Search

В рамках міжнародної діяльності співробітники кафедри іноземних мов ведуть мовну (українська, російська, англійська) підготовку іноземних громадян з різних країн світу (Іран, Лівія, Китай, Пакистан, Грузія, Сирія та ін.), які приїжджають на навчання на медичні кафедри академії.

Вже більше року за ініціативи проректора з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професора ГУЛЬЧІЙ О. П. та підтримки ректора НМАПО імені П. Л. Шупика академіка НАМН України, професора Вороненка Ю. В. кафедра проводить цикл з поглибленого вивчення англійської мови «Lecturers’ Advanced Training» (загальна кількість годин – 640), викладачам нашої академії на рівні Advanced з можливістю отримання внутрішнього сертифікату. Цей документ дасть можливість нашим викладачам навчати англійською мовою іноземних студентів ключових медичних спеціальностей. Для забезпечення навчального процесу було задіяно весь інтелектуальний ресурс колективу кафедри, зокрема безпосереднє залучення до навчального процесу Савчук Л. О., яка нещодавно повернулась із Великої Британії, яка має блискуче знання саме мовних реалій та десятирічний досвід навчання мовленнєвих навичок із найсучаснішої англійської мови, а також Саєнко Л. О., яка багато років пропрацювала викладачем кафедри іноземних мов НМУ імені О. О. Богомольця, викладачем Київських державних курсів іноземних мов (Interlingua), та має великий досвід викладання медичної англійської мови.

З минулого року на кафедрі розпочав роботу англомовний клуб «CПІЛКУЙСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ!» (English Speaking Club), де всі бажаючі науково-педагогічні працівники та співробітники Академії вдосконалюють навички з усного мовлення. Суттєвою відмінністю є залучення кафедрою іноземних мов медичних та фармацевтичних науково-педагогічних працівників, які володіють англійською на високому рівні, до проведення засідань клубу, оскільки їх здобутки з оволодіння іноземною мовою є яскравим прикладом для учасників клубу повірити в себе. За ініціативи викладачів кафедри планується найближчим часом запрошувати до роботи в клубі носіїв англійської мови з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Засідання клубу, які проводяться на регулярній основі, демонструють щиру зацікавленість слухачів в розвитку мовленнєвих вмінь та навичок з актуальної тематики.

Також кафедра бере участь у роботі постійно діючої комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з міжнародних зв’язків.