітації пацієнтів з соматичною та репродуктивною патологією», Київ, 9 квітня 2015 р.          
 34. XVI науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургія поранень. Невідкладна та планова хірургія, застосування електрозварювання живих тканин. Інновації в хірургії ран, з’єднань та стопи діабетика», Київ, 27-29.11.2014
 35. «Тромбози та емболії в клінічній практиці: діагностика, профілактика, екстрена допомога та реабілітація. Спільна тактика спеціалістів різного профілю», с. Славське Львівської обл.,  07.11.2014  
 36. «Міждисциплінарний підхід до передопераційної підготовки та післяопераційної реабілітації пацієнтів з соматичною та репродуктивною патологією», Київ, 24 вересня 2015 р.   
 37. X міжнародної науково-практична конференція «Зварювання і термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи», Київ, 27-28 листопада 2015 р.
 38. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» - Київ, 3-4 березня 2016 року
 39. Науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених з анестезіології та інтенсивної терапії «Тріщинські читання». Тези доповідей. 19 травня 2017 року - Київ, Україна
 40. XVI науково-практична конференція з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з’єднання живих тканин, діабетична стопа» - Київ, 2016
 41. XII науково-практична конференція «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи» 1-2 грудня 2017 року, м. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України.
 1. Саволюк С.І., Гудзь М.А., Вовчук І.М. Стадії імунного дистрес-синдрому при виборі тактики хірургічного лікування розповсюдженого гнійного перитоніту // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2015. - № 2, Т. 19. – С. 402 – 406.
 2. Саволюк С.І. Принципи забезпечення ефективного періопераційного супроводу операцій з приводу непухлинної обтураційної жовтяниці та її ускладнень / Biomedical and biosocial anthropology. – 2015. - № 24. – С. 242 – 246.
 3. Саволюк С.І., Ходос В.А. Найближчі та віддалені результати ехосклерооблітерації неспроможних перфорантних вен при варикозній хворобі функціонального класу С6 // Хірургія України. – 2015. - № 4. – С. 91 – 95.
 4. Саволюк С.І., Щеглов Д.В., Нікишін О.Л., Альтман І. В., Музь М.І., Верещагін С. В., Гаврецький А.І. Ангіопластика та стентування у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. – 2015. - № 4 (14). – С. 68 – 75.
 5. Годлевський А.І., Саволюк С.І., Томашевський Я.В., Томашевський А.В. Гострий панкреатит біліарної етіології у хворих на цукровий діабет: особливості лікувально-діагностичної програми // Хірургія України. – 2016. - № 1 (57). – С. 12 – 19.
 6. Саволюк С.І., Ходос В.А., Музь М.І. Досвід застосування ендовенозної радіочастотної облітерації в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Хірургія України. – 2016. - № 1 (57). – С. 81 – 84.
 7. Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Саволюк С.І., Балацький Р.О. Поєднання  лапароскопічних та електрозварювальних технологій в лікуванні гострого апендициту, як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 54 – 55.
 8. Саволюк С.І., Гудзь М.А. Стадії імунного дистрес синдрому в прогнозуванні перебігу розповсюдженого гнійного перитоніту // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 72 – 73.
 9. Саволюк С.І., Лисенко В.М., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Профілактика постлапароскопічного больового плече-лопаткового синдрому // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 73 – 74.
 10. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Лисенко В.М., Щур І.В., Шепетько-Домбровський Г.М. Сучасні малоінвазивні технології в лікування перфоративної виразки дванадцятипалої кишки // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 74 – 75.
 11. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Ходос В.А., Геращенко Р.А. Ендовенозне електрозварювання великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби // Клінічна Флебологія. – 2016. – Том 9, № 1. – С. 94.
 12. Саволюк С.І., Щеглов Д.В., Нікишін О.Л., Альтман І. В., Музь М.І., Верещагін С. В., Гаврецький А.І. Ендоваскулярні втручання у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту // Клінічна Флебологія. – 2016. – Том 9, № 1. – С. 94.
 13. Саволюк С.І., Нікішін О.Л., Музь М.І., Альтман І.В., Верещагін С.В., Гаврецький А.І. Ендоваскулярне та хірургічне лікування хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності гнійно-некротичних уражень стопи // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42.
 14. Саволюк С.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Балацький Р.О. Лапароскопічна апендектомія з використанням методу електрозварювання // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42.
 15. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Ходос В.А., Геращенко Р.А. Ендовенозна електрозварювальна облітерація у лікуванні варикозної хвороби // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42.
 16. Саволюк С.І., Ходос В.А., Горбовець В.С., Геращенко Р.А. Мікропінна стовбурна флебосклерооблітерація під ультрасонографічним контролем при варикозній хворобі нижніх кінцівок // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42 – 43.
 17. Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Лікування постлапароскопічного больового плечелопаткового синдрому у хворих після лапароскопічної холецистектомії // Хірургія України. – 2016. - № 2 (58). – С. 45 – 48.
 18. Саволюк С.І., Гудзь М.А., Кацал В.А. Динаміка показників цитопатичної гіпоксії та цитокінового профілю залежно від стадії гнійного перитоніту // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 2 (74). – С. 23 – 26.
 19. Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Програма заходів профілактики постлапароскопічного больового плечолопаткового синдрому // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 2 (74). – С. 54 – 59.
 20. Саволюк С.І., Гудзь М.А. Вплив відкритих і відеолапароскопічних санацій черевної порожнини на стан імунного профілю у хворих на гнійний перитоніт // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 246 – 250.
 21. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Технічні аспекти лапароскопічної дуоденопластики // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 273 – 275.
 22. Саволюк С.І., Крестянов М.Ю. Порівняльний аналіз результатів лікування пахвинних гриж методами фіксаційної та безфіксаційної лапароскопічної алогерніопластики // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 285 – 289.
 23. Саволюк С.І., Лисенко В.М., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення при хірургічному лікування хворих з жовчнокам’яною хворобою // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 295 – 299.
 24. Саволюк С.І., Лосєв В.О. Індивідуалізація вибору оптимальної хірургічної тактики при холедохолітіазі, що ускладнений гострим холангітом, на основі оцінки ризику неспроможності біліодигестивних анастомозів // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 1 (Т. 20). – С. 37 – 40.
 25. Саволюк С.І., Потапов О.А., Махмудов Д.Е., Глаголєва А.Ю. Роль мікросателітної нестабільності при визначенні прогнозу та виборі тактики лікування колоректального раку // Матеріали ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України. – Київ, 2016. – С. 84 – 85.
 26. Саволюк С.І., Потапов О.А., Махмудов Д.Е. Сучасні методи оперативного лікування доброякісних та ретельно відібраних малігнізованих новоутвореннях прямої кишки // Матеріали ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України. – Київ, 2016. – С. 85.
 27. Нікишін О.Л., Альтман І.В., Щеглов Д.В., Саволюк С.І., Музь М.І, Верещагін С.В., Гаврецький А.І. Ендоваскулярна реваскуляризація у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 509 – 515.
 28. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Кункін Д.Д. Експериментальне обґрунтування ендовенозного електрозварювання великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 515 – 521.
 29. Саволюк С.І, Шепетько-Домбровський О.Г.., Шепетько-Домбровський Г.М. Малоінвазивні технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 522 – 527.
 30. Саволюк С.І., Гвоздяк М.М., Музь М.І., Білан М. Профілактика ускладнень діабетичної стопи // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 644 – 652.
 31. Саволюк С.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Потапов О.А., Глаголєва А.Ю. Оцінка якості життя хворих після виконання лапароскопічної преперитонеальної алогерніопластики // Клінічна хірургія. – 2016. - № 5. – С. 22 – 25.
 32. Саволюк С.И., Свиридюк Б.В. Интеграция принципов "fast track surgery" в схему лечения больных с острым калькульозным холециститом // Материалы XXIII Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. - Хирургия. Восточная Европа. Приложение. – Минск, 2016. – С. 85 – 86.
 33. Саволюк С.И., Лосев В.А. Прогнозирование риска несостоятельности билиодигестивного анастомоза на основе данных поляризационного исследования стенки холедоха // Материалы XXIII Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. - Хирургия. Восточная Европа. Приложение. – Минск, 2016. – С. 86 – 87.
 34. Саволюк С.И., Зубаль В.И., Балацкий Р.О. Результаты применения мультимодальной программы быстрого восстановления при хирургическом лечении больных с жечно-каменной болезнью // Материалы XXIII Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. - Хирургия. Восточная Европа. Приложение. – Минск, 2016. – С. 88.
 35. Саволюк С.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Потапов О.А., Глаголєва А.Ю. Оптимізація лапароскопічної преперитонеальної алогерніопластики // Матеріали ІХ науково-практичної конференції "Сучасні способи та технології у хірургічному лікуванні гриж живота". – Коблеве, 2016. – С. 16 – 19.
 36. Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Результати застосування закису азоту як газове середовище при лапароскопії // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 58 – 62.
 37. Саволюк С.І., Гудзь М.А., Балабуєва В.В. Направлена імунокорекція та мініінвазивні методи повторних санацій черевної порожнини в лікуванні гнійного перитоніту // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 63 – 65.
 38. Саволюк С.І., Лосєв В.О. Роль комплексного поляризаційно-спектрофотометричного дослідження стінки загальної жовчної протоки в оперативному лікуванні пацієнтів з гострим холангітом різного ступеня важкості // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 66 – 68.
 39. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Лапароскопічні технології у лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 69 – 72.
 40. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Використання мультимодальної програми Enhanced Recovery After Surgery при лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Галицький Лікарський Вісник. – 2016. – Том 23, № 3, частина 3. – С. 29 – 31.
 41. Саволюк С.І., Гудзь М.А., Жмур А.А. Динаміка імунного статусу хворих на гнійний перитоніт // Галицький Лікарський Вісник. – 2016. – Том 23, № 3, частина 3. – С. 31 – 34.
 42. 49. Саволюк С.І., Лосєв В.О. Прогнозування ризику неспроможності біліодигестивних анастомозів на основі побудови комплексної спектрофотометричної моделі стінки холедоха // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 3. – С. 31 – 34.
 43. Саволюк С.І., Балацький Р.О. Поєднання лапароскопічних та електрозварювальних технологій у лікуванні хворих з гострим апендицитом як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 3. – С. 89 – 93.
 44. Саволюк С.І., Нікішин О.Л., Альтман І.В. Ендоваскулярні втручання в лікуванні закритих травматичних уражень магістральних артерій // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 22.
 45. Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Поєднання  лапароскопічних та електрозварювальних технологій в лікуванні гострого апендициту як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 45.
 46. Саволюк С.І., Гвоздяк М.І., Музь М.І., Нікішин О.Л., Сіряченко В.Г., Білан М.М. Комплексні методи лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 46.
 47. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Шуляренко О.В. Ендовенозне електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 46 – 47.
 48. Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Хірургія одного дня як стандарт лікування хронічного калькульозного холециститу // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 47.
 49. Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Поєднання лапароскопічних та електрозварювальних технологій в хірургії апендициту та холециститу // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 25.
 50. Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Поєднання  лапароскопічних та електрозварювальних технологій в лікуванні гострого апендициту як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 53 – 54.
 51. Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Хірургія одного дня як стандарт лікування хронічного калькульозного холециститу // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 54 – 55.
 52. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Шуляренко О.В. Ендовенозне електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 61.
 53. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Геращенко Р.А. Досвід лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок в умовах Першого мобільного Добровольчого шпиталю імені Миколи Пирогова // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 61 – 62.
 54. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Геращенко Р.А. Лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, ускладненої тромбофлебітом, з використанням ендовазальної електрозварювальної облітерації // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 63 – 64.
 55. Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Хірургія одного дня як стандарт лікування хронічного калькульозного холециститу // Харківська Хірургічна Школа. – 2016. - № 4 (79). – С. 20 – 23.
 56. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Хірургічна тактика при виразках задньої стінки дванадцятипалої кишки у хворих з перфоративною виразкою передньої стінки при застосуванні лапароскопічних технологій // Харківська Хірургічна Школа. – 2016. - № 4 (79). – С. 54 - 58.
 57. Саволюк С.І., Лисенко В.М., Балацький Р.О., Гвоздяк М.М., Зубаль В.І. Переваги та недоліки існуючих методів формування та обробки кукси червоподібного відростка при лапароскопічній апендектомії // Харківська Хірургічна Школа. – 2016. - № 4 (79). – С. 63 – 69.
 58. Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г. Спектр малоінвазивних лапароскопічних технологій в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Мат. Науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої "Дню науки" "Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку". – Київ, 2016. – С. 116 – 117.
 59. Усенко О.Ю., Петрушенко В.В., Саволюк С.І., Радьога Я.В., Гребенюк Д.І. Експериментальна оцінка ефективності локального застосування біологічних стимуляторів репарації тканин в лікуванні хронічних виразок шлунку // Клінічна хірургія. – 2016. - № 9. – С. 62 – 65.
 60. 6th ERAS UK Conference, Mercure Holland House Hotel, Cardiff, 4th November, 2016. - 16012 A modified enhanced recovery pathway approach for laparoscopic transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair / A. Glagolieva, S.I. Savolyuk, S.N. Byshovets, M.Yu. Krestyanov, O.A. Potapov. // abstract book – page 14.
 61. Саволюк С.І., Савчин В.С., Рибчинський Г.О. Досвід комплексного лікування пацієнтів з дефектними рубцями, деформацією та дефектом молочних залоз унаслідок опіків // Хірургія України. – 2016. – № 4. - С. 94 – 99.
 62. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Ходос В.А. Порівняльний аналіз результатів ендовазальної лазерної коагуляції і традиційної флебектомії при лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок // Клінічна хірургія. – 2016. - № 3. – С. 43 – 45.
 63. Паламарчук В.И., Гвоздяк Н.Н., Шуляренко О.В., Ахмед Мохамед Мустафа, Балацкий Р.О. Особенности хирургического лечения пациентов пожилого и старческого возраста с паховой грыжей // Матеріали симпозіуму «Неінтенсивна інфузійна терапія у фтизіопульмонології та інших галузях медицини», 27-28 вересня 2012 року, м. Донецьк – Український хіміотерапевтичний журнал, №3(27) – 2012 рік – С. 206
 64. В.І. Паламарчук, В.Г. Сіряченко, І.М. Ігнатов, М.М. Гвоздяк, О.В. Шуляренко Ранні та віддалені результати хірургії комбінованого геморою III степені, ускладненого хронічною тріщиною відхідника //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти абдомінальної хірургії» 15-16 листопада 2012 року, м. Київ - журнал «Клінічна хірургія», № 10(836)- жовтень 2012 (додаток) – С.41
 65. Паламарчук В.И., Гвоздяк Н.Н., Шуляренко О.В., Ахмед Мохамед Мустафа. Предоперационное прогнозирование и хирургическое лечение паховой грыжи у больных пожилого и старческого возраста //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти абдомінальної хірургії» 15-16 листопада 2012 року, м. Київ - журнал «Клінічна хірургія», № 10(836)- жовтень 2012 (додаток) – С.40
 66. Руководство по амбулаторной хирургии: учеб. пособие / под ред. В.В. Скибы; М-во здравоохранения Украины, Киев. мед. ун-т УАНМ. – К.: Агенство «Україна», 2012 – 382с
 67. Покідко А.М., Шуляренко О.В., Вільгаш А.М., Однорог С.І. Лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, ускладненої трофічною виразкою, методом склерооблітерації // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика, випуск 20, книга 1 – Київ, 2011 – С. 121-125
 68. Паламарчук В.И., Гвоздяк Н.Н., Шуляренко О.В., Мустафа А.М. Влияние морфологической характеристики опорных структур паха на выбор способа герниопластики у пациентов пожилого и старческого возраста // Журнал «Хірургія України», 3(39)(Додаток №1) – Київ, 2011 – С. 94-96
 69. Шуляренко В.А., Парацій З.З., Шуляренко О.В. Діагностика і лікування обтураційної жовтяниці, обумовленої холедохолітіазом, із застосуванням малоінвазивних технологій // Науково-практичний часопис Всеукраїнського лікарського товариства «Українські медичні вісті», матеріали XI з’їзду «100 років Українському лікарському товариству» - Київ, 2011 – с. 245
 70. Паламарчук В.И., Гвоздяк Н.Н., Шуляренко О.В., Мустафа А.М., Петренко П.А. Хирургическое лечение рецидивной паховой грыжи у пациентов пожилого и старческого возраста // Журнал «Хірургія України», 4(40) – Київ, 2011 – С. 55-58
 71. Паламарчук В.І., Сіряченко В.Г., Гвоздяк М.М., Шуляренко О.В., Гриневич В.І. Дослідження клінічної ефективності орнідазолу в абдомінальній хірургії // Журнал «Український медичний часопис», №1(87) – Моріон, 2012 – С. 96-97
 72. В.І. Паламарчук, І.М. Ігнатов, М.М. Гвоздяк, О.В. Шуляренко. Застосування апаратної зшиваючої циркулярної гемороїдектомії при комбінованому геморої III  ступеня, ускладненому кровотечею // Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика» 19-20 травня 2011 р.-Київ, 2011-С. 140-141
 73. В.И  Паламарчук, А.М. Вильгаш, О.В. Шуляренко. Антибактериальная терапия острого некротического инфицированного панкреатита и его инфекционных осложнений // Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика» 19-20 травня 2011 р.-Київ, 2011-С. 138-140
 74. В.І. Паламарчук, В.Г. Сіряченко, К.В. Марков, М.І. Музь, О.В. Шуляренко, Л.В. Шуляренко Антибактеріальна терапія при синдромі діабетичної стопи // Клінічна хірургія-No.11-12 (812-813)-листопад-грудень 2010 - С. 34
 75. В.А. Шуляренко, Я.П. Фелештинський, В.І. Мамчич, М.М. Гвоздяк, В.М. Деркач, В.В. Петрусенко, О.В. Шуляренко  Деякі питання діагностичної і лікувальної тактики при поєднаних травмах паренхіматозних органів черевної порожнини  // Збірник наукових праць Української військово-медичної академії «Проблеми військової охорони здоров’я»- випуск 28 – Київ, 2010 – С.173-174
 76. В.А. Шуляренко, Я.П. Фелештинський, В.Е. Медведєв, М.В. Яцишин, М.М. Гвоздяк, З.З. Парацій, О.В. Шуляренко. Діагностика і лікування позаорганних і внутрішньоорганних рідинних скупчень в черевній порожнині за допомогою мініінвазивних втручань під контролем УЗД і КТ // Вісник Української медичної стоматологічної академії «Актуальні проблеми сучасної медицини» - том 11, випуск 1 (33) – Полтава, 2011 – С. 164-166
 77. Шуляренко В.А., Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Парацій З.З., Семіног В.І., Шуляренко О.В. Радикальна операція – метод вибору при перфоративній гастродуоденальній виразці // Український журнал хірургії №2(11) – Донецьк, 2011 – С. 72-74
 78. Шуляренко В.А., Фелештинський Я.П., Гвоздяк М.М., Бондаренко М.Д., Шуляренко О.В. Лікування гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунку // Всеукраїнський збірник наукових робіт «Хірургічна перспектива» № 1(5)2011 за матеріалами конференції «Актуальні питання невідкладної хірургії» - С. 115-118
 79. Паламарчук В.И., Мустафа А.М., Шуляренко О.В. Оптимизация хирургического лечения первичной неосложнённой двусторонней паховой грыжи у пациентов пожилого и старческого возраста // Пластична та реконструктивна хірургія №2(XVII), 2011 – С. 34-38
 80. Паламарчук В. І., Тураєв П. І., Музь М. І., Шуляренко О. В., Гордієнко Б. О. Досвід лікування хворих з приводу синдрому діабетичної стопи// Клінічна хірургія-No.1.- 2010-С. 59-60
 81. В.А. Шуляренко, А.А. Чантуридзе, О.В. Шуляренко Деклараційний патент України на корисну модель № 49841 від 11.05.2010 «Інструмент для виділення грижового мішка при пластиці післяопераційної вентральної грижі»
 82. В.І. Паламарчук, В.Г. Сіряченко, О.В. Шуляренко, А.М. Вільгаш, Б.О. Гордієнко Хірургічне лікування дивертикуляреної хвороби травного каналу // Хірургія України-No.1(33).- 2010-С. 116-117
 83. В.І. Мамчич, В.А. Шуляренко, Ю.Б. Мінін, Л.М. Неганов, А.П. Ковальчук, О.В. Шуляренко, Т.Ю. Пилипенко  Ендоскопічна пластика вентральних гриж невеликих розмірів // Науковий конгрес «IV міжнародні Пироговські читання, присвячений 200-річчю М.І. Пирогова» - том 2.- 2-5 червня 2010р. – С. 27-28
 84. В.І. Паламарчук, М.М. Гвоздяк, О.В. Шуляренко D-ларгін ФС від ЗАО «Лекхім-Харків»: високоефективний препарат від вітчизняного виробника з міжнародним сертифікатом якості // Український медичний часопис –жовтень 2010 – Київ, видавництво «Моріон» - №5
 85. В.И. Паламарчук, П.И. Тураев, Н.И. Музь, В.Г. Сиряченко, А.М. Вильгаш, Малоинвазивные эндоваскулярные технологии в лечении больных с варикозным расширением вен нижних конечностей // Хірургія України.-2010.-№1.-С.116
 86. В.И. Паламарчук,  В.Г. Сиряченко, А.М. Вилъгаш, СМ. Бабенко, А.А. Оганян Хирургическое лечение синдрома Кароли // Хірургія України.-2010.-№1.-С.117
 87. В.И. Паламарчук, Н.А. Мендель, И.Н. Игнатов, A.M. Вильгаш, С.И. Однорог, Применение препаратов группы карбапенемов в профилактике гнойно – септических осложнений тяжелого острого панкреатита // Матеріали наукового конгресу «IV міжнародні Пироговскі читання» присвяений 200 – річчю М.І. Пирогова, XXII з’їзд хірургів України Вінниця, 2010.-.том II. – С.75
 88. В.І. Паламарчук, О.С. Багрій, A.M. Вільгаш, В.І. Бучнев, О.М. Гриб Пухлини червоподібного відростка // Матеріали наукового конгресу «IV міжнародні Пироговскі читання» присвяений 200 – річчю М.І. Пирогова, XXII з’їзд хірургів України Вінниця, 2010.-.том II. – С.76
 89. В.І. Паламарчук, А.М.Вільгаш, С.М. Бабенко Застосування пункційно – дренуючих втручань під ультразвуковим контролем у хворих на гострий некротичний панкреатит // Матеріали науково – практичної конференції молодих вчених «Медицина XXI століття» 26 листопада 2009 року. – Харків, 2009. – 152с. 88-89с.
 90. В.І. Паламарчук, М.М. Гвоздяк, М.А. Мендель, С.І. Одноріг, А.М.Вільгаш, Порівняльна характеристика використання прогностичних шкал в діагностиці важкості стану при гострому панкреатиті // Матеріали науково – практичної конференції молодих вчених «Медицина XXI століття» 26 листопада 2009 року. – Харків, 2009. – 152с. 89с.
 91. В.И. Паламарчук, А.М.Вильгаш, С.И. Однорог Профилактика аррозивных кровотечений при лечении острого инфицированого нерекротического панкреатита // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. - .Том 9 Випуск 4 (28). – С67.
 92. В.И. Паламарчук, В.А. Ходос, П.И.Тураев, Н.И. Музь, К.А. Терзов,  А.М. Вильгаш Катетерная интраоперационная склеротерапия в комплексном лечении варикознозной болезни // Хірургія України.-2009.-№4.-С.77-8
 93. Шуляренко В. А., Парацій З. З., Шуляренко О. В., Накашидзе М. Д. Спосіб назобіліарного дренування і санації жовчних шляхів при холангіті і рецидивному холедохолітіазі. Патент на корисну модель UA (11)25517, бюл. №12 від 2007р.
 94. В.І. Мамчич, B.A. Шуляренко, 3.3. Парацій, О.В. Шуляренко, Т.Ю. Пилипенко. Сучасні аспекти і перспективи діагностики та лікування шлунково-кишкових кровотеч виразкової етіології. Хірургія України, 2008, №2 с. 42-46
 95.  Бобров О.Є., Тураєв П.І., Ющенко Г.М., Шуляренко О.В.Актуальні особливості діагностики і лікування варикозної хвороби вен малого тазу і промежини у жінок. Журнал «Український журнал хірургії» №2,  2008р., с. 22-24
 96. Паламарчук В.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Балацький Р.О.,Зубаль В.І. Ендовідеохірургічний метод лікування гострого апендицита з використанням електрозварювальних технологій // Клінічна хірургія.-2013.-№11.-С.16-17.
 97. Ендовідеохірургічний метод лікування жовчнокам’яної хвороби з використанням електрозварювальних технологій // Клінічна хірургія.-2013.-№12.-С.9-10.
 98. Мультимодальна програма Fast track surgery в хірургічному лікуванні жовчнокам’яної хвороби // Клінічна хірургія.-2014.-№8.-С.15-16.
 99. Фелештинський Я.П., Шуляренко В.А., Парацій З.З., Шуляренко О.В. Ранні і пізні проблеми післяопераційних ускладнень гострого панкреатиту // Хірургія України.-2013.- № 11.-С. 67.
 100. Шуляренко В.А., Пилипенко Т.Ю., Шуляренко О.В. Профілактика і лікування післяопераційних гнійно-септичних ускладнень у хворих з післяопераційними вентральними грижами // Клінічна хірургія.-2013.-№ 11.-С. 68.
 101. Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Сіряченко В.Г., Ігнатов І.М.,  Шуляренко О.В. Тотальна екстраперитонеальна пластика пахвинної грижі без фіксації сітки // Хірургія України.-2014.-№3.-С.40.
 102. Фелештинський Я.П., Шуляренко В.А., Шуляренко Л.В., Парацій З.З.,  Шуляренко О.В. Ранні і пізні післяопераційні ускладнення гострого панкреатиту // Всеукраїнський збірник наукових робіт НАМНУ «Хірургічна перспектива».-2014.-№1.-С.124-127.
 103. Ходос В.А. Амбулаторне склерохірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок // Клінічна хірургія.-2013.-№10.-С.45-49.
 104. Паламарчук В.І., Ходос В.А. Мікропінна  стовбурна Ехо-флебосклерооблітерація  при варикозній хворобі // Клінічна флебологія.-2014.-№1.-С. 170-172.
 105. Паламарчук В.І., Ходос В.А. Флебосклерозувальні технології в амбулаторній хірургії варикозної хвороби нижніх кінцівок // Хірургія України.-2013.-№12.-С.63-66.
 106. Паламарчук В.І., Бондаренко Ю.І., Тітова Ю.П., Іркін І.В., Зарицька В.І. Експериментальне вивчення склерозуючої дії пінної форми полідоканолу in vivo // Клінічна хірургія.-2014.-№8.-С.73-76.
 107. Іркін І. В., Бондаренко Ю. І., Тітова Ю. П., Паламарчук В. І., Заріцька В. І. Морфологічна характеристика змін, викликаних дією пінної форми полідоканолу в експерименті // Хірургія України.-2014.-№3.-С.75-80.
 108. Паламарчук В.І., Музь М.І. Морфологічні та гемодинамічні зміни у хворих на хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок та їх фармакологічна корекція // Пластична та реконструктивна хірургія.-2014.-№1.-С.30-36.
 109. Паламарчук В.І., Ходос В.А., Горбовец В.С. Амбулаторна хірургія варикозної хвороби на основі  ультразвукової діагностики і малоінвазивних технологій // Хірургія України.-2014.-№2.-С.18-22.
 110. Паламарчук В.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Шуляренко О.В. Порівняння трансабдомінальної преперитонеальної та герніопластики за Ліхтенштейном при первинній однобічній пахвинній грижі // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія №1-2 – Київ, 2015 – с. 32-35
 111. Паламарчук В.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Шуляренко О.В. Порівняння трансабдомінальної преперитонеальної та герніопластики за Ліхтенштейном при первинній однобічній пахвинній грижі // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія №1-2 – Київ, 2015 – с. 32-35
 112. В.І. Паламарчук, В.Г. Сіряченко, М.М. Гвоздяк, О.В. Шуляренко, Л.В. Шуляренко Емпірична антибактеріальна терапія в хірургічному лікуванні діабетичної стопи // Клінічна хірургія № 6(864) – Київ, 2015 – с. 72
 113. Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Жирош В.В. Обгрунтування доступу для однопортової лапароскопічної апендектомії // Медицина невідкладних станів. – 2015. - №3. – с.166-167
 114. Бондаренко Ю.І., Ходос В.А. Можливості малоінвазивних склерохірургічних технологій // Пластична та реконструктивна хірургія.-2014 .- №3-4,С. 24-30.
 115. Чернуха Л.М., Побічні ефекти при склеротерапії ретикулярних вен і телеангіектазій / Л.М. Чернуха, В.А. Ходос, М.О. Артеменко // Клінічна флебологія.- 2015.- Т.8, №1.- С. 82-85.
 116.  Ходос В.А.Катетер-керована мікропінна стовбурна флебосклерооблітерація під ультразвуковим дуплексним контролем при лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок/ Хірургія України.— 2015.— № 2.— С. 29—34
 117. Паламарчук В.І. Порівняльна оцінка ефективності інтраопераційної склерооблітерації та ехосклерооблітерації при варикозній хворобі нижніх кінцівок класу С6 у пацієнтів за цукрового діабету II типу  / В.І. Паламарчук, С.І. Однорог,  М.М. Гвоздяк, А.М. Вільгаш // Клінічна хірургія. - №6. - 2015.-C. 44-45.
 118. Паламарчук В.І. Оптимізація лікування хворих з ускладненими формами варикозної хвороби нижніх кінцівок при цукровому діабеті 2-го типу/        В.І. Паламарчук, М.М. Гвоздяк, С.І. Однорог,  А.М. Вільгаш // Пластична та реконструктивна хірургія. - № 1-2. - 2015. - C. 49-55.
 119. Паламарчук В.І. Особливості периферичного кровотока при варикозній хворобі нижніх кінцівок, ускладненій трофічною виразкою, у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу / В.І. Паламарчук,  С.І. Однорог, М.М. Гвоздяк, А.М. Вільгаш // Медицина Транспорту України. - №1. - 2015. - C. - 5-8.
 120. Деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб тотальної екстраперитонеальної герніопластики» №102998 від 25.11.2015 року, бюл. № 22, МПК А61В 17/00, А61В 17/34 (2006.01) Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Сіряченко В.Г., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В.
 121. Шуляренко В.А., Гвоздяк М.М., Сіряченко В.Г., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Геращенко Р.А. Електрозварювання при однопортовій та трипортовій лапароскопічній холецистектомії /Збірка тез доповідей X міжнародної науково-практичної конференції «Зварювання і термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи» - Київ, 2015 – с. 53-54
 122. Деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб тотальної екстраперитонеальної герніопластики» №102998 від 25.11.2015 року, бюл. № 22, МПК А61В 17/00, А61В 17/34 (2006.01) Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Сіряченко В.Г., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В.
 123. Шуляренко В.А., Гвоздяк М.М., Сіряченко В.Г., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Геращенко Р.А. Електрозварювання при однопортовій та трипортовій лапароскопічній холецистектомії / Клінічна хірургія — листопад 2015 — № 11.2(880) – С.12
 124. С.І. Саволюк, М.М. Гвоздяк, О.В. Шуляренко, І.М. Ігнатов. Оптимізація навчання слухачів на кафедрі хірургії та судинної хірургії / Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» - Київ, 3-4 березня 2016 року – видавництво «Кім» - с. 326-327
 125. Шуляренко О.В. Лапароскопічна тотальна екстраперитонеальна пластика пахвинної грижі / Журнал «Пластична, реконструктивна і естетична хірургія», № 1-2 – Київ, 2016 – с. 45-49
 126. Деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб лікування трофічних виразок при варикозній хворобі нижніх кінцівок» №106890 від 10.05.2016 року, бюл. №22, МПК А61К 9/06 (2006.01), А61Р 1/02 (2006.01)  Однорог С.І., Вільгаш А.М.. Шуляренко О.В.
 127. Саволюк С.І., Горбовець В.С., Шуляренко О.В. Ендовенозне електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Матеріали XVI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з’єднання живих тканин, діабетична стопа» - Київ, 2016 – Клінічна хірургія. – 2016. – №11.2. – с.46-47 
 128. Шуляренко О.В. Сравнение тотальной экстраперитонеальной и трансабдоминальной преперитонеальной пластики паховой грыжи // Беларусь, Витебск, 2016 – Новости хирургии -2016 - №6, том 24 – с. 546-550 DOI: https://dx.doi.org/10.18484/2305-0047.2016.6.546
 129. Деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб хірургічного лікування варикозно розширених вен нижніх кінцівок» №106891 від 10.05.2016 року, бюл. №9, МПК А61В 17/12 (2006.01). Однорог С.І., Вільгаш А.М., Шуляренко О.В.
 130. Деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб хірургічного лікування хронічного комбінованого геморою III – IV стадій» №112799 від 26.12.2016 року, бюл. №24, МПК (2016.01) А61В 17/00 Саволюк С.І., Сіряченко В.Г., Шуляренко О.В., Ігнатов І.М., Зуєнко В.В.
 131. O. Shepetko-Dombrovskyi, O.V. Shulyarenko, I.M. Ignatov. LAPAROSCOPIC GROIN HERNIA REPAIR //  European Journal of Trauma and Emergency Surgery. Abstracts for the 18th European Congress of Trauma and Emergency Surgery May 7–9, 2017  - Bucharest, Romania (2017) 43 (Suppl 1):S113 DOI 10.1007/s00068-017-0781-y 
 132. Саволюк С.І., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Зуєнко В.В., Ічіраулі Г.Г. Ефективність степлерної гемороїдектомії, поєднаної з висіченням зовнішніх гемороїдальних вузлів, у хірургії комбінованого геморою III-IV стадії // Науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених з анестезіології та інтенсивної терапії «Тріщинські читання». Тези доповідей. 19 травня 2017 року - Київ, Україна – журнал «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря» - с. 83-84
 133. С. І. Саволюк, І. М. Ігнатов, О. В. Шуляренко, В. В. Зуєнко, Хассен Хкірі. Степлерна гемороїдектомія при комбінованому геморої III–IV стадії в поєднанні з хронічною анальною тріщиною // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2017. - № 2 – с. 50-54 DOI 10.11603/2414-4533.2017.2.7952 
 134. С.І. Саволюк, І.М. Ігнатов, О.В. Шуляренко, М.М. Гвоздяк, В.В. Зуєнко, В. Нваобі. Порівняльний аналіз степлерної гемороїдектомії та трансанальної гемороїдальної деартеризації / Хірургія України – 2017 - №3(63) – с. 78-82
 135. С.І. Саволюк, І.М. Ігнатов, О.В. Шуляренко, М.М. Гвоздяк, В.В. Зуєнко, Рамадан Башир Двела. Патогенетичне обгрунтування степлерної циркулярної гемороїдектомії/ Збірник праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2017 – випуск 28 – с. 526-534
 136. Саволюк С.І., Лисенко В.М., Шуляренко О.В. Сучасні можливості організації післядипломного навчання за спеціальністю "Хірургія" / Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням  і ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзв’язку): матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 трав. 2017р.): у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І.Я. Горбачевського. Тернопіль: ТДМУ, 2017.Т 2 С. 325-326.
 137. Саволюк С.І., Шуляренко О. В., Ігнатов І. М., Зуєнко В. В., Алкутобі Ахмед Айюб. Ранні та пізні результати степлерної циркулярної гемороїдектомії //Збірка тез доповідей XII науково-практичної конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи» 1-2 грудня 2017 року, м. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. – с. 46-47

В 2016 році були захищені кандидатські дисертації:

1) МУЗЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ (здобувач кафедри) – Комплексні методи хірургічного лікування трофічних виразок нижніх кінцівок при хронічній венозній недостатності (14 березня 2016 року, Спеціалізована вчена рада НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України Д 26.613.08).

2) ОДНОРОГ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (аспірант кафедри) – Діагностика та лікувальна тактика при трофічних виразках нижніх кінцівок у хворих на варикозну хворобу вен і цукровий діабет (14 березня 2016 року, Спеціалізована вчена рада НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України Д 26.613.08).

3) БОНДАРЕНКО ЮЛІЯ ІГОРІВНА (аспірант кафедри) – Патогенетичне обґрунтування малоінвазивних флебооблітеруючих втручань у лікуванні варикозної хвороби (29 листопада 2016 року, Спеціалізована вчена рада НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України Д 26.613.08). 

В теперішній час на кафедрі виконується 10 дисертаційних робіт: кандидатських – 9, докторських – 1.

З 2008 по 2018 роки на кафедрі були захищені кандидатські дисертації:

 1. Вільгаш Анатолій Михайлович «Діагностична та лікувальна тактика у хворих з екстрапанкреатичними ускладненнями гострого панкреатиту», спеціальність «Хірургія»
 2. Мохамед Ахмед Мустафа «Особливості передопераційного прогнозування і хірургічного лікування геронтологічної групи хворих з паховою грижею»,  спеціальність «Хірургія»
 3. Музь Микола Іванович «Комплексні методи  хірургічного лікування трофічних виразок нижніх кінцівок при хронічній венозній недостатності», спеціальність «Хірургія»
 4. Однорог Сергій Іванович «Діагностика та лікувальна тактика при трофічних виразках нижніх кінцівок у хворих на варикозну хворобу вен і цукровий діабет» , спеціальність «Хірургія» 
 5. Шепетько-Домбровський Олексій Георгійович «Малоінвазивні технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки» , спеціальність «Хірургія»
 6. Бондаренко Юлія Ігорівна «Патогенетичне обґрунтування малоінвазивнихфлебооблітеруючих втручань у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок», спеціальність «Хірургія»

Докторська дисертація:

 1. Ходос Валентин Андрійович «Амбулаторна хірургія варикозної хвороби нижніх кінцівок»,  спеціальність «Хірургія»

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації:

 1. Свиридюк Борис Володимирович «Малоінвазивні втручання в хірургії гострого калькульозного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом у хворих похилого та старечого віку», спеціальність «Хірургія»
 2. Зубаль Володимир Іванович „Профілактика та лікування больового плече-лопаткового синдрому після лапароскопічних хірургічних втручань", спеціальність «Хірургія»

З 2008 по 2018 роки на кафедрі були захищені магістерські роботи:

 1. Однорог Сергій Іванович «Порівняльна оцінка прогностичних шкал при гострому панкреатиті», спеціальність «Хірургія»
 2. Покідко Андрій Михайлович «Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок, сучасні методи діагностики та хірургічного лікування», спеціальність «Хірургія»
 3. Лисий Тарас Васильович "Особливості клінічного   перебігу   і сучасні     методи діагностики, хірургічного лікування аневризм абдомінального відділу аорти", спеціальність "Судинна хірургія"

Впродовж 2007-2011 років кафедра виконала 2 планові ініціативно-пошукові науково-дослідні роботи: 1) "Диференційований вибір діагностичної та лікувальної тактики у хворих з хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та їх ускладнень"; 2) "Диференційований вибір діагностичної та лікувальної тактики при гострій венозній патології нижніх кінцівок і таза", за підсумками яких співробітниками кафедри було опубліковано 76 фахових робіт (50 статей, 26 тез), 9 деклараційних патентів на винахід, 1 наукову монографію та захищено 1 кандидатську дисертацію (аспірант Вільгаш А.М., 2011).

Протягом 2012-2015 років кафедра виконувала планову ініціативно-пошукову науково-дослідну роботу "Хірургічна тактика при патології органів черевної порожнини, черевної стінки та периферичних судин". За цей період співробітниками кафедри було підготовлено до друку 78 фахових робіт (56 статей, 22 тез), 14 деклараційних патентів на винахід та захищено 2 дисертації – 1 кандидатську (аспірант Мохамед Ахмед Мустафа, Сирія, 2012) та 1 докторську (асистент, к. мед. н. Ходос В.А., 2013).

В 2016 році планова ініціативно-пошукова науково-дослідна робота кафедри "Хірургічна тактика при патології органів черевної порожнини, черевної стінки та периферичних судин" була завершена під керівництвом завідувача кафедри, д. мед. н., доцента Саволюка С.І. За звітний 2016 рік співробітниками кафедри надруковано 99 фахових робіт (51 статтю, 48 тез), 9 деклараційних патентів, 3 галузевих нововведення, 1 наукову монографію, захищено 3 кандидатські дисертації (аспірант Однорог С.І., 2016; здобувач Музь М.І., 2016; аспірант Бондаренко Ю.І., 2016).

Новою темою ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри на період 2017-2021 років є "Інноваційні технології в хірургічному лікуванні захворювань органів черевної порожнини та судин", в рамках якої під керівництвом завідувача кафедри, д. мед. н., доцента Саволюка С.І. будуть виконуватися та захищатися 10 дисертацій: кандидатських – 9: асистентів кафедри Крестянова М.Ю., Горбовця В.С. та Балацького Р.О., здобувачів кафедри Зубаля В.І. та Свиридюка Б.В., аспірантів Шепетько-Домбровського О.Г., Рибчинського Г.О., Зуєнко В.В., Геращенко Р.А.; докторських – 1: асистент кафедри, к. мед. н. Нікішин О.Л.

Кафедра спільно з клінікою проводить наукові розробки в таких напрямках: відео-лапароскопічні втручання; малоінвазивні методики в флебології; панкреатологія; герніологіяхірургічна інфекція кріохірургія; малоінвазивні і пункційні операції в абдомінальній хірургії;

Співробітники кафедри є авторами більш ніж 10 монографій, 200 наукових статей, 25 Патентів України.