Search

Науково-дослідна робота кафедри присв'ячена найважливішим питанням інфекційних захворювань та паразитарних інвазій у дорослих в умовах сьогодення.

НДР кафедри «Клініко-патогенетичні особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій, вірусних гепатитів, кишкових інфекцій, лептоспірозу, хвороби Лайма, TORCH-інфекцій та їх ускладнень: оптимізація діагностики та лікування» за спеціальністю 14.01.13. – інфекційні хвороби. Терміни виконання 2016-2021 рр. Продовжується вивчення проблеми вірусних гепатитів, кишкових інфекцій, нейроінфекцій, а також принципів хіміотерапії, інтенсивної терапії і реанімації, еферентних та імуномодулюючих методів лікування.

За весь час роботи та функціонування кафедри підготовлено:
- 2 доктори медичних наук – І. К. Мітченко і В. М. Плетньов;
- 21 кандидатів медичних наук – Б. М. Єрусалимський, Л. Д. Рабінович, І. Г. Кубасов, Н. В. Татьянко, І. С. Сук, Л. М. Максимець, Н. І. Золоєва, Н. Б. Юрковська, І. Г. Семенченко, А. М. Голубенко, В. С. Топольницький, О. М. Дегтяренко, С. Н. Бичковський, А. Ф. Фролов, В. Н. Ященко, М. Г. Макреєва, О. П. Адамович, Ю. О. Сухов, О. Л. Коляда, А. П. Голуб, Л.П. Коцюбайло.

Пройшли підготовку 52 клінічні ординатори, захистили магістерські роботи 2 магістри.
Навчались в аспірантурі 13 лікарів.
Співробітниками кафедри опубліковані 6 монографій, крім того, вони є співавторами довідника з диференційної діагностики інфекційних хвороб:
Підготовлено і опубліковано понад 40 методичних рекомендацій для практичної роботи з актуальних питань інфекційної патології.

Видано 3 навчально-методичних посібники:
1)Герпетична та герпесвірусна інфекція – 2015 р.;
2)Хвороба Лайма: клініко-епідеміологічні особливості, діагностичні та терапевтичні підходи – 2016 р.
3)Кліщові інфекції: сучасні клініко-епідеміологічні та терапевтичні аспекти – 2019 р.

На сьогодні на кафедрі виконується дисертація:

1) Вега А.Р. – очний аспірант, тема: «Клінічні особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій метапневмовірусної етіології у дорослих та оптимізація лікування» за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Терміни виконання 2018 – 2022 рр. На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.