Search

Головною метою навчально-методичної діяльності кафедри є оптимізація та інтенсифікація навчального процесу, дослідження сучасних концепцій навчання іноземних мов.

Викладачі кафедри працюють над питанням удосконалення методики викладання іноземних мов, займаються відбором та розширенням словникового запасу з урахуванням різних медичних спеціальностей, ведуть пошук та відбір медичної термінології та граматичних структур з оригінальної наукової літератури. Використовують сучасні методики, прийоми, засоби презентації, подачі матеріалу, активізації лексико-граматичного матеріалу, що дає змогу скоротити термін формування умінь та навичок володіння іноземною мовою.

На теперішній час кафедра іноземних мов проводить цикли тематичного удосконалення для професорсько-викладацького складу академії  та готує аспірантів  до складання кандидатських іспитів. Приймає вступні іспити до аспірантури з англійської мови та кандидатські іспити з англійської, французької, німецької, російської (для іноземців) мов для слухачів академії та інших ВНЗ.

З 2017 року  кафедрою впроваджено навчальна програма циклу тематичного удосконалення «Іноземна (англійська) мова для професорсько-викладацького складу. LECTURERS’ ADVANCED TRAINING». По закінченню циклу слухачі отримують посвідчення встановленого зразка, яке дає право викладати англійською мовою іноземним слухачам в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.