Search

Виховна робота серед слухачів починається з перших днів їх навчання на кафедрі. Вона є невід’ємною складовою освітнього процесу й здійснюється шляхом реалізації навчальних планів та програм з використанням потенціалу науково-педагогічних працівників та в позааудиторний час.

Викладачі кафедри активно задіяні у виховній роботі, виконуючи обов’язки кураторів циклів. На вступних конференціях слухачів знайомлять з організацією навчально-виховної роботи в Академії. Одним із засобів громадсько-правового виховання є створення атмосфери вимогливості щодо сумлінного виконання слухачами своїх обов’язків, додержання правил внутрішнього розпорядку закладу, наказів ректора та розпоряджень деканату.

Співробітники кафедри відвідують гуртожитки НМАПО імені П. Л. Шупика, де проживають слухачі.

Колектив кафедри приділяє увагу створенню належних умов для задоволення культурних потреб слухачів, які активно залучаються до участі в культурно-масових заходах, таких як: екскурсії по історичним місцям столиці України (Свято-Троїцький монастир, комплекс в Межигір’ї), колективні відвідування театрів, музеїв, різноманітних патріотично-освітніх закладів (національний музей історії медицини, водно-інформаційний центр, національний музей «Чорнобиль»), виставок, читацьких та науково-практичних конференцій тощо.

Науково-педагогічний персонал кафедри проводить освітньо- просвітницьку діяльність у тому числі з використанням можливостей Інтернет ресурсів та соціальних мереж. Наприклад: на сайті академії була розміщена публікація з питань Всесвітнього дня здоров’я та ювілею ВООЗ, в якої наголошувалося на забезпеченні якості та доступності профілактичної діяльності системи охорони здоров’я (тут).

На кафедральній сторінці в мережі Facebook регулярно публікуються матеріали з промоції  здоров’я, формування здорового способу життя та популяризуються аспекти навчально-виховної роботи.

Читайте та приєднуйтесь до нас:

https://www.facebook.com/Public-Health-Department-Shupyk-NMAPE-