Search

Цикли спеціалізації: за фахом “Кардіологія”

передатестаційні:  за фахом “Кардіологія”

стажування: за фахом “Кардіологія”

тематичного удосконалення: “Невідкладна кардіологія та актуальні питання клінічної аритмології”, “Захворювання серцево-судинної системи у вагітних ”, “Сучасні методи діагностики та лікування поліорганної патології у хворих з серцево-судинними захворюваннями”, “Еходопплерографія серця і магістральних судин (початковий курс)”, “Сучасні методи ультразвукової діагностики захворювань периферійних судин”, “Ехокардіографія. Клінічні випадки”, “Сучасні технології в інтервенційній кардіології”.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на всіх циклах, що проводяться на кафедрі.