Search

Науково-дослідна робота кафедри присв'ячена найважливішим питанням інфекційних захворювань та паразитарних інвазій у дорослих в умовах сьогодення.

НДР кафедри «Клініко-патогенетичні особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій, вірусних гепатитів, кишкових інфекцій, лептоспірозу, хвороби Лайма, TORCH-інфекцій та їх ускладнень: оптимізація діагностики та лікування» за спеціальністю 14.01.13. – інфекційні хвороби. Терміни виконання 2016-2021 рр.

Продовжується вивчення проблеми вірусних гепатитів, кишкових інфекцій, нейроінфекцій, а також принципів хіміотерапії, інтенсивної терапії і реанімації, еферентних і імуномодулюючих методів лікування.

За весь час роботи та функціонування кафедри підготовлено:

- 2 доктори медичних наук – І. К. Мітченко і В. М. Плетньов;

- 21 кандидатів медичних наук – Б. М. Єрусалимський, Л. Д. Рабінович, І. Г. Кубасов, Н. В. Татьянко, І. С. Сук, Л. М. Максимець, Н. І. Золоєва, Н. Б. Юрковська, І. Г. Семенченко, А. М. Голубенко, В. С. Топольницький, О. М. Дегтяренко, С. Н. Бичковський, А. Ф. Фролов, В. Н. Ященко, М. Г. Макреєва, О. П. Адамович, Ю. О. Сухов, О. Л. Коляда, А. П. Голуб, Л.П. Коцюбайло.

Пройшли підготовку 52 клінічні ординатори, захистили магістерські роботи 2 магістри.

Навчались в аспірантурі 13 лікарів. 
Співробітниками кафедри опубліковані 6 монографій, крім того, вони є співавторами довідника з диференційної діагностики інфекційних хвороб:

Підготовлено і опубліковано понад 40 методичних рекомендацій для практичної роботи з актуальних питань інфекційної патології.

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації:

1) Сухов Ю. О. – кандидат медичних наук, доцент, тема: «Удосконалення методів діагностики та лікування кишкових інфекцій з урахуванням стану імунної системи та цитокінового профілю» за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Терміни виконання 2011 – 2017 рр. На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.