Search

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2008 - 2013 рр.

Співробітники кафедри є авторами 9 монографій, 3 підручників з хірургії, 2 програм з хірургії для інтернів, 4 наукових посібників, 6 методичних рекомендацій.

Публікації співробітників кафедри.

 1. Мамчич В.І., Погорєлов О.В., Воскобойнік О.Ю., Йосипенко М.О. Досвід хірургічного лікування шийно-загрудинного зобу // Хірургія України,- 2008,- №4(28),- с.- 57-59.
 2. Мамчич В.І., Погорєлов О.В., Воскобойнік О.Ю., ЙосипенкоМ.О. Особливості хірургічного лікування пацієнтів з автономним тиреотоксикозом та хворобою Базедова-Грейвса у похилому та старечому віці // Хірургія України,- 2009,- №1(29),- с.- 72-75.
 3. Погорєлов О.В., Воскобойнік О.Ю. Профілактика специфічних післяопераційних ускладнень після хірургічних втручань на щитоподібній залозі.// Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2009. -- №2(27). – С.46-47.
 4. Погорєлов О.В., Воскобойнік О.Ю. Паратиреоїдна недостатність та пошкодження гортанних нервів при хірургічному лікуванні патології щитоподібної залози та профілактика цих ускладнень. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика, - Вип.18, - книга №1, - ст.26.
 5. Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия, Атлас / под. ред. Б.Е. Патона, О.Н. Ивановой / В.И. Мамчич, К.- «Наукова думка», 2009 – 200с
 6. Преподобний В.В., Мамчич В.І. Оцінка ефективності поєднаного застосування внутрішньо тканинного електрофорезу та екстракту тканин пуповини в комплексному лікуванні гострих, підгострих кіст підшлункової залози.// Хірургія України, - 2009, - №1(29), - с.61-64.
 7. Преподобний В.В., Мамчич В.І. Вплив екстракту пуповини на інтенсивність тканинного фібринолізу і необмеженого протеолізу при експериментальному панкреонектозі. // Хірургія України, - 2008, - №3(27), - с.33-37.
 8. Шуляренко В.А., Пилипенко Т.Ю., Преподобний В.В., Ковальчук А.П. Використання УЗД і КТ в діагностиці та вибору методики лікування складних післяопераційних вентральних гриж. // Клінічна хірургія, - 2009, - №3. – с.34-38.
 9. Шуляренко В.А., Пилипенко Т.Ю. Роль імунної системи в комплексному лікуванні складних дефектів передньої черевної стінки. // Актуальні проблеми сучасної медицини.(Вісник Української стоматологічної академії). – 2008, - т.8, вип. 4, частинаІІ, - с. 49-53.
 10. Feleshtynsky Ya.P., Svyrydovsky S.A., Vatamanyuk V.F.Surgical treatment for parastomal hernias. // 12 annual Conference European Integration for Surgical Know-How – 26-28 november,, 2008.- Neapol, Іtalia.
 11. V.I.Mamchych, Ya.P.Feleshtynsky, O.O.Kuznetsov. Optimization of the surgical treatment for incisional ventral. // 12 annual Conference European Integration for Surgical Know-How – 26-28 november, 2008.- Neapol, Іtalia.
 12. Кебкало А.Б., Бондарчук Б.Г. Методики застосування озонотерапії при гнійних ускладнень некротичного панкреотиту.// Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2008, - №4, - с.79-82.
 13. Кухарчук О.Л., Кебкало А.Б. Вплив трансплантації стовбурових клітин кордової крові на інтенсивність плазмового протеолізу у морських свинок з панкреонекрозом.// Експериментальна і клінічна медицина. – 2009, - №1, - с.39-46.
 14. Мамчич В.І., Шевнюк М.М.,Йосипенко М.О. Досвід лікування тимом у хворих на міастенію.// Харківська хірургічна школа. – 2009, - №4.1(36), - с.94-97.
 15. Фелештинський Я.П., Ватаманюк В.Ф., Свиридовський С.А., Дубенець В.О. Експлантація сіток при ускладеннях алогерніопластики, показання та профілактика.// Львівський медичний часопис, - 2009, - том 15, №2, - с.61-64.
 16. Фелештинський Я.П., Кузнецов О.О. Диференційований підхід до хірургічного лікування троакарних гриж живота.// Тези доповідей VI науково-практичної конференції з міжнородною участю “Сучасні технології в герніології», - 2009, - с.57-59.
 17. Фелештинський Я.П., Ватаманюк В.Ф., Свиридовський С.А., Філіп М.С. Порівняльна оцінка операцій Ліхтенштейна та лапароскопічної герніопластики при пахвинних грижах. // Тези доповідей VI науково-практичної конференції з міжнородною участю “Сучасні технології в герніології», - 2009, - с.59-60.
 18. Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Свиридовський С.А., Ватаманюк В.Ф. Комплексна профілактика хронічного болю при пахвинній алогерніопластиці. // Тези доповідей VI науково-практичної конференції з міжнородною участю “Сучасні технології в герніології», - 2009, - с.60-62.
 19. Преподобний В.В., Мамчич В.І. Аналіз пункційно-дренуючих через шкірних втручань у лікуванні гострих, підгострих кіст підшлункової залози із застосуванням внутрішньо тканинного електрофорезу та екстракту тканин пуповини.// Хірургія України, - 2009, - №3(31), - с.71-75.
 20. Мамчич В.І., Палієнко Р.К., Андрієць В.С., Клюзко І.В., Яцентюк В.Г Сучасні методи лікування геморою.// Матеріали Науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної хірургії», - 2008.
 21. Мамчич В.І., Погорєлов О.В., Воскобійник О.Ю. Хірургічне лікування багато вузлових форм зоба. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с. 30-31.
 22. Мамчич В.І., Погорєлов О.В., Воскобійник О.Ю. Папілярний рак щитоподібної залози з кістозними змінами. // Вісник Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, - 2010, - №14(2), - с. 353-355.
 23. Мамчич В.І., Андрієць В.С.Шляхи профілактики парастомальних ускладнень. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с. 31.
 24. Мамчич В.І., Накашидзе М.Д., Шинкаренко І.В. Особенности антибиотикотерапии в комплексном лечении острого гнойного холангита и холангиогенного сепсиса. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с. 29.
 25. Мамчич В.И., Головин А.В., Накашидзе М.Д., Параций З.З. Проблемы клиники, діагностики и лечения минихолелитиаза. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с. 29-30.
 26. Мамчич В.И., Накашидзе М.Д., Параций З.З., А.В.Головин. Диагностика и лечение атипичного и асимптомного холедохолитиаза. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с.28.
 27. Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Ватаманюк В.Ф., Свиридовський С.А. Вибір способу алопластики при післяопераційних грижах живота. // Вісник Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, - 2010, - №14(2), - с. 434-437.
 28. Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Ватаманюк В.Ф., Дубенець В.О. Варіанти алопластики гігантських післяопераційних вентральних гриж та профілактика абдомінального компартмент синдрому. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с. 194-195.
 29. Фелештинський Я.П., Кузнецов О.О. Диференційований підхід до хірургічного лікування троакар них гриж живота. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с. 195-196.
 30. Фелештинський Я.П., Свиридовський С.А., Філіп М.С. Оптимізація хірургічного лікування «панталонної» пахвинної грижі. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с.196.
 31. Фелештинський Я.П., Свиридовський С.А., Ватаманюк В.Ф. Лапароскопічна трансабдомінальна пре перитонеальна герніопластика та операція Ліхтенштейна при пахвинних грижах. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с. 197.
 32. Піотрович С.М., Смовженко В.І., Васильчук О.В., Мусієнко А.В., Коломієць П.В., Яцентюк В.Г., Кузнєцов О.О.Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з післяопераційними грижами живота. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с.
 33. Мамчич В.І., Шуляренко В.А., Мінін Ю.Б., Неганов Л.М., Ковальчук А.П., Шуляренко О.В., Пилипенко Т.Ю. Ендоскопічна пластика вентральних гриж невеликих розмірів. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с. 27-28.
 34. Мамчич В.І., Андрієць В.С., Палієнко Р.К. Використання тканинно зберігальних технологій при хронічному геморою.// Клінічна хірургія, - 2009, - №11-12, с. – 55-56.
 35. Мамчич В.І., Погорєлов О.В., Воскобойнік О.Ю. Профілактика неспецифічних ускладнень операцій на щитоподібній залозі. // Клінічна хірургія, - 2009, - №11-12, с. – 56.
 36. Шуляренко В.А.. Пилипенко Т.Ю., Чантурідзе А.А. Профілактика післяопераційних гнійно-септичних ускладнень у хворих з післяопераційною грижею черевної стінки. // Клінічна хірургія, - 2009, - №11-12, с. - 94-95.
 37. Мамчич В.І., ПогорєловО.В., Воскобойнік О.Ю. Метастази у лімфатичних вузлах шиї у пацієнтів з папілярною мікрокарциномою щитоподібної залози.// Харківська хірургічна школа,- 2009,- №3.1,- с. 288-289.
 38. Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Свиридовський С.А., Ватаманюк В.Ф. Диференційований підхід до пре перитонеальної алопластики з приводу складних рецидивних пахвинних гриж.// Клінічна хірургія, - 2010, - №3, - с.17-20.
 39. Фелештинський Я.П., Ватаманюк В.Ф., Дубенець В.О., Свиридовський С.А. Оптимізація хірургічного лікування серединних післяопераційних гриж черевної стінки. // Клінічна хірургія, - 2010, - №3, - с.35-38.
 40. Мамчич В.І., Палієнко Р.К., бойко О.С. Локалізація поліпів товстої кишки.// Вісник Української медичної стоматологічної академії, - 2009, т.- 9, - випуск – 4, с.138-139.
 41. Смовженко В.І. Діагностика та лікування гострого варикотромбофлебіту у людей похилого та старечого віку.// Серце і судини, - 2010, - №2, - с. 105-112.
 42. Мамчич В.І., Накашидзе М.Д., Параций З.З., Минин Ю.Б. Магнитно-резонансная холангиопанкреатография в диагностике холедохолитиаза.// Хірургія України,- 2009, - №4(32), - с. 47-50.
 43. Мамчич В.І., Андрієць В.С., Семіног В.І. Алгоритм ведення стомованих хворих у хірургічному стаціонарі. // Медицина неотложных состояний, - 2010, - №3(28), - с.71-76.
 44. Мамчич В.І., Шевнюк М.М.,Йосипенко М.О. Досвід лікування тимом у хворих на міастенію.// Харківська хірургічна школа. – 2009, - №4.1(36), - с.94-97.
 45. Шевнюк М.М., Мамчич В.И., Йосипенко М.О., Швейкін И.В., Коминко А.В., Невкритый В.Д.Хирургическое лечение генерализованной миастении. // Матеріали наукового конгресу "ІV міжнародні пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2010, - Вінниця, - том ІІ, - с. 234-235.
 46. Кебкало А.Б., Мамчич В.И., В.І.Семіног., М.В.Яцишин., З.З.Парацій. Хирургічна тактика при лікуванні некротичного панкреатиту // Хірургія України. - 2011, - №1 (37), с. – 76-82.
 47. В.І. Мамчич, О.В.Грузинський. Helicobacter pylori в умовах диспластичних змін епітелію слизової оболонки при гігантських шлункових виразках //Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2011, - том 11, випуск 1, с. 85-87.
 48. Я.П.Фелештинський, В.Ф.Ватаманюк, А.А.Чантурідзе, О.В. Яриновська Оптимізація вибору алогерніопластики при гігантських післяопераційних грижах живота //Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2011, - том 11, випуск 1, с. 139-142.
 49. Шуляренко В.А., Фелештинський Я.П., Медведєв В.Е., Яцишин М.В., Гвоздяк М.М., Парацій З.З., Шуляренко О.В. Діагностика і лікування позаорганних і внутрішньоорганних рідинних скупчень в черевній порожнині за допомогою мініінвазивних втручань під контролем УЗД і КТ //Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2011, - том 11, випуск 1, с. 164-167.
 50. Мамчич В.І., О.В.Грузинський., В.А.Шуляренко. Гігантська виразка шлунка-шляхи вирашення проблеми // Український медичний часопис. - 2011, № 4 (84), - с. 116-120.
 51. Мамчич В.І., Рейті А.О., Йосипенко М.О. Генетичні аспекти канцерогенезу щитоподібної залози // Хірургія України.-2011, № 3 (39), -с. 82-86.
 52. Я.П.Фелештинський, Шуляренко В.А, А.А.Чантурідзе “Порівняльна оцінка способів Алопластики серединних післяопераційних вентральних гриж” Українські медичні вісті –Науково-практичний часопис-2011. Матеріали ХІ з,їзду ВУЛТ 100 років Українському лікарському товариству. –2011 , с. 241-242, 28-30 вересня , м.Харків.
 53. Шуляренко В.А., Парацій З.З” Діагностика та лікування обтураційної жовтяниці обумовленної холедохолітіазом із застосуванням малоінвазивних технологій”. Українські медичні вісті –Науково-практичний часопис-2011. Матеріали ХІ з,їзду ВУЛТ 100 років Українському лікарському товариству. –2011 , с. 245, 28-30 вересня , м.Харків
 54. Кебкало А.Б. Лікування панкреатичних нориць за допомогою кордової тканини / А.Б. Кебкало, О.М. Бондаренко, Г.С. Лобинцева, В.А. Шаблій // Вісник наукових досліджень. ‑ 2011. ‑ № 1. ‑ С. 42‑46. (Дисертанту належить ідея методики лікування, він особисто накопичив увесь матеріал, здійснив опрацювання результатів та опис отриманих даних).
 55. Кебкало А.Б. Особливості змін в системі регуляції агрегатного стану крові у хворих на панкреонекроз / А.Б. Кебкало // Запорожский медицинский журнал. ‑ 2011. – Том 13. ‑ № 1. – С. 9‑13.
 56. Кебкало А.Б. Перитонеальний діаліз та використання стовбурових клітин кордової крові в комплексному лікуванні хворих із некротичним панкреатитом / А.Б. Кебкало, С.Д. Білик, Ю.Б. Мінін, Г.С. Лобинцева, В.А. Шаблій // Галицький лікарський вісник. ‑ 2011. – Том 18. ‑ № 1. – С.46‑50. (Здобувачеві належить ідея опублікованої наукової праці, використання методики лікування, висновки).
 57. . Кебкало А.Б. Стовбурові клітини кордової крові та їх вплив на систему гемостаза у хворих із панкреонекрозом / А.Б. Кебкало, В.І. Мамчич, Г.С. Лобинцева, В.А. Шаблій // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. ‑ 2011. – Том 6. ‑ № 1. – С. 67‑73. (Здобувачеві належить ідея опублікованої наукової праці, підбір матеріалу, його аналіз).
 58. Кебкало А.Б. Клітинна та тканинна терапія в комплексному лікуванні хворих на панкреонекроз / А.Б. Кебкало, Г.С. Лобинцева, В.А. Шаблій // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. ‑ 2011. – Том 12. ‑ № 1. – С. 54‑61.
 59. Кебкало А.Б. Методи локальної стимуляції репаративних процесів у хворих із панкреонекрозом / А.Б. Кебкало, З.З. Парацій, Г.С. Лобинцева, В.А. Шаблій // Медичні перспективи. ‑ 2011. – Том XVI. ‑ № 1. – С. 49‑53. (Дисертантом проведено набір матеріалу, обчислення та його обґрунтування, узагальнення результатів, написання статті).
 60. Кебкало А.Б. Вивчення впливу озонованих розчинів на метаболізм сполучної тканини у хворих на некротичний панкреатит / А.Б. Кебкало // Проблеми безперервної медичної науки та освіти. ‑ 2011. – № 1(11). – С. 32‑36.
 61. Кебкало А.Б. Застосування клітинних технологій в комплексному лікуванні хворих із некротичним панкреатитом / А.Б. Кебкало, В.І. Мамчич, Г.С. Лобинцева, М.В. Яцишин, В.А. Шаблій // Харківська хірургічна школа. – 2011. ‑ № 3. – С. 7-13. (Дисертантом проведено набір матеріалу, обчислення та його обґрунтування, узагальнення результатів, написання статті.).
 62. Шуляренко В.А., Фелештинський Я.П., Гвоздяк М.М., Бондаренко М.Д., Шуляренко О.В. Лікування гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунку // Всеукраїнський збірник наукових робіт , - 2011, № 1 (5), - с. 115-118.за матеріалами конференції «Актуальні питання невідкладної хірургії.».
 63. Шуляренко В.А., Фелештинський Я.П., Маичич В.І., Парацій З.З., Семіног В.І., Шуляренко О.В. Радікальні операції – метод вибору при перфоративній гастродуоденальній виразці.// Український журнал хірургії, - 2011, № 2 (11), с. 72-74.
 64. Шило В.Т., Шуляренко В.А., Виноградов С.Ю., Гвоздяк М.М., Солов,ева Г.А. Ультразвукові ознаки В-режиму при обстеженні хворих з гострою хірургічною патологією.// Український ультразвуковий портал, 2011.
 65. Мамчич В.І., Шуляренко В.А., Накашидзе М.Д., Головин А.В., Параций З.З., Минин Ю.Б. Современный поход к диагностике атипичных и асимптомных форм холедохолитиаза.// Альманах Института хирургии имени А.В.Вишневского. Т. – 6, № 2, 2011, С. 247.
 66. Мамчич В.И., Шуляренко В.А., Яцентюк В.Г.. Хирургическое лечение параколостомических гриж. // Хірургія України, -2011, - № 3( додаток), с. 69-70.
 67. Шуляренко В.А., Пилипенко Т.Ю., Кандаурова І.В., Лапшин Є.В. Особливості профілактики гнійно- інфекційних ускладнень після алопластики вентральних гриж \\ Хірургія України, - 3011, №3, (додаток), с. 151-152.
 68. Кебкало А.Б. Комплексне лікування хворих із гострим біліарним панкреатитом // Негря Є.В., Лобинцева Г.С., Шаблій В.А.// Вісник Сумського державного університету, Серія медицина 2011.-№ 1.-с. 69-75.
 69. Шуляренко В.А. Особливості профілактики гнійно-інфекційних ускладнень після алопластики рубцевих вентральних гриж \\ Пилипенко Т.Ю., Кебкало А.Б., Кандаурова І.В. // Хірургія України 2011.- № 3 ( 39 ).- с. 151.
 70. Кебкало А.Б. Вивчення фібринолізу та протеолізу плазми крові у хворих на некротичний панкреатит // Парацій З.З., Головін О.В., Гордовський В.А. // Український журнал експериментальної медицини імені Г.О.Можаєва-2011.- Том- 12, -№ 4, -с.70-74.
 71. Kebkalo A. // Role of cellular and tissue transplants in complex treatment of acute necrotizing pancreatitis //Yoroshchuk R ., Lobintreva G ., // European Jounal of Medical Research.-2011.- V.- 16.- P. – 97.
 72. Мамчич В.І. Вибір тактики хірургічного лікування і об,єму оперативного втручання в залежності від особливостей перебігу гострого варикотромбофлебіту у людей похилого та старечого віку// Мамчич В.І, Смовженко В.І. // Сучасні медичні технології-2011. - № 3-4.-С.-226-228.
 73. Мамчич В.И. Современный подход к диагностике атипичных и ассимптомных форм холедохолитиаза // Мамчич В.И., ,Шулярнко В.А., Накашидзе М.Д.,, Головин А.В., Параций З.З., Минин Ю.Б. //Альманах Института хирургии имени А.В.Вешневского 2011..- Том 6.- № 2.- С.-247
 74. Шуляренко В.А. Лікування гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунку // Шуляренко В.А., Фелештинський Я.П., Гвоздяк М.М., Бондаренко М.Д., Шуляренко О.В.// Матеріали конференції «Актуальні питання невідкладної хірургії» Всеукраїнський збірник наукових робіт 2011. - № 1(5). – с. 115-118.
 75. Шуляренко В.А. Діагностика і хірургічне лікування закритої травми підшлункової залози // Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Грига Я.Г. « Проблеми військової охорони здоров,я « 2012. С. 177-178.
 76. Шуляренко В.А. Тактика і перспективи лікування хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами . // Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Парацій З.З., Шуляренко Л.В., Йосипенко М.О. // Хірургія України 2012.- № 2 ( 42 ).- с. 30-36.
 77. Мамчич В.І. Клінічний випадок лікування кишкової непрохідності, спричиненої злоякісним карциноїдом // Рейті А.О., Йосипенко М.О., Каспрук А.В.. Головін О.В., Яцик І.М., Максимець Г.В. // Хірургія України 2012.- № 2 ( 42 ).- с. 125-128.
 78. Фелештинський Я.П. Інтраабдомінальна алопластика у поєднанні з операцією RAMIREZ при гігантських післяопераційних грижах живота // Ватаманюк В.Ф., Сміщук В. В., Преподобний В.В., Чантурідзе А.А. // Клінічна хірургія 2012.- №4 (829). С. 49.
 79. Фелештинський Я.П. Профілактика хронічного болю при хірургічному лікуванні рецидивних пахвинних гриж після операції Ліхтенстайна // Свиридовський С.А., Ватаманюк В.Ф., Сміщук В. В. // Клінічна хірургія 2012.- №4 (829). С. 49-50.
 80. Йосипенко М.О. Пристрій для переукладання та транспортування постраждалих з тяжкими полі органними ушкодженнями // Кукурудз Я.С. // Матеріали ІІІ з,їзду з медицини невідкладних станів “ Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика”.-3-4 квітня , 2012, Київ. С- 89-93.
 81. 14. Мамчич В.І. Оцінка ефективності хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба // Погорєлов О.В., Воскобойнік О.Ю. // Клінічна хірургія 2012.- №4 (829). С. 33.
 82. Гульчій М.В. Клініко-морфологічні особливості папілярної мікрокарциноми щитоподібної залози на фоні хвороби Грейвса // Дінець А.В., Фомін П.Д., Олійник О.Б., Цимбалюк С.М., Белан М.Б. // Український медичний часопис 2012. № 3 (89). С. 136-139.
 83. Гульчій М.В. Папілярна мікрокарцинома щитоподібної залози : сучасні підходи до діагностики та лікування // Дінець А.В., Цимбалюк С.М., Олійник О.Б. // Хірургія України 2012.- № 3 ( 43 ).- с. 92 – 96.
 84. Мамчич В.І. Оптимізація хірургічного лікування багатовузлових форм зобу // Погорєлов О.В., Воскобойнік О.Ю. // Сімейна медицина 2012. с.102.
 85. Погорєлов О.В. Діагностика та вибір обсягу оперативного втручання при вузловій патології щитоподібної залози // Кебкало А.Б., Воскобойнік О.Ю., Бондарчук Б.Г. // Проблеми безперервної медичної освіти та науки . 2012. - № 2. – с. 54-57.
 86. Кебкало А.Б. Зміни в системі гемостазу у хворих на некротичний панкреатит при введенні кордової крові // Лобинцева Г.С., Яцишин М.В, Рейті А.О. // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012.-Том.- 2.- с. 54-57.
 87. Ткач Ю.І. Ефективність використання еритроцитарних показників авто аналізаторів у роботі лікаря // Кебкало А.Б. // Проблеми безперервної медичної освіти та науки . 2012. - № 1. – с. 11-15.
 88. Погорєлов О.В. Вузол щитоподібної залози : морфологічна діагностика та хірургічне лікування // Воскобойнік О.Ю. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 2012. Випуск 21. Книга 1. с. 71-76. 

Участь у наукових конференціях

1. VI науково-практична конференція з міжнородною участю “Сучасні технології в герніології» 1-3 жовтня 2009р. – м. Львів, Україна

 • Диференційований підхід до хірургічного лікування троакарних гриж живота. Фелештинський Я.П., Кузнецов О.О.
 • Порівняльна оцінка операцій Ліхтенштейна та лапароскопічної герніопластики при пахвинних грижах. Фелештинський Я.П., Ватаманюк В.Ф., Свиридовський С.А., Філіп М.С.
 • Комплексна профілактика хронічного болю при пахвинній алогерніопластиці. Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Свиридовський С.А., Ватаманюк В.Ф.

2. 12 annual Conference European Integration for Surgical Know-How – 26-28 листопада, 2008.- Неаполь, Італія.

 • Surgical treatment for parastomal hernias. Feleshtynsky Ya.P., Svyrydovsky S.A., Vatamanyuk V.F.
 • Optimization of the surgical treatment for incisional ventral. V/I/Mamchych, Ya.P.Feleshtynsky, O.O.Kuznetsov.

3. Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Трансплантація органів, тканин та клітин», м Київ, 20-21 листопада 2008р

 • Застосування похідних кордової тканини в комплексному лікуванні кіст підшлункової залози. Преподобний В.В., Мамчич В.І.

4. Міжнародна конференція присвячена 75-річчю Б.М.Даценка. 1-3 квітня 2009. – Харків, Україна.

 • "Особливості лікування геморою за методом THD" Мамчич В.І., Палієнко Р.К., Андрієць В.С., Тараненко А.О.

5. Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної хірургії» 20-21 листопада 2008 Пуща-Водиця, Україна.

 • Сучасні методи лікування геморою. Мамчич В.І., Палієнко Р.К., Андрієць В.С., Клюзко І.В., Яцентюк В.Г.

6. Науковий конгрес "ІV міжнародні Пироговські читання" присвячені 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України. - 2-5 червня 2010, - Вінниця, Україна.

 • Хірургічне лікування багато вузлових форм зоба. Мамчич В.І., Погорєлов О.В., Воскобійник О.Ю.
 • Шляхи профілактики парастомальних ускладнень. Мамчич В.І., Андрієць В.С.
 • Хирургическое лечение генерализованной миастении. Шевнюк М.М., Мамчич В.И., Йосипенко М.О., Швейкін И.В., Коминко А.В., Невкритый В.Д.
 • Особенности антибиотикотерапии в комплексном лечении острого гнойного холангита и холангиогенного сепсиса. Мамчич В.І., Накашидзе М.Д., Шинкаренко І.В.
 • Проблемы клиники, діагностики и лечения минихолелитиаза. Мамчич В.И., Головин А.В., Накашидзе М.Д., Параций З.З.
 • Диагностика и лечение атипичного и асимптомного холедохолитиаза. Мамчич В.И., Накашидзе М.Д., Параций З.З., А.В.Головин.
 • Вибір способу алопластики при післяопераційних грижах живота. Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Ватаманюк В.Ф., Свиридовський С.А.
 • Ендоскопічна пластика вентральних гриж невеликих розмірів. Мамчич В.І., Шуляренко В.А., Мінін Ю.Б., Неганов Л.М., Ковальчук А.П., Шуляренко О.В., Пилипенко Т.Ю.
 • Варіанти алопластики гігантських післяопераційних вентральних гриж та профілактика абдомінального компартмент синдрому. Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Ватаманюк В.Ф., Дубенець В.О.
 • Диференційований підхід до хірургічного лікування троакар них гриж живота. Фелештинський Я.П., Кузнецов О.О.
 • Оптимізація хірургічного лікування «панталонної» пахвинної грижі. Фелештинський Я.П., Свиридовський С.А., Філіп М.С.
 • Лапароскопічна трансабдомінальна пре перитонеальна герніопластика та операція Ліхтенштейна при пахвинних грижах. Фелештинський Я.П., Свиридовський С.А., Ватаманюк В.Ф.
 • Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з післяопераційними грижами живота. Піотрович С.М., Смовженко В.І., Васильчук О.В., Мусієнко А.В., Коломієць П.В., Яцентюк В.Г., Кузнєцов О.О.

7. Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Рани, ранова інфекція, зєднання тканин» 17-18 грудня 2009р.

 • Використання тканинно зберігальних технологій при хронічному геморою. Мамчич В.І., Андрієць В.С., Палієнко Р.К.
 • Профілактика неспецифічних ускладнень операцій на щитоподібній залозі. Мамчич В.І., Погорєлов О.В., Воскобойнік О.Ю.
 • Профілактика післяопераційних гнійно-септичних ускладнень у хворих з післяопераційною грижею черевної стінки. Шуляренко В.А.. Пилипенко Т.Ю., Чантурідзе А.А.

8. ІV всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Політравма – сучасна концепція надання медичної допомоги» 7-8 жовтня 2010р.

 • Деякі питання діагностичної і лікувальної тактики при поєднаних травмах паренхімних органів черевної порожнини. Шуляренко В.А., Фелештинський Я.П., Мамчич В.І., Гвоздяк М.М., Деркач В.М., Петрусенко В.В., Шуляренко О.В.

9. Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів “Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології” (Десяті Данилевські читання), 3-4 березня, м.Харків, Україна.

10. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання невідкладної хірургії “- 7-8 квітня 2011, - Харків, Україна.

 • “Лікування гострокровоточивих злоякісних пухлин із шлунку” В.А.Шуляренко, Я.П.Фелештинський, М.М.Гвоздяк та ін.

11. Всеукраїнська хірургічна науково-практична конференція та навчально-методична конференція “Хірургія ХХІ сторіччя”- присвячена 175-річчю з дня народження М.В.Скліфосовського (VІ Скліфосовські читання), 28-29 квітня 2011 року, м.Полтава, Україна.

 • “Оптимізація вибору алогерніопластики при гігантських післяопераційних грижах живота”, Я.П.Фелештинський, В.Ф.Ватаманюк, А.А.Чантурідзе, О.В. Яриновська.
 • “Helicobacter pylori в умовах диспластичних змін епітелію слизової оболонки при гігантських шлункових виразках”. В.І. Мамчич, О.В.Грузинський.
 • “Діагностика і лікування позаорганних і внутрішньоорганних рідинних скупчень в черевній порожнині за допомогою мініінвазивних втручань під контролем УЗД і КТ” . В.А. Шуляренко , Я.П.Фелештинський, В.Е.Медведєв.

12. Українська науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми хірургічної гастроентерології “- 12-13 травня 2011, - Донецьк, Україна.

 • Лікування ускладнених фарінгоезофагеальних дивертикулів стравоходу. А.М.Козачук, М.М.Шевнюк, В.О.Журавський.
 • “Радикальна операція – метод вибору при перфоративній гастродуоденальній виразці “.В.А.Шуляренко, Я.П.Фелештинський, В.І. Мамчич та ін.
 • “Перший досвід лікування хворих на панкреонекроз із застосуванням клітинних технологій” А.Б.Кебкало, В.І. Мамчич та ін.

13. ІІ Съезд колопроктологов стран СНГ, ІІІ Съезд колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы. 18-20 мая 2011 года, г.Одесса, Украина..

14. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми діабетології та участь ЗАТ «Індар» у їх вирішенні» 01-02 липня 2011 року, м.Київ, Україна.

15. VІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні аспекти хірургічного лікування гриж живота”, 29-30 вересня 2011 року, м.Судак, Україна ( Організатори конференції :Українська асоціація хірургів-герніологів( президент асоціації д.мед.н., проф. Я.П.Фелештинський. Кафедра хірургії та проктології НМАПО ім.. П.Л.Шупика, Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського ).

 • “Сучасні аспекти Алопластики післяопераційних гриж живота великого та гігантського розмірів”, Я.П.Фелештинський.
 • ”Клініко-морфологічні аспекти ускладнень алогерніопластики, лікування та прфілактика”, Я.П.Фелештинський, В.Ф.Ватаманюк.
 • “Оцінка ефективності різних способів алопластики при пахвинних грижах”, Я.П.Фелештинський, С.А.Свиридовський.
 • “Профілактика спайкової хвороби при хірургічному лікуванні післяопераційних вентральних гриж”, Я.П.Фелештинський, О.В.Яриновська.
 • “Експериментально-клінічне обґрунтування оптимального варіанту алогерніопластики при післяопераційних вентральних грижах”, Я.П.Фелештинський, А.А.Чантурідзе.
 • “Комплексне хірургічне лікування защемлених гриж передньої черевної стінки”, Я.П.Фелештинський, І.В.Мельник.

16. Науково-практична конференція “Актуальні проблеми загальної та невідкладної хірургії”, 28 жовтня 2011 рік, м.Київ, присвячена до 75-річчя кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО ім.. П.Л.Шупика та 90-річчя З дня народження професора Д.Ф.Скрипніченка

 • “Особливості хірургічного лікування післяопераційних гриж живота великих розмирів поєднаних з спайковим процесом черевної порожнини”, Я.П.Фелештинський, О.В.Яриновська.

17. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Рани, раньова інфекція, пластика та з,еднання тканин”, 16-17 грудня 2011 року, , м.Київ, Україна.

 • «Порівняльна оцінка способів алопластики серединних післяопераційних вентральних гриж» Фелештинський Я.П., Шуляренко В.А., Чантурідзе А.А.

18. ІІІ з’їзд з медицини невідкладних станів “Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика”, 3-4 квітня 2012 року, м.Київ, Україна.

19. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми клінічної хірургії”, 17-18 травня 2012 року, Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, м.Київ, Україна.

20. Международный медицинский Конгресс «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», 25-27 сентября, 2012 року, г.Киев, Украина.

21. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Медичні стандарти – шлях до забезпечення якісної та ефективної загально лікарської практики”, 25-26 жовтня 2012 року, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ, Україна.

22. ХІV Національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини» м.Київ, 5-6 квітня 2012 року:

 • «Застосування капсульної ендоскопії в діагностиці захворювань шлунково-кишкового тракту» Пироговський В.Ю., Сорокін Б.В., Задорожний С.П., Тащієв Р.К., Тараненко А.О., Злобинець С.О., Лященко М.М., Племяник С.В, Шетелинець У.І.

23.Научно-практическая конференция с международным участием”Актуальные вовпросы онкологии в Донбассе», 26-27 апреля 2012 год, Донецк-Святогорск

 • «Трансанальные эндоскопические микрохирургические резекции опухолей прямой кишки». Пироговський В.Ю., Сорокин Б.В., Задорожний С.П., Тащиев Р.К., Тараненко А.А., Злобинець С.О., Лященко М.М., Племяник С.В, , Ноес А. Дж., Шетелинец У.И.

24. V симпозіум з міжнародною участю «Сучасна діагностика та лікувальна ендоскопія», 34-25 травня 2012 рік,, м. Скадовськ.

 • « Застосування капсульної ендоскопії в діагностиці захворювань кишково-шлунково тракту», Пироговський В.Ю., Сорокін Б.В., Задорожний С.П., Тащієв Р.К., Тараненко А.О., Злобинець С.О., Лященко М.М., Племяник С.В, Ноєв А.Дж., Шетелинець У.І.

Перелік рекомендованої літератури

Хірургія

 1.  Амосов Н.М. Терапевтические аспекты кардиохирургии / Н.М. Амосов, Я.А. Бендет. — К.: Здоров'я. 1990.— 296 с.
 2. Атлас TNM / под ред. Б. Шписсл, О. Беарс, П. Херманек и др. — Минск, 1995. — 361 с.
 3. Багиров М.М. Восстановительные операции при травматических повреждениях трахеи и их ослож­нениях / М.М. Багиров // Клин, хирургия. — 1983. — № 10. — С. 24-27.
 4. Балтайтис Ю.В. Обширные резекции толстой кишки / Ю.В. Балтайтис. — К. : Здоров'я, 1990. — 176 с.
 5. Белоконь Н.А. Врождённые пороки сердца / НА. Белоконь, В.П. Подзолков. — М.: Медицина, 1990. — 352 с.
 6. Бондаренко Н.М. Инфаркт кишечника / Н.М. Бондаренко, И.С. Белый, И.В. Люлька. — К.: Здоров'я. 1990.— 112 с.
 7. Братусь В.Д. Дифференциальная диагностика и лечение острых желудочно-кишечных крово­течений / В.Д. Братусь. — К. : Здоров'я, 1991. — 268 с.
 8. Видеоэндоскопическая хирургия пищевода: монография/ [В.И. Оскретков, ВА. Ганков, А.Г. Климов и др.]. — Барнаул : Аз Бука, 2004.— 159 с.
 9. Даценко Б.М. Острое нагноение эпителиального копчикового хода : монография / Б.М. Даценко. — X. : Прапор, 2006. — 167 с.
 10. Жебровский В.В. Хирургия грыж живота и эвентраций / В.В. Жебровский, Т.Э. Мохамед. — Симфе­рополь : Бизнес-Информ, 2002. — 440 с.
 11. Клиническая оперативная колопроктология / под ред. В.Д. Фёдорова. — М. : Медицина, 1994. — 350 с.
 12. Кнышов Г.В. Приобретённые пороки сердца / Г.В. Кнышов, Я.А. Бендет. — К. : Институт сердечно­сосудистой хирургии, 1997. — 280 с.
 13. Ковальчук Л.Я. Клінічна флебологія : навчальний посібник / Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, В.Б. Го-гцинський. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. — 288 с.
 14. Ковальчук Л.Я. Хірургія поєднаних і множинних атеросклеротичних оклюзій екстракраніальних артерій та аорто-стегнового сегмента / Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, СЯ. Костів. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. — 198 с.
 15. Ковальчук Л.Я. Атлас оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту і передній черевній стінці : монографія / Л.Я. Ковальчук, І.Я. Дзюбановський. — Тернопіль : Укрмедкнига. 2004.— 286 с.
 16. Ковальчук Л.Я. Хірургія демпінг-синдрому : монографія / Л.Я. Ковальчук, І.Я. Дзюбановський. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. — 486 с.
 17. Колесов В.И. Хирургия венечных артерий сердца / В.И. Колесов. — Л. : Медицина, 1977. — 360 с.
 18. Кондратенко П.Г. Клиническая колопроктология : руководство для врачей / П.Г. Кондратенко. Н.Б. Губергриц, Ф.Э. Элин. — X. : Факт, 2006. — 385 с.
 19. Кондратенко П.Г. Экстренная хирургия желчных путей : руководство для врачей; под ред. проф. П.Г. Кондратенко / [П.Г. Кондратенко, А.А. Васильев, А.Ф. Элин и др.] — Донецк : Лебедь. 2005. —434 с.
 20. Королёв Б.А. Экстренная хирургия жёлчных путей / Б.А. Королёв, Д.Л. Пиковский. — М.: Медицина. 1990.— 240 с.
 21. Кривицкий Д.И. Послеоперационные абсцессы брюшной полости / Д.И. Кривицкий, Н.Г. Поляков, В.И. Мамчич. — К. : Здоров'я, 1990. — 120 с.
 22. Кукуджанов Н.И. Паховые грыжи / Н.И. Кукуджанов. — М. : Медицина, 1971. — 439 с.
 23. Лапароскопическая и торакоскопическая хирургия : пер. с англ. К. Франтзайдес. — М. ; СПб. : «Издательство «БИНОМ»; «Невский Диалект», 2000. — 320 с, ил.
 24. Левин Л.А. Выбор и результаты лапароскопического ушивания перфоративных гастродуоденаль-ных язв / Л.А. Левин, СИ. Пешехонов // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. — 2006. — № 4 (165). — С. 70-73.
 25. Лурін І.А. Порівняльна ефективність сучасних методів діагностики жовчнокам'яної хвороби та її ускладнень / І.А. Лурін, М.Д. Желіба, В.П. Слободяник // Укр. журн. малоінвазивної ендоскопічної хірургії. — 2009. — Т. 13, № 4. 40. — С 64-67.
 26. Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков: монография / [М.Е. Ничитайло, В.В. Грубник, А.Л. Ковальчук и др.]. — К. : Здоров'я, 2005. — 424 с.
 27. Митасов И.Г. Острый аппендицит. Очерк хирургии острого живота / И.Г. Митасов, М.П. Бурых. — X. : Фолио, 2002.— 215 с.
 28. Митюк И.И. Абсцессы лёгких / И.И. Митюк, В.И. Попов. — Винница : Научная медицинская литера­тура, 1994.— 210 с.
 29. Неотложная хирургия брюшной полости / [Зайцев В.Т., Алексеенко В.Е., Белый И.С. и др.]. — К. : Здоров'я, 1989. — 272 с.
 30. Онкология: учебник / [Слинчак СМ., Миляновский А.И., Клименко ИА. и др.]. — К. : Вища школа, 1989.— 399 с.
 31. Онкологія : підручник / за ред. Б.Т. Волинського, Ю.М. Стернюка. — Львів : Світ, 1992. — 288 с.
 32. Оперативная хирургия / под ред. И. Литтмана. — Будапешт : Изд-во АН Венгрии, 1981. — 1176 с.
 33. Петров В.П. Кишечная непроходимость / ВЛ. Петров, ИА. Ерюхин. — М. : Медицина, 1989. — 288 с.
 34. Петровский В.В. Хирургия хронической ишемической болезни сердца / В.В. Петровский, М.Д. Кня­зев, Б.В. Шабалкин. — М. : Медицина, 1978. — 272 с.
 35. Покровский А.В. Клиническая ангиология / А.В. Покровский. — М. : Медицина, 2004. — TV 1. — 804 с.
 36. Покровский А.В. Клиническая ангиология / А.В. Покровский. — М.: Медицина, 2004. — Т. 2. — 664 с.
 37. Практична колопроктологія / [В.М. Масляк, М.П. Павловський, Ю.С. Лозинський, І.М. Варивода]. — Львів : Світ, 1993. — 144 с.
 38. Пронин В.А. Патология червеобразного отростка и аппендэктомия / ВА. Пронин, В.В. Бойко. — Харків : СІМ, 2007. — 271 с.
 39. Радзиховский А.П. Свищи поджелудочной железы / А.П. Радзиховский. — К. : Наукова думка, 1987.— 222 с.
 40. Рак прямой кишки / [Фёдоров В.А., Одарюк Т.С, Ривкин В.Л. и др.] — М. : Медицина, 1987. — 320 с.
 41. Ротков И.Л. Диагностические и тактические ошибки при остром аппендиците / И.Л. Ротков. — М. : Медицина, 1988. — 208 с.
 42. Рудин Э.П. Особенности лапароскопических операций на органах брюшной полости / Э.П. Рудин, В.Г. Андреев, П.В. Карнаушенко // Сибирский медицинский журнал (г. Иркутск). — № 63. — С. 44-47.
 43. Руководство по клинической эндокринологии / под ред. Н.Т. Старковой. — СПб. : Питер, 1996. — 544 с.
 44. Руководство по клинической эндоскопии / под ред. B.C. Савельева, В.М. Буянова, Г.И. Лукомского. — М. : Медицина, 1985. — 543 с.
 45. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости / под ред. B.C. Савельева. — М. : Медицина, 1986. — 608 с.
 46. Рутенбург Г.М. Эндовидеохирургия в лечении паховых и бедренных грыж //В кн. : Избранные лекции по эндовидеохирургии / под ред. академика В.Д. Федорова. — СПб.: ООО «Фирма «КОСТА», 2004.— 216 с.
 47. Савельев B.C. Массивная эмболия лёгочных артерий / B.C. Савельев, Е.Г. Яблоков, А.И. Кириенко. — М. : Медицина, 1990. — 336 с.
 48. Сердечно-сосудистая хирургия: руководство / [Бураковский В.И., Бокерия Л.А. и др.] — М. : Медицина, 1989. — 752 с.
 49. Симонян К.С. Спаечная болезнь / К.С. Симонян. — М. : Медицина, 1966. — 274 с.
 50. Скрипниченко Д.Ф. Неотложная хирургия брюшной полости / Ф. Скрипниченко. — К. : Здоров'я, 1986. — 352 с.
 51. Стегний К.В. Применение малоинвазивных хирургических методик в комплексном лечении деструк­тивных форм острого панкреатита / К.В. Стегний, В.А. Мацак, ЕА. Хальченко // Тихоокеанский медицинский журнал. — 2004. — № 1. — С. 28-29.
 52. Сографсуки С. Эндокринная хирургия / С. Сографсуки. — София: Медицина и физкультура, 1977. — 524 с.
 53. Стручков В.И. Гнойная хирургия: руководство для врачей / В.И. Стручков. — М., 1967. — С. 307-310.
 54. Тареев Е.М. Внутренние болезни / Е.М. Тареев. — М.: Медицина, 1987. — С. 374-388.
 55. Тимошин А.Д. Малоинвазивные вмешательства в абдоминальной хирургии / А.Д. Тимошин, А.В. Юрасов. — М. : Триада, 2003 — 216 с.
 56. Тоскин К.Д. Грыжи брюшной стенки / КД. Тоскин, В.В. Жебровский. — М. : Медицина, 1990. — 272 с.
 57. Трахтенберг А.Х. Рак лёгкого / А.Х. Трахтенберг. — М. : Медицина, 1987. — 304 с.
 58. Уханов А.П. Опыт использования видеолапароскопических операций у больных острым аппендицитом / А.П. Уханов, СВ. Байдо, А.И. Игнатьев // Эндоскопическая хирургия. — 2007. — 13(4). — С. 13-15.
 59. Фёдоров В.Д. Проктология / В.Д. Фёдоров, Ю.В. Дульцев. — М. : Медицина, 1984. — 384 с.
 60. Физиология и патофизиология желудочно-кишечного тракта : пер. с англ. / под ред. Дж. М. Полак, СР. Блума, НА. Райта, А.Г. Батлера. — М. : Медицина, 1989. — 496 с.
 61. Фомин П.Д. Неопухолевые заболевания пищевода / [П.Д. Фомин, В.В. Грубник, В.И. Никишаев, А.В. Малиновский] — К. : ООО «Бизнес- Интеллект», 2008. — 304 с.
 62. Фомин П.Д. Язва Дьелафуа / П.Д. Фомин, В.И. Никишаев. — К.: ООО «Бизнесс-Интеллект», 2008. — 80 с.
 63. Хирургия лёгких и плевры: руководство для врачей / под ред. И.С. Колесникова, М.И. Лыткина. — Л. : Медицина, 1988. — 384 с.
 64. Хірургія печінки і жовчовивідних шляхів / [ОО. Шалімов, CO. Шалімов, М.Ю. Ничитайло, Б.В. До-манський]. — К. : Здоров'я, 1993. — 512 с.
 65. Хронические нагноительные заболевания лёгких, осложнённые кровотечением / [В.И. Стручков, Л.М. Недвецкая, О.А. Долина, Ю.В. Бирюков]. — М. : Медицина, 1985. — 256 с.
 66. Чернеховская Н.Е. Диагностическая лапароскопия / Н.Е. Чернеховская, В.Г. Андреев, А.В. Пова-ляев. — М. : МЕДпресс-информ, 2009. — 136 с.
 67. Шалимов А.А. Атлас операций на пищеводе, желудке и двенадцатипалой кишке / А.А. Шалимов, В.Н Полупан. — М. : Медицина, 1975. — 304 с.
 68. Шалимов А.А. Атлас операций на печени, желчных путях, поджелудочной железе и кишечнике / А.А. Шалимов, А.П. Радзиховский, В.Н. Полупан. — М. : Медицина, 1979. — 368 с.
 69. Шалимов А.А. Хирургия желудка и двенадцатиперстной кишки / А.А. Шалимов, ВФ. Саенко. — К.: Здоров'я, 1972.— 354 с.
 70. Шалимов А.А. Хирургия кишечника / А.А. Шалимов, ВФ. Саенко. — К. : Здоров'я, 1977. — 248 с.
 71. Шалимов А.А. Хирургия пищеварительного тракта / А.А. Шалимов, ВФ. Саенко. — К : Здоров'я, 1987. — 568 с.
 72. Шалимов А.А. Хирургия вен / А.А. Шалимов, И.И. Сухарев. — К. : Здоров'я, 1984. — 256 с.
 73. Шалимов С.А. Острый панкреатит и его осложнения / С.А. Шалимов, А.П. Радзиховский, М.Е. Ничи­тайло; отв. ред. А.А. Шалимов. — К.: Наукова думка, 1990. — 272 с.
 74. Шейко СБ. Тактические и технические аспекты современного лечения больных с синдромом Мириц-ци. Сообщение 2 / СБ. Шейко, Н.А. Майстренко, В.В. Стукалов // Вестник хирургии им. И.И. Гре­кова. — 2009. — 168(4). — С. 25-29.
 75. Шрейбер Вратислав. Патофизиология желез внутренней секреции / В. Шрейбер. — Прага: Авице-нум, 1987. — 493 с.
 76. Щеклик Э. Инфаркт миокарда / Э. Щеклик, А. Щеклик. — Варшава, 1980. — 270 с. . •
 77. Юхтин В.И. Хирургия ободочной кишки / В.И. Юхтин. — М. : Медицина, 1988. — 320 с.
 78. Adler J.R. Jr., ChangS.D., Murphy M.J. et al. The CyberKnife: a frameless robotic surgery system for radiosurgery. Neurosurg. 1997. — Vol. 60. — P. 124-128.
 79. Ahn Y.C, Lee K.C, Kim D.Y. et al. Fractionated stereotactic radiation therapy for extracranial head and neck tumors. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2000. — Vol. 48. — P. 501-505.
 80. Arjomand H, Turi Z.G., McCormick D. et al. Percutaneous coronary intervention: historical perspectives, current status, and future directions. Am. Heart J. 2003. — Vol. 46. — P. 787-796.
 81. Bajada C, Selch M., De Salles A. et al. Application of stereotactic radiosurgery to the head and neck region. Acta. Neurochir. Suppl. (Wien) 1994. — Vol. 62. — P. 114-117.
 82. Barbara L. Bullok, Peare Philbrook Rosendahl. Pathophysiology and Alterations in Function. — Illinois-Boston-London: Second Edition Glenview, 1988. — 521 p.
 83. Betti O, Derechinsky V. Hyperselective encephalic irradiation with linear accelerator. Acta. Neurochir. (Vienna) 1984. — Vol. 33 suppl: P. 385-390.
 84. Blomgren H, Lax I., Naslund I. et al. Stereotactic high dose fraction radiation therapy of extracranial tumors using an accelerator. Clinical experience of the first thirty-one patients. Acta. Oncol. 1995. — Vol. 34.— P. 861-870.
 85. BrogdonN.C., CyberKnife FDA letter re: Premarket notification [510 (k)], Summary and indications for use, Department of Health and Human Services: Public Health Service: Food and Drug Administration, August 2001.
 86. Brown R.A. A stereotactic head frame for use with CT body scanners. Invest. Radiol. 1979. — Vol. 4. — P. 300-304.
 87. Bush R.L., Lin P.H., Lumsden A.B. Endovascular management of abdominal aortic aneurysms. J. Cardiovasc. Surg. (Torino) 2003. — Vol. 44. — P. 527-534.
 88. Bush R.L., Lin P.H., Lumsden A.B. Endovascular treatment of the thoracic aorta. Vase. Endovascular. Surg. 2003. — Vol. 37. — P. 399-405.
 89. Cala L.A., Mastaglia F.L., Vaughan R.J. Localisation of stereotactic radiofrequency thalamic lesions by computerised axial tomography. — Lancet, 1976. — Vol. 2. — P. 1133-1134.
 90. ChangS.D., Adler J.R. Current status and optimal use of radiosurgery. Oncology (Huntington) 2001. — Vol. 15. — P. 209-216, discussion P. 219-221.
 91. Clark R.H. Part II: Atlas of the Frontal Sections of the Cranium and Brain of the Rhesus Monkey. — Baltimore: Johns Hopkins, 1920.
 92. Clark R.H. Part I: Investigation of the Central Nervous System, Methods and Instruments. — Baltimore: Johns Hopkins, 1920.
 93. Cmelak A.J., Cox R.S., Adler J.R. et al. Radiosurgery for skull base malignancies and nasopharyngeal carcinoma. // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. — 1997. — Vol. 37. — P. 997-1003.
 94. Colombo F., Benedetti A., Pozza R.C et al. External stereotactic irradiation by linear accelerator. // Neurosurgery. — 1985. — Vol. 16. — P. 154-160.
 95. Degan J.W., Gagnon G.J., Voyadzis J.M., et al. CyberKnife stereotactic radiosurgical treatment of spinal tumors for pain control and quality of life. //J. Neusurg: Spine. — 2005. — Vol. 2. — P. 540-549.
 96. Dittmar C. Ueber die Lage des sogenannten Gefaesszentrums in der Medulla oblongata. // Bersaechs. Ges. Wiss. — Leipzig (Math Phys)/ — 1873. — Vol. 25. — P. 449-469.
 97. Filipi C.J. A history of endoscopic surgery. In: ArreguiM.E., Katkhouda N., J. McKernan J.B. et al., eds. Principles of Laparoscopic Surgery Basic and Advanced Techniques. — New York: Springer, 1995. — P. 3-20.
 98. Fuss M., Thomas C.R.. Stereotactic body radiation therapy: an ablative treatment option for primary and secondary liver tumors. // Ann. Surg. Oncol. — 2004. — Vol. 11. — P. 130-138.
 99. Gardner E., LinskeyM.E., Penagaricano JA. et al. Stereotactic radiosurgery for patients with cancer of the head and neck. // Curr. Oncol. — Rep. 2003. — Vol. 5. — P. 164-169.
 100. Gerosa M., Nicolato A., Foroni R. The role of Gamma Knife radiosurgery in the treatment of primary and metastatic brain tumors. // Curr. Opin. Oncol. — 2003. — Vol. 15. — P. 188-196.
 101. Gerszten P.C., Ozhasoglu C, Burton SA. et al. CyberKnife frameless stereotactic radiosurgery for
 102. spinal lesions: clinical experience in 125 cases. // Neurosurgery. — 2004. — Vol. 55. — P. 89-99. 102. Gildenberg P.L., The history of stereotactic and functional neurosurgery. In: Gildenberg P.L. and
 103. Tasker R.R. Textbook of Stereotactic and Functional Neurosurgery. — McGraw-Hill, 1998. — P. 5-19. 103.Grootes R. K., Nishida H. Alternative Bypass Conduits and Methods for Surgical Coronary
 104. Revascularization. — Armonc. NY: Funure Publishing Company Inc., 1994. — 410 p.
 105. Grubnik V. V., Malinovskiy A.V., Grubnik O. V. Laparoscopic treatment of achalasia// Abstracts of 10th World Congress of Endoscopic Surgery. — 2006. — P. 10.
 106. Gunven P., Blomgren H., Lax I. Radiosurgery for recurring liver metastases after hepatectomy. //Hepatogastroenterology. — 2003. — Vol. 50. — P. 1201-1204.
 107. Guthrie B.L., Adler J.R. Computer-assisted preoperative planning, interactive surgery, and frameless stereotaxy. // Clin. Neurosurg. — 1992. — Vol. 38. — P. 112-131.
 108. Guthrie B.L., Kaplan R., Kelly P.J. Neurosurgical stereotactic operating arm. // Stereotact. Funct. Neurosurg. — 1990. — Vol. 54,55. — P. 497-500.
 109. Haagedoorn E. M. L., Oldhof f J., Bender W. Essential Oncology for Health Professionals. — Van Gorcum, Assen. — The Netherlands, 1994. — 405 p.
 110. Heilbrun M.P., McDonald P., Wiker C. et al. Stereotactic localization and guidance using machine vision technique. // Stereotact. Funct. Neurosurg. — 1992. — Vol. 58. — P. 94-98.
 111. Heine H. Hansen, Stanly B. Kaye, Franco Cavalli. Textbook of Medical Oncology. — Switzerland-Denmark-Glasgow: U.K., 1997. — 417 p.
 112. Horsley V, Clarke R.H. The structure and function of the cerebellum examined by a new method. — Brain, 1908. — Vol. 31. — P. 45-124.
 113. Hounsfield G.N. Computed medical imaging, In: Lindsten J, ed. Nobel Lectures: Physiology or Medicine, 1971-1980. — Singapore: World Scientific Publishing, 1992. — P. 568-586.
 114. Hounsfield G.N. Computerized transverse axial scanning (tomography), Part I. Description of the system. // Br. J. Radiol. — 1973. — Vol. 46. — P. 1016-1022.
 115. J.-C. Givel, N.J. Mortensen, B. Roche. Anorectal, and Colonic. Deseases. A Practical Guide to Their Management. Third Edition. — Springer, 2006. — 802 p.
 116. Kelly P.J., Kail B.A., Goerss S. Transposition of volumetric information derived from computed tomo­graphy scanning into stereotactic space. // Surg. Neurol. — 1984. — Vol. 21. — P. 465-471.
 117. KellyP.J.State of the art and future directions of minimally invasive stereotactic neurosurgery. Cancer Control. — 1995. — Vol. 2. — P. 287-292.
 118. Kelly P.J. Stereotactic surgery: what is past is prologue. // Neurosurgery 2000. — Vol. 46. — P. 16-27.
 119. Kelly P.J. Tumor Stereotaxis. — Philadelphia: W. B. Saunders, 1991.
 120. King C.R., Lehmann J., Adler J.R. et al. CyberKnife radiotherapy for localized prostate cancer: rationale and technical feasibility. // Technol. Cancer. Res. Treat. — 2003. — Vol. 2. — P. 25-30.
 121. Kondziolka D., Lunsford L.D., Witt TC et al. The future of radiosurgery: radiobiology, technology, and applications. // Surg. Neurol. — 2000. — Vol. 54. — P. 406-414.
 122. Koong A.C., Christofferson E., Le Q. et al. Phase II study to assess the efficacy of conventionally fractionated radiotherapy followed by a stereotactic radiosurgery boost in patients with locally advanced pancreatic cancer. // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. — 2005, in press.
 123. Koong A.C., Le Q.T., Ho A. et al. Phase I study of stereotactic radiosurgery in patients with locally advanced pancreatic cancer. // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. — 2004. — Vol. 58. — P. 1017-1021.
 124. Lanfranco A.R., Castellanos A.E. et al. Robotic surgery: a current perspective. // Ann. Surg. — 2004. — Vol. 239. —P. 14-21.
 125. Larobina M. and Nottle P. Extrahepatic biliary anatomy at laparoscopic cholecystectomy: is aberrant anatomy important? //ANZ. J. Surg. — 2005. — Vol.75. — P. 392-395.
 126. Laurence R. Sands. Ambulatory Colorectal Surgery. Informa Helscare USA, Inc. New York, London. — 2008.— 372 p.
 127. Lederman G., Wronski M., Fine M. Fractionated radiosurgery for brain metastases in 43 patients with breast carcinoma. // Breast Cancer Res. Treat. — 2001. — Vol. 65. — P. 145-154.
 128. Lee S.W., Choi E.K., Park H.J. et al. Stereotactic body frame based fractionated radiosurgery on conse­cutive days for primary or metastatic tumors in the lung. // Lung Cancer. — 2003. — Vol. 40. — P. 309-315.
 129. Leksell L. A stereotaxic apparatus for intracerebral surgery. // Acta. Chir. Scand. — 1949. —: Vol. 99. — P. 229-233.
 130. Maurer C.R., Fitzpatrick J.M., Galloway R.L. et al. Registration of head volume images using implantable fiducial markers. IEEE Transactions on Medical Imaging, 1997. — Vol. 16. — P. 447-462.
 131. Murphy M.J., Adler J.R., Jr., Bodduluri M. et al. Imageguided radiosurgery for the spine and pancreas. // Comput. Aided Surg. — 2000. — Vol. 5. — P. 278-288.
 132. Murphy M.J., Martin D., Whyte R. et al. The effectiveness of breath-holding to stabilize lung and pancreas tumors during radiosurgery. // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. — 2002. — Vol. 53. — P. 475-482.
 133. Nezhat C, Crowgey S.R., Garrison CP. Surgical treatment of endometriosis via laser laparoscopy. // Fertil Steril. — 1986. — Vol. 45. — P. 778-783.
 134. Petrovich Z., Jozsef G., Yu C, et al. Radiotherapy and stereotactic radiosurgery for pituitary tumors. // Neurosurg. Clin. N. Am. — 2003. — Vol. 14. — P. 147-166.
 135. Philip H. Gordon. Principles and Practice of surgery for the Colon, Rectum and Anus. Third Edition. Informa Helscare USA, Inc. New York, London. — 2006. — 1354 p.
 136. Rhodes ML., Glenn W.V., Azzawi Y.M. et al. Stereotactic neurosurgery using 3-D image data from computed tomography. // J. Med. Syst. — 1982. — Vol. 6. — P. 105-119.
 137. Roberts T.S, Brown R. Technical and clinical aspects of CT-directed stereotaxis. // Appl. Neuro-physiol. — 1980. — Vol. 43. — P. 170-171.
 138. Roland P.S., Eston D. Stereotactic radiosurgery of acoustic tumors. Otolaryngol. // Clin. North. Am. — 2002. — Vol. 35. — P. 343-355.
 139. Ryu S.I., Chang S.D., Kim D.H. et al. Image-guided hypofractionated stereotactic radiosurgery to spinal lesions. // Neurosurgery. — 2001. — Vol. 49. — P. 838-846.
 140. Samuel Hellman, Steven A. Rosenderg. Cancer. Principles and Practice of oncology. — 3rd Editition by Vincent T. De Vita, Jr. — Philadelphia: J. B. Zippicott Company, 1989. — 2600 p.
 141. Sandeman D.R., Patel N., Chandler C. et al. Advances in image-directed neurosurgery: preliminary experience with the ISG Viewing Wand compared with the Leksell G. frame. // Br. J. Neurosurg. — 1994. — Vol. 8. — P. 529-544.
 142. Schulz R.A., Joseph P.M., Hilal S.K.. Frontal and lateral views of the brain reconstructed from EMI axial slices. // Radiology — 1977. —Vol. 125. —P. 701-710.
 143. Smith K.R., Frank K.J., Bucholz R.D. The NeuroStation- a highly accurate, minimally invasive solution to frameless stereotactic neurosurgery. // Comput. Med. Imaging Graph. — 1994. — Vol. 18. — P. 247-256.
 144. Spiegel E.A., Wycis H.T., Marks M. et al. Stereotaxic apparatus for operations on the human brain. — Science, 1947. — Vol. 106. — P. 349-350.
 145. Takacs L, Hamilton A.J. Extracranial stereotactic radiosurgery: applications for the spine and beyond. // Neurosurg. Clin. N. Am. — 1999. — Vol. 10. — P. 257-270.
 146. Talamini M, Campbell K, Stanfield C. Robotic gastrointestinal surgery: early experience and system description. // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A. — 2002. — Vol. 2. — P. 225-232.
 147. Talamini M.A., Chapman S., Horgan S. et al. A prospective analysis of 211 robotic-assisted surgical procedures. // Surg. Endosc. — 2003. — Vol. 17. — P. 1521-1524.
 148. Timmerman R., Papiez L., McGarry R. et al. Extracranial stereotactic radioablation: results of a phase I study in medically inoperable stage I non-small cell lung cancer. Chest, 2003. — Vol. 124. — P. 1946-1955.
 149. Uematsu M. Stereotactic radiation therapy for nonsmall cell lung cancer. Nippon Geka Gakkai Zasshi, 2002. — Vol. 103. — P. 256-257.
 150. WhyteR.I., Crownover R., Murphy M.J. et al. Stereotactic radiosurgery for lung tumors: preliminary report of a phase I trial. // Ann. Thorac. Surg. 2003. — Vol. 75. — P. 1097-1101.
 151. Zaliekas J., Munson J. L. Complications of Gallstones: The Mirizzi Syndrome, Gallstone Ileus, Gallstone Pancreatitis, Complications of «Lost» Gallstones Surgical Clinics of North America. — 88 (2008), 6. — P.1345-1368.
 152. Zernov D.N. Encephalometer: device for extimation of parts of brain in human. // Proc. Soc. Physicomed Moscow Univ. — 1889. — Vol. 2. — P. 70-80.

 Проктологія

 1. Адлер Г. Болезнь Крона и язвенный колит / Пер. с нем. АА Шептулина. — М.: Геотармед, 2001.-500 с.
 2. Александров В.Б. Лапароскопические технологии в колоректальной хирургии. - М: Медпрактика-М, 2003. - 188 с..
 3. Ан В.К, Ривкий В. Л. Неотложная проктология М._ 2002 -144 с.
 4. Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В А Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. - М: Триада-Х, 1998. - 496 с.
 5. Атлас практической колоректальной хирургии // Ривкий В.Л., Луцевич О.Э., Файн С.Н., Лукин В.В. -М.- 2006. - 144 с.
 6. Бронштейн АС. Малоинвазивная хирурги// Руководство для врачей.- М: Медицина, 1995. с.224.
 7. Воробьев Г.И., Шелыгнн Ю.А, Благодарный Л.А Геморрой. - М: «Митра-пресс». -2002.-192 с.
 8. Гешелін С.О. ТNМ-класифікація злоякісних пухлин та комплексне лікування онкологічних хворих - К: Здоров'я, 1996. -184 с.
 9. Гешелін С.О. Невідкладна онкохірургія. — К: Здоров'я, 1988. —197 с.
 10. Гостищев В.К, Шелчкова Л.П. Гнойная хирургия таза: Руководство для врачей. — М.: Медицина, 2000. - 288 с.
 11. Григорьев Е.Г., Нестеров ИВ, Пак В.Е. Хирургия колостомированного больного. — Новосибирск.-2001.-118 с.
 12. Даценко Б.М. Гостре нагноєння епітеліального куприкового ходу. — X: Прапор, 2006. -168 с.
 13. Даценко Б.М., Рахимов Р.Ш. Подготовка толстой кишки к операции и эндоскопии. -Ташкент. -1996.-150 с.
 14. Діагностика і тактика лікування хворих на гостру кишкову непрохідність / Тамм Т.Ь, Бардюк О.Я., Даценко ОБ., Богун О.А - Харків: Прапор, 2003. -121 с.
 15. Дульцев Ю.В., Ривкий В.Л. Эпителиальный копчиковый ход - М.: Медицина, 1988. -128а
 16. Дульцев Ю.В., Саламов КН Анальное недержание. — М: Медицина, 1993.—208 с.
 17. Дульцев ЮЗ., Саламов КН. Парапроктит. - М.: Медицина, 1987. —120 с.
 18. Жуков Б.Н, Исаев В.Р., Каторкин Е.Н. Полипоз толстой кишки и обменные нарушения. - Самара: Самарский университет, 1993. - 636 с.
 19. Запорожан В.М., Аряев МЛ. ВІЛ-інфекція і СНІД.- Київ: Здоров'я, 2004.- 636 с.
 20. Заремба А А Клиническая проктология. - Рига: Звайгзне, 1987. - 350 с.
 21. Инфекционные болезни. Руководство для врачей / Под ред В.И. Покровского. - М.: Медицина, 1996. - 528 с.
 22. Инфекционный контроль в хирургии: изд. второе / Шалимов А.А., Грубник В.В., Ткаченко А.И., Осипенко О.В. - Киев. - 2000. -176 с.
 23. Канделис Б.Л. Неотложная проктология - Л.: Медицина, 1980. -227 с.
 24. Клиническая оперативная коло проктология: Руководство для врачей / Под ред. ФедороваВ.Д, Воробьева Г.И., Ривкина В.Л. - М.: ГНЦ проктологии, 1994. -432 с.
 25. Кныш В.И., Бондарь Г.В., Алиев Б.М., Барсуков Ю.А. Комбинированное и комплексное лечение рака прямой кишки. - М.: Медицина, 1990. - 159 с.
 26. Кныш В.И., Тимофеев Ю.М. Злокачественные опухоли анального канала - М.: Медицина, 1997. - 304 с.
 27. Колесников Л.Л. Сфинктерный аппарат человека. - СПб.: СпецЛит, 2000. -183 с.
 28. Колопроктология и тазовое дно. Патофизиология и лечение / Под ред. М.М.Генри, М.Своша; Пер. с англ. - М.: Медицина, 1988. - 464 с.
 29. Колоректальный рак / Под ред. АВ.Воробья. - Минск: Зорны верасень, 2005. - 157 с.
 30. Кондратенко П.Г., Губергриц Н.Б., Элин Ф.Э., Смирнов Н.Л. Клиническая колопроктология. - X.: Факт, 2006. — 385 с.
 31. Ленюшкин А. И. Хирургическая колопроктология детского возраста: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1999. —368 с.
 32. Малоинвазивная колопроктология: Пер. с англ./ Под ред. М.Е.Аррегви, Дж.М.Саккиера. - М.: Медицина, 1999. - 280 с.
 33. Мальцев В.Н. Медицинская реабилитация больных с неопухолевыми заболеваниями прямой кишки, анального канала и мягких тканей промежности. - Харьков, Торнадо, 2004. -202 с.
 34. Масляк В.М., Павловський М.П., Лозинський Ю.С., Варивода І.М. Практична колопроктологія. - Львів, Світ, 1993. -144 с.
 35. Мілиця М.М., Торопов Ю.Д., Давидов В.І. Проктологія: навчально-методичний посібник. — Запоріжжя, Просвіта, 2003. - 172 с.
 36. Одарюк Т.С., Воробьев Г.И., Шелыгин Ю.А. Хирургия рака прямой кишки. - М.: Дедалус, 2005. - 256 с.
 37. Осложненный дивертикулез ободочной кишки / Воробьев Г.И., Саламов К.Н., Мушникова В.Н. и др. - М.: Медицина, 1996. -28 с.
 38. Основы колопроктологии: учебное пособие / Под ред. Г.ИВоробьева - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 414 с.
 39. Основы колопроктологии: учебное пособие / Под ред. Г.И.Воробьева. - М.: МИА, 2006.-431с.
 40. Пальцев М.А., Аничков Н.М. Атлас патологии опухолей человека. М.: Медицина, 2005, 214 с.
 41. Рак прямой кишки / Под ред. В.Д.Федорова - М.: Медицина, 1987. - 319 с.
 42. Реконструктивно-восстановительные операции у больных с илеоколостомой / Гюльмамедов Ф.И., Шлопов В.Г. и др. - Донецк: Вебер, 2001. - 207 с.
 43. Ривкин В.Л., Файн С.Н., Бронштейн А.С., Ан В.К. Руководство по колопроктологии. -М.: Медпрактика-М, 2004. - 488 с.
 44. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний / Под ред. Н.И.Переводчиковой. - М.: Практическая медицина, 2005. - 704 с.
 45. Русин В.І., Боршош Ю.Ю., Русин АВ., .Чобей СМ. Гнійна інфекція в хірургії. Ужгород, Вета-Закарпаття, 2003. - 247 с.
 46. Русин В.І., Боршош Ю.Ю., Чобей СМ. Довідник з колопроктології. - Ужгород, Вета-Закарпаття, 2001. - 172 с.
 47. Руководство (Атлас) по цистоскопии и ректороманоскопии / Леонов В.В., Козин Ю.И., Мехтиханов З.С., Донцов И.В.- Харьков: Коллегиум, 2006. -124 с.
 48. Саламов КН., Дульцев Ю.В. Аноректальные аномалии у взрослых. - М.: Медицина, 1998.-208 с.
 49. Симич П. Хирургия кишечника. - Бухарест: Мед Изд., 1979. - 400 с.
 50. СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита / Под ред. В.П. Широбокова. - К: Здоров'я, 1988. - 232 с.
 51. Теория и практика лечения гнойных ран / Под ред. Даценко Б.М., Киев: Медицина, 1995. -338 с.
 52. Тимербулатов В.М, Тимербулатов M.B., Мехдиев Д.И., Куляпин А.В. Дивертикулярная болезнь толстой кишки. М.: Триада-Х, 2000. -192 с.
 53. Уилисс К Р. Атлас тазовой хирургии. - М.: Медицинская литература, 1999. - 540 с.
 54. Федоров В. Д, Воробьев Г. И., Ривкин В. Л. Клиническая оперативная колопроктология. М.: Медицина, 1994. -432 с.
 55. Федоров В.Д., Воробьев Г.И. Мегаколон у взрослых: -М: Медицина, 1986. - 222 с.
 56. Федоров В.Д., Дульцев Ю.В. Проктология. - М.: Медицина, 1984. - 384 с.
 57. Федоров В.Д., Никитин AM. Диффузный полипоз толстой кишки. - М: Медицина, 1985.-192 с.
 58. Фролькис А.В. Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта. - Л.: Медицина, 1991. -224 с.
 59. Халиф И.Л., Лоранская И.Д. Воспалительные заболевания кишечника. - М: Медицина, 2004. - 207 с.
 60. Хендерсон Дж.М. Патофизиология органов пищеварения. Пер. с англ. - М-СПб.: Бином, Невский Диалект, 1999. - 286 с.
 61. Шалимов А А, Саенко В.Ф. Хирургия кишечника. -К: Здоров'я, 1977. - 248 с.
 62. Шалимов С.А, Копчак В.М, Радзіховский А.П. Абдоминальный ишемический синдром. - К: Здоров'я, 1986. - 128 с.
 63. Шалімов C.O., Євтушенко O.І, М'ясоєдов Д.В. Сучасна діагностика i лікування злоясних пухлин ободової кишки. - К: Четверта хвиля, 2004. - 248 с.
 64. Юхтин В.И. Хирургия ободочной кишки. - М: Медицина, 1988. - 320 с.
 65. Beck D.E., WexnerS.D. Dundamentals of anorectal surgery. -New Yoik. - 1992.-280 p.
 66. Corman M.Z., Colon and rectal surgery. London. -1984. - 765 p.
 67. Inflammatory Bowel Diseases / Edited by Jack Satsangi. - Edinburg. - 2003. - 792 p.
 68. Joel J.Bauer. Colorectal surgery illustrated - Mosby-Year Book, 1993. - 429p.
 69. Marvin L. Corman. Colon and rectal surgery. - Lippincott Williams & Wfflrins, 1998. -1423 p.

Відповідно до угод про співпрацю за кафедрою закріплено 10 учбових кімнат та 1 лекційна зала. Матеріально-технічне оснащення достатнє для здійснення всіх видів діяльності кафедри.

За останні 5 років на кафедрі здійснювалось підготовка та удосконалення лікарів за фахами «хірургія» та «проктологія» відповідно до затверджених навчальних планів та програм. За даний період на кафедрі проведено 517 циклів, в тому числі 354 бюджетних (ПАЦ – 83 , ТУ – 75, інтернатура – 28, спеціалізація – 15, стажування – 27, у тому числі 25 планових та 2 позапланових). На умовах платних освітніх послуг проведено 163 циклів (ПАЦ – 39, ТУ – 16, у тому числі 15 планових та 1 позаплановий, інтернатура – 29, спеціалізація – 47, у тому числі 17 планових та 30 позапланових, стажування – 41, у тому числі 22 планових та 19 позапланових). Всього навчалося на кафедрі за звітній період 2104 слухачів за бюджетом та 369 на умовах платних послуг, на суміжних циклах – 1462, інтернів за бюджетом – 245, інтернів за контрактом – 114.

Впродовж 5 років кафедрою розроблено та затверджено навчальних планів та програм: ПАЦ «хірургія» - 2, ПАЦ «проктологія» - 1, спеціалізація за фахом «хірургія» - 1, спеціалізація за фахом «проктологія» - 1, інтернатура за фахом «хірургія» – 2, стажування за фахом «хірургія» - 2, за фахом «проктологія» - 2, ТУ – 15, у тому числі 1 з елементами дистанційного навчання; лекції та семінари з мультимедійним супроводом – 103, тестових завдань – 93,  програма тест-контролю знань: за фахом «хірургія» - 4, за фахом «проктологія» - 2. Видано 3 навчально-методичних посібники (з грифом МОЗ та МОН України), 3 підручники «Хірургія» з грифом МОН і МОЗ України, один із них Національний (2 томи) для лікарів-інтернів з хірургії, методичні рекомендації.

Кафедра хірургії і проктології є опорною за спеціальністю «хірургія». За звітній період проведено 8 міжкафедральних засідань з профільними кафедрами медвузів України.