Search

Участь у наукових конференціях 

1.

Європейський Конгрес по артеріальній гіпертензії, Будапешт, лютий 2008 р.

2.

Міжнародний Конгрес по артеріальній гіпертензії, Монако, лютий 2008 р.

3.

Всесвітній Конгрес кардіологів, Буенос-Айрес, 23-25 травня 2008 р.

4.

Конгрес Європейького товариства кардіологів, Мюнхен, серпень 2008 р.

5.

10 франкомовний Конгрес інвазивних кардіологів, Париж, 1-3 жовтня, 2008 р.

6.

Європейський Конгрес по атеросклерозу, жовтень, 2008 р.

7.

Засідання робочої групи по артеріальній гіпертензії Європейського товариства кардіологів, Прага, 15-16 квітня 2009 р.

8.

ESC Congress  of Heart Failure, Nizza, 29 May-02 June 2009

9.

12 Nordic-Baltic Congress of Cardiology, Рейкьявік, 2-6 червня 2009 р.

10.

Європейський Конгрес по артеріальній гіпертензії, Осло, 11-16 червня 2010р.

11.

Європейський Конгрес по кардіології, Пекін, 16-18 червня 2010р

12.

Європейський Конгрес по кардіології, Стокгольм  27.08 - 02.09.2010р.

13.

Конгрес Transcatheter Cardiovascular Therapeutics TCT(США, Сан – Франциско, 3-6 травня  2011)

14.

Європейський Конгрес по серцевій недостатності, Гетеборг,  21-24 травня 2011р

15.

Європейський Конгрес по артеріальній гіпертензії, Мілан, 17-24 червня 2011р.

16.

Європейський Конгрес по кардіології, Париж, 27-31 серпня 2011р

17.

The West Coast Cardiovascular Forum, San Francisco, 17.06-19.06.2011

18.

Конференція  з транскатетерної кардіології, Сан-Франциско, 7-11 листопада 2011р.

19.

9th International Congress on Coronary Artery Desease, Venice, Italy, 23.10-26.10.2011

20.

Європейський Конгрес по кардіології, Мюнхен, 27-31 серпня 2012р

21.

Європейський Конгрес по профилактике и реабилитации, 17-19 квітня 2013р.

Доповіді на вітчизняних конференціях:

1.

ІХ Національний Конгрес кардіологів України, Київ, 2008

2.

Конференція з питань виконання Національної програми профілактики та лікування АГ в Україні, Київ, 2008

3.

Коронарогенна хронічна серцева недостатність, Львів, 2008

4.

Терапія-2008: досягнення та перспективи, Вінниця, 2008

5.

Клінічна аритмологія: від теорії до практики, Сімферополь, 2008

6.

Новітні технології ультразвукової кардіоваскулярної діагностики, Київ, 2008

7.

Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні, Київ, 2008

8.

Х Національний конгрес кардіологів України, Київ, 23-25 вересня 2009 р.

9.

Російсько-українська конференція по профілактиці та лікуванню захворювань серцево-судинної системи, Севастополь, квітень 2009

10.

Ювілейна конференція, присвячена 70-річчю кафедри кардіології та функціональної діагностики, Київ, 14 травня 2009

11.

Конференція по гіполіпідемічній терапії, Трускавець, 3 березня 2009 р.

12.

І Український з’їзд інтервенційних хірургів, Севастополь, 1-3 жовтня 2009 р.

13.

ХI Національний конгрес кардіологів України, Київ, 28-30 вересня 2010 р.

14.

Конференція кафедри кардіології та функціональної діагностики “Сучасні методи діагностики та лікування поліорганної патології у хворих з серцево-судинними захворюваннями”, Київ, 13-14, 19 травня  2010р.

15.

Національний конгрес геронтологів і геріатрівУкраїни, Київ 12-14 жовтня 2010 р.

16.

Школа-семінар «Актуальні питання лікування артеріальної гіпертензії у хворих з супутніми захворюваннями», Львів, 10 листопада 2010 р.

17.

ХVI З΄їзд терапевтів України, Київ,18-19 листопада 2010 р.

18.

Обласна конференція «Актуальні проблеми лікування та профілактики серцево-судинних захворювань», Черкаси, 8 грудня 2010 р.

19.

Засідання спілки кардіологів  “Метаболічний синдром ”, Київ, 8 грудня 2010

20.

Конференція «Ведення кардіологічного хворого в реаліях української медицини». Засідання робочої групи з написання підручника з кардіології для післядипломного навчання, Східниця. –Лбвівська обл., 24-26 лютого 2011 р.

21.

Підсумкова наукова конференція ННЦ “Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска” “Актуальні питання сучасної кардіології”, Київ, 15 березня 2011

22.

VI Южноукраинская научно-практическая конференция «Фундоментальные проблемы – от молекулы до практического выздоровления», Одеса, 6 квітня 2011 р. 

23.

Засідання спілки по атеросклерозу, Київ, 8 квітня 2011

24.

Конференція кафедри кардіології та функціональної діагностики “Серце, судини, цукровий діабет. Діагностика і лікування ”, Київ, 12-13 квітня 2011р.

25.

Науково-практична конференція “Хронічна серцева недостатність як мультидисциплінарна проблема: практичні аспекти”, Київ, 14-15 квітня 2011р.

26.

"Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця,"Київ, 26-27. травня 2011р.

27.

Засідання спілки кардіологів по гіпертензії, Київ, 9 червня 2011

28.

Актуальні питання допплерографії.  ХI засідання УДК ”, Київ, 8-10 жовтня 2011р.

29.

ХII Національний конгрес кардіологів України, Київ, 21-23 вересня 2011 р.

30.

Сучасні підходи до лікування серцево-судинних захворювань, Луганськ, Донецьк, Краматорськ, Запоріжжя, Львів лютий - вересень- 2011р.

31.

Конференція «Терапія-2011», Вінниця

32

ХIIІ Національний конгрес кардіологів України, Київ, 21-23 вересня 2012 р.

33.

Сімпозіум «Коморбідні стани в кардіології», Київ, 1 беерзня, 2013р.

34

Науково-практична конференція  з функціональної діагностики, Київ, 12 квітня 2013р.

З 2008 по 2017 роки на кафедрі кардіології були захищені дисертації:

 1. Докторська дисертація - Базилевич А. Я. «Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: механізми формування, діагностика, оптимізація лікування, прогноз».
 2. Кандидатська дисертація - здобувач Фірсова І. Г. на тему: «Зміни показників структурно-функціонального стану серця, добового профілю АТ, ендотеліальної функції, інсулінорезистентності у хворих на есенціальну гіпертензію та їх корекція антагоністами ренін-ангіотензин-альдостеронової  системи».
 3. Кандидатська дисертація - ассистент Клименко Л. В. дисертаційна робота за темою „Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки, показників ішемії міокарда, ліпідного спектру крові та психоемоційного стану у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом та їх медикаментозна корекція”.
 4. Кандидатська дисертація – асистент Перепельченко (Кожухарьова) Н. А. «Клінічні, біохімічні, структурно-функціональні зміни серцево-судинної системи у хворих на ІХС з супутнім цукровим діабетом 2 типу, метаболічні ефекти гіполіпідемічної терапії».
 5. Кандидатска дисертація - асистент Носенко Н. М.“Оцінка відновлення міокардіальної функції лівого шлуночка у хворих із ІХС, постінфарктним кардіосклерозом, після аортокоронарного шунтування поєднаного із аневризмектомією лівого шлуночка”.
 6. Кандидатська дисертація - асистент Симагина Т. В. «Вплив гіполіпідемічної терапії на запобігання порушень ритму серця у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією до та після операції аортокоронарного шунтування з аневризмектомією».
 7. Кандидатська дисертація – пошукач  Лучинська Ю. О. “Клініко-гемодинамічні аспекти ефективності блокаторів ангіотензин-перетворюючого фермента  (інгібіторів АПФ та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ) у пацієнтів з ІХС та постінфарктним кардіосклерозом після операції аорто-коронарного шунтування”.14.01.11 – “Кардіологія”
 8. Кандидатська дисертація – пошукач  Конопляник Л. І. “Постінфарктна серцева недостатність у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: клінічні особливості та можливості корекції  ”.
 9. На здобуття звання кандидата медичних наук – пошукач Грубяк Л.М. “Модифікуючий вплив інгібіторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (периндоприлу, лозартану, аліскірену) на клініко-гемодинамічний стан хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли ішемічний інсульт.

На сьогодні на кафедрі кардіології виконуються дисертації:

 1. На здобуття звання кандидата медичних наук - асистент Лобач Л.Є. “Вплив поліморфізму гену альдостерон синтетази на міокардіальну функцію в пацієнтів з ІХС, постінфарктим кардіосклерозом”.
 2. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Нудченко О.О. “Клініко-прогностичне значення ішемії міокарду у пацієнтів з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом і когнітивною дисфункцією”.14.01.11 – “Кардіологія”.  
 3. На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Фарадж К.С. “ Клініко-прогностичне значення ішемії міокарду у пацієнтів з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом в залежності від соціально-психологічного стану”. 14.01.11 – “Кардіологія”.  

СТАТТІ

1

MM Dolzhenko

EUROASPIRE IV: A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countriesEuropean journal of preventive cardiology 2016, 23 (6), 636-648

2

MM Dolzhenko

Ivabradine in stable coronary artery disease without clinical heart failure New England Journal of Medicine 2014, 371 (12), 1091-1099

3

MM Dolzhenko

Screening for dysglycaemia in patients with coronary artery disease as reflected by fasting glucose, oral glucose tolerance test, and HbA1c: a report from EUROASPIRE IV—a survey from the European Society of Cardiology European heart journal 36 (19), 1171-1177, 2015

4

MM Dolzhenko

Rationale, design, and baseline characteristics of the Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study (CANVAS)—a randomized placebo-controlled trial American heart journal, 2013 166 (2), 217-223. e11

5

MM Dolzhenko

Prevalence and management of familial hypercholesterolaemia in coronary patients: an analysis of EUROASPIRE IV, a study of the European Society of Cardiology Atherosclerosis 2015, 241 (1), 169-175

6

MM Dolzhenko

Prevalence and management of familial hypercholesterolaemia in coronary patients: an analysis of EUROASPIRE IV, a study of the European Society of Cardiology Atherosclerosis 2016, 241 (1), 169-175

7

MM Dolzhenko

 

Comparative Characteristics of the Cardiovascular Disease Prevention in Ukraine and Europe According to EUROASPIRE IV Data: a Hospital Line HYPERTENSION, 2016,29-34

8

MM Dolzhenko

Efficacy and safety of canagliflozin when used in conjunction with incretin‐mimetic therapy in patients with type 2 diabetes Diabetes, Obesity and Metabolism 2016, 18 (1), 82-91

9

MM Dolzhenko

Time trends in lifestyle, risk factor control, and use of evidence-based medications in patients with coronary heart disease in Europe: results from 3 EUROASPIRE surveys, 1999–2013 Global heart, 2016

10

MM Dolzhenko

Patients with coronary artery disease and diabetes need improved management: a report from the EUROASPIRE IV survey: a registry from the EuroObservational Research Programme of the European Society of Cardiology Cardiovascular diabetology 2015, 14 (1), 133

11

MM Dolzhenko

EUROASPIRE Investigators. EUROASPIRE IV: a European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries Eur J Prev Cardiol 23 (6), 636-648

12

Dolzhenko, M. Faradzh, C.Konoplyanik, L.Nudchenko, A.Grubyak, L.Djacheko, Y.

INFLUENCE OF ANXIETY AND DEPRESSION ON BLOOD PRESSURE CONTROL IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS. Journal of Hypertension вер-2016

13

Maryna Dolzhenko 

 

European Journal of Preventive Cardiology       Lifestyle and risk factor management in people at high risk of cardiovascular disease. A report from the European Society of Cardiology European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) IV cross-sectional survey in 14 European regions - 2016/9/16

14

Maryna Dolzhenko 

European journal of preventive cardiology        The use of HeartQoL in patients with coronary heart disease: Association with risk factors and European reference values. The EUROASPIRE IV study of the European Society of Cardiology - 2016/2/9

15

M Dolzhenko, O Nudchenko

Alliance Study: Evaluation Of The Efficiency For Implementation Fixed Antihypertensive Drug Combination Of Lisinopril/amlodipine In Patients With Essential Arterial Hypertension. - Journal of Hypertension Том. 34 e163-e164

16

Maryna Dolzhenko

Psychosocial risk factors in relation to other cardiovascular risk factors in coronary heart disease: Results from the EUROASPIRE IV survey. A registry from the European Society of Cardiology. - European Journal of Preventive Cardiology 2017/9/1

17

М. М. Долженко , О.О. Нудченко, К. С. Фарадж

SEX DIFFERENCES IN PREVALENCE OF DEPRESSION AND ITS INFLUENCE ON PATIENTS CARDIO-VASCULAR RISK FACTORS IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS. Journal of Hypertension вер-2016

18

Maryna Dolzhenko

Physical Activity Status in Patients With Coronary Heart Disease: Results From the Cross-Sectional EUROASPIRE Surveys. - Journal of Physical Activity and Health. 2016/12

19

Maryna Dolzhenko

Lifestyle and risk factor management in people at high risk of cardiovascular disease. A report from the European Society of Cardiology European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) IV cross-sectional survey in 14 European regions. -  European journal of preventive cardiology 2016/12

20

Долженко М.М. Лобач Л.Є.

Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на ризик розвитку інфаркту міокарда. - Український кардіологічний. 2017 №2 c. 26-30

21

Долженко М.М. Лобач Л.Є.

Варианты полиморфизма гена альдостерон синтетазы (CYP11B2) и основные факторы сердечно-сосудистого риска. – 2016/12 Запорожский медицинский журнал №6 с. 4-11

22

Maryna Dolzhenko

A noninvasive imaging modality for evaluation of repolarization dispersion abnormalities in patients susceptible to ventricular arrhythmias

23

Лобач Л.Є.

Генетика інфаркту міокарда. – 2015 Ліки України №5с. 21-24

24

МН Долженко

Гиперурикемия – независимый фактор прогрессированияхронической болезни почек. Почки- 2017 Том 6, Випуск 2

25

Кожухарьова Н.А.

Желудочковые нарушения ритма как симптом сердечно-сосудистых заболеваний. Ліки України.- 2016.-№1

26

Давыдова, И.В., Мымренко, С.Н. Кожухарьова, Н.А., Конопляник, Л.И.

Сердечно-сосудистые заболевания у женщин в зависимости от гормонального континуума: профилактика и стратегии лечения.- Здоровье женщины.- 2016.-№4 (110)

27

Долженко, М. М., Нудченко, О. О.,Дьяченко, Я. С.Фарадж, К. С.

Эффективность применения препарата Неокардил  для регуляции когнитивной дисфункции у больных с факторами риска сердечно сосудистых заболеваний. Семейная медицина.- 2016. -№2(64)      

28

О.В.Боброва, М.М.Долженко, І.В.Давидова, Л.І. Конопляник, Л.Є. Лобач, С.М. Мимренко, Н.А. Кожухарьова, Т.В. Сімагіна, О.О. Нудченко

К.С. Фарадж      

Освітний процес в системі післядипломної освіти. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика 2016. - №26  

29

Долженко М.Н.

Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Украине и Европе по данным EUROASPIRE IV госпитальная линия.Артериальная гипертензия. Выпуск № 1 (45) /2016

30

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Морфофункціональний стан екстракраніальних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту. Український кардіологічний журнал.- 2016. - №5

31

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Морфофункціональний стан серця та центральної гемодинаміки у хворихна артеріальну гіпертензію після перенесенного ішемічного інсульту Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л.Шупика 25/2016

32

Долженко М.Н.Нудченко, О. О.

Артериальная гипертензия  Поширеність тривожно-депресивних розладыв та їх вплив на серцево-судинні фактори ризику за даними дослідження IV-PRIMARY CARE в Україні N6(44) 2015

33

Сиренко Ю.М.

Телмисартан в лечении артериальной гипертензии: эффективен, безопасен и… доступенЗдоров’я України. 13 01.2016

34

Сиренко Ю.М.

 

Сравнительная эффективность эналаприла и прендоприла по влиянию на центральное артериальное давление и упруго-эластические свойства артерий у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией Артериальная гипертензия N¹2(46)•2016   

35

Сиренко Ю.М.

Оценка влияния моно- и комбинированной антигипертензивной терапии дигидропиридиновыми и недигидропиридиновыми антагонистами кальция  на показатели офисного артериального давления и артериального давления Артериальная гипертензия при суточном мониторировании у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией N¹4(48)•2016               

36

Сиренко Ю.М.

Динамика состояния упруго-эластичных свойств артерий больных с артериальной гипертензией синдромом обструктивного апноэ сна. Артериальная гипертензия. Выпуск №1  (45) / 2016

37

Сиренко Ю.М.

Аналіз поширеності синдрому обструктивного апное сну у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією Український кардіологічний журнал1 /2016

38

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Патогенетичні чинники та причини інсульту та клінічно-функціональна характеристика хворих захворюваності на ішемічний мозковий інсульт у хворих на артеріальну гіпертензію. Ліки України    , 2016

39

Долженко М.М., Боброва О.В., Мимренко С.М., Нудченко О.О., Кожухарьова Н.А., Фарадж К.С

 Фибрилляция предсердий у больных с гипертрофической кардиомиопатией. Мистецтво лікування.- 2016, №1(49)     

40

Соколов  М.Ю.

Синдром «no-reflow» и синдром полного восстановления миокардиальной перфузии. Связь между ангиографическими критериями и ЭКГ диагностикой. Украинская кардиология.-  2016.-№ 6.-C.55-62.     

41

Соколов  М.Ю.

Синдром no-reflow як наслідок пізньої госпіталізації для проведення перкутанної реперфузії міокарда. Український кардіологічний журнал.- 2016.-№5

42

Соколов, М.Ю.

Аспирация внутрикоронарных тромбов у пациентов с острым коронарным синдромом со стойкой элевацией сегмента ST. Роль флотирующего тромба, его диагностика и лечение. Український кардіологічний журнал.- 2016.-№3

43

Соколов, М.Ю.

Реестр перкутанных коронарных вмешательств: сравнительный анализ 2014-2015 гг. «Региональные Реперфузионные Сети» в Украине— динамика развития.         Серце і судини.- 2016.-№3  

 Тези

1

Dolzhenko, M.; Faradzh, C.; Konoplyanik, L.; Nudchenko, A.; Grubyak, L.; Djacheko

 INFLUENCE OF ANXIETY AND DEPRESSION ON BLOOD PRESSURE CONTROL IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS., Journal of Hypertension: September 2016 doi: 0.1097/01.hjh.0000491747.32328.9a POSTERS' SESSION PS06: EPIDEMIOLOGY OF HYPERTENSION AND METABOLIC DISORDERS 

2

Dolzhenko, M.; Faradzh, K.; Nudchenko, A.; Djachenko, Y.

SEX DIFFERENCES IN PREVALENCE OFDEPRESSION AND ITS INFLUENCE ON PATIENTS CARDIO-VASCULAR RISK FACTORS IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS.       Journal of Hypertension:September 2016doi: 10.1097/01.hjh.0000491957.28214.8b POSTERS' SESSION PS16: CARDIOVASCULAR RISK FACTORS

3

. М.М. Долженко, О.О. Нудченко, К.С. Фарадж

Гендерні особливості факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів України та Європи за даними EUROASPIRE IV: загальна практика Матеріали XVIIНаціонального конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р

4

Симагіна Т.В

Динамика показателей велоэргометрии у пациентов на разных этапах физической реабилитации в ранний постинфарктный период       .Матеріали XVIIНаціонального конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р.

5

Боброва О.В.

Ефективність бета-блокаторів у хворих на есенціальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу   Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р.

6

Боброва О.В.        

Клінічна ефективність ділтіазему у пацієнтів на ренопаренхімну артеріальну гіпертензіюТези наукових доповідей науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини» 18-19 травня 2016 р. м.Дніпропетровськ «Герда» 2016. – 216 с.

Основний напрямок наукової діяльності кафедри кардіології - розробка нових технологій діагностики та лікування для покращення виживання хворих із ІХС, як широко поширеної хвороби системи кровообігу. 

Метою наукових досліджень є підвищення ефективності ранньої діагностики та лікування хворих з ІХС як розповсюдженої хвороби органів кровообігу за допомогою вивчення факторів ризику виникнення та прогресування порушень функції ЛШ та її відновлення після оперативного лікування (стентування коронарних артерій та операції аортокоронарного шунтування), дослідження впливу порушень міокардіальної функції  ЛШ на клінічний перебіг захворювання, розробки діагностичних та прогностичних критеріїв міокардіальної дисфункції за допомогою нових технологій; обґрунтування та розробки індивідуальних, групових, регіональних та галузевої програм профілактики, методів ранньої діагностика та превентивної терапії; розробка клінічних протоколів та настанов; проводяться генетичні дослідження впливу генетичних поліморфізмів на перебіг захворювання у пацієнтів з ІХС, високого кардіоваскулярного ризику. 

На кафедрі виконується НДР за темою «Запобігання надсмертності хворих високого кардіо-васкулярного ризику шляхом модифікації заходів первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань» термін виконання - 2016-2021. 

Каферда кардіології є ініціатором та організатором проведення в Україні дослідження EVROASPIRE IV, V. Співробітники кафедри є учасниками міжнародних досліджень Themis, Canvas, Canvas-R, Victory, RIVAROX 

Статті 

1

MM Dolzhenko

EUROASPIRE IV: A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countriesEuropean journal of preventive cardiology 2016, 23 (6), 636-648

2

MM Dolzhenko

Ivabradine in stable coronary artery disease without clinical heart failure New England Journal of Medicine 2014, 371 (12), 1091-1099

3

MM Dolzhenko

Screening for dysglycaemia in patients with coronary artery disease as reflected by fasting glucose, oral glucose tolerance test, and HbA1c: a report from EUROASPIRE IV—a survey from the European Society of Cardiology European heart journal 36 (19), 1171-1177, 2015

4

MM Dolzhenko

Rationale, design, and baseline characteristics of the Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study (CANVAS)—a randomized placebo-controlled trial American heart journal, 2013 166 (2), 217-223. e11

5

MM Dolzhenko

Prevalence and management of familial hypercholesterolaemia in coronary patients: an analysis of EUROASPIRE IV, a study of the European Society of Cardiology Atherosclerosis 2015, 241 (1), 169-175

6

MM Dolzhenko

Prevalence and management of familial hypercholesterolaemia in coronary patients: an analysis of EUROASPIRE IV, a study of the European Society of Cardiology Atherosclerosis 2016, 241 (1), 169-175

7

MM Dolzhenko

 

Comparative Characteristics of the Cardiovascular Disease Prevention in Ukraine and Europe According to EUROASPIRE IV Data: a Hospital Line HYPERTENSION, 2016,29-34

8

MM Dolzhenko

Efficacy and safety of canagliflozin when used in conjunction with incretin‐mimetic therapy in patients with type 2 diabetes Diabetes, Obesity and Metabolism 2016, 18 (1), 82-91

9

MM Dolzhenko

Time trends in lifestyle, risk factor control, and use of evidence-based medications in patients with coronary heart disease in Europe: results from 3 EUROASPIRE surveys, 1999–2013 Global heart, 2016

10

MM Dolzhenko

Patients with coronary artery disease and diabetes need improved management: a report from the EUROASPIRE IV survey: a registry from the EuroObservational Research Programme of the European Society of Cardiology Cardiovascular diabetology 2015, 14 (1), 133

11

MM Dolzhenko

EUROASPIRE Investigators. EUROASPIRE IV: a European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries Eur J Prev Cardiol 23 (6), 636-648

12

Dolzhenko, M. Faradzh, C.Konoplyanik, L.Nudchenko, A.Grubyak, L.Djacheko, Y.

INFLUENCE OF ANXIETY AND DEPRESSION ON BLOOD PRESSURE CONTROL IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS. Journal of Hypertension вер-2016

13

Maryna Dolzhenko 

 

European Journal of Preventive Cardiology       Lifestyle and risk factor management in people at high risk of cardiovascular disease. A report from the European Society of Cardiology European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) IV cross-sectional survey in 14 European regions - 2016/9/16

14

Maryna Dolzhenko 

European journal of preventive cardiology        The use of HeartQoL in patients with coronary heart disease: Association with risk factors and European reference values. The EUROASPIRE IV study of the European Society of Cardiology - 2016/2/9

15

M Dolzhenko, O Nudchenko

Alliance Study: Evaluation Of The Efficiency For Implementation Fixed Antihypertensive Drug Combination Of Lisinopril/amlodipine In Patients With Essential Arterial Hypertension. - Journal of Hypertension Том. 34 e163-e164

16

Maryna Dolzhenko

Psychosocial risk factors in relation to other cardiovascular risk factors in coronary heart disease: Results from the EUROASPIRE IV survey. A registry from the European Society of Cardiology. - European Journal of Preventive Cardiology 2017/9/1

17

М. М. Долженко , О.О. Нудченко, К. С. Фарадж

SEX DIFFERENCES IN PREVALENCE OF DEPRESSION AND ITS INFLUENCE ON PATIENTS CARDIO-VASCULAR RISK FACTORS IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS. Journal of Hypertension вер-2016

18

Maryna Dolzhenko

Physical Activity Status in Patients With Coronary Heart Disease: Results From the Cross-Sectional EUROASPIRE Surveys. - Journal of Physical Activity and Health. 2016/12

19

Maryna Dolzhenko

Lifestyle and risk factor management in people at high risk of cardiovascular disease. A report from the European Society of Cardiology European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) IV cross-sectional survey in 14 European regions. -  European journal of preventive cardiology 2016/12

20

Долженко М.М. Лобач Л.Є.

Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на ризик розвитку інфаркту міокарда. - Український кардіологічний. 2017 №2 c. 26-30

21

Долженко М.М. Лобач Л.Є.

Варианты полиморфизма гена альдостерон синтетазы (CYP11B2) и основные факторы сердечно-сосудистого риска. – 2016/12 Запорожский медицинский журнал №6 с. 4-11

22

Maryna Dolzhenko

A noninvasive imaging modality for evaluation of repolarization dispersion abnormalities in patients susceptible to ventricular arrhythmias

23

Лобач Л.Є.

Генетика інфаркту міокарда. – 2015 Ліки України №5с. 21-24

24

МН Долженко

Гиперурикемия – независимый фактор прогрессированияхронической болезни почек. Почки- 2017 Том 6, Випуск 2

25

Кожухарьова Н.А.

Желудочковые нарушения ритма как симптом сердечно-сосудистых заболеваний. Ліки України.- 2016.-№1

26

Давыдова, И.В., Мымренко, С.Н. Кожухарьова, Н.А., Конопляник, Л.И.

Сердечно-сосудистые заболевания у женщин в зависимости от гормонального континуума: профилактика и стратегии лечения.- Здоровье женщины.- 2016.-№4 (110)

27

Долженко, М. М., Нудченко, О. О.,Дьяченко, Я. С.Фарадж, К. С.

Эффективность применения препарата Неокардил  для регуляции когнитивной дисфункции у больных с факторами риска сердечно сосудистых заболеваний. Семейная медицина.- 2016. -№2(64)      

28

О.В.Боброва, М.М.Долженко, І.В.Давидова, Л.І. Конопляник, Л.Є. Лобач, С.М. Мимренко, Н.А. Кожухарьова, Т.В. Сімагіна, О.О. Нудченко

К.С. Фарадж        

Освітний процес в системі післядипломної освіти. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика 2016. - №26       

29

Долженко М.Н.

Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Украине и Европе по данным EUROASPIRE IV госпитальная линия.Артериальная гипертензия. Выпуск № 1 (45) /2016

30

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Морфофункціональний стан екстракраніальних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту. Український кардіологічний журнал.- 2016. - №5

31

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Морфофункціональний стан серця та центральної гемодинаміки у хворихна артеріальну гіпертензію після перенесенного ішемічного інсульту Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л.Шупика 25/2016

32

Долженко М.Н.Нудченко, О. О.

Артериальная гипертензия  Поширеність тривожно-депресивних розладыв та їх вплив на серцево-судинні фактори ризику за даними дослідження IV-PRIMARY CARE в Україні N6(44) 2015

33

Сиренко Ю.М.

Телмисартан в лечении артериальной гипертензии: эффективен, безопасен и… доступенЗдоров’я України. 13 01.2016     

34

Сиренко Ю.М.

 

Сравнительная эффективность эналаприла и прендоприла по влиянию на центральное артериальное давление и упруго-эластические свойства артерий у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией Артериальная гипертензия N¹2(46)•2016       

35

Сиренко Ю.М.

Оценка влияния моно- и комбинированной антигипертензивной терапии дигидропиридиновыми и недигидропиридиновыми антагонистами кальция  на показатели офисного артериального давления и артериального давления Артериальная гипертензия при суточном мониторировании у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией N¹4(48)•2016               

36

Сиренко Ю.М.

Динамика состояния упруго-эластичных свойств артерий больных с артериальной гипертензией синдромом обструктивного апноэ сна. Артериальная гипертензия. Выпуск №1  (45) / 2016

37

Сиренко Ю.М.

Аналіз поширеності синдрому обструктивного апное сну у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією Український кардіологічний журнал1 /2016

38

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Патогенетичні чинники та причини інсульту та клінічно-функціональна характеристика хворих захворюваності на ішемічний мозковий інсульт у хворих на артеріальну гіпертензію. Ліки України    , 2016

39

Долженко М.М., Боброва О.В., Мимренко С.М., Нудченко О.О., Кожухарьова Н.А., Фарадж К.С

 Фибрилляция предсердий у больных с гипертрофической кардиомиопатией. Мистецтво лікування.- 2016, №1(49)  

40

Соколов  М.Ю.

Синдром «no-reflow» и синдром полного восстановления миокардиальной перфузии. Связь между ангиографическими критериями и ЭКГ диагностикой. Украинская кардиология.-  2016.-№ 6.-C.55-62.     

41

Соколов  М.Ю.

Синдром no-reflow як наслідок пізньої госпіталізації для проведення перкутанної реперфузії міокарда. Український кардіологічний журнал.- 2016.-№5

42

Соколов, М.Ю.

Аспирация внутрикоронарных тромбов у пациентов с острым коронарным синдромом со стойкой элевацией сегмента ST. Роль флотирующего тромба, его диагностика и лечение. Український кардіологічний журнал.- 2016.-№3

43

Соколов, М.Ю.

Реестр перкутанных коронарных вмешательств: сравнительный анализ 2014-2015 гг. «Региональные Реперфузионные Сети» в Украине— динамика развития.         Серце і судини.- 2016.-№3  

 Тези 

1

Dolzhenko, M.; Faradzh, C.; Konoplyanik, L.; Nudchenko, A.; Grubyak, L.; Djacheko

 INFLUENCE OF ANXIETY AND DEPRESSION ON BLOOD PRESSURE CONTROL IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS., Journal of Hypertension: September 2016 doi: 0.1097/01.hjh.0000491747.32328.9a POSTERS' SESSION PS06: EPIDEMIOLOGY OF HYPERTENSION AND METABOLIC DISORDERS 

2

Dolzhenko, M.; Faradzh, K.; Nudchenko, A.; Djachenko, Y.

SEX DIFFERENCES IN PREVALENCE OFDEPRESSION AND ITS INFLUENCE ON PATIENTS CARDIO-VASCULAR RISK FACTORS IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS.       Journal of Hypertension:September 2016doi: 10.1097/01.hjh.0000491957.28214.8b POSTERS' SESSION PS16: CARDIOVASCULAR RISK FACTORS

3

. М.М. Долженко, О.О. Нудченко, К.С. Фарадж

Гендерні особливості факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів України та Європи за даними EUROASPIRE IV: загальна практика Матеріали XVIIНаціонального конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р

4

Симагіна Т.В

Динамика показателей велоэргометрии у пациентов на разных этапах физической реабилитации в ранний постинфарктный период       .Матеріали XVIIНаціонального конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р.

5

Боброва О.В.

Ефективність бета-блокаторів у хворих на есенціальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу   Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р.

6

Боброва О.В.        

Клінічна ефективність ділтіазему у пацієнтів на ренопаренхімну артеріальну гіпертензіюТези наукових доповідей науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини» 18-19 травня 2016 р. м.Дніпропетровськ «Герда» 2016. – 216 с.

Участь у наукових конференціях 

Участь в конгресах Європейського товариства кардіологів кардиологов 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 років 

Участь в конгресах Європейського товариства по гіпертензії 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 років 

Участь в Конгресі Європейського товариства по веденню хворих з серцево-судинними захворюваннями сімейними лікарями загальної практики 2017 р.   

Кафедра кардіології брала участь у засіданнях більше ніж 70 Клубів сімейного лікаря та Кардіологічних клубів. 

1.

XVII Національний конгрес кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) Ювілейний пленум, присаячений 80-ти річчю створення кафедри кардірології

2.

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря» 01 грудня 2016 року м. Миколаїв

3.

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря» 03 листопада 2016 року м. Одеса

4.

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря»        07 липня 2016 року     м. Миколаїв

5.

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря»        08 листопада 2016 року. м. Тернопіль

6.

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря» 17 листопада 2016 року     м. Запоріжжя

7.

Засідання КардіоКлубу  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу кардіолога»       05 жовтня 2016 року        м.Полтава

8.

Засідання КардіоКлубу  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу кардіолога»       07 грудня 2016 року        м. Дніпро

9.

Засідання КардіоКлубу  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу кардіолога»       08 вересня 2016 року м. Київ

10.

Засідання КардіоКлубу  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу кардіолога»       13 жовтня  2016 року м. Херсон

11

Клуб семейного врача «Инновации диагностики и лечения в семейной медицине» 8 февраля 2016 года   м. Київ

12

Засідання КардіоКлубу  «Коморбідні стани у хворих з серцево-судинними захворюваннями»       9 лютого  2016 року    м. Київ

13

Засідання КардіоКлубу   «Сучасні парадігми діагностики та лікування неінфекційних хвороб в Україні»10 березня 2016 року   м.Дніпро

14

Конференція «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зіспеціальності кардіологія в роботу кардіолога, терпевта, сімейного лікаря»        13 липня 2016 року м.Одеса

15

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря» 19 вересня  2016 року        м. Київ      

16

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Інновації діагностики та лікування в сімейній медицині» 22 лютого 2016 року     м.Чернігів

17

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Інновації діагностики та лікування в сімейній медицині» 22 березня 2016 року    м.Львів

18

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря»        23 червня 2016 року   м. Харків

19

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря»        24 листопада 2016 року м. Харків

20

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря»        25 квітня 2016 року     м.Кривий Ріг

21

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря»        27 жовтня  2016 року  м. Рівне

22

Засідання КардіоКлубу  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу кардіолога»       30 червня 2016 року        м.Івано-Франківськ

23

Конгрес невідкладної медицини 1 квітня 2016 року - співзасновникиПленум «Невідкладна кардіологія»

24

ІV Українська науково-практична конференція « Хвороби-сирітки в кардіології» 4-5 листопада 2016 р., м. Львів

25

Засідання КардіоКлубу  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу кардіолога»       06 лютого  2017 року       м. Київ  

26

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря» 07 лютого  2017 року        м. Київ  

27

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу кардіолога, терапевта та сімейного лікаря»    23  лютого  2017 року м. Мукачево  

28

Засідання КардіоКлубу  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу кардіолога»       01 березня 2017 року м. Львів  

29

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботу сімейного лікаря» 16 березня  2017 року м. Черкаси  

30

Засідання Клубу кардіолога, терапевта, сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України в практичну роботу лікаря» 11 квітня 2017 року м. Одеса  

31

Засідання Клубу кардіолога, терапевта, сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України в практичну роботу лікаря» 19  квітня 2017 року м. Кропивницький  

32

 Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України в практичну роботу лікаря» 11 травня 2017 року м. Луцьк  

33

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України в практичну роботу лікаря» 23  травня 2017 року            м. Харків

34

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України в практичну роботу лікаря» 24 травня 2017 року м. Суми

35

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України в практичну роботу лікаря» 07червня 2017 року м. Бердянськ

36

Засідання Клубу сімейного лікаря  «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України в практичну роботу лікаря» 08 червня 2017 року  м. Суми

37

XVIII  Національний конгрес кардіологів України, 20-22 вересня 2017 рік, м.Київ (9 докладів)

Виконання дисертаційних робіт  

З 2008 по 2017 роки на кафедрі кардіології були захищені дисертації: 

Докторська дисертація - Базилевич А. Я. «Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: механізми формування, діагностика, оптимізація лікування, прогноз». 

Кандидатська дисертація - здобувач Фірсова І. Г. на тему: «Зміни показників структурно-функціонального стану серця, добового профілю АТ, ендотеліальної функції, інсулінорезистентності у хворих на есенціальну гіпертензію та їх корекція антагоністами ренін-ангіотензин-альдостеронової  системи». 

Кандидатська дисертація - ассистент Клименко Л. В. дисертаційна робота за темою „Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки, показників ішемії міокарда, ліпідного спектру крові та психоемоційного стану у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом та їх медикаментозна корекція”. 

Кандидатська дисертація – асистент Перепельченко (Кожухарьова) Н. А. «Клінічні, біохімічні, структурно-функціональні зміни серцево-судинної системи у хворих на ІХС з супутнім цукровим діабетом 2 типу, метаболічні ефекти гіполіпідемічної терапії». 

Кандидатска дисертація - асистент Носенко Н. М.“Оцінка відновлення міокардіальної функції лівого шлуночка у хворих із ІХС, постінфарктним кардіосклерозом, після аортокоронарного шунтування поєднаного із аневризмектомією лівого шлуночка”. 

Кандидатська дисертація - асистент Симагина Т. В. «Вплив гіполіпідемічної терапії на запобігання порушень ритму серця у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією до та після операції аортокоронарного шунтування з аневризмектомією». 

Кандидатська дисертація – пошукач  Лучинська Ю. О. “Клініко-гемодинамічні аспекти ефективності блокаторів ангіотензин-перетворюючого фермента  (інгібіторів АПФ та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ) у пацієнтів з ІХС та постінфарктним кардіосклерозом після операції аорто-коронарного шунтування”.14.01.11 – “Кардіологія” 

Кандидатська дисертація – пошукач  Конопляник Л. І. “Постінфарктна серцева недостатність у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: клінічні особливості та можливості корекції  ”. 

На здобуття звання кандидата медичних наук – пошукач Грубяк Л.М. “Модифікуючий вплив інгібіторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (периндоприлу, лозартану, аліскірену) на клініко-гемодинамічний стан хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли ішемічний інсульт. 

На сьогодні на кафедрі кардіології виконуються дисертації: 

На здобуття звання кандидата медичних наук - асистент Лобач Л.Є. “Вплив поліморфізму гену альдостерон синтетази на міокардіальну функцію в пацієнтів з ІХС, постінфарктим кардіосклерозом”. 

На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Нудченко О.О. “Клініко-прогностичне значення ішемії міокарду у пацієнтів з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом і когнітивною дисфункцією”.14.01.11 – “Кардіологія”.   

На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Фарадж К.С. “ Клініко-прогностичне значення ішемії міокарду у пацієнтів з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом в залежності від соціально-психологічного стану”. 14.01.11 – “Кардіологія”.