Search

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації, стажування за спеціальностями «Загальна гігієна» та «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища». Понад 20 років проводяться передатестаційні цикли зі спеціальності «Гігієна харчування» та «Гігієна дітей та підлітків», для яких за участю викладачів кафедри розроблені і затверджені МОЗ України навчальні плани, програми та банк державних комп’ютерних тестів.

На кафедрі за розробленими і затвердженими у встановленому порядку навчальними програмами циклів тематичного удосконалення підвищують кваліфікацію лікарі з загальної гігієни, спеціалісти з лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища, керівники лабораторних центрів та їх заступники, а також сімейні лікарі та лікарі-терапевти. Колективом кафедри розроблені навчальні плани і програми та проводяться короткотривалі цикли тематичного удосконалення з актуальних питань загальної гігієни, гігієни харчування, гігієни дітей та підлітків, у тому числі з елементами дистанційного навчання.

 На кафедрі проводяться цикли:

 Спеціалізації за фахом:

 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища» (2 міс.)
 • «Загальна гігієна»(4 міс.)

 Передатестаційної підготовки:

 • «Загальна гігієна» (1 міс.)
 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища» (1 місяць)
 • «Комунальна гігієна» (1 міс.)
 • «Гігієна харчування» (1 міс.)
 • «Гігієна дітей та підлітків» (1 міс.)

 Стажування (для лікарів, що підтверджують звання лікар-спеціаліст) за фахом:

 • «Загальна гігієна»
 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища»
 • «Комунальна гігієна»
 • «Гігієна харчування»
 • «Гігієна дітей та підлітків»

 Тематичного удосконалення:

 • «Громадське здоровя в Україні: стратегія розвитку» (0,5 міс.)
 • «Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні» (1 міс.)
 • «Актуальні питання екогігієни» (1 міс.)
 • «Гігієна і токсикологія хімічних речовин» (1 міс.)
 • «Гігієна використання і токсикологія пестицидів» (1 міс.)
 • «Актуальні питання гігієни харчування» (1 міс.)
 • «Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (1 міс.)
 • «Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства» (1 міс.)
 • «Поточний санітарно-епідеміологічний нагляд за об’єктами для дітей та підлітків» (1 міс.)
 • «Організація харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу» (1 міс.)
 • «Методи визначення і оцінки фізичного здоров’я дітей» (1 міс.)

 З 2017 р. на кафедрі вперше в України організовані та проводяться цикли тематичного удосконалення «Громадське здоров'я в Україні: стратегія розвитку» тривалістю 2 тижні для лікарів профілактичної ланки медицини.

Також кафедрою проводяться цикли тематичного удосконалення «Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) для лікарів загальної практики - сімейної медицини та лікарів-терапевтів.