Search

ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ РОБІТ КАФЕДРИ НЕВРОЛОГІЇ ТА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ  2010 рік

№ п/п

Назва роботи

Вихідні дані

П.І.Б. авторів

Навчальний посібник

Тестові питання для атестації лікарів на звання лікар-спеціаліст, другу, першу та вищу категорії.

К: ННЦ «ІАЕ». – 2010. – 208с.

Мачерет Є.Л.,
Чуприна Г.М.,
Коваленко О.Є.,
Мурашко Н.К.,
Парнікоза Т.П.,
Ханенко Н.В.,
Середа В.Г.,
Довгий І.Л.,
Бабич Є.Х.

 2

Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення рефлексотерапії в Україні і світі».

- Київ: Віпол. – 2010. -224с.

 

 3

Методичні рекомендації

Рефлексотерапія в системі профілактики та лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу

Методичні рекомендації / К. – 2010. – 18с.

 

Мачерет Є.Л.,
Жданова М.П.,
Коваленко О.Є.,
Гарнік Т.П.,
Козименко Т.М.

 4

Методичні рекомендації

Показання та протипоказання до використання методів рефлексотерапії в клінічній практиці

Методичні рекомендації / К. – 2010. – 22с.

 

Мачерет Є.Л.,
Коваленко О.Є.,
Гарнік Т.П.,
Чуприна Г.М.,
Ханенко Н.В.,
Коркушко О.О.,
Парні коза Т.П.,
Бабич Є.Х.

 5

Лазеро- и аурикулорефлексотерапия в комплексном лечении больных с синдромом межпозвоночной дисфункции на уровне шейного отдела позвоночника с применением ультрасонографического исследования

Збірник наукових праць співробітників НМАПО. – 2010. – В.19, К.2. – С.505-510.

Мачерет Є.Л.,
Бредихін А.В.,
Коркушко О.О.
Бредихін К.А.

Показники стимуляційної ЕНМГ у хворих з парезом стопи внаслідок вертеброгенного ураження спинномозкових корінців.

Міжнародний неврологічний журнал (подано до друку на листопад 2010 р.).

 

Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В.

 7

Електронейроміографічна характеристика функції  спинномозкових корінців у хворих з грижами дисків попереково-крижового відділу хребта.

Вісник морфології (подано до друку на листопад 2010 р.)

Пономаренко Ю.В.,
Мачерет Є.Л.

 8

Клініко-електроміографічна характеристика перебігу загострення вертеброгенного попереково-крижового корінцевого синдрому

Український медичний альманах (подано до друку на жовтень 2010 р.).

Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В.

 9

Функціональний стан S1 корінців у хворих з вертеброгенною попереково- крижовою радикулопатією в динаміці комплексного лікування.

Збірник донецького національного медичного університету ім. М. Горького «Питання експериментальної та клінічної медицини» (подано до друку на листопад 2010 р.).

Пономаренко Ю.В.

10 

Головний мозок. Кора головного мозку (лекція)

Журнал сімейного лікаря та сімейної медсестри. - № 3, 2010. – С. 12-14.

Коваленко О.Є.,

11 

Головний мозок. Вища нервова діяльність. Клінічне дослідження вищих мозкових функцій (лекція)

Журнал сімейного лікаря та сімейної медсестри. - № 4, 2010. – С. 10-15.

Коваленко О.Є., 
Ханенко Н.В.

 12

Рефлекси. Види рефлексів (лекція).

Журнал сімейного лікаря та сімейної медсестри. – № 2, 2010. – С. 15-17.

Коваленко О.Є.,

 13

Питання розробки медичних стандартів у спеціальності «рефлексотерапія» назріло

Міжнародний неврологічний журнал. - № 8(30), 2009. – С. 69-72. 

Мачерет Е.Л., 
Коваленко О.Є.,
Чуприна Г.М.

 14

Reflexotherapy in Ukraine: educational and medical aspects

“ International Conference and exposition on Traditional medicine 2009”. – China, Guangzhou. – 2009. – P. 78-79.

Коваленко О.Є.,

 15

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи як базис до розуміння клініко-неврологічного дослідження хворого в практиці сімейного лікаря.

Журнал сімейного лікаря та сімейної медсестри. - №5, 2009. – С. 42-48.

Мачерет Є.Л.,
Коваленко О.Є.,

16 

Стандарти якості медичної допомоги зі спеціальності «Рефлексотерапія», як інтеграція доказової медицини в теорію і практику сучасного лікування

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення рефлексотерапії в Україні і світі». - Київ.– 29-30 вересня, 2010р. –С.3-5

Коваленко О.Є., 
Мачерет Є.Л., 
Поканевич В.В., 
Гарнік Т.П., 
Чуприна Г.М., 
Парнікоза Т.П., 
Ханенко Н.В.

17 

Методика проведення практичного заняття «Вертеброгенні ураження нервової системи»

Там же,

-С.31-32

Довгий І.Л., 
Ханенко Н.В.
Середа В.Г.

18 

Особливості комплексної терапії хворих з діабетичною поліневропатією

Там же,

-С.32-35

Довгий І.Л., 
Середа В.Г.,
Ханенко Н.В.

 19

Вплив комплексного лікування із застосуванням лазеропунктури на біоелектричну активність головного мозку у хворих з рефлекторними больовими синдромами шийно-грудного остеохондрозу

Там же,

-С. 59-61.

Ковальчук В.В., 
Довгий І.Л., 
Середа В.Г.,
Парнікоза Т.П.

20 

Шляхи впровадження рефлексотерапії в первинну ланку медичної допомоги

Там же,

-С.52-53

 

Коваленко О.Є., 
Мачерет Є.Л., 
Коркушко О.О., 
Гарнік Т.П., 
Матюха Л.Ф.,
Ханенко Н.В., 
Парнікоза Т.П.

 21

Впровадження принципів Болонської декларації в Україні

Там же,

-С.103-104

 

Мачерет Є.Л.,
Мурашко Н.К.,
Панікарський В.Г.,
Дригант Л.П.,
Довгий І.Л.,
Ханенко Н.В.,
Сулік Р.В.

 22

Цереброваскулярна патологія і хропіння

Там же,

-С.123-126

Мачерет Є.Л.,
Ханенко Н.В.,
Довгий І.Л.

 23

Комплексна терапія диско генної радикулопатії

Там же,

-С.191-192

 

Ханенко Н.В.,
Попов О.В.,
Кошель Т.В.,
Заводій Л.Д.,
Хоменко Т.В.,
Лішневський С.О.

24 

Наше видение системы медицинского образования в Украине

Там же,

-С.190-191

 

Ханенко Н.В.,
Коваленко О.Є., 
Довгий І.Л.,
Мурашко Н.К.,

 25

Н-рефлексометрія в діагностиці та оцінці ефективності лікування хворих з вертеброгенною попереково-крижовою радикулопатією.

Там же,

– С. 160-164.

Пономаренко Ю.В.,
Сарпараст Сохейл.

 26

Стан мікроциркуляції крові в нижніх кінцівках у хворих з загостренням вертеброгенного попереково-крижового радикурярного синдрому в динаміці лікування з використанням лазеропунктури.

Там же,

– С. 114-120.

Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В., Сарпараст Сохейл.

27

Особливості перебігу загострень вертеброгенних попереково-крижових радикулопатій (клініко-електронейроміографічне дослідження).

Там же,

– С. 105-114.

Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В.,

28

Общие принципы рефлексотерапии половых расстройств

Там же,

-С. 5-7.

Коркушко А.О., 
Чупрына Г.Н., 
Мачерет Е.Л.

29

Влияние лазерного излучения в условиях ишемии головного мозга

Там же,

-С. 7-9.

Коркушко А.О., 
Мачерет Е.Л., 
Чупрына Г.Н., 
Дрыгант Л.П.

30 

Фармакопунктура в лечении пояснично-крестцового радикулита

Там же,

-С. 9-11.

Коркушко А.О., 
Дрыгант Л.П., 
Чупрына Г.Н.

31 

К вопросу о полноценной профилактике цереброваскулярных расстройств

Там же,

-С. 99-103.

Мачерет Е.Л.,  
Галуша А.И., 
Чупрына Г.Н., 
Коваленко О.Е.

32 

Мігрень – її етіологія, патогенез, клініка, комплексний підхід до лікування з використанням метродів рефлексотерапії

Там же,

-С. 135-138.

Мачерет Є.Л., 
Чуприна Г.М., 
Галуша А.І., 
Коваленко О.Є., 
Сінько І.В.

 33

Комплексний підхід до лікування віддалених наслідків перенесеного менінгоенцефаліту у вигляді синдрому геміпаркінсонізму. Випадок з практики. 

Там же,

-С. 138-139.

Мачерет Є.Л., 
Чуприна Г.М., 
Сінько І.В.,
Чемер Н.М., 
Парнікоза Т.П., 
Нечкалюк М.В.

 34

Патогенетичне обґрунтування використання лазеропунктури у хворих, які перенесли закриту черепно-мозкову травму

Там же,

-С. 154-157

Парнікоза Т.П., 
Коваленко О.Є., 
Чуприна Г.М., 
Сулік Р.В.,
Середа В.Г. 

35 

Доплерографічний моніторинг хірургічного лікування екстравазальної компресії хребтової артерії у хворих різних вікових груп

Там же,

-С. 177-178.

Сулік В.В., 
Чуприна Г.М., 
Сулік Р.В.,

 36

Перфузия мозга– основная терапевтическая  мишень хронической ишемии мозга

 

Там же,

- С.150-152

Мурашко Н.К., 
Яворський В.В.,
Попов А.В., 
Заводий Н.В., 
Кошель Т.В.,
Лишневский С.А.,
Хоменко Т.В.

38

Клініко-параклінічні характеристики транзиторних ішемічних атак хворих на артеріальну гіпертензію

Там же, - С.170-171

Мурашко Н.К.

39

Фармакотерапия боли в клинической практике

 

Там же,

- С.146-147

Мурашко Н.К., 
Попов А. В., 
Заводий Н.В., 
Кошель Т.В., 
Лишневский С.А., 
Хоменко Т.В.

40

Стан перфузії мозку у хворих з кризовими станами гіпертонічної хвороби

Там же, - С.69

Кусткова Г.С., 
Мурашко Н.К.

41

Визначення ефективності лікування запаморочення у хворих похилого віку з гіпертезивною енцефалопатією

Там же,- С.201-202

Яворський В. В., 
Мурашко Н.К.

42

Лазеротерапія в лікуванні післятравматичних порушень

Там же, - С.152-154

Парні коза Т.П., Коваленко О.Є., 
Бабіч Є.Х., 
Мурашко Н.К.

43

Сучасні методи лікування діабетичної полінейропатії

 

Там же,

- С.147-148

Мурашко Н.К., 
Попов О.В., 
Заводій Н.В., 
Кошель Т.В., 
Лішневський С.О., Хоменко Т.В.

44

Нейропсихологические и нейровизуализационные проявления когнитивных  нарушений у больных с гипертонической энцефалопатией

Там же,

- С.126-127

Мурашко Н.К.
Залесная Ю.Д.

45

 Проблема гипергомоцистеинемии у неврологических больных

Там же, - С.147-148

Мурашко Н.К.

 46

Нейровізуалізаційні прояви когнітивних порушень у хворих з гіпертензивною енцефалопатією

Там же,- С.45-46

Залісна Ю.Д., 
Мурашко Н.К.

 47

Впровадження сучасних організаційних форм  і технологій навчання у клінічну практику післядипломної освіти

Там же,

-С.145

Мурашко Н.К.,
Попов О.В.

 48

Особливості вибору психологічного тестування в обстеженні хворих з надсегментарною вегетативною дисфункцією

Там же,

- С. 54-56.

Коваленко О.Є., 
Рощина Л. П.

 49

Динаміка   когнітивних порушень у хворих, що перенесли ішемічний інсульт, під впливом комплексного лікування з використанням  методів голкорефлексотерапії

Там же,

- С.56-58.

Коваленко О.Є., ПоловкаЛ.І.

 

50 

Феномен нейропластичності  як фізіологічна основа реабілітації хворих з екстрапірамідними порушеннями після ішемічного інсульту.

Там же,

- С.53-54.

Коваленко О.Є., 
Оводюк Н.М.

51 

Дисфункція гіпоталамо – гіпофізарної системи у хворих з        гіпертонічною хронічною ішемією мозку та патологією щитовидної залози

Там же,

- С. 82-83.

Коваленко О.Є., 
Литвин О.В.

52 

Гіпертензивний криз - фактор дестабілізації мозкового кровообігу

Ліки України.-2010.-№1 (211).- С.87-91

Мурашко Н.К.,
Кусткова Г.С.

53 

Лечение головокружения в кардионеврологической практике

Тезисы Судак.-2010.-С47.

Н.К. Мурашко,
В.В. Яворский

54 

Эффективность организации комбинированных инсультных блоков или блоков реабилитационного типа

Мистецтво лікування.- 2010.- №3.- (71).-С.67-69.

Мурашко Н.К., 
Попов А.В., 
Кошель Т.В ,
Заводий Н.В.

 55

Бетагистин – новые возможности в терапии головокружения

Нововсти медицині и фармации.-2010.- №2.-24-27

Мурашко Н. К.

 56

Стан перфузії мозку у хворих на АГ

Медичні перспективи-2010.-Том 15.-№1.-29-33

Мурашко Н. К., 
Самаалі Хішем

57 

Междисциплинарная проблема: цереброваскулярные мишени при артериальной гипертензии

Здоровье Украины.- 2010.-№3.-С.54-58

Н.К. Мурашко, Л.П. Босенко, В.В. Яворский

58 

Рациональная полифармакотерапия нейропатической боли. Исследование «ЦЕЛЬ»

Здоровье Украины.- 2010.-№1.-С.40-41

Мурашко Н.К.

 

59 

Артериальная гипертензия и депрессия в современной неврологической практике

Здоровье Украины.- 2010.-№1.-С.14-15

Мурашко Н.К. 
Барна О.Н.

60 

Дифференциально-диагностические критерии при жалобах на головокружение

Здоровье Украины.- 2010.-№3.-С.37-38

Мурашко Н.К.

61 

Головокружение – почему сегодня это актуально?

Здоровье Украины.- 2009.-№22-1.-С.16-18

Н.К. Мурашко, 
В.В. Яворский

62 

Бенфотиамин – новый путь коррекции эндотелиальной дисфункции в лечении сердечно-сосудистых заболеваний

Ліки України.-2009.-№5 (201).- С.87-91

Н.К. Мурашко,
П.П. Кравчук

63 

Гомоцистеиновая теория кардиоэмболического ишемического инсульта у пациентов молодого возраста

Международный неврологический журнал.-2009.-№11.-С 13-15

Мурашко Н.К.

 

64 

Ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії: вдосконалення діагностичних підходів та оптимізація лікувальної тактики

Международный неврологический журнал.-2009.-№10.-С 34-35

Мурашко Н.К.

 

65 

Гомоцистеин-­снижающая терапия  сокращает риск развития инсульта (новые результаты исследования НОРЕ-2)

Здоровье Украины.- 2010.-№2.-С.16-18

Мурашко Н.К.

 

66 

Впровадження сучасних методів лікування цереброваскулярних захворювань в систему професійних цінностей лікарів сімейної медицини

Журнал сімейного лікаря.-2010.-№1.-С 18-19

Мурашко Н. К.,

67 

Регулювання системи медичноi освiти

Журнал сімейного лікаря.-2010.-№2.-С 9-10

Мачерет  Є.Л., 
Мурашко Н. К., 
Чуприна Г.М.

68 

Основи післядипломної медичної освіти

Запрожский медицинский журнал.-2010.- №3.-11-12

Мурашко Н.К.

69 

Інфрачервона лазеропунктура і мануальна терапія при остеохондрозі шийно-грудного відділу хребта та його неврологічних проявах

“Лікарська справа= Врачебное дело”. – 2010. - № 1-2. - С.106-111.

Ковальчук В.В.,
Середа В.Г.

70 

Хронічна ішемія мозку у хворих з артеріальною гіпертензією та дисункцією щитовидної   залози 

Зб. наук. Праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2010. – вип. 19 , кн. 2.  – С. 486-490.

Коваленко О.Є., 
Литвин О.В.

71 

Гостра запальна демієлінізуюча полрадікулонейропатія: Синдром Міллера-Фішера (випадок з практики)

Газета «Здоров‘я України».  - № 2 (13). -  2010 р. – С. 4-7.

Коваленко О.Є., Маньковський Д.С. 
Галуша А.І., 
Нечкалюк М.В., Настоящая Т.І.

72 

Біологічні основи іридодіагностики

Журнал сімейного лікаря та сімейної медсестри. - № 1, 2010. – С. 12-14.

Коваленко О.Є.,

73 

Ковальчук В.В.,

Середа В.Г.

Матеріали Першого з‘їзду «Народна медицина в Україні». – 24-25 вересня 2010 р., м. Київ. – С. 86-88.

Мачерет Є.Л., 
Гарнік Т.П., 
Коваленко О.Є., 
Половка Л.І.

74 

Етіопатогенетичний аналіз пацієнтів з синдромом хребтової артерії

Збірник наукових праць НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2010. Випуск – 19. Книга – 3.– С. 454 – 458.

Сулік Р.В.,
Сулік В.В.

ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ РОБІТ КАФЕДРИ НЕВРОЛОГІЇ ТА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ  2011 рік

№ п/п

Назва роботи

Вихідні дані

П.І.Б. авторів

Добовий моніторинг артеріального тиску у клінічній практиці

Навчальний посібник.

Дніпропетровськ. – 2011. – 128с.

Кошля В.І
Колесник Т.В.,
Мурашко Н.К.,
Дмитрієва С.М.,
Єгоров К.Ю.,
Пузік С.Г.,
Кошля О.В.,
Кульбачук О.С.,
Склярова Н.П.

 2

Маркери атеросклерозу: можливості клінічного застосування

Навчальний посібник.

Запоріжжя. – 2011. – 91 с.

Колесник Т.В.,
Васильєва Л.І.,
Боєв С.С.,
Шехунова І.О.,
Мурашко Н.К.,
Порада Л.В.,
Герасименко Л.В.,
Малахова С.М.,
Петрик Н.А.

Хронічний головний біль: клініка, діагностика, принципи лікування.

 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип.18, книга 3. С. 354.

Н.К. Мурашко, 
І.Л. Довгий, 
О.В. Попов, 
А.І. Галуша, 
Н.В. Ханенко, 
Г.М. Чуприна, 
В.Г. Середа, 
Ю.В. Пономаренко

Сучасні технології уьтразвукового  дослідження судин головного мозку

Ліки України, -№4(150), 2011. С. 50-54.

Н.К. Мурашко, 
Р.В. Сулік.

Алгоритм ультразвукової діагностики недостатності кровопостачання мозку

Мистецтво лікування, -№1 (77),-2011. С. 59-61.

Мурашко  Н.К.

Диагностика и лечение болезни Паркинсона

Мистецтво лікування, -№5-6 (81-82),-2011. С. 26-31.

Н.К. Мурашко,
В.И. Липко

Стан перфузії головного мозку при розвитку гіпертонічного кризу у хворих на гіпертензивну енцефалопатію

Ліки України плюс, -№2(6), 2011. С. 24-26.

Г.С. Кусткова, 
Н.К. Мурашко, 
С.С. Макєєв.

Шийна мігрень або синдром хребтової артерії.

Мистецтво лікування, -№2 (78),-2011. С. 30-34.

Н.К. Мурашко, 
О.В. Попов, 
А.І. Галуша.

Асимптомний інсульт.

Мистецтво лікування, -№4 (80),-2011. С. 34-37.

Н.К. Мурашко, 
В.И. Липко

10 

Лазерное внутрисосудистое облучение крови у больных пожилого возраста с вертеброгенными дегенеративно-дистрофическими заболеваниями

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ: НМАПО. – 2011. – Вип. . – Кн. 2. – С. 293– 297

Коркушко А.О., Чупрына Г.Н.

11 

Застосування голкорефлексотерапії у хворого із загостренням диско генної шийної полірадикулопатії спровокованим закритою черепно-мозковою травмою: випадок з практики

Мат. Всеукраїнської наук.- практ. конф. З міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології», Київ 18-19 травня 2011р. – С.166-167

Чуприна Г.М., 
Мачерет Є.Л.

12 

Проблемні питання рефлексотерапії в Україні та шляхи їх подолання

Мат. наук.- практ. конф. «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров‘я та довголіття» : м. Київ, 2-3 червня 2011 р.- С. 44-46.

Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л., 
Коркушко О.О., Чуприна Г.М.

13 

Рефлексотерапія: реалії та перспективи застосування в системі медичної реабілітації хворих

Український медичний альманах .- 2011.- Т.14.- №2.- С.35 -39

Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л.,
Ляпко М.Г., 
Коркушко О.О., Чуприна Г.М.

14 

Анализ данных радиоэкологического мониторинга населенных пунктов Киевской области

Ліки України. №3(149), 2011. С. 94-96

Матяш М.М.

15 

Клинико-эпидемиологическая характеристика последствий черепно-мозговой травмы у лиц, проживающих в условиях раиоэкологической катастрофы

Здоров'я нації. № 2(18)/11, 2011. С. 44-51.

Матяш М.М.

16 

Транскраниальное воздействие магнитного поля и низькочастотного лазерного излучения в условиях эксперимента.

Материалы конференции по информ терапии. Сараево, 1-2.10.2011. 

Матяш М.М.

17 

Акупунктура у комплексному лікуванні тривожності

Материалы конференции по информ терапии. Сараево, 01-02.10.2011

Л.П. Дригант

18 

Karakterisike razvoja ishemijskog insulta kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom

Материалы конференции по информ терапии. Сараево, 01-02.10.2011

Шкляєва О.П., 
Мурашко Н.К.

19 

Stanje perfuzije mozga u toku krize kod arterijalne hipertenzije

Материалы конференции по информ терапии. Сараево, 01-02.10.2011

Мурашко Н.К., 
Кусткова Г.С.

20 

Uvodenje informacionih tehnologija u medicinsku praksu u Ukrajini

Материалы конференции по информ терапии. Сараево, 01-02.10.2011

Мурашко Н.К., 
Матяш М.М., 
Парнікоза Т.П.,  Дригант Л.П., 
Сулік Р.В., 
Довгий І.Л., 
Середа В.Г.

21 

Ефективність операції декомпресії хребтової артерії у хворих з екстравазальною компресією хребтової артерії за даними аналізу динаміки клініко-неврологічних показників

Збірник наукових праць НМАПО імені П.Л. Шупика. 2011. – 20 випуск. – ІІІ книга. – Ст. 292-297.

Сулік Р.В., 
Сулік В.В.

22 

Аналіз клінічних варіантів та форм синдрому хребтової артерії у хворих з екстравазальною компресією в сегменті V1-V2залежно від віку

Серце і судини. - 2(34). - Київ – 2011. - C. 57-64

Мішалов В.Г.,
Яковенко Л.М.,
Черняк В.А.,
Сулік В.В., 
Дибкалюк С.В., 
Сулік Р.В.
Зоргач В.Ю.
Зозуля К.М.

23 

Новітня методика діагностики вертебробазилярної недостатності

Збірник тез доповідей конференції «Молодь - медицині майбутнього» присвячена 135- річчю з дня народження М.Д. Стражеско, м. Одеса, 28-29 квітня 2011р.

Черняк В.А., 
Сулік В.В., 
Сулік Р.В.

24 

MODERN ASPECTS OF VERTEBRAL BASILAR INSUFFICIENCY DIAGNOSTICS

 

The 60-th Jubilee International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS), Moskow.  May 20-22, 2011. Р.176

V. A. Chernyak, 
V. G. Mishalov, 
V. V. Sulik,
S. V. Dybkaluk, 
V.U. Zorgach,
R. V. Sulik

25 

SURGICAL TREATMENT OF POSITIONAL MIOTENOGENIC EXTRAVASAL COMPRESSION OF VERTEBRAL ARTERY

 

The 60-th Jubilee International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS), Moskow. May 20-22, 2011. Р.154

V. G. Mishalov, 
V. A. Chernyak,  
S. V. Dybkaluk,
V. V. Sulik,
R. V. Sulik

26 

TREATMENT OF EXTRAVASAL COMPRESSION OF VERTEBRAL ARTERY

12 Національний конгрес карділогів України, м. Київ, 21-23 вересня 2011

V.G.Mishalov,
V.A.Chernyak,
V. V. Sulik,
S.V.Dybkaluk,
R.V. Sulik

27 

Treatment vertebrogenic syndrome of vertebral artery

Науково-практична конференція з міжнародною участю» Актуальні питання діагностики і лікування аневризм аорти, її гілок та серця», Київ, 20-21 жовтня 2011р.

V. G.Mishalov,
V. A. Chernyak, 
V. V. Sulik,
S. V. Dybkaluk,
R.V. Sulik

28 

Diagnostics vertebrogenic syndrome of vertebral artery

Науково-практична конференція з міжнародною участю» Актуальні питання діагностики і лікування аневризм аорти, її гілок та серця», Київ, 20-21 жовтня 2011р.

V. G. Mishalov, 
V. A. Chernyak, 
V. V. Sulik,
S. V. Dybkaluk, 
V.Y. Zorgach, 
R.V. Sulik

29 

Віддалені неврологічні наслідки легких вертебральних травм (частина І) 

Здоров‘я України. –  №2. - 2011. – С. 9-11.

Мачерет Є.Л.,
Галуша А.І.,
Попов О.В.

30 

Особливості церебрального кровозабезпечення в основі розуміння клініко- діагностичних проявів ішемічних інсультів

Бібліотека сімейного лікаря.– 2011. - №1. С.12-15.

Половка Л.І.,
Оводюк Н.М.

31 

Рефлексотерапія: реалії та перспективи застосування в системі медичної реабілітації хворих

 

Український неврологічний  альманах – №2. - 2011. – С.35-38.

 

Мачерет Є.Л.,   Коркушко О.О.,
Ляпко М.Г.

32 

Психофізичні особливості жінок з різними формами ендометріозу

Фітотерапія: науково-практичний часопис – №1. -   2011. – С. 12-14.

Захаренко Н.Ф.

33 

Класична акупунктура у лікуванні хворих, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу.

 

Матеріали науково-практичної конференції «Здоров‘я та довголіття. Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина – запорука здоров‘я». – Львів. – квітень, 2011. 

Половка Л.І.

34 

Актуальні питання тромболітичної терапії при ішемічному інсульті

Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екстрена медична допомога. Європейські стандарти 2010». - 31 березня – 01 квітня 2011. - С. 12. 

Кравченко А.М., 
Литвин О.В., 
Оводюк Н.М. 

35 

Амбулаторно-поліклінічна допомога при захворюваннях нервової системи: досвід, проблеми, перспективи

Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології». – 18-19 травня 2011. - С. 28

Дячук Д.Д., 
Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М.

 

36 

Догоспітальний етап  у веденні хворих з  гострим порушенням мозкового кровообігу

Інновації в медицині. - №5-6. – 2001. – С.74-75.

 

Литвин О.В.,
Кравченко А.М.,
Оводюк Н.М.

37 

Нуклео – ЦМФ у комплексному лікуванні захворювань периферичної нервової системи

Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології». – 18-19 травня 2011. - С. 30 

Литвин О.В.

38 

Неврологічні наслідки нестабільності хребтових рухових сегментів шийного відділу та можливості їх корекції

Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології». – 18-19 травня 2011. - С. 31 

Луганська Л.О.,
Литвин О.В.,
Оводюк Н.М.

39 

Роль мікроциркуляторних реакцій у формуванні діашизу після інфаркту мозку та можливості  терапевтичної корекції

Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології». – 18-19 травня 2011. - С. 65 

Оводюк Н.М.

40 

Оптимізація профілактичної та неврологічної лікувально-реабілітаційної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію на основі скринінгового ретроспективного дослідження амбулаторних карт

Інновації в медицині. - №5-6. – 2011. – С.73-74.

 

Кравченко А.М.,
Оводюк Н.М.,
Литвин О.В.,
Квасніцька О.М.

41 

Гендерні особливості

хворих на гіпертонічну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз

Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології». – 18-19 травня 2011. - С. 44 

Литвин О.В.,

42 

Рефлексотерапія в Україні: досягнення, проблеми та перспективи

Інновації в медицині. - №5-6. – 2011. – С.77-78. 

Мачерет Є.Л.,
Гарник Т.П.

43 

Розповсюдженість вегетативних дис функцій серед студентів за результатами скринінгового дослідження

Інновації в медицині. - №5-6. – 2011. – С.50. 

Бідак М.А.,
Рощина Л.П.

44   Васкулярні ускладнення дегенеративних змін шийного відділу хребта: комплексний підхід до діагностики та лікування

Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології». – 18-19 травня 2011. - С. 87 

Коваленко О.Є.

45 

Рефлексотерапія

в лікуванні та реабілітації

хворих після ішемічного інсульту

Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології». – 18-19 травня 2011. - С. 70

Половка Л.І.,   

46 

Проблемні питання рефлексотерапії в Україні

Матеріали Науково-практичної конференції «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття», м. Київ  02-03 червня 2011 р.

Мачерет Є.Л.,
Коркушко О.О.,
Чуприна Г.М.

47 

Віддалені неврологічні наслідки легких вертебральних травм

(частина ІІ)

Здоров‘я України. –

№3. - 2011. – С. 9-11.

Мачерет Є.Л.,
Галуша А.І.,
Попов О.В.

48 

Оксидантний стрес в патогенезі хронічної ішемії мозку в умовах дефіциту тиреоїдних гормонів

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2011. - Кн.  , Том ІІ, С.265-269. 

Литвин О.В.

49 

Оцінка стану церебральної гемодинаміки за даними ультразвукової доплерографії під впливом акупунктури точок голови.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2011. - Кн.  , Том ІІ, С.265-269. 

Михаль Г.В.,
Половка Л.І.

50 

Особливості змін шийного відділу хребта за даними магнітно-резонансної томографії при цервіковертеброгенних синдромах верхніх кінцівок

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2011. - Кн.  , Том ІІ, С.265-269. 

Червоненко О.М.

51 

Віддалені неврологічні наслідки легких вертебральних травм

(частина І)

Здоров‘я України. –

№2. - 2011. – С. 9-11.

Мачерет Є.Л.,
Галуша А.І.,
Попов О.В.

52 

Особливості церебрального кровозабезпечення в основі розуміння клініко- діагностичних проявів ішемічних інсультів

Бібліотека сімейного лікаря. – 2011. - №1. С.12-15.

Половка Л.І.,
Оводюк Н.М.

53 

Рефлексотерапія: реалії та перспективи застосування в системі медичної реабілітації хворих

Український неврологічний  альманах – №2. - 2011. – С.35-38.

Мачерет Є.Л.,   Коркушко О.О.,
Ляпко М.Г.,

ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ РОБІТ КАФЕДРИ НЕВРОЛОГІЇ ТА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 2012 рік 

№ п/п

Назва роботи

Вихідні дані

П.І.Б. авторів

 1

Вертебробазилярна недостатність: клініка, діагностика,лікування. 

Методичні рекомендації, 41с. (подано до друку)

Мурашко Н.К., 
Сулік Р.В.

 2

Аналіз клінічних варіантів та форм синдрому хребтової артерії у хворих з поєднаним інтра- та екстравазальним ураженням хребтових артерій

Практикуючий лікар. - №1. – 2012. – С. 40-45.

 

Мурашко Н.К., 
Сулік Р.В.

 3

Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування. 

Український медичний часопис, 2012, N 3.-С.54-61

Мурашко Н.К., 
Сулік Р.В.

 4

Стенооклюзуючі ураження бронхіоцефальних і хребтових артерій

Ліки України, 2012,N N 3-4 (2 ).-С.54-58.

Мурашко Н.К., 
Сулік Р.В.

 5

Особливості гемодинаміки у пацієнтів з поєднаним ураженням хребтових артерій 

Збірник наукових праць НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2012. Випуск – 20 (подано до друку)

Мурашко Н.К., 
Сулік Р.В.

Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування

Український медичний часопис 3(89) – V/VI. – 2012. С. 54-60.

Мурашко Н.К.,
Сулік Р.В.

Особливості  викладання курсу захворювань нервової системи лікарям загальної практики – сімейної медицини.

Збірник наукових праць НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2012. Випуск – 20 (подано до друку).

Мурашко Н.К.,
Сулік Р.В., 
Парнікоза Т. П.,  
Матяш М. М., 
Середа В. Г., 
Пономаренко Ю.В.

Вплив інфрачервоної лазеропунктури на перебіг загострень вертеброгенних попререково-крижових радикулопатій.

Матеріали наради-семінара «Сучасні аспекти використання рефлексотерапії в медичній реабілітації» (25-26 листопада 2011 р, Київ) – С. 75-76.

Ю.В. Пономаренко, 
О. В. Попов,
Л. М. Пацало.

 9

Застосування скальпової акупунктури в комплексному лікуванні лицевого паралічу.

Матеріали наради-семінара «Сучасні аспекти використання рефлексотерапії в медичній реабілітації» (25-26 листопада 2011 р, Київ) – С. 49-53.

Мачерет Є.Л.,
Чуприна Г.М.,
Попов О.В.,
Парнікоза Т.П.,
Пономаренко Ю.В., 
Середа В.Г., 
Сінько І.В.

 10

Синдром карпального каналу.

 

Матеріали наради-семінара «Сучасні аспекти використання рефлексотерапії в медичній реабілітації» (25-26 листопада 2011 р., Київ) – С. 71-75.

Н. К. Мурашко,
Ю.В. Пономаренко,
Г. М. Чуприна,
Т. П. Парнікоза,
В. Г. Середа.

11 

Современные тенденции в комплексном лечении варикозной болезни.

Весник физиотерапии и курортологии . -№5. - 2012. - С.34-35

Довгий И.Л., 
Мехедко В.В., 
Йосипенко М.А.

12 

Синдром хронической усталости: диагностика, комплексное лечение. 

Весник физиотерапии и курортологии . - №5. - 2012. - С.54-55

Довгий И.Л., 
Мехедко В.В.

13 

Використання  скальпової акупунктури в комплексному лікуванні хворих з лицевим геміспазмом: випадок з практики

Матеріали наради-семінару «Сучасні аспекти використання рефлексотерапії в медичній реабілітації»/ Київ, 25-26 листопада 2011 р.- С. 96-98.

Чуприна Г.М.,
Мурашко Н.К.,
Галуша А.І.,
Попов О.В.

14 

Застосування скальпової акупунктури в комплексному лікуванні лицевого паралічу

Матеріали наради-семінару «Сучасні аспекти використання рефлексотерапії в медичній реабілітації»/ Київ, 25-26 листопада 2011 р.- С. 49-53.

Мачерет Є.Л., 
Чуприна Г.М., 
Попов О.В. та ін.

15 

Клінічний досвід застосування голкорефлексотерапії і лазеропунктури у хворих з больовими синдромами як засіб підвищення «больового порогу»

Матеріали наради-семінару «Сучасні аспекти використання рефлексотерапії в медичній реабілітації»/ Київ, 25-26 листопада 2011 р.- С. 60-62.

Мурашко Н.К.,
Чуприна Г.М., 
Лішнєвський С.О. та ін.

16 

Застосування лазерорефлексотерапії в лікуванні больових синдромів обличчя

Матеріали наради-семінару «Сучасні аспекти використання рефлексотерапії в медичній реабілітації»/ Київ, 25-26 листопада 2011 р.- С. 93--96.

Чуприна Г.М., 
Мурашко Н.К.,
Дригант Л.П. та ін.

17 

Застосування кортексіну в комплексному лікуванні мігрені у хворих з астенічним синдромом

Матеріали наради-семінару «Сучасні аспекти використання рефлексотерапії в медичній реабілітації»/ Київ, 25-26 листопада 2011 р.- С. 89--92.

Чуприна Г.М., 
Мурашко Н.К., 
Парнікоза Т.П. та ін.

18 

Перспективи підготовки сімейних лікарів на курсах тематичного удосконалення з рефлексотерапії

Матеріали наради-семінару «Сучасні аспекти використання рефлексотерапії в медичній реабілітації»/ Київ, 25-26 листопада 2011 р.- С. 2--3.

Лисенко Г.І.,
Вернер О.М., 
Мурашко Н.К.
Чуприна Г.М., 
Ткаченко В.І.

19 

Напрямки оптимізації підготовки лікарів на циклі спеціалізації з рефлексотерапії

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика.- Київ.-2012.- Вип. 21.- Кн. 1.- С.585-589.

Мурашко Н.К., 
Чуприна Г.М.
Парнікоза Т.П. та ін.

 20

Викладання навчальної програми інфекційних уражень нервової системи лікарям загальної практики-сімейної медицини.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 59-61.

Зозуля І.С.,
Вернер О.М., 
Мурашко Н.К., 
Сулік Р.В.

21 

Епідеміологія, діагностика і лікування наслідків нейроінфекцій: синдром хронічної втомлюваності.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 78-81.

Вернер О.М
Мурашко Н.К.,

 22

Клінічний досвід проведення диференційної діагностики між гострим вірусним менінго енцефалітом та ішемічним інсультом.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 82-85.

Губеня О.В.

23 

Герпетичний енцефаліт: клінічний випадок.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 59-61.

Дригант Л.П.,
Середа В.Г.
Кушпій О.В., 
Ткаченко В.В., 
Кравчук Н.А.,
Інгула І.Н.,
Сізіна А.В.,
Сачко Ю.Ю.,
Андрусенко А.А., 
Титаренко Ю. І., 
Бабірад А. М.

24 

Неропатическая боль: тактика лечения.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 106-113.

Мурашко Н.К.,

25 

Інсультоподібні стани: диференційна діагностика.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 114-116.

Мурашко Н.К.,Т. П. ПАРНІКОЗА, О. П. ШКЛЯЄВА

26 

Роль додаткових методів дослідження в постановці неврологічного діагнозу.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 118-123.

Мурашко Н.К., Пономаренко Ю.В.,
Попов О.В.

 27

Клинический случай ведения пациента с синдромом Гийена-Барре.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 124-126.

Попов А. В.,
Бабак С. И.,
Мурашко Н.К.,

28 

Роль різних форм фібриляції передсердь у виникненні ішемічного інсульту.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 127.

Мурашко Н.К.,
Шкляєва О.П.

 29

Оцінка біомаркерів у гострому періоді ішемічного інсульту.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 128.

Мурашко Н.К.,
Шкляєва О.П.

 30

Розсіяний склероз: етіологія, епідеміологія, окремі питання патогенезу.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 48-58.

Чуприна Г.М.

 31

Фактори ризику ішемічного інсульту.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 135-140.

Шкляєва О.П.

32 

Ішемічний інсульт та фібриляція передсердь.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 141-154.

Шкляєва О.П.

 33

Обгрунтування принципів лікування та профілактики оперізуючого герпесу.

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 86-89.

І. Л. Довгий ,
М. О. Микитей

 34

Параклинические методы исследования в неврологии

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 4-15.

Пономаренко Ю. В.

35 

Герпетичні ураження цен-

тральної нервової системи

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 16-21.

Сулік Р. В.

 36

Аминокислоты в нев-

рологической практике

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 22-32.

Мурашко Н. К.

37 

Синдром приобретённого иммунодефицита человека

Матеріали науково-практичної конференції «Нейроінфекції в практиці сімейного лікаря»/ Київ, 19 жовтня 2012 р. – С. 33-47.

Кусткова А. С.

 38

Невропатія лицьового нерва (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, комплексне лікування з використанням методів рефлексотерапії).

Методічні рекомендації. – Київ. – 2012. – С. 62

Мурашко Н.К.
Чуприна Г.М.
Парнікоза Т.П.
Довгий І.Л.
Середа В.Г.

 39

Дисліпопротеїнемії в неврологічній практиці.

Методічні рекомендації. – Київ. – 2012. – С. 72

Мурашко Н.К.
Чуприна Г.М.
Парнікоза Т.П.
Довгий І.Л.
Середа В.Г.
Сулік Р.В.
Кусткова Г.С.
Залісна Ю.Д.
Губеня О.В.
Недолуга В.О. 

ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ РОБІТ КАФЕДРИ НЕВРОЛОГІЇ ТА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ НМАПО ЗА 2015 р.

№ п\п

Назва роботи

Вихідні дані

Автори

 1.  

Особенности диагностики и лечения головной боли, связанной с приступами мигрени

Ліки України. - 2015. - № 1 (186). - С. 4-8.

Фахове видання

Свиридова Н.К.

 

 1.  

Особливості навчання в інтернатурі з неврології в сучасних умовах

Ліки України. - 2015. - № 1 (186). - С. 28-30.

Фахове видання

Свиридова Н.К.

Вернер О.М.,

Сулік Р.В.,

Кусткова Г.С.

 1.  

Особливості діагностики та лікування головного болю, зв’язаного з приступами мігрені

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 1(1). – С.8-12

Свиридова Н.К.

 

 1.  

Нервові хвороби

Посібник/Свиридова Н.К., Чуприна Г.М., Парнікоза Т.П. [та ін.]//За ред. проф. Свиридової Н.К.,– К.: Логос,  2015. - 530с.   

(подано до друку)

Свиридова Н.К.

Чуприна Г.М.

Парнікоза Т.П.

Труфанов Є.О. [та інші]

 1.  

Клінічний та функціональний стан периферичної нервової системи у хворих з діабетичною полінейропатією

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 1(1). – С.13-16

Свиридова Н.К.,

Пономаренко Ю.В.,

Терентьєва Н.В.

 1.  

Основні вимоги до викладання курсу неврології лікарям загальної практики-сімейної медицини

 

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 1(1). – С.21-23

 

Свиридова Н.К.

Середа В.Г.

Сулік Р.В.,

Кусткова Г.С.,

Пономаренко Ю.В.

 1.  

Особливості навчання в інтернатурі з неврології в сучасних умовах

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 1(1). – С.27-29

 

Свиридова Н.К.

Сулік Р.В.,

Кусткова Г.С.

 1.  

Стан периферичної нервової системи у комплексному лікування хворих з діабетичною полінейропатією

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 1(1). – С.30-32

 

Терентьєва Н.В.

Свиридова Н.К.,

Пономаренко Ю.В.

 1.  

Почему карнитиновая недостаточность актуальна сегодня в лечении больных с неврологическими заболеваниями

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 1(1). – С.33-38 

Свиридова Н.К. 

 1.  

Радикулопатії та корінцеві вертеброгенні синдроми

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 1(1). – С.39-48

Свиридова Н.К.,

Чуприна Г.М.,

Парнікоза Т.П.,

Середа В.Г.,

Кусткова Г.С.

 1.  

Гострий період ішемічного інсульту: особливості діагностики та лікування

                               

Здоров’я України– 2015.- № 3 (352). – С.38-39

Н.К. Свиридова,

В.Г. Середа,

О.М. Микитей

 1.  

Почему карнитиновая недостаточность актуальна сегодня в лечении пациентов с неврологическими заболеваниями?

Здоров’я України– 2015.- nevro № 1. – С.2-3

Н.К. Свиридова

 1.  

Тревожные растройства у постинсультных больных

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої «Дню науки» [«Інновації молодих вчених медиків і їх впровадження в практичну охорону здоров’я»].- 30 квітня 2015 року. – м. Київ

Свиридова Н.К.,

Лубенець Г.С.,

Павлюк Н.П.,

Сулік Р.В. 

 1.  

Особливості мозкового кровообігу у хворих на хронічну ішемію мозку на тлі неконтрольованої артеріальної гіпертензії

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої «Дню науки» [«Інновації молодих вчених медиків і їх впровадження в практичну охорону здоров’я»].- 30 квітня 2015 року. – м. Київ

Свиридова Н.К.,

Лубенець Г.С.,

Яворський В.В.

 

 

 1.  

Critical illness polyneuropathy / myopathy

Regional Teaching Course European Academy of Neurology «Key neurological questions», Lviv, Ukraine, May 28-30, 2015, abstract book

Natalia Svyrydova

 

 

 1.  

Неконтрольована артеріальна гіпертензія у хворих на хронічну ішемію мозку

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 2 (2). – С.3-13

Свиридова Н.К.

Лубенець Г.С.

 1.  

Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: особливості діагностики та лікування

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 2 (2). – С.14-26

Свиридова Н.К.,

Середа В.Г.,

Попов О.В.,

Павлюк Н.П. [та ін.]

 1.  

Комплексне лікування гострих порушень мозкового кровообігу

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 3 (3). – С.24-27

 

Свиридова Н.К.,

Лубенець Г.С.,

Попов О.В.,

Павлюк Н.П. [та ін.]

 1.  

Алгоритм прогнозування розвитку когнітивних порушень

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 3 (3). – С. 28-38

Свиридова Н.К.,

 Парнікоза Т.П.,

Чуприна Г.М.,

Сулік Р.В.,

Лубенець Г.С. [та ін.]

 1.  

Новая стратегия лечения когнитивных нарушений

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 3 (3). – С. 39-43

Свиридова Н.К.

 1.  

Як знизити ризик виникнення інсульту після транзиторної ішемічної атаки?

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 4 (4). – С. 53-60

Свиридова Н.К.

 1.  

Нарушение сна: особенности

диагностики и тактики лечения

Сімейна медицина - 2015. - №

3 (59). – С. 3-7

Фахове видання

Свиридова Н.К.,

Лубенец Г.С.,

Микитей О.М.

 1.  

Новая стратегия лечения когнитивных нарушений

Сімейна медицина - 2015. - №

3 (59). – С. 81-84

Фахове видання

Свиридова Н.К.

 1.  

Закрита черепно-мозкова травма з формуванням інсульт-гематоми: розбір клінічного випадку

 

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 5 (5).- С.15-19

Фахове видання

Свиридова Н.К.,

Кравчук Н.О.,

Інгула Н.І.

Бондаренко Г.С., Пономаренко Ю.В.

[та ін.]

 1.  

Тактика ведення та методи реабілітації хворого після ішемічного інсульту:

клінічний випадок

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 5 (5).- С.20-26

Фахове видання

Кравчук Н.О.,

Інгула Н.І.

Бондаренко Г.С., Пономаренко Ю.В.

 1.  

Неклапанна ФП та інсульт:

нова стратегія антикоагулянтів в 2015 році

 

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 5 (5).- С.4-8

Фахове видання

Свиридова Н.К.

 1.  

Оцінка факторів ризику та клінічна характеристика хворих похилого віку

з гіпертензивною енцефалопатією на тлі артеріальної гіпертензії.

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 5 (5).- С.35-39

Фахове видання

Яворський В.В.

 1.  

Стратегия лечения когнитивных растройств при хронической ишемии мозга и начальных проявлениях недостаточности кровоснабжения мозга

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 5 (5).- С.27-34

Фахове видання

Свиридова Н.К.,

Павлюк Н.П.

 1.  

Стоматологічні розлади у хворих з розсіяним склерозом: особливості перебігу в аспекті коморбідності, пошук спільних патофізіологічних механізмів

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 5 (5).- С.44-48

Фахове видання

Чуприна Г.М.

 1.  

Клініко-неврологічна характеристика хворих

з повторним ішемічним інсультом

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 5 (5).- С.40-44

Фахове видання

Микитей О.М.

 1.  

Тактика ведення хворого з оливопонто-церебеллярною дегенерацією: опис клінічного випадку

 

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015.- № 6 (6).

(Подано до друку)

Фахове видання

Артеменко А.В.,

Бартош К.В.,

Бєлякова І.М. [та ін.]

 1.  

Особливості добового профілю артеріального тиску та стану церебральної гемодинаміки при гіпертензивній енцефалопатії у хворих похилого віку

Ліки України. - 2015.

Фахове видання

(Подано до друку)

Яворський В.В.,

Бондаренко Г.С.,

Павлюк Н.П.

 1.  

Аналіз частоти судинної коморбідності у пацієнтів з повторним інсультом

 

Ліки України. - 2015.

Фахове видання

(Подано до друку)

Микитей О.М.

 1.  

Можливості системного тромболізису при ішемічному інсульті

Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л.

Шупика. Інновації молодих

вчених медиків і їх провадження в практичну охорону здоров’я. 30 квітня 2015 р., м. Київ. 

Мартинчук Ю.В.

Чемер Н.М.

Пономаренко Ю.В.

 1.  

Роль ерготропних і трофотропних систем в підтримці сталості внутрішнього середовища людини

Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л.

Шупика. Інновації молодих

вчених медиків і їх провадження в практичну охорону здоров’я. 30 квітня 2015 р., м. Київ. 

Сулік Р.В.,

Яворська А.В.,

Галуша А.І.

 1.  

Місце венозної дисциркуляції у хворих з дисциркуляторною гіпертензивною енцефалопатією

Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л.

Шупика. Інновації молодих

вчених медиків і їх провадження в практичну охорону здоров’я. 30 квітня 2015 р., м. Київ. 

Ханенко Н.В.

Сулік Р.В.

Микитей О.М.

Попов О.В.

 1.  

Трудности діагностики паранеопластических полинейропатий

Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л.

Шупика. Інновації молодих

вчених медиків і їх провадження в практичну охорону здоров’я. 30 квітня 2015 р., м. Київ. 

Євтушевська А.М.

Марусиченко В.В.

Лішневський С.А.

Хоменко Т.В.

 1.  

Вегетативний статус пацієнтів, які лікуються перитонеальним діалізом та його взаємозв’язок  з показниками ліпідного обміну.

Український журнал нефрології та діалізу. 4 (44), 2014 г. стр. 46-52

О. Аблогіна

Н. Степанова

Н. Свиридова

Ю. Пономаренко [та ін.]

 1.  

Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: особливості діагностики та лікування

Методичні рекомендації. – К. -2015. – 22 с.

(Подані на розгляд в УкрПатентІнформ)

Свиридова Н.К.,

Середа В.Г.,

Попов О.В.,

Павлюк Н.П. [та ін.]

 1.  

Травматичні ураження нервової системи та післятравматичні стресорні розлади

 

Методичні рекомендації.- К. -2015.-С.65

(Подані на розгляд в УкрПатентІнформ)

Свиридова Н.К.

Хаустова О.О.

Парнікоза Т.П.

Кусткова Г.С

Павлюк Н.П. [та ін.]

 1.  

AcCorp

 

Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії. – 2015.

Свиридова Н.К.,

Чуприна Г.М.,

Малиновський С.Ю.

 1.  

Неконтрольована артеріальна гіпертензія у хворих на хронічну ішемію мозку

Методичні рекомендації. –К. - 2015. – С.34

(Подані на розгляд в УкрПатентІнформ)

Свиридова Н.К.,

Кусткова Г.С.

 1.  

Захворювання периферичної нервової системи, І том.

Підручник / за ред. д. мед. н., проф., зав. кафедри неврології і рефлексотерапії Н.К. Свиридової, І том. – К.: 2015. – 600 с.

(подано до друку)

Н.К. Свиридова,

І.Л. Довгий [та ін.]

 1.  

Захворювання периферичної нервової системи, ІІ том.

Підручник / за ред. д. мед. н., проф., зав. кафедри неврології і рефлексотерапії Н.К. Свиридової, ІІ том. – К.: 2015. – 700 с.

(подано до друку)

Н.К. Свиридова,

І.Л. Довгий [та ін.]

 1.  

Prevalence of Parkinson Disease in Ukraine in 2013

 

Movement Disorders. – 2015. – Vol. 30. – Suppl. 1

 

Trufanov Y.O., Svyrydova N.K.,

Galusha A.I.,

Popov O.V.

 1.  

Prognostic symptoms in Parkinson’s Disease

Movement Disorders. – 2014. – Vol. 29, Suppl. 1. – P. S272-S273.

Trufanov Y.O.

 1.  

New data of prevalence of Parkinson’s Disease in Ukraine

 

Movement Disorders. – 2014. – Vol. 29, Suppl. 1. – P. S551-S552.

Trufanov Y.O.

 

 1.  

Prognostic Factors and Symptoms in Parkinson Disease

Movement Disorders. – 2015. – Vol. 30, Suppl. 1.

 

Trufanov Y.O.

 

 1.  

The rate of motor and non-motor symptoms in patient with Parkinson Disease

Movement Disorders. – 2015. – Vol. 30, Suppl. 1.

 

Trufanov Y.O.

 

 1.  

Prognostic factors of Parkinson’s Disease

Movement Disorders. – 2014. – Vol. 29, Suppl. 1. – P. S272.

Trufanov Y.O.

 

 1.  

Асимметрия двигательных синдромов у больных болезнью Паркинсона

Буковинський медичний вісник. – 2015. – Том 19, № 2. – С. 199-202.

Труфанов Е.А.

 1.  

Труфанов Е.А. Первый описанный клинический случай хореи-акантоцитоза в Украине

Буковинський медичний вісник. – 2015. – Том 19, № 3. – С. 275-278.

Е.А. Труфанов,

Н.К. Свиридова,

А.И. Галуша

 1.  

Дифференциальный диагноз паркинсонических синдромов (обзорная статья)

Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2015. – Том 1, № 1. – С. 20-44.

Е.А. Труфанов,

О.Н. Суховерская, Ю.И. Головченко

 1.  

Инсульт – актуальное направление кардионеврологии

Східно-європейський неврологічний журнал // 2015. – № 3. – С. 54-56. 

Труфанов Е.А.

Список опублікованих робіт за 2016-2017рр.

№ п\п

Назва роботи

Вихідні дані

Автори

 1.  

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Біль – сучасні аспекти діагностики та лікування»

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №1 (7). – С. 4-5.

Фахове видання.

Сулік Р.В.

 1.  

Реабілітація хворого у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту: клінічний випадок

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №1 (7). – С. 6-11.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.,

Пономаренко Ю.В.,

Інгула Н.І.,

Бєлякова І.М.,

Руда Н.Р.,

Підгірна Х.І.

 1.  

Синдром Туретта: клінічний випадок

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №1 (7). – С. 12-17.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.,

Труфанов Є.О.,

Артеменко А.В.,

Рахнянська А.М.,

Щуревський С.О.,

Довбенко Р.В.

 1.  

Розсіяний склероз: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування (клінічна лекція)

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №1 (7). – С. 18-26.

Фахове видання.

Чуприна Г.М.,

Свиридова Н.К.

 1.  

Оцінка неврологічного дефіциту у хворих з хронічною ішемією мозку на тлі стенокардії напруги

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №1 (7). – С. 27-30.

Фахове видання.

Інгула Н.І.

 1.  

Розлади сну у хворих з множинним склерозом

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №1 (7). – С. 31-36.

Фахове видання.

Чуприна Г.М.

 1.  

Вплив вегетативної нервової системи на розвиток хронічної серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемією мозку в поєднанні з інфарктом міокарда

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №1 (7). – С. 37-40.

Фахове видання.

Кравчук Н.О.

 1.  

Риск развития инсульта у пациентов с головокружением

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №1 (7). – С. 41-47.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

 1.  

Мігрень: особливості принципів лікування

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №2 (8). – С. 4-9.

Фахове видання.

Свистун В.Ю.

Чередніченко Т.В.

Дригант Л.П.

Парнікоза Т.П.

Середа В.Г.

Ханенко Н.В.

 1.  

Нейросифіліс: клінічний випадок

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №2 (8). – С. 4-9.

Фахове видання.

Кисіль В.І.

Нечкалюк М.В.

Дригант Л.П.

Середа В.Г.

 1.  

Коморбідність в кардіоневрології

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №2 (8). – С. 4-9.

Фахове видання.

Кравчук Н.О.

Свиридова Н.К.

Парнікоза Т.П.

Середа В.Г.

Довгий І.Л.

Чередніченко Т.В.

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Неврологічні читання (V) пам’ті Панченка Д.І.

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №2 (8). – С. 20-22.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

 

 1.  

Нові можливості терапії дорсалгій, асоційованих з м’язевим спазмом

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №2 (8). – С. 22-27.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

 

 1.  

Пацієнти з цефалгіями: диференційний підхід відповідно до Міжнародної класифікації головних болів (Переклад розділу «Clinical Neurology» 4th Edition (2014)

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №2 (8). – С. 22-27.

Фахове видання.

Федаш-Кірсанов О.О.

 1.  

Особливості перебігу больових синдромів у хворих з множинним склерозом в аспекті коморбвдності

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №2 (8). – С. 35-44.

Фахове видання.

Чуприна Г.М.

Свиридова Н.К.

Петренко М.С.

 1.  

Особливості лікування астено-невротичного синдрому та розладів сну у хворих з хронічним порушенням мозкового кровообігу

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №2 (8). – С. 52-58.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

Парнікоза Т.П.

Середа В.Г.

Інгула Н.І.,

Кучеєва І.С.

 1.  

Стан після ішемічного інсульту: клінічний випадок

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №3 (9). – С. 40-49.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

Бєлякова І.М.

Інгула Н.І.

Руда Н.Р.

Підгірна Х.І.

Щербатий А.А.

 1.  

Метаболічна корекція хронічної ішемії мозку у хворих з цукровим діабетом за допомогою препарату цитофлавін

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №3 (9). – С. 49-54.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

Замолотова К.О.

Бицай Т.М.

 1.  

Синдромология поражений экстрапирамидной системы (Перевод раздела Clinical Neurology, 4th Edition (2014) Авторы: T.J.Fowler, John W.Scadding, Nick Losseff, J.W.Scadding)

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №3 (9). – С. 5-7.

Фахове видання.

Кучеева И.С.

 1.  

Особливості діагностики когнітивних розладів у хворих з хронічною ішемією мозку

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №3 (9). – С. 8-11.

Фахове видання.

Павлюк Н.П.

 1.  

Зорові та окорухові порушення у хворих на розсіяний склероз у зв’язку з коморбідністю

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №3 (9). – С. 12-17.

Фахове видання.

Чуприна Г.М.

 1.  

Вертеброгенний синдром попереково-крижового відділу хребта на тлі дисплазії сполучної тканини у спортсменів

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №3 (9). – С. 18-23.

Фахове видання.

Пянтковський О.С.

 

 1.  

Показники якості життя, тривоги та депресії у пацієнтів з хронічною ішемією мозку та хронічною серцевою недостатністю при наявності вегетативної дисфункції

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №3 (9). – С. 25-29.

Фахове видання.

Кравчук Н.О.

 1.  

Оцінка вираженості когнітивних розладів в залежності від церебральної гемодинаміки у хворих зі стабільною стенокардією напруги

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №3 (9). – С. 30-34.

Фахове видання.

Інгула Н.І.

 1.  

Динаміка неврологічного статусу у хворих з вторинним інсультом на тлі судинної коморбідності в період перебування в стаціонарі

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №3 (9). – С. 35-39.

Фахове видання.

Микитей О.М.

 1.  

Розсіяний склероз: підходи до лікування в історичному аспекті

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №4 (10). – С. 4-10.

Фахове видання.

Чуприна Г.М.

Свиридова Н.К.

Труфанов Є.О.

Ханенко Н.В.

Чередніченко Т.В.

Микитей О.М.

Андрущенко О.А.

 1.  

Сирингомієлія: патогенез, клініка, діагностика, лікування (лекція)

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №4 (10). – С. 11- 16.

Фахове видання.

Ханенко Н.В.

Парнікоза Т.П.

Сулік Р.В.

Середа В.Г.

Дригант Л.П.

Чередніченко Т.В.

Свистун В.Ю.

Хоменко Т.В.

 1.  

Журнальный неврологический клуб. Цереброваскулярные заболевания: заболиваемость, смертность, факторы риска, диагностика и лечение

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №4 (10). – С. 17-22.

Фахове видання.

Труванов Е.А.

Свиридова Н.К.

Парникоза Т.П.

Довгий И.Л.

Чуприна Г.Н.

Сулик Р.В.

Середа В.Г.

Ханенко Н.В.

Чередниченко Т.В.

Микитей О.Н.

Кравчук Н.А.

Ингула Н.И.

Федаш-Кирсанов А.А.

Кучеева И.С.

Свистун В.Ю.

 1.  

Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування болю в спині

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №4 (10). – С. 23-29.

Фахове видання.

Петренко М.С.

Свиридова Н.К.

Парнікоза Т.П.

Довгий І.Л.

Сулік Р.В.

Ханенко Н.В.

Інгула Н.В.

Свистун В.Ю.

 1.  

Індекс коморбідності у хворих з хронічною серцевою недостатністю та хронічною ішемією мозку при наявності вегетативної дисфункції

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №4 (10). – С. 50-54.

Фахове видання.

Кравчук Н.О.

 1.  

Особливості перебігу і підходів до лікування розладів функцій тазових органів у хворих з множинним склерозом за умов коморбідності

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №4 (10). – С. 47-53.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

Чуприна Г.М.

Парнікоза Т.П.

Галуша А.І.

Попов О.В.

 1.  

Альтернативные анальгетики: возможности витаминов группы В

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №4 (10). – С. 62-68.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

 1.  

Нейропротекторные свойства аргинина: доказательность 2016 года

«Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №4 (10). – С. 70-77.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

 1.  

Диференційний підхід в діагностиці і лікуванні невропатичного больового синдрому

Медицина болю // 2016. - № 2. – с. 38-46.

Сулік Р.В.

 1.  

Патогенез, клініка, діагностика та комплексне лікування інсомній різного ґенезу з використанням методів рефлексотерапії

Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань // 2016. - № 1. – с. 26-35.

Свиридова Н.К.

Чуприна Г.М.

 

 1.  

Первый описанный клинический случай хореи-акантоцитоза в Украине

 Буковинський медичний вісник // 2015. – Том 19, № 3. – С. 275-278.

Фахове видання.

Труфанов Е.А.

Свиридова Н.К.,

Галуша А.И.

 1.  

Хорея-акантоцитоз (обзорная статья)

Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань // 2016. – Том 2, № 3. – С. 11-15.

Труфанов Е.А., Свиридова Н.К.,

Галуша А.И.,

Попов А.В.

 1.  

Мультисистемная атрофия: современные представления, диагностические признаки и особенности течения

Український неврологічний журнал // 2015. – № 4. – С. 21-25.

Фахове видання.

Труфанов Е.А.

 1.  

Аналіз больових синдромів  у хворих з розсіяним склерозом в аспекті комор бідності

Врачебное дело.- №1-2.-2016.- С.58-64.

Фахове видання.

Чуприна Г.М.

 1.  

Неврологічні симптоми орофаціальної ділянки при множинному склерозі: особливості перебігу в аспекті коморбідності та підходи до лікування

Збірник наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика.—2016.-Кн 2.- Вип. 25.- С.270-275.

Фахове видання.

Чуприна Г.М.

 1.  

Особенности психопатологических нарушений у больных рассеянным склерозом

Психиатрия. Психотерапия и клиническая психология.-2016.-Том 7, №3.- С. 329-336.

Фахове видання.

Чупрына Г.Н.

 1.  

Особливості пірамідних та чутливих розладів у хворих розсіяним склерозом за умов коморбідності

Сімейна медицина.- 2016. –№.4- С. 97-100.

Фахове видання.

Чуприна Г.М.

 1.  

Європейський досвід проведення «Неврологічний журнальний клуб» на кафедрі неврології та рефлексотерапії НМАПО імені  П.Л.Шупика

 

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №5 (11). – С. 3-7.

Фахове видання.

Свиридова Н.,

 Підгірна Х.,

Кучеєва І.,

Заболотна В.,

Борщак Л.,

Потієвська А., Нечипорук О., Славнікова В.

 1.  

Всеукраїнська школа неврологів: стратегія 2017 року

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №5 (11). – С. 8-11.

Фахове видання.

Свиридова Н.

 

 

 1.  

Аналіз факторів ризику у хворих розсіяним склерозом в аспекті коморбідності

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №5 (11). – С. 11-15.

Фахове видання.

Чуприна Г.М., Свиридова Н.К.,

Галуша А.І

 

 1.  

Практичне заняття

 «Вторинна гостра енцефалополірадикулонейропатія»

 

 

 

 

 

 

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №5 (11). – С. 30-34.

Фахове видання.

 

 

 

 

 

 

Середа В.Г.,

Свиридова Н.К., Парнікоза Т.П.,

Ханенко Н.В., Чередніченко Т.В., Микитей О.М.,

Інгула Н.І.,

Свистун В.Ю.,

Руда Н.Р.,

Артеменко А.В.,

 Бартош К.В., Лозна І.В.,

Гапон А.І.

Інгула Н.І.

Аналіз фактору інтерференції при проведенні аналізу нейропсихологічної характеристики у хворих на повторний ішемічний інсульт

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №5 (11). – С. 35-39.

Фахове видання.

Микитей О.M.

 1.  

Боль в спине, как частая причина обращения к неврологу

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. – №5 (11). – С. 35-39.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

 

 

 1.  

Порівняльний аналіз показників добового профілю артеріального тиску у хворих з первинним та вторинним  інсультом

Український неврологічний журнал // 2016. – № 5. – С. 41-46

Фахове видання.

Микитей О.М.

 

 

 

 1.  

Аналіз ураження мозкових судинних басейнів при ішемічних інсультах з урахуванням аналізу та прогностичної оцінки основних факторів ризику у пацієнтів з первинним і повторним ішемічним інсультом

Сімейна медицина.- 2016. –№.5 - С. 67-73.

Фахове видання.

 

 

 

 

 

Микитей О.М.

 

 

 

 

 

 1.  

Використання L- аргініну при лікуванні коморбідної патології у неврологічних хворих

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2017. – №1 (13). – С. 3-9.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

Жгільова Н.О.

 1.  

Ефективність поєднання низьких доз диклофенаку і комплексу вітамінів групи В при лікуванні болю в спині

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2017. – №1 (13). – С. 10-17.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

Жгільова Н.О.

Свистун В.Ю.

Підгірна Х.В.

 1.  

Нові можливості комбінованої ноотропної терапії у хворих з хронічними порушеннями мозкового кровообігу на тлі кардіоваскулярної патології

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2017. – №1 (13). – С. 18-27.

Фахове видання.

Свиридова Н.К.

Кравчук Н.О.

 1.  

Оцінка даних соматосенсорних викликаних потенціалів та електронейроміографії у хворих на розсіяний склероз в аспекті коморбідності

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2017. – №1 (13). – С. 34-41.

Фахове видання.

Чуприна Г.М.

Свиридова Н.К.

Парнікоза Т.П.

 1.  

Лекция тематического усовершенствования по рефлексотерапии «Диагностика и лечение болевого синдрома в традиционной китайской медицине»

Східно-європейський неврологічний журнал. – 2017. – №1 (13). – С. 42-47.

Фахове видання.

Кононов В.И.

Чуприна Г.Н.

Свиридова Н.К.

Парникоза Т.П.

Микитей О.Н.

 

 1.  

Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: особливості діагностики та лікування

Методичні рекомендації. Реєстраційний номер 126.15/20.16, протокол №20 від 26.02.2016

Свиридова Н.К.,

Середа В.Г.,

Попов О.В.,

Павлюк Н.П.,

Лішневський С.О.,

Литвиченко Б.В.,

Свистун В.Ю.

 1.  

Алгоритм діагностики та лікування хворих на невропатію лицьового нерва

Методичні рекомендації.

Реєстраційний номер 157.15/22.16, протокол №22 від 26.02.2016

Свиридова Н.К.,

Чуприна Г.М.,

Парнікоза Т.П.,

Дригант Л.П.,

Павлюк Н.П.

 1.  

Реабілітація хворих, які перенесли закриту черепно-мозкову травму

Методичні рекомендації.

Реєстраційний номер 158.15/23.16, протокол №158 від 26.02.2016

Свиридова Н.К.,

Парнікоза Т.П.,

Середа В.Г.,

Вернер О.М.

 1.  

Неконтрольована артеріальна гіпертензія у хворих на хронічну ішемію мозку

Методичні рекомендації.

Реєстраційний номер 127.15/21.16, протокол №21 від 26.02.2016

Свиридова Н.К.,

Кусткова Г.С.

 1.  

Комплексна оцінка гемодинаміки у пацієнтів з різними підтипами ішемічного інсульту

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НПАМО імені П.Л. Шупика, присвячена дню науки. – Київ. – 20 травня, 2016р. –С.146-148.

Сулік Р.В.,

 Галуша А.І.,

Чемер Н.М.,

Яворська А.В.

 1.  

Вестибулярне запаморочення

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НПАМО імені П.Л.Шупика, присвячена дню науки. – Київ. – 20 травня, 2016р. –С.157-159.

Сулік Р.В.,

Борисова В.Л, Андрущенко О.А,

 Сулік В.В.,

Барна І.Б.

 1.  

Використання шкал в неврологічній практиці  для оцінки когнітивної функції при дисциркуляторній енцефалопатії

 

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НПАМО імені П.Л.Шупика, присвячена дню науки. – Київ. – 20 травня, 2016р. –С.171-174.

Ханенко Н.В.,

Попов О.В.,

Хоменко Т.В., Лішневський С.О., Горобець К.Л., Нечкалюк О.М.

 1.  

Epidemiology of Parkinson’s Disease in Ukraine in 2014

Movement Disorders. – 2016. – Vol. 31, Suppl. 1. – Р. S75-S76.

Trufanov Y.O.,

Svyrydova N.K.,

Galusha A.I.,

 Popov O.V.,

Chupryna G.N.

 1.  

Prevalence of Parkinson’s Disease in Ukraine

Movement Disorders. – 2016. – Vol. 31, Suppl. 2. – P. S141-S142.

Trufanov Y.O. , Svyrydova N.K.,

Galusha A.I.,

 Chupryna A.I.,

Popov O.V.,

Nechkalyuk M.V.

 1.  

Chorea-acanthocytosis: the first described clinical case in Ukraine

Movement Disorders. – 2016. – Vol. 31, Suppl. 2. – P. S351-S352.

Trufanov Y.O.

 1.  

Swallowing difficulties in patients with Parkinson’s Disease and Parkinsonian syndromes

Movement Disorders. – 2016. – Vol. 31, Suppl. 2. – P. S628-S629.

Trufanov Y.O.