Search

Шановні колеги!

Кафедра іноземних мов продовжує набір слухачів на цикл тематичного удосконалення «Підготовка до міжнародного іспиту Pearson Test of English General» (PTE General), навчання триватиме з жовтня 2019 до квітня 2020 рр. Реєстрація на адаптивний он-лайн тест відбуватиметься 1.10.2019 р. – 4.10.2019 р. з 14.00 до 16.15 на кафедрі іноземних мов, 8 поверх, аудиторії 806 та 813.

В рамках просвітницької діяльності кафедра проводить засідання англомовного клубу «Спілкуйся англійською!» (English Speaking Club), де всі бажаючі науково-педагогічні працівники та співробітники Академії вдосконалюють навички з усного мовлення. Суттєвою відмінністю є залучення кафедрою іноземних мов медичних та фармацевтичних науково-педагогічних працівників, які володіють англійською на високому рівні, до проведення засідань клубу, оскільки їх здобутки з оволодіння іноземною мовою є яскравим прикладом для учасників клубу повірити в себе. За ініціативи викладачів кафедри планується найближчим часом запрошувати до роботи в клубі носіїв англійської мови з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Засідання клубу, які проводяться на регулярній основі, демонструють щиру зацікавленість слухачів в розвитку мовленнєвих вмінь та навичок з актуальної тематики.

Головною метою навчально-методичної діяльності кафедри є оптимізація та інтенсифікація навчального процесу, дослідження сучасних концепцій навчання іноземних мов.

Викладачі кафедри працюють над питанням удосконалення методики викладання іноземних мов, займаються відбором та розширенням словникового запасу з урахуванням різних медичних спеціальностей, ведуть пошук та відбір медичної термінології та граматичних структур з оригінальної наукової літератури. Використовують сучасні методики, прийоми, засоби презентації, подачі матеріалу, активізації лексико-граматичного матеріалу, що дає змогу скоротити термін формування умінь та навичок володіння іноземною мовою.

На теперішній час кафедра іноземних мов проводить цикли тематичного удосконалення для професорсько-викладацького складу академії  та готує аспірантів  до складання кандидатських іспитів. Приймає вступні іспити до аспірантури з англійської мови та кандидатські іспити з англійської, французької, німецької, російської (для іноземців) мов для слухачів академії та інших ВНЗ.

З 2017 року  кафедрою впроваджено навчальна програма циклу тематичного удосконалення «Іноземна (англійська) мова для професорсько-викладацького складу. LECTURERS’ ADVANCED TRAINING». По закінченню циклу слухачі отримують посвідчення встановленого зразка, яке дає право викладати англійською мовою іноземним слухачам в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.