Search

 

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, завуч кафедри, лікар-кардіолог.

Адреса електронної пошти: navolodkina@gmail.com

Закінчила медичний факультет №1 Донецького державного медичного університету ім. М.Горького 1998 році. В 1998-1999 р- інтернатура в терапевтичному відділенні на базі міської лікарні № 1 м. Донецька. З 1999-2003 р - лікар терапевтичного відділення поліклініки Інституту невідкладної та відновної хірургії, м. Донецьк.

З 2003 по 2014 р  працювала на кафедрі пропедевтичної та внутрішньої медицини Донецького державного медичного університету ім. М. Горького у якості асистента, потім- доцента кафедри, одночасно -лiкарем-кардiологом вiддiлення кардiологiї, функцiональної дiагностики та терапiї науково-навчально-лікувальної клініки «Університетська клініка» м. Донецька. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за фахом ревматологія.

З 2016 р. доцент кафедри  кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Має спеціалізацію з терапії, з функціональної діагностики,  першу атестаційну лікарську категорію з кардіології.

Автор та співавтор 36 наукових робіт у центральних журналах та збірках, методичних рекомендаціях і навчальних посібниках. Є учасником з’їздів, симпозіумів, конференцій з терапії, кардіології, ревматології та функціональної діагностики.

 

Асистент кафедри, лікар-анестезіолог.

Адреса електронної пошти: sudakevych@gmail.com

Закінчив Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця з лікувальної справи.

Інтернатура за спеціальністю «Невідкладні стани та медицина катастроф» на базі Київської міської станції швидкої медичної допомоги. Спеціалізація з анестезіології та інтенсивної терапії на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Пріоритетні напрямки діяльності:

  • Забезпечення штучного кровообігу під час кардіохірургічних втручань будь-якого рівня складності у дорослих та дітей
  • Екстракорпоральна підтримка життєдіяльності (ECMO) у пацієнтів з важким перебігом серцево-судинної та дихальної недостатності
  • Екстракорпоральні методи гемокорекції (ультрафільтрація, гемодіаліз, гемодіафільтраія, КПФ)

Є дійсним членом Всесвітньої організації екстракорпоральної підтримки життєдіяльності (Extracorporeal life support organization [ELSO]). Координатор ЕКМО-центру.

Приймає участь у проведенні клінічних випробувань лікарських засобів. Має міжнародний сертифікат GCP.

Доповідач на всеукраїнських та міжнародних конференціях та з’їздах.

Має 9 наукових праць та 3 патентні винаходи.

 

Асистент кафедри, к.мед.н.,  лікар-кардіолог, має вищу категорію.

Адреса електронної пошти: olganadorak@gmail.com

2004 р. – випускниця лікувального факультету Буковинської державної медичної академії.
Інтернатура з терапії на базі лікарні швидкої допомоги м. Чернівці.

З 2008 року працює лікарем – кардіологом в ДУ “Інститут серця МОЗ України”.

2016 – кандидат медичних наук за спеціальністю «Кардіологія»

Пріоритетні напрямки професійної діяльності:
• діагностика і лікування ІХС та її ускладнення;
• набуті та вроджені вади серця;
• кардіоміопатії різного генезу;
• есенціальна та симптоматична АГ;
• порушення ритму і провідності;
• координація пацієнта за профілем для вирішення питання про коронаровентрікулографію, визначення тактики кардіохірургічного лікування та / або ендоваскулярних втручань з подальшим післяопераційним спостереженням.

Доповідач на кардіологічних конгресах: Четвертий Всеросійський з’їзд аритмології, 12 Національний конгрес кардіологів. Займається дослідницькою роботою з вивчення виникнення фібриляції передсердь у пацієнтів після кардіохірургічних втручань.

Має 12 друкованих робот, у тому числі в міжнародних виданнях.

Бере участь у науково-практичних конференціях за темами: серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, профілактика тромбоемболії легеневої артерії, порушення ритму серця.

Асистент кафедри,  лікар-хірург серцево-судинний.

Адреса електронної пошти: Sakalov.vadim99@gmail.com

у 2009 році з відзнакою закінчив медичний факультет №1 Буковинського державного медичного університету.

В 2009-2012 роках інтернатура на базах хірургічного відділення клінічної лікарні № 6 та інституту серцево-судинної хірургії  НІССХ ім. М.М. Амосова НАМНУ м. Києва.

2012 рік – спеціалізація з серцево-судинної хірургії.

З 2013 лікар хірург серцево-судинний в ДУ «Інститут серця» МОЗ України. 

 З 2016р асистент кафедри  кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Автор та співавтор 22 наукових робіт у центральних журналах та збірках, методичних рекомендаціях і навчальних посібниках. Є учасником з’їздів, симпозіумів.

 

Асистент кафедри, к.мед.н., лікар хірург серцево–судинний.

Адреса електронної пошти: Anatoliy.ivaniuk@gmail.com

Закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця – лікувальна справа.

Інтернатура за спеціальністю «Хірургія» на базі Кафедри хірургії №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

З 2016 р. асистент кафедри  кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Пріоритетні напрямки діяльності:

  • Мінімально інвазивні напрямки в лікуванні вади аортального клапана
  • Аорто-коронарне шунтування на працюючому серці
  • Ендоскопічні та відео-торакоскопічні методики в кардіохірургії

Має 11 наукових праць та 2 патентні винаходи. В 2018 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія».

Бере участь у міжнародних європейських конгресах присвячених серцево-судинній хірургії.

Стажувався в провідних кардіохірургічних клініках ЕС та країн СНД.

 

Асистент кафедри, лікар-кардіолог, має першу категорію.

Адреса електронної пошти: slavik292@gmail.com

З 2001 по 2007 рік навчався У Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького, який закінчив з дипломом з відзнакою.

З 2007 по 2009 рік – інтернатура за спеціальністю внутрішні хвороби на базі Радехівської ЦРЛ.

2009-2011 р. клінічна ординатура за спеціальністю терапія на базі кафедри терапії і геріатрії Національної  медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

2011 р працює лікарем кардіологом у відділенні хірургічного лікування порушень серцевого ритму ДУ «Інститут серця МОЗ України».

З  травня 2017 року -  асистент кафедри Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних  технологій. Автор і співавтор 5 статей та книги «Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології».