Search

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є продовження дослідження захворювань екстрапірамідної нервової системи, вертебрально-базилярної недостатності у хворих з дорсалгіями, клініко-патогенетичних характеристик розсіяного склерозу з урахуванням коморбідності, визначення факторів ризику та клініко-інструментальні показники у хворих з повторним ішемічним інсультом, вивчення впливу вегетативної нервової системи на розвиток  хронічної серцевої недостатності та прогресування стенокардії напруги у хворих з хронічною ішемією мозку.

Щороку професорсько-викладацьким складом кафедри видаються нові навчально-методичні рекомендації для лікарів рефлексотерапевтів, неврологів та сімейних лікарів. В них представлені останні результати наукової роботи кафедри, виокреслені сучасні підходи до діагностики і лікування вищенаведених патологій. Також, результати напрацювань щороку доповідаються на 3 конференція, що проводить кафедра, а також на численних майстер-класах.

Запропоновані методи діагностики та лікування висвітлюються на курсах тематичного удосконалення лікарів неврологів, рефлексотерапевтів та лікарів загальної практики - сімейної медицини (1 міс. та 0,5 міс) на кафедрі неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика.

Авторським колективом кафедри оновлена та підготовлена автоматизована система тестування лікарів, як базова методика оцінки теоретичної підготовленості до присвоєння (підтвердження) лікарської категорії за спеціальності «Рефлексотерапія»; програми підлягають оновленню та встановленню на рабочих компютерах згідно з навчальним планом з 01 січня 2015 р. Видано у 2017 р.підручник «Рефлекотерапія у 3-х томах» за редакцією проф. Свиридової Н.К та проф. Морозової О.Г.

На кафедрі неврології та рефлексотерапії у 2017 році захистилась 1 докторська дисертаційна робота (Чуприна Г.М.) та 1 кандидатська дисертаційна робота (асистент Микитей О.М.) готується 1 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук та 7 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Кафедра на постійній основі проводить підготовку аспірантів і клінічних ординаторів.