Search

Мимренко Сергій Миколайович, доцент кафедри кардіології, кандидат медичних наук.

Мимренко Сергій Миколайович, у 1977 році,  закінчив Воронезький Державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Кардіологія» в Українському НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска.

З 1995 року-лікар кардіолог вищої категорії.

Загальний стаж 40 років, науковий стаж – 23 роки, педагогічний стаж 15 років.

Працює доцентом на кафедрі кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика з 2002 року.

Є автором багатьох наукових робіт, статей, які опубліковані: «Фибрилляция предсердий у больных с гипертрофической кардиомиопатией», «Серцево-судинні захворювання у жінок в залежності від гормонального континууму: профілактика і стратегії лікування» та інші.

Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».

Нудченко Олександр Олегович, аспірант кафедри кардіології

Нудченко Олександр Олегович, народився у м. Києві.

В 2001 році з відзнакою закінчив ліцей №38 ім. Молчанова м. Києва.

2001-2008рр-Навчався в Національному медичного університету імені О. О. Богомольця.

Під час навчання в медичному університеті став лауреатом міжнародного конкурсу з молекулярної медицини для молодих вчених.

2008-2010 рр.- Проходив інтернатуру за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» на кафедрі медицини невідкладних станів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2010-2011рр- Працював лікарем Київської міської станції швидкої медичної допомоги.

В 2010 році пройшов курс спеціалізації за спеціальністю “Кардіологія” на базі Національного медичного університету ім. Богомольця.

З листопада 2011 року по березень 2013 року працював лікарем кардіологом стаціонару Госпіталя (з полікілінікою) ГУМВС України в м. Києві.

2013 року працював лікарем-кардіологом інтенсивної терапії в інфарктному відділенні №2 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

В липні 2013 року пройшов курс спеціалізації за спеціальністю “Ультразвукова діагностика” на базі НМАПО імені П.Л. Шупика.

З вересня 2013-2015рр навчання в клінічній ординатурі на кафедрі кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика.

З грудня 2015 року навчається в очній аспірантурі  на кафедрі кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика.

Опубліковано 10 статей в профільних журналах, 4 тези у вітчизняних і закордонних виданнях: «Alliance Study: Evaluation Of The Efficiency For Implementation Fixed Antihypertensive Drug Combination Of Lisinopril/amlodipine In Patients With Essential Arterial Hypertension», є автором тез, опублікованих на державному рівні «Гендерные и диагностические особенности тревожности и депрессии у пациентов Украины и Европы по данным EUROASPIRE IV: госпитальная линия».

Сімагіна Тетяна Володимирівна,асистент кафедри кардіології, кандидат медичних наук 

Сімагіна  Тетяна Володимирівна, народилась у м. Києві.

Закінчила  Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України у 1998році, за спеціальністю «Лікувальна справа».

1998-1999 рр. – інтернатура за спеціальністю  «Терапія» при НМАПО імені П.Л.Шупика.

2003-2009 рр. - клінічна ординатура на кафедрі кардіології та функціональної   діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика.

2015р. – спеціалізація з кардіології на кафедрі кардіології та функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Отримала вчену ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Кардіологія» у 2011році.

2010-2012 рік - старший лаборант кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м. Київ.

Стаж роботи за спеціальністю:13років

Є куратором циклів ТУ, які проходять на кафедрі кардіології, та куратором циклу спеціалізації з кардіології.

З 2013року-асистент кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».


Фарадж Кардо Сірвановича, аспірант кафедри кардіології, старшого лаборанта кафедри кардіології

Фарадж Кардо Сірвановича, 1979 року народження, закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця в 2003 році. З 2003 року по 2004 навчався в інтернатурі за спеціальністю «Терапія» на кафедрі госпітальної терапії НМУ ім. О.О.Богомольця.

В 2013 пройшов цикл спеціалізації  на кафедрі кардіології НМПАО ім. П.Л.Шупика, та отримав звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю – «кардіологія». 

З 2014 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри кардіології НМАПО ім. П.Л. Шупика, де виконує методичну та організаційну діяльність в роботі кафедри.

З грудня 2015 року навчається в очній аспірантурі  на кафедрі кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика.

Яковенко Людмила Іванівна, старший лаборант кафедри кардіології

Народилась в місті Кузнецовськ Рівненської області. Українка, громадянка України.

З вересня 1992 року до червня 2004 року навчалась у Кузнецовській гімназії, де одержала атестат про середню освіту, нагороджена золотою медаллю за успіхи в навчанні.

З вересня 2004 року до червня 2010 навчалася у  Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, де отримала вищу освіту за спеціальність лікувальна справа.

З серпня 2010 року по липень 2012 року проходила інтернатуру на базі Київської міської клінічної лікарні №4, спеціалізація лікар загальної практики сімейний лікар.

З вересня 2015 по грудень 2015 проходила спеціалізацію по кардіології у НМАПО ім. П.Л. Шупика.

З вересня 2016 по даний час проходжу навчання у  клінічній ординатурі по кардіології на кафедрі кардіології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

З листопада 2008 року по травень 2010 року працювала медичною сестрою у відділенні Набутих вад серця НІССХ ім. М.М. Амосова.

З  травня 2010 року по січень 2012 року працювала лікарем-координатором у міжнародній асистуючій компанії «CORIS Україна».

З  липня 2012 року по листопад 2015 року працювала лікарем загальної практики сімейним лікарем в ЦПМСД №2 Голосіївського р-ну м. Києва.

З грудня 2015 по даний час працюю старшим лаборантом кафедри кардіології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Несукай Віталій Анатолійович, асистент кафедри кардіології

Народився в м. Мені,Чернігівської обл.

В 1979 році закінчив Київський медичний інститут, лікувальний факультет, в 1980 – інтернатуру по терапії.

З 1980 р. по 1983 р. працював в Київській лікарні № 5 (інфекційній) ординатором терапевтичного відділення, дільничним терапевтом, з 1981р. - кардіологом в поліклінічному відділенні.

З 1983 р. працював на станції швидкої медичної допомоги м. Києва виїзним лікарем «малої кардіологічної бригади»,

з 1984 р. – виїзним лікарем спеціалізованої кардіологічно-реанімаційної бригади,

з 1991 р. – старшим лікарем-кардіологом,

з 2014 по 2017 р. – завідувачем відділу експертизи якості надання медичної допомоги, епідеміології та інфекційного контролю Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва (правонаступна організація станції швидкої медичної допомоги м. Києва).

З 1996 р. лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Кардіологія» ,

з 2009 року почав друкувати статті в медичних журналах, приймав участь у розробці трьох методичних посібників та двох навчальних посібників,

 з 2014 р. – лікарем медицини невідкладних станів вищої кваліфікаційної категорії на бригаді екстреної (швидкої) медичної допомоги, надаючи пацієнтам медичну допомогу на догоспітальному етапі.

З 2018 р. асистент кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Є автором 20 наукових публікацій.

Постійний редактор електронної версії «Українського кардіологічного журналу».