Search

Базою кафедри є інфекційне відділення на 75 ліжок та відділення інтенсивної терапії і реанімації інфекційного відділення на 6 ліжок МКЛ № 4 м. Києва, які є госпіталем особливо небезпечних інфекцій, державним центром з надання медичної допомоги хворим на лептоспірози та інші інфекційні хвороби. При лікуванні хворих застосовуються розроблені співробітниками кафедри сучасні методи етіотропної терапії, інтра- і екстракорпоральної детоксикації та імуномодуляції, а також пероральної та внутрішньовенної регідратації препаратами останніх поколінь.

Співробітники кафедри інфекційних хвороб проводять лекції та семінари для лікарів МКЛ № 4 м. Києва з питань діагностики та диференційної діагностики інфекційної патології, а також здійснюють лікувально-діагностичну роботу.

Доценти та асистенти кафедри є постійними консультантами 10 відділень МКЛ №4 м. Києва з питань інфекційної патології (за графіком або за викликом зав. відділення чи відповідального лікаря).

Асистент кафедри, к.мед.н.: Коцюбайло Л.П. проводить курацію та лікування хворих в палатах інфекційного відділення, а також чергуює в приймальному відділенні (згідно графіка чергувань).

Відповідальний за лікувальну роботу в клініці інфекційних хвороб к.мед.н., доцент кафедри Анатолій Михайлович Печінка є членом ЛКК лікарні.

ГРАФІК

консультацій співробітниками кафедри інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика

у відділеннях Київської міської клінічної лікарні №4

з/п

Відділення

П.І.Б.

консультантів

1.

Огляд хворих 1-й поверх інфекційного відділення (четверг); огляд хворих 2-й поверх інфекційного відділення (вівторок); участь у консіліумах за запрошенням адміністрації лікарні

Дуда О.К. д.мед.н., професор, зав. кафедри

2.

2-й поверх інфекційного відділення;

1-ше терапевтичне відділення лікарні; кардіологічне відділення; участь у консіліумах за запрошенням адміністрації лікарні

Сухов Ю. О. к.мед.н., доцент

3.

1-й поверх інфекційного відділення;

2-ге хірургічне відділення; участь у консіліумах за запрошенням адміністрації лікарні

Бойко В.О. к.мед.н., доцент

4.

Відділення інтенсивної терапії інфекційних хворих, з щотижневим обходом, участь в консиліумах за запрошенням адміністрації

Печінка А.М. к.мед.н., доцент

5.

Пульмонологічне відділення лікарні

Голуб А.П. к.мед.н., доцент

6.

2-ге терапевтичне відділення лікарні

Коцюбайло Л.П., к.мед.н. асистент