Search

Завуч кафедри, кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб.

Працює на кафедрі з 2012 року

В рамках НДР кафедри виконує роботу «Клініко-патогенетичні особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій, вірусних гепатитів, кишкових інфекцій, лептоспірозу, хвороби Лайма, TORCH-інфекцій та їх ускладнень: оптимізація діагностики та лікування» за спеціальністю 14.01.13. – інфекційні хвороби. Терміни виконання 2016-2021 рр.

Куратор циклів передатестаційного та стажування за спеціальністю «Інфекційні хвороби».

Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук / доктора філософії (кандидата наук) за спеціальністю «Сімейна медицина»

Член робочих груп МОЗ України з написання Уніфікованих клінічних протоколів з ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів, пневмоній у вагітних».

Автор та співавтор трьох навчально-методичних посібників та близько 85 наукових публікацій.

Також є дійсним членом Європейської спілки клінічної мікробіології та інфекційних хвороб та Асоціації інфекціоністів України.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності:

1) TORCH-інфекції у вагітних: діагностика та лікування.

2) Гострі респіраторні вірусні інфекції, пневмонії: діагностика та лікування.

3) Хвороба Лайма: діагностика та лікування.

4) Лихоманки неясного ґенезу: диференційна діагностика та підходи до лікування.

5) Малярія: діагностика, диф. діагностика та підходи до лікування.