Search

Грубяк Ліліана Мирославівна, асистент кафедри кардіології, кандидат медичних наук.

Народилась у м. Тернопіль.

У 1995 р. – з відзнакою закінчила середню школу, м. Тернопіль

З 1995 – навчання в Тернопільській державній медичній академії ім. акад. І. Я. Горбачевського, медичний факультет.

У 2001 році завершення навчання- отримала диплом з відзнакою за спеціальністю – лікувальна справа.

З 2001- по 2002 рр. проходження інтернатури на базі Тернопільскої обласної клінічної лікарні, лікар-терапевт.

З 2002 по 2004 рр. – навчання в клінічній ординатурі, кафедра факультетської терапії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я Горбачевського.

З 2004 по 2006 рр. – асистент кафедри фармакології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я Горбачевського.

З 2006 по 2016 рр. працювала на посаді завідувача консультативного відділення Тернопільської обласної клінічної комунальної психо-неврологічної лікарні, терапевт, з 2013 р. – за спеціальністю кардіолог.

У 2016 році закінчила навчання як заочний аспірант кафедри кардіології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

З 2017 року – асистент кафедри кардіології НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Квітень 2017- захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  за спеціальністю «Кардіологія».

Є автором 12 наукових робіт, які були опубліковані в українських та закордонних журналах: «Патогенетичні чинники та причини інсульту та клінічно-функціональна характеристика хворих захворюваності на ішемічний мозковий інсульт у хворих на артеріальну гіпертензію», «Вплив блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ та прямого інгібітора реніну на морфофункціональний стан серця та центральної гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту», «Морфо-функціональний стан серця та центральної гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли ішемічний інсульт», «Left ventricle myocardial function in hypertensive patients after acute ischemical stroke according to pulsed wave tissue Doppler imaging», «Risk factors modification in very-high risk patients with arterial hypertension in Ukraine and EU countries by EUROASPIRE IV. Results comparison», «Blood pressure control in very-high risk patients in Ukraine and Europe by  EUROASPIRE IV. Results comparison».

Кожухарьова Наталія Анатоліївна, доцент кафедри кардіології, кандидат медичних наук.

Народилась у м. Києві.

Закінчила в 1999 р. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Інтернатура пройшла по терапії, потім, отримала спеціалізацію по кардіології.

Пройшла клінічну ординатура на кафедрі кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за спеціальністю кардіологія 2003-2005 рр.

Отримала вчену ступінь: кандидата медичних наук за спеціальністю «Кардіологія» в 2009 році.

Працює асистентом кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика з 2009року.

Стаж роботи за спеціальністю: 12 років

Наталія Анатоліївна є автором 45 наукових робіт у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. За останні роки були написані і опубліковані: «Ефективність Метамакса в лікуванні жінок з артеріальною гіпертензією, ускладненою дисциркуляторною енцефалопатією в клімактеричному періоді».

Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».

На посаді доцента кафедри кардіології  з квітня  2016 року.