Навчально-методична робота проводиться на кафедрі інфекційних хвороб на базі міської клінічної лікарні № 4 м. Києва. Заняття з лікарями та слухачами проводяться у двох аудиторіях з застосуванням сучасних технічних засобів навчання: комп’ютерна та мультимедійна техніка.

Згідно із затвердженими МОЗ України програмами і планами (із бюджетним та позабюджетним фінансуванням), а також за індивідуальним планом у 2020 році на кафедрі проводитимуться наступні цикли:

Інтернатура: за спеціальністю «Інфекційні хвороби» для випускників медичних ВНЗ (як обов’язкова форма первинної спеціалізації у післядипломній підготовці випускників медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації). Тривалістю 18 місяців: очна частина – 10 місяців на кафедрі інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика; заочна – 8 місяців (на клінічній базі згідно розподілу чи укладання контракту).

Спеціалізація за спеціальністю «Інфекційні хвороби» тривалістю 6 місяців
Стажування за спеціальністю «Інфекційні хвороби» за індивідуальним графіком впродовж року.

Цикли тематичного удосконалення для лікарів різних спеціальностей. (див.таблиця)