Search

ТОДУРОВ Борис Михайлович
ФУРКАЛО Сергій Миколайович
ЗЕЛЕНЧУК Олег Валерійович
ДЕМЯНЧУК Віталій Богданович
ВОЛОДКІНА Наталя Олексіївна
СУДАКЕВИЧ Сергій Миколайович
НАДОРАК Ольга Павлівна
САКАЛОВ Вадим Володимирович
ІВАНЮК Анатолій Вікторович
СТАН Микола Васильович

Завідувач кафедри, професор кафедри, доктор медичних наук.

В 1987 році закінчив Київський медичний інститут.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Хірургія серця і магістральних судин».

Доктор медичних наук (2006 р.). Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 13.09.2010 за спеціальністю «Трансплантація серця».

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин» (2011-2014 р.). Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ м. Києва зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин» (з 2008 року по теперішній час).

Президент ВГО «Всеукраїнська асоціації фахівців з аритмології та електрофізіології серця», дійсний член Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів. Президент Всеукраїнської асоцації фахівців з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології.

Б.М. Тодуров член Редакційної ради «Українського кардіологічного журналу» та Українського науково-практичного журналу для лікарів з проблем СН – «Серцева недостатність». Головний редактор журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія»

Займані посади:

1987 р. – молодший науковий співробітник Київського науково-дослідного інститут серцево-судинної хірургії.

З 1989 р. – лікар-хірург.

1993 р. – старший науковий співробітник.

1999-2000 рр. – в.о. завідувача відділенням трансплантології.

2000 р. – завідувач відділення трансплантації та хірургії серця з групою екстракорпоральних технологій та біоматеріалів Інституту хірургії та трансплантології АМН України.

2003-2006 рр. – заступник директора з наукової роботи з трансплантології.

2006-2007 рр. – директор Центру серця в складі Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

З 2007-2013 р. – директор Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця».

З 2013 р. – по теперішній час – генеральний директор Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України».

В 2005 році захистив докторську дисертацію з хірургічного лікування тромбоемболії легеневої артерії. Веде активну наукову, освітню та практичну діяльність у галузі кардіохірургії. Автор більш, ніж 264 наукових праць, з них 21 патенту на корисну модель, підготував 1 доктора  і  5 кандидатів медичних наук. Пріоритетні позиції в його дослідженнях займають хірургічні методи лікування серцево-судинної патології у дітей та дорослих, особлива увага приділяється проблемам серцевої недостатності та тромбоемболії легеневої артерії.

 З 2014 р. професор кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика , з 2016 р. – Завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Практична діяльність:

В 1999 році виконував благодійну місію в Єгипті (прооперовано 16 дітей з вродженими вадами серця в Каїрі). В 2000 році вперше в Україні здійснив трансплантацію серця людині, що дозволило Україні війти в реєстр країн, в яких виконуються пересадки серця. З 2000 по 2007 рік виконав 4 трансплантації серця, 3 з яких закінчилися успішно.

В 2001 році вперше в Україні виконав операцію Батісти (альтернатива трансплантації серця).

В 2001 році вперше в Україні виконав торакоскопічну операцію дитині з вродженою вадою серця.

В 2004 році виконував благодійну місію в Іраку (прооперовано 2 дітей з вродженими вадами серця в Багдаді).

В 2005 році -благодійна місія в Косово (прооперовано 3 дітей з вродженими вадами серця з Приштіни).

В 2006 році -благодійна місія в Азербайджані (прооперовано 5 дітей з вродженими вадами серця з малозабезпечених сімей).

В 2009 році проводив благодійну місію в Єгипті (прооперовано 15 дітей з вродженими вадами серця в Каїрі).

В період з 2010 по 2013 р. – 8 благодійних місій до Грузії (прооперовано 90 хворих).

Б.М. Тодуров є почесним жителем м. Батумі

За останні 10 років він створив самостійну школу кардіохірургії, у якій рівень та результати операцій відповідають кращим світовим стандартам. Ним розроблено власну методику лікування тромбоемболії легеневої артерії та ряд хірургічних втручань, альтернативних трансплантації серця, оптимізовано методику аорто-коронарного шунтування, в тому числі у хворих з гострим інфарктом міокарда зі зниженою кількістю життєздатного міокарда.

 За сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток і зміцнення Української держави, Б.М. Тодуров нагороджений Подякою Президента України Л.Д. Кучми та удостоєний Почесного звання «Заслужений лікар України» (2004 р.). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2017 р.)

Професор кафедри, доктор медичних наук, має вищу категорію.

Адреса електронної пошти: furkalosn@gmail.com

В 1984 році закінчив Київський медичний інститут, лікувальний факультет.

З 1984 року був співробітником інституту серцево-судинної  хірургії  НАМН України.

В 1988 році захистив дисертацію на здобуття звання кандидата медичних наук за спеціальністю кардіологія, працював на посаді старшого та провідного наукового співробітника інституту.

 В 1995 році захистив дисертацію на здобуття звання доктора медичних наук за спеціальністю кардіологія та кардіохірургія.

З травня 1997 року до лютого 2001 року Фуркало С. М. обіймав посаду професора кафедри  серцево-судинної хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 

З 2001 року до цього часу обіймає  посаду керівника відділу ендоваскулярної хірургії та ангіографії Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМНУ.

Загальний науковий стаж 25 років, науковий стаж на посаді професора кафедри та керівника відділу – 20 років.

Фуркало С. М. є автором більш ніж 250 фундаментальних та клінічних  друкованих робіт. Публікації присвячені питанням інтервенційного та хірургічного лікування хворих на ІХС, вторинній профілактиці ІХС у хворих, що перенесли втручання на серці.

 Значна кількість публікацій в останні 5 років присвячена високотехнологічним методикам ендопротезування грудного та черевного відділів аорти, сучасним комбінованим та гібридним втручанням, питанням ендоваскулярного лікування портальної гіпертензії та питанням ендоваскулярного забезпечення трансплантології серця, печінки та нирок. Під керівництвом Фуркало С. М. започатковані кардіологічні ендовакулярні втручання, новітні технології втручань при портальній гіпертензії, втручання на брахіоцефальних судинах, та у хворих з вазоренальною гіпертензією.  Успішно виконується одна з найбільш сучасних та високотехнологічних програм ендопротезування черевної та грудної аорти, що є пріоритетною для інституту.

Відділення, яке очолює доктор наук Фуркало С. М. є клінічною базою Академії післядипломної освіти.

Під керівництвом Фуркало С. М. виконані та виконуються 5 кандидатських та докторська дисертації.

Фуркало С.М. є дійсним членом міжнародних лікарських товариств:

-          Європейської асоціації судинних хірургів.

-          Європейської асоціації інтервенційних кардіологів.

-          Є почесним членом Європейського товариства кардіологів.

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-хірург серцево-судинний вищої категорії.

Адреса електронної пошти: oleg.zelenchuk@gmail.com

У 2006 році закінчив лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2006 по 2009 роки - інтернатура за фахом «Хірургія»  в ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України».

 В 2010 році пройшов спеціалізацію за фахом «Хірургія серця та магістральних судин» на базі ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України». В 2015 році захистив кандидатську дисертацію за фахом «Хірургія серця та магістральних судин» на тему «Хірургічне лікування хворих на ішемічну хворобу серця зі зниженою кількістю життєздатного міокарда».

З 2009 року працює в ДУ «Інститут серця МОЗ України» (до 2012 року КМКЛ «Київський міський центр серця») серцево-судинним хірургом. 2015-2016 рр. – завідувач операційним відділенням ДУ «Інститут серця МОЗ України».

 З 2016 року доцент кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Проходив стажування в Університетській клініці Сілезького центру хвороб серця (м. Забже, Польща); Балтійській клініці вен (Флебологічний центр м. Рига, Латвія, отримав сертифікат з ендовенозного лазерного лікування вен і судинної ультрасонографії).

 Коло наукових та практичних інтересів: хірургічне лікування ішемічної хвороби серця, хірургічне лікування серцевої недостатності, реконструктивна хірургія клапанів серця, судинна хірургія, флебологія.

Член Асоціації серцево-судинних хірургів України. Автор та співавтор більш 20 наукових публікації, мав доповіді та приймав участь в вітчизняних і міжнародних з’їздах, симпозіумах, конгресах, конференціях та семінарах.

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-хірург серцево-судинний, має вищу категорію.

Адреса електронної пошти: Vitaly.demyanchuk@gmail.com

В 1993 закінчив Харківський медичний інститут.
1993-1996 – інтернатура зі спеціальності дитяча хірургія Інститут загальної і невідкладної хірургії, Харків.
1996-1998 – клінічна ординатура зі спеціальності серцево-судинна хірургія ІССХ ім. М.М. Амосова, Київ.
1998-2008 – лікар-хірург серцево-судинний ІССХ ім. М.М. Амосова, Київ.
З 2004 – кандидат медичних наук за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія».

2005-2006 – старший науковий співробітник ІССХ ім. М.М. Амосова.

2008 – старший ординатор Київського міського центру серця.

2010-2012 – завідуючий операційного блоку Київського міського центру серця.

З 2015 заступник генерального директора з кардіохірургії ДУ «Інститут серця МОЗ  України»

Проходив стажування зі спеціальності кардіохірургія закордоном:

1998 – Франція (шпиталь Еміля Мюлера);

2000 – Нідерланди (клініка Університета Еразмуса);

2002 – Великобританія ( шпиталь королеві Єлізавети);

2004 – США (медичний центр Вандербільта);

2013 – Німеччина (клініка Асклепіус).

З 2006 року дійсній член Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів.

З 2010 року член Американської асоціації торакальних хірургів.

Автор та співавтор 57 друкованих праць. Доповідач на всеукраїнських та міжнародних симпозіумах, конгресах, з них доклади:

2003 Любляна (світовій конгрес кардіохірургів);

2005 Буенос-Айрес (світовий конгрес дитячих кардіохірургів);

2016 Брюсель (саміт фахівців з лікування хвороб аортального клапана);

2017 Астана ( світовій конгрес кардіохірургів).