Search

Шановні колеги!

Кафедра іноземних мов продовжує набір слухачів на цикл тематичного удосконалення «Підготовка до міжнародного іспиту Pearson Test of English General» (PTE General), навчання триватиме з жовтня 2019 до квітня 2020 рр. Реєстрація на адаптивний он-лайн тест відбуватиметься 1.10.2019 р. – 4.10.2019 р. з 14.00 до 16.15 на кафедрі іноземних мов, 8 поверх, аудиторії 806 та 813.

В рамках просвітницької діяльності кафедра проводить засідання англомовного клубу «Спілкуйся англійською!» (English Speaking Club), де всі бажаючі науково-педагогічні працівники та співробітники Академії вдосконалюють навички з усного мовлення. Суттєвою відмінністю є залучення кафедрою іноземних мов медичних та фармацевтичних науково-педагогічних працівників, які володіють англійською на високому рівні, до проведення засідань клубу, оскільки їх здобутки з оволодіння іноземною мовою є яскравим прикладом для учасників клубу повірити в себе. За ініціативи викладачів кафедри планується найближчим часом запрошувати до роботи в клубі носіїв англійської мови з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Засідання клубу, які проводяться на регулярній основі, демонструють щиру зацікавленість слухачів в розвитку мовленнєвих вмінь та навичок з актуальної тематики.

Головною метою навчально-методичної діяльності кафедри є оптимізація та інтенсифікація навчального процесу, дослідження сучасних концепцій навчання іноземних мов.

Викладачі кафедри працюють над питанням удосконалення методики викладання іноземних мов, займаються відбором та розширенням словникового запасу з урахуванням різних медичних спеціальностей, ведуть пошук та відбір медичної термінології та граматичних структур з оригінальної наукової літератури. Використовують сучасні методики, прийоми, засоби презентації, подачі матеріалу, активізації лексико-граматичного матеріалу, що дає змогу скоротити термін формування умінь та навичок володіння іноземною мовою.

На теперішній час кафедра іноземних мов проводить цикли тематичного удосконалення для професорсько-викладацького складу академії  та готує аспірантів  до складання кандидатських іспитів. Приймає вступні іспити до аспірантури з англійської мови та кандидатські іспити з англійської, французької, німецької, російської (для іноземців) мов для слухачів академії та інших ВНЗ.

З 2017 року  кафедрою впроваджено навчальна програма циклу тематичного удосконалення «Іноземна (англійська) мова для професорсько-викладацького складу. LECTURERS’ ADVANCED TRAINING». По закінченню циклу слухачі отримують посвідчення встановленого зразка, яке дає право викладати англійською мовою іноземним слухачам в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі «Іноземна мова Upper intermediate»

Еталони (критерії) відповідей слухачів циклу : Здобуття мовних компетенцій. Англійська мова Upper-Intermediate (Переглянути у PDF)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СЛУХАЧІВ 

ТЕМА: Power and Social Issues. The Law and Crime. Quality and the Arts. Relationships and People. Preferences and Leisure Activities.  (Переглянути у PDF)

ТЕМА: Thinking and Learning. Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. (Переглянути у PDF)

ТЕМА: Thinking and Learning. Change and Technology. Present Simple, Emphatic Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, stative verbs. (Переглянути у PDF) (Переглянути у PDF)

ТЕМА: Time and Work. Movement and Transport. Communication and the Media. Chance and Nature. Future Simple, be going to, Present Continuous for intentions, Present Simple for future events, Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous, Future Continuous, other ways to express the future, Future in the Past. The Passive Voice. The causative. Direct and indirect objects. Modals ( ability, permission, advice, criticism, obligation and necessity, degrees of certainty). Semi-modals (need (to), had better, ought to). Conditional sentences. Conditional structures. (Переглянути у PDF)

ТЕМА: Quantity and Money. Fashion and Design. Materials and the Built Environment. Reactions and Health. Conditionals (imagine, what if, suppose, supposing, as if, as though, would rather/sooner). Comparative and Superlative Degrees (as…as, so…as, nothing like). Relative clauses (defining and non-defining relative clauses). Participles, participle clauses. Infinitive clauses, Concession clauses (in spite of/ despite, while/whereas). (Переглянути у PDF)

ТЕМА: Power and Social Issues. The Law and Crime. Quality and the Arts. Relationships and People. Preferences and Leisure Activities. Inversions, inversions with negative adverbial words, inversions with adverbial expressions of place. Cleft sentences. Definite, indefinite, zero articles. Singular uncountable nouns and plural uncountable nouns. The Gerund and The Infinitive. (Переглянути у PDF)