Search

Наукова робота кафедри спрямована на оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, дослідження сучасних концепцій навчання іноземних мов, пошук і відбір медичної термінології та граматичних структур з оригінальної наукової літератури, на вивчення питань удосконалення методики викладання іноземних мов та системи вимірювання якості навчання іноземних мов.

За період з 2012 по 2017 роки кафедрою було опубліковано понад 80 наукових праць  у наукометричних вітчизняних та міжнародних виданнях.