Search

Кафедра іноземних мов

(1999–2005 рр. — підрозділ у складі кафедри гуманітарних дисциплін)

1962–1983 рр.  — В. О. Зінькевич

1983–2005 рр. — Т. І. Усова

з 2005 р.  — доцент Л. Ю. Лічман

В 1962 році за завданням МОЗ колишнього СРСР з метою підготовки лікарів та викладачів медичних дисциплін для роботи за кордоном була створена кафедра іноземних мов. Засновник кафедри — Зінькевич В. О., учасник Великої Вітчизняної війни.

З 1983 до 1999 року кафедру очолювала старший викладач Усова Т. І., відмінник охорони здоров’я України.

                                 

Зінкевич Валентина Афанасіївна                 Усова Тетяна Іванівна 

На кафедрі плідно працював великий колектив викладачів — старші викладачі Лахтіонова Л. Ф. (англійська мова), Мальцева С. А. (французька мова), Билицька Л. М. (французька та німецька мови), Матешко С. М. (англійська мова), Кучинська Т. Ю. (англійська мова), Сергійчук Н. М. (російська мова для іноземців), викладачі Кравченко Р. І. (англійська мова), Бродська Н. Ю. (іспанська мова).

У 1999 році кафедра іноземних мов увійшла до складу кафедри гуманітарних дисциплін як підрозділ іноземних мов.

У 2005 році підрозділ іноземних мов знову отримав статус кафедри, на якій наразі працюють 6 викладачів англійської, французької, німецької, української та російської мов: завідувач кафедри — кандидат педагогічних наук, доцент Лічман Л. Ю. (з 2001 року); асистенти Олійник І. Ю. (з 2003 року), Ковальчук В. М. (з 2004 року), кандидат філологічних наук старший викладач Гусар М.В. (з 2005 року), асистент Палєй Л. А. (з 2005 року), асистент Пилип Т. Я, (3 2010 року), кандидат педагогічних наук, асистент Михайленко Л. А. (з 2010 року), асистент Савчук Л. О. (з 2016 року), асистент Саєнко Л. О. (з 2018 року).

 

Місія кафедри – сприяння успішності академії в сфері формування іншомовної компетентності медичних фахівців у системі післядипломної освіти.

Викладачі кафедри іноземних мов працюють над проблемою удосконалення методики викладання іноземних мов, займаються відбором та розширенням словникового запасу з урахуванням різних медичних спеціальностей, займаються науковим перекладом з англійської та української (російської) мов. 

У навчанні використовуються сучасні методики викладання, засоби презентації матеріалу, активізації лексико-граматичного матеріалу, що дає змогу скоротити термін формування умінь та навичок володіння іноземною мовою. Завдяки зворотному зв’язку кафедра має цінні матеріали та медичну документацію з різних фахів, які оптимально спрямовують навчальний процес та профільне навчання.

Викладачами кафедри проводяться заняття на циклах підготовки аспірантів з англійської мови, з іноземними громадянами, які отримали вищу медичну освіту у себе на батьківщині, з російської мови; приймає вступні іспити до аспірантури та кандидатські іспити з англійської, французької, німецької, російської (для іноземців) мов.

Викладачі кафедри проводять цикли: «Підготовка кадрового резерву НМАПО імені П.Л. Шупика. Англійська мова для професорсько-викладацького складу», «Іноземна мова Upper-Intermediate».  

З 2017 року кафедрою впроваджено цикл тематичного удосконалення «Іноземна (англійська) мова для професорсько-викладацького складу. Lecturers’ Advanced Training». По закінченню циклу слухачі отримають посвідчення встановленого зразка, яке дає право викладати англійською мовою іноземним слухачам в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

В рамках міжнародної діяльності співробітники кафедри проводять мовну (українська, російська, англійська) підготовку іноземних громадян з різних країн світу (Іран, Лівія, Китай, Пакистан, Грузія, Сирія та ін.), які приїжджають на навчання на медичні кафедри академії.

Також кафедра бере участь у роботі постійно діючої комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з міжнародних зв’язків на чолі з проректором з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професором Гульчій О. П. Зокрема, рішенням комісії було запроваджено англомовний клуб (Speaking Club) з метою формування та розвитку комунікативних навичок слухачів нашої академії.

Наукова робота кафедри іноземних мов спрямована на оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, дослідження сучасних концепцій навчання іноземних мов, пошук і відбір медичної термінології та граматичних структур з оригінальної медичної наукової літератури. За цими напрямками систематично публікуються наукові статті.

Кафедра бере активну участь в громадській діяльності академії, зокрема в наукових, науково-практичних семінарах, конференціях, конгресах національного та міжнародного рівня. Систематично та своєчасно висвітлює роботу кафедри на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика.