Search

Цикли спеціалізації: за фахом “Кардіологія”

передатестаційні:  за фахом “Кардіологія”

стажування: за фахом “Кардіологія”

тематичного удосконалення: “Невідкладна кардіологія та актуальні питання клінічної аритмології”, “Захворювання серцево-судинної системи у вагітних”, “Сучасні методи діагностики та лікування поліорганної патології у хворих з серцево-судинними захворюваннями”, “Сучасні інвазивні та неінвазивні методи діагностики та лікування аритмій серця“,“Еходопплерографія серця і магістральних судин (початковий курс)”, “Сучасні методи допплерографії екстра- та інтракраніальних судин (початковий курс)”, “Ехокардіографія. Клінічні випадки”, “Сучасні технології в інтервенційній кардіології”, “Особливості ультразвукової діагностики внутрішніх органів у хворих з серцево-судинними захворюваннями”, “Електрокардіографія, Холтер-ЕКГ та добове моніторування АТ в практиці сімейного лікаря”, “Актуальні питання клінічної кардіології: ІХС та артеріальна гіпертензія в практиці сімейного лікаря”.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на всіх циклах, що проводяться на кафедрі.

П Л А Н циклів на 2018 рік кафедри кардіології

Назва циклів

Дата початку і закінчення циклу

 
 

1.

Передатестаційнний цикл з кардіології

09.01-07.02

 

2.

Стажування з кардіології

09.01-07.02

 

3.

Сучасні технології в інтервенційній кардіології

05.02-22.03

 

4.

Невідкладна кардіологія та актуальні питання клінічної аритмології (очно-заочний)

12.02-29.03

Оч. 12.02-09.03

Заоч. 12.03-23.03

Оч. 26.03-29.03

 

5.

Діагностика та лікування невідкладних станів серцево-судинної системи в практиці сімейного лікаря (очно-заочний)

12.02-14.03

Оч. 12.02-23.02

Заоч. 26.02-09.03

Оч. 12.03-14.03

 

6.

Сучасні інвазивні та неінвазивні методи діагностики та лікування аритмій серця

26.02-28.03

 

7.

Передатестаційнний цикл з кардіології

27.03-26.04

 

8.

Стажування з кардіології

27.03-26.04

 

9.

Новітні методи інтервенційної діагностики коронарного атеросклерозу

16.05-31.05

 

10.

Еходопплерографія серця і магістральних судин (початковий курс)

21.05-06.07

 

11.

Спеціалізація з кардіології (терапевти)

28.08-28.11

 

12.

Спеціалізація з кардіології

28.08-28.12

 

13.

Електрокардіографія, Холтер-ЕКГ та добове моніторування АТ в практиці сімейного лікаря (очно-заочний)

29.08-27.09

Оч. 29.08-14.09

Заоч. 17.09-25.09

Оч. 26.09-27.09

 

14

Актуальні питання клінічної кардіології: ІХС та артеріальна гіпертензія в практиці сімейного лікаря (очно-заочний)

01.10-31.10

Оч. 01.10-12.10

Заоч. 15.10-26.10

Оч. 29.10-31.10

 

15.

Сучасні технології в інтервенційній кардіології

10.09-25.10

 

16.

Еходопплерографія. Клінічні випадки.

17.10-31.10

 

17.

Сучасні технології в інтервенційній кардіології

31.10-14.12

 

18.

Особливості ультразвукової діагностики внутрішніх органів у хворих з серцево-судинними захворюваннями

01.11-15.11

 

19.

Захворювання серцево-судинної системи у вагітних (очно-заочний)

26.11-25.12

Оч. 26.11-07.12

Заоч. 10.12-21.12

Оч. 24.12-25.12

 

20.

Сучасні методи допплерографії екстра- та інтракраніальних судин (початковий курс)

27.11-11.12

 

Примітка: 1) контингент слухачів, для яких проводяться цикли ТУ за фахом “Кардіологія”: терапевти, кардіологи, сімейні лікарі, ревматологи, лікарі невідкладних станів; лікарі функціональної та ультразвукової діагностики, невропатологи, судинні хірурги, нейрохірурги; педіатри та інші;