Search

Доктор медичнихнаук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри.

Профecoр Долженко М. М. працює в колективі 17 років.  Спочатку була докторантом, з 2000 року доцентом, а з 2004 року професором кафедри. Дисертацію на звання доктора медичних наук захистила в «Інституті кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України в 2003 р., звання професора отримала в 2007 році. З 2012 р. очолювала кафедру кардіології та функціональної діагностики. З 2014 р. – завідуюча кафедрою кардіології.

Професор Долженко М. М. є Віце-президентом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з ехокардіографії», Національним координатором Європейського міжнародного дослідження з профілактичної кардіології в Україні EUROASPIRE IV, науковим редактором випуску «Кардиология» газети «Новости медицины и фармации», членом редколегії журналів «Медицина неотложных состояний», «Артеріальна гіпертензія», автором більш як 300 наукових праць, науковим редактором медичного порталу www.Webcardio.org.

Боброва Олена Володимирівна, професор, доцент кафедри кардіології

Народилась 12 вересня 1966року в м. Запоріжжя.

1984-1988рр-Навчання у Запорізькому державному медичному інституті на лікувальному факультеті.

1988-1990рр-Навчання у Київському медичному інституті імені О.О.Богомольця.

1990-1992рр-Навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю Внутрішні хвороби» на кафедрі терапії стоматологічного факультету Київського медичного інституту.

1992-1995рр-Навчання в аспірантурі за спеціальністю «Кардіологія».

1995-1996-Працювала на посаді в.о. наукового співробітника у відділенні ессенціальної гіпертензії ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д.Стражеска» НАМН України.

1996-1999-Навчання в докторантурі.

1999рік-Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю «Кардіологія».

З 2004року- Професор кафедри кардіології.

Автор публікацій. За останні руки були написані і опубліковані: «Методологічні основи дистанційного навчання з кардіології в системі післядипломної освіти», «Основные формы организации учебного процесса преподавания кардиологии в системе последипломного образования», «Ефективність Метамакса в лікуванні жінок з артеріальною гіпертензією, ускладненою дисциркуляторною енцефалопатією в клімактеричному періоді» та інші.

Брала участь у написанні національного підручника, за редакцією доктора медичних наук І.С.Зозулі «Медицина невідкладних станів. Екстрена(швидка) медична допомога», розділи: «Синкопальні стани», «Мігрень».

Давидова Ірина Володимирівна, доцент кафедри кардіології, кандидат медичних наук.

 

Давидова Ірина Володимирівна, в 1971 році закінчила Київський медичний інститут імені  О. О. Богомольця.

1973-1975рр- працювала в інституті кардіології імені акад. М.Д.Стражеска.

1982р-захистила дисертацію на звання кандидата медичних наук за спеціальністю «Кардіологія».

З 1986року працює на кафедрі кардіології і функціональної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 1989року- доцент кафедри кардіології НМАПО імені П.Л.Шупика.

Є куратором багатьох циклів, які проходить на кафедрі: ТУ, спеціалізація з кардіології, ПАЦ.

Постійно читає лекції слухачам всіх циклів. Активно продовжує лікувальну та діагностичну роботу на клінічній базі кафедри, консультує хворих у поліклінічному відділенні ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д.Стражеска».

Автор 155 публікацій.

За останні роки було написано багато статей, які опубліковані в українських журналах, наприклад: «Гиполипидемическая терапия у пациентов с ишемической болезнью сердца: фокус на аторвастатин», «Профілактика серцево-судинних захворювань:  чи завжди ми встигаємо?», «Гендерні аспекти серцево-судинних захворювань та міждисциплінарний погляд на роль метаболічної терапії», «Новые возможности оптимизации патогенетической терапии нестабильной стенокардии. По материалам III Международного конгресса по инфузионной терапии (6-7 октября,2017, г. Киев)», «Выбор антигипертензивной терапии у пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца», «Риск сердечно-сосудистых заболеваний: почему необходима совместная работа кардиологов и гинекологов?».

Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».

Конопляник Лариса Іванівна, асистент кафедри кардіології, кандидат медичних наук

У 2000 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2000-2001 рр. інтернатура за спеціальністю «Терапія» у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

У 2003 р. спеціалізація з «Кардіології» на кафедрі кардіології та функціональної діагностики КМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2001 по 2009 р. лікар-кардіолог у Поліклініці №1 Оболонського району м. Києва.

У 2009-2011 рр. навчалась у в клінічній ординатурі на кафедрі кардіології та функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2011-2014 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі кардіології та функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2015  році захистила дисертацію на звання кандидата медичних наук зі спеціальності «Кардіологія».

З 2013 р. працює на посаді асистента кафедри кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика. З листопада 2013 року є завучем кафедри.

Автор більше 30 наукових праць: «Ефективність Метамакса в лікуванні жінок з артеріальною гіпертензією, ускладненою дисциркуляторною енцефалопатією в клімактеричному періоді», «Методологічні основи дистанційного навчання з кардіології в системі післядипломної освіти» у тому числі закордонних, 2  патентів на корисну модель та інших.

Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».

Лобач Лідія Євгеніївна, асистент кафедри кардіології

Народилась в 1979 року у м. Києві.

В 1996 році  закінчила загальноосвітню школу № 118 м. Києва.

З вересня 1996 року по вересень 1997 року працювала препаратором кафедри патологічної фізіології Вінницького національного університету імені М.І. Пирогова.

1997-2003рр навчання на лікувальному факультеті Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, який закінчила з відзнакою.

2003 – 2005 рр.- Інтернатура за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» на кафедрі медицина невідкладних станів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2005 - 2010 рр. -Лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги.

2011-2013 рр.- Клінічна ординатура за спеціальністю «Кардіологія» на кафедрі кардіології та функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика.

З грудня 2013 року навчається в заочній аспірантурі  на кафедрі кардіології  діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика.

З жовтня 2014 року займає посаду асистента кафедри кардіології.

Автор багатьох наукових робіт, які були опубліковані в Україні та закордоном: «Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на ризик розвитку інфаркту міокарда», «Варианты полиморфизма гена альдостерон синтетазы (CYP11B2) и основные факторы сердечно-сосудистого риска», «Поліморфізм гена альдостерон синтетази (CYP11b2) і показники діастолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та постінфарктним кардіосклерозом (аналіз даних пацієнтів гомозигот».

Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у  практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».

Кандидат медичних наук, асистент, працює на кафедрі з 2013 р.