Сіренко Юрій Миколайович, доцент кафедри кардіології,професор.

Народився у м. Львові.

З відзнакою закінчив школу та у 1982 р.Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця.

У 1982–1984 рр. навчався в клінічній ординатурі при Київському медичному інституті. Потім працював у відділенні реанімації Київського науково-дослідного інституту ім. акад. М.Д. Стражеска.

З 1987 р. займав посаду старшого наукового співробітника відділення гострої коронарної недостатності цього ж інституту, а у 1991 р. перейшов на посаду провідного наукового співробітника відділення реанімації та інтенсивної терапії.

У період 1992–1994 рр. завідував лабораторією екстракорпоральних методів лікування.

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію. 

У 1992 р. – докторську дисертацію.

З 1994 р. працює завідувачем відділення симптоматичних артеріальних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.

У 1996 р. йому присвоєно звання професора.

Він є автором понад 50 винаходів, 5 посібників з лікування та діагностики артеріальної гіпертензії, легеневої гіпертензії, численних методичних рекомендацій, понад 500 наукових статей та 250 тез, опублікованих в Україні і за кордоном.

Працює на кафедрі з 2006 р.