Навчально-методична робота проводиться на кафедрі інфекційних хвороб на базі МКЛ № 4 м. Києва. Заняття з лікарями та слухачами проводяться у двох аудиторіях з застосуванням сучасних технічних засобів навчання: комп’ютерна та мультимедійна техніка.

Згідно із затвердженими МОЗ України програмами і планами (із бюджетним і позабюджетним фінансуванням), а також за індивідуальним планом у 2016-2017 рр. на кафедрі проводяться такі цикли:

Інтернатура: за спеціальністю «Інфекційні хвороби» для випускників медичних ВНЗ (як обов’язкова форма первинної спеціалізації у післядипломній підготовці випускників медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації). Тривалістю 18 місяців: очна частина - 10 місяців на кафедрі інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика; заочна – 8 місяців (на клінічній базі згідно розподілу чи укладання конттракту).

Клінічна ординатура та аспірантура за спеціальністю «Інфекційні хвороби» згідно з розподілом МОЗ України. Тривалістю 2 роки та очна аспірантура 3 роки.

Спеціалізація за фахом «Інфекційні хвороби» тривалістю 6 місяців

Стажування за фахом «Інфекційні хвороби» за індивідуальним графіком протягом року

План комплектування циклів кафедрі інфекційних хвороб на 2016-2017 рр (бюджет)

 

Назва циклу

Термін проведення

1

Інтернатура. Вип. 2015 р.2 рік навчання

03.10. – 30.01.

2

Інтернатура. Вип. 2016 р. 1 р. навчання

01.09. – 28.02.

3

Клінічна ординатура 2 р. навчання

01.08.16 – 31.08.17

4

Спеціалізація за фахом «Інфекційні хвороби»

12.01 – 22.06.2017 на 6 слухачів.

5

Передатестаційний цикл за фахом «Інфекційні хвороби»

2.09 – 3.10.2016 р на 18 осіб.

 

6

Передатестаційний цикл за фахом «Інфекційні хвороби»

23.03 – 21.04.2017,

07.09 – 06.10.2017

7

ТУ „Сучасні питання діагностики та лікування хворих на кишкові інфекції, вірусні гепатити, ВІЛ/СНІД ”

9.06-24.06.2016;

08.06-23.06.2017

План комплектування циклів на 2016-2017 рр кафедри інфекційних хвороб (що проводяться на умовах освітніх платних послуг)

 

Назва циклу

Термін проведення

1

Спеціалізація за фахом «Інфекційні хвороби»

за індивідуальним графіком

протягом року

2

Стажування за фахом «Інфекційні хвороби»

за індивідуальним графіком

протягом року